کپرور

#کپرور سهام شرکتهای بورسی شامل نمادهای وبملت، فولاد، فملی، کرازی، اعتماد، امین یکم، دارا یکم، کزغال، والبر، شاملا، اخابر، های وب، نوری، شستا، واتی، وپخش، دسبحا، کخاک، شپاکسا، کپشیر، ونیرو، رتاپ، حریل و پرداخت از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ اسفند ماه واگذار شده است.
سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال ۷۴,۱۶۶

انتخاب

#انتخاب ۲۹۰۰ ریال تقسیم کرد

در مجمع انتخاب، زمان پرداخت سود تا قبل از اتمام سال اعلام شد.

لکما

#لکما احتراماً، به استحضار میرساند که پیرو نامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/م/۲۵۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ مبنی بر شرکت در مناقصه شماره۲۵/۱۴۰۱م س شرکت ارتباطات سیار ایران ، این شرکت به استناد نامه شماره ۱۱۷۵/۰۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱شرکت ارتباطات سیار ایران ارجاع سفارش ۶۵۰ دستگاه راک Outdoor و ۵۰ دستگاه راک Indoor به همراه ۴۲۰۰ ماژول به ارزش کل ۱،۶۴۱،۲۵۲،۲۷۷،۱۰۰ ریال را دریافت نموده است .لازم به ذکر است که نتایج آن در صورتهای مالی شرکت منعکس خواهد شد.

شبریز

#شبریز با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-256 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴,۸۸۴,۷۷۰,۰۴۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۱۵,۲۲۹,۹۵۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

غگرجی

#غگرجی به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

دشیمی

#دشیمی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-075 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴۵۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴۲۷,۹۴۷,۰۲۷ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۷,۰۵۲,۹۷۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳

بترانس

#بترانس ترانسفورماتور سازي کوشکن در ۱۲ماهه به سود ۳۵۳۹ میلیارد ریالی رسیده است

فسوژ

#فسوژ فروش سهام شرکت باما به تعداد ۲۵۰۰۰۰۰۰به مبلغ ۱۱۲۶۲۵میلیون ریال و سود آوری ۱۰۲۳۳۳میلیون ریال است .مطابق دستور العمل افشاء اطلاعات با اهمیت بعنوان گروه ب افشا گردیده است

کسرا

#کسرا ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-227 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۶۷۱,۲۷۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۳۶۸,۲۷۳ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۹۷۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

غشصفا

#غشصفا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-192 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸۳۵,۸۲۱ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۵۶,۱۹۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۲۰۳۶۹ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تملت

#تملت
پذیرش تعهدات جدید
موضوع تعهد: انتشار اوراق مرابحه شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران(سهامی‌خاص) به مبلغ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال

ودی

شفاف سازی در #ودی
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیمه شدگان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) ورده های تابعه

وبهمن

#وبهمن در گزارش ۱۲ماهه به سود ۷۲۹ ریالی رسیده است

میدکو

شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا از زیرمجموعه های #میدکو در ۱۲ماهه به سود ۴۵۴ میلیارد ریالی رسیده است

ساربیل

#ساربیل گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت و تقويت توان و انعطاف مالي و برخورداري از مزاياي مالياتي نهادهاي قانونگذار و همچنين جبران مخارج صورت گرفته جهت اجراي پروژه هاي نوسازي که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

کسرا

#کسرا
تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل

موافقت اداره صنعت معدن و تجارت استان یزد با الحاق ذخائر جدید مشکوفه به میزان ۴۱۸,۰۰۰ تن سنگ آهن عیار ۵۳ درصد که استخراج و فروش آن طی سنوات آتی منجر به افزایش درآمد سرمایه گذاری شرکت اصلی خواهد گردید.

کچاد

#کچاد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-200 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۷۳۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

خعمرا

#خعمرا
با توجه به نعدیل نرخ فروش ساپکو در ۱۱ماه اول سال ۱۴۰۱، فروش به مبلغ ۱۷۵،۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است که این مبلغ اثر مستقیم بر سود حالص شزکت دارد

دسینا

#دسینا
برگزاري مناقصه
خرید یک دستگاه تانک استیل ۲۰۰ لیتری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
خرید دو دستگاه تانک استیل ۵۰۰ لیتری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

وبوعلی

#وبوعلی در ۱۲ماهه به سود ۷۴۱ ریالی رسیده است

تملت

افزایش سرمایه ۲۵ درصدی #تملت از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

قچار

#قچار ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-181 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۴۵۵,۹۶۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۴۴۰۴۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شگامرن

افزایش سرمایه ۳۶۷ درصدی #شگامرن از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

رنیک

شفاف_سازی
#رنیک
نحوه ارزش گذاری بهای مبادلات ارزی حاصل از صادرات

به استحضار می رساند پیرو سیاستهای جدید دولت و بانک مرکزی در خصوص الزام کلیه صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار مبادلات ارز و طلا، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مبادلات ارزی شرکتها به عنوان عرضه کنندگان ارزهای صادراتی و متقاضیان ارزهای مزبور از طریق حضور در بازار مبادلات انجام و نرخ مبادله ارز براساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین خواهد شد؛ لذا از تاریخ مذکور نرخ تسعیر ارز مبادلات براساس نرخ این بازار مبادلاتی تعیین می گردد.

حپارسا

افزایش_سرمایه
#حپارسا

📌پيرو مصوبه و تكليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۱ درخصوص افزايش سرمايه شركت، هيات مديره شركت نيز با توجه به تكليف انجام شده افزايش سرمايه شركت را از مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال به ۱۰۰۰ ميليارد ريال از محل تجديد ارزيابي زمين ملك ملاصدرا و سود انباشته تصويب نمود. لازم به توضيح مي باشد مراحل قانوني افزايش سرمايه پس از انجام مقدمات لازم به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد

غگرجی

شفاف_سازی
#غگرجی
فروش سهام خود در شرکت توسعه بازار سامان دیبا

شرکت بیسکویت گرجی در نظر دارد فروش سهام خود در شرکت بین المللی توسعه بازار سامان دیبا ، در تاریخ ۱۴ اسفند۱۴۰۱ تایید هیات مدیره رسیده و بدیهی است اثرات این موضوع بر صورتهای مالی شرکت ، در صورت فروش سهام و تعیین مبلغ ان اطلاع رسانی خواهد شد .

بکام

#بکام
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي
درصد افزایش سرمایه: ۳۶%
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

فرود

#فرود با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-248 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران اتوبان حقاني تقاطع همت هتل ارم سالن سپهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *