کگل

کگل و افزایش سرمایه
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-256 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ برگزار خواهد گردید.

غبشهر

مهم برای #غبشهر
غبشهر در ۱۲ماهه به سود ۳۸۹ ریالی رسیده است

 

وملل

#وملل

📌اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی

عطف به نامه به شماره پیگیری ۱۰۰۵۱۹۸ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی به استحضار می‌رساند این موسسه صرفا مجوز مرحله اول فعالیت های ارزی را دارا می‌باشد و مشمول این موضوع نمی‌باشد.

شبندر

مهم برای شبندر
#شبندر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پالايش نفت بندرعباس

درصد افزایش سرمایه: ۴۱%

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،اندوخته طرح و توسعه

میدکو

فولاد سيرجان ايرانيان از زیرمجموعه های #میدکو در ۱۲ماهه به سود ۳۶,۹۲۰,۸۸۵ میلیون ریالی رسیده است

حتوکا

#حتوکا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-216 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۵۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

غشان

#غشان هم ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-223 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۷۴,۰۴۵ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۷۱۸,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۳۹۵۵ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

واتی

#واتی بعد از مجمع شیران گزارش ۱۲ماهه داد و به سود ۲۸۵۵ ریالی به ازای هر سهم رسیده است

زپارس

#زپارس در اسفند با رشد ۸۱۴ و بهمن با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۵۶۵ میلیارد ریال در ۳ماهه رسیده است

کفپارس

#کفپارس در دی به فروش ۳۴۲ میلیارد ریالی رسید و سال مالی را با این عدد آغاز کرد در بهمن این عدد ۲۷۰ میلیارد ریال و اسفند با کمی افت ۱۷۷ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۷۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است

آسیا

مهم برای بیمه #آسیا و شناسایی سود

ملک ۴۰ واحدی ولنجک به آدرس ولنجک، خیابان ۲۱ بن بست نیلوفر پلاک ۸ متعلق به شرکت سهامی بیمه آسیا پس از طی تشریفات قانونی به مبلغ ۷،۵۰۰،۸۸۸،۸۸۸،۸۸۸ ریال به شرکت بازرگانی کالا آوران آراز فروخته شد.
مبلغ مورد توافق ۷,۵۰۰,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸ ریال

نحوه تسويه معادل ۳۰ درصد ثمن معامله در تاریخ عقد قرارداد به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردید، معدل ۵۰ درصد قرارداد در قالب یک فقره چک به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ توسط خریدار به فروشنده تحویل گردید و مابقی مبلغ ثمن معامله هنگام تنظیم سند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در دفترخانه اسناد رسمی توسط خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.
تضمين هاي دريافت شده

معادل ۱ درصد از ثمن معامله به صورت سپرده شرکت در مزایده توسط خریدار به فروشنده تحویل گردید.
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي ۷۳۲,۷۷۶,۸۰۷,۰۶۴ میلیون ریال

لبوتان

#لبوتان که در مهر کاهشی بود در آبان و آذر جبران کرد و دی هم بد نبود و ۵۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن به ۵۵۷۴ میلیادر ریال رسید و اسفند ۶۶۱۰ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه ۵۷۴۲۶ میلیارد ریال بوده است. مشابه سال قبل نیز ۴۲۰۸۵ میلیارد ریال بود .

چکاپا

#چکاپا در ۳ ماهه به سود ۹۳ ریالی رسیده است و ۱۰۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

لازما

#لازما مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر برگزار و با گذشت مهلت قانونی خریداری مراجعه ننمود.

وبملت

#وبملت عدد نداد
با عنایت به مراتب فوق و در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز اعمال شده در آخرین صورتهای مالی انتشار یافته در سامانه کدال(مبلغ ۲۲۰٫۰۰۰ ریال برای هر یورو و مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال برای هر دلار و سایر اسعار به نرخ برابری آنها به یورو) و با لحاظ خالص وضعیت باز ارزی مثبت این بانک، اعمال نرخ های جدید ابلاغی بانک مرکزی در تسعیر اقلام ارزی پولی، اثر درآمدی با اهمیتی را برای بانک به همراه خواهد داشت، لیکن تعیین آثار دقیق آن بر سود و زیان بانک منوط به اعمال نرخ در سامانه های عملیاتی و مالی در پایان سال و تهیه گزارشات و صورت های مالی پایان سال مالی منتهی به ۲۹‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۱ خواهد بود. بدیهی است به محض تکمیل محاسبات و مشخص شدن آثار مالی آن، مراتب جهت اطلاع عموم سهامداران محترم افشا خواهد گردید.

سمایه

#سمایه با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۱۰۰۵۱۹۸ مورخ ۲۷‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۱ اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی در خصوص نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی و بدهی های ارزی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ به استحضار می رساند با توجه به اینکه وضعیت ارزی این بانک منفی می باشد (بدهی های ارزی بیشتر از دارایی های ارزی است) تسعیر ارز با مبالغ اعلامی باعث افزایش زیان شده، که زیان موصوف با توجه به سود و زیان بانک بسیار کم اهمیت می باشد.

فارس

پتروشيمي بندرامام از زیرمجموعه های #فارس در ۶ماهه به سود ۵۰۴۰۷ میلیارد ریالی رسیده است

همراه

سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه در ۱۲ماهه به سود ۱۰,۸۰۹,۳۹۰ میلیون ریالی رسیده است

فروی

#فروی
احتراما با توجه به ماده ۱ بند ۸ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، این شرکت در طی دوره مالی سال ۱۴۰۱ تاکنون فروش صادراتی خود را به سه شرکت خارجی انجام داده است و مشمول فروش حداقل %۳۰ فروش دوره، مربوط به یک مشتری(موضوع ماده ۱ بند ۸ دستورالعمل) است.

ثجنوب

#ثجنوب در اسفند با فروش ۳۰میلیارد ریالی به عدد ۱۶۰۶ میلیارد ریالی رسیده است

سخواف

#سخواف هم ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-085 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۸۶۴,۸۰۱ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۳۳۴۵۱۸ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است

فروی

#فروی

📌نحوه ارزش گذاری بهای ارز حاصل از صادرات

احتراما به استحضار می رساند نرخ ارز برای فروش های شرکت با نرخ قابل دسترس ارز تسعیر می گردد و تا پایان بهمن ماه براساس ۸۰% نرخ نیما و ۲۰% نرخ سنا انجام شده است. بر اساس سیاست های جدید دولت محترم و بانک مرکزی نرخ اسکناس و حواله بر اساس نرخ های مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. از اسفند ماه سال جاری مبادلات ارزی این شرکت بر اساس نرخ های فوق تسعیر می گردد. خالص دارایی های ارزی این شرکت در این تاریخ بالغ بر ۶٫۶ میلیون دلار و سود تسعیر شناسایی شده شرکت تا کنون بالغ بر ۱٫۴۵۶ میلیارد ریال می باشد.

قیستو

افزایش سرمایه ۲۱۳ درصدی #قیستو از محل آورده نقدی سهامداران مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

والبر

#والبر

📌آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-028 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

صبا

سرمایه‌گذاری #صبا تامین در ۹ماهه به سود ۲۶۸ ریالی رسیده است

نمرینو

#نمرینو در اسفند با فروش ۶۹ میلیارد ریالی به عدد ۷۹۰ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۴۶۷ میلیارد ریال بود

گشان

#گشان دعوت به مجمع عمومي به منظور بررسي و تصميم گيري سهامداران در خصوص قرارداد مشارکت در تامين مالي ، طراحي ، ساخت ، تکميل و بهره برداري پروژه شهر افسانه اي پديده کيش و سرمايه گذاري شرکت توسعه در اين پروژه صورت گرفته است . ابا توجه به مشارکت تعداد ۵۸۵۵ نفر ازسهامداران باا تعداد ۶۵۸٫۱۷۳٫۳۵۸ سهم و ۴۴٫۳ درصد از کل سهام شرکت و با توجه به مشارکت ۹۳٫۸۴ درصد از سهامداران حاضر مجمع براي راي دادن به دستور جلسه که ۵۸٫۹۸ درصد راي مثبت و ۳۴٫۸۵ درصد راي منفي بود ، لذا مجمع عمومي ضمن تصويب دستور جلسه هيات مديره را مکلف نمود نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت افسانه سازان آينده کيش اقدام نمايد . همچنين هيات مديره مکلف گرديد پاسخ ابهامات بانک صادرات را تنظيم و از طريق کدال منتشر نمايد .

تمحرکه

#تمحرکه

📌 ابلاغ تایید پیشنهاد قیمت تعمیر کوره چمبر شرکت زامیاد

به استحضار مي رساند عطف به شرکت در مناقصه محدود اصلاح کوره آتشخوار (مبدل بخش هيت آپ کوره رنگ آستر) طي نامه شماره ۱۲۰۵-۱۴۰۱-م/۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شرکت زامياد و جلسه مديران دو شرکت و بازديد تيم مهندسي شرکت ماشين سازي نيرو محرکه از خط رنگ مذکور و بررسي آن با طرح پيشنهادي شرکت موافقت و متعاقبا قيمت پيشنهادي به صورت پيش فاکتور و بمبلغ ۲،۲۲۶ میلیون ریال (۲،۲۲۵،۶۰۰،۰۰۰ ریال )به شرکت زامياد اعلام شد که در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ، ابلاغيه تاييد پيش فاکتور ارسالي و شروع بکار موضوع مذکور از طرف شرکت زامياد به شرکت ماشين سازي نيرو محرکه (سهامي عام) ارسال گرديد.

وگردش

#وگردش به استحضار می رساند درخواست پذیرش سهام شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) در فرابورس ایران طی جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ هیات محترم پذیرس فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس به صورت مشروط موافقت به عمل آمد، شایان ذکر است مقرر گردید قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس و آغاز معاملات اطلاعات لازم و تهیه شده توسط این بانک ارائه گردد.

فلامی

#فلامی هم ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-212 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تنوین

#تنوین

📌 پذيرش تعهدات جديد

موضوع تعهد: پذیرش تعهد پذیره نویسی و تعهد معرفی به خریدار حق تقدم سهام بانک سامان

شرح: پذیرش تعهد پذیره نویسی و تعهد معرفی به خریدار حق تقدم سهام بانک سامان ، کارمزد تعهد پذیره نویسی مبلغ ۳٫۰۰۰ میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهدات شناسائی می گردد ، و کارمزد تعهد معرفی به خریدار ۲/۷ درصد از مبلغ پرداختی توسط متعهد پذیره نویسی برای هر ماه نگهداری می باشد که متناسب با دوره نگهداری شناسائی می گردد .

کالا

#کالا

📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده

موضوع مزایده: مزايده فروش ملک در مشهد

دلایل عدم حصول نتیجه: تنها یک پیشنهاد خرید ملک توسط خریدار ارائه گردید که با توجه به عدم رعایت تشریفات تعیین شده و قانونی برگزاری مزایده و صحیح نبودن اسناد ارائه شده توسط متقاضی، اعضاء کمیسیون معاملات پیشنهاد ارائه شده توسط متقاضی خرید زمین را برنده مزایده تشخیص ندادند.

کپارس

#کپارس در ۱۲ماهه به سود ۱۰۶۱ ریالی رسیده است
با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سال مالی شرکت از تاریخ ۱۲/۲۹ به ۱۰/۳۰ هرسال تغییر یافت که براین اساس اقلام سال مالی گذشته قابلیت مقایسه ای ندارد.

پلوله

#پلوله به استحضار می رساند، در مجموع مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از مجموع بدهی های شرکت تولیدی گازلوله به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ( سهامی عام ) در راستای تسویه تسهیلات معوق شرکت به بانک اقتصاد نوین در زمستان سال قبل توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به عنوان ضامن، پرداخت گردید که بدینوسیله مراتب را به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند.

دتولید

#دتولید
در۳ ماهه سوم مهر ۳۶۸ میلیارد ریال و ابان ۴۳۰ میلیارد ریال و آذر ۴۶۷ میلیارد ریال بوده است
در زمستان در دی ۵۰۱ و بهمن ۵۳۲ میلیارد ریال و اسفند با افت ۳۴۵ میلیارد ریال شد و۱۲ ماهه به ۴۴۲۶ میلیارد ریال رسید

ختور

#ختور اسفند خوبی داشت
در آذر این عدد ۱۷۱۳ میلیارد ریال بود
در دی به ۱۳۹۰ میلیارد ریال رسیده است و بهمن ۱۶۸۶ میلیارد ریال و اسفند ۲۵۱۴ میلیارد ریال شده بود
۱۲ ماهه ۱۵۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۶۷۲ میلیارد ریال بوده است

#ختور

افزایش نرخ مربوط به فروش محصولات آلومینیومی به شرکت ساپکو می باشد.
نوع محصول/خدمت رادیاتور خودرو
نرخ قبلي ۶,۳۶۴,۵۴۰ ريال
نرخ جديد ۹,۱۵۹,۷۳۳ ريال

وبانک

#وبانک
نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت

زمین تحت تملک شرکت واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج و همچنین واحدهای مسکونی و یک واحد تجاری برج رولکس واقع در نیاوران متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

ونوین

#ونوین

📌با توجه به بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶ / ۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ بانك مركزي ج.ا.ا با موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي در شبكه بانكي به استحضار می‌رساند؛ مبناي تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي هاي ارزي به منظور اعمال در دفاتر بانك و تهيه صورتهاي مالي برای سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، مبلغ ۲۶۵٫۰۰۰ ريال براي هر يورو و مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ريال براي هر دلار و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آنها به يورو در مقطع زمانی پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تعيين گرديده است.

با توجه به نرخ تسعير اعمال شده در صورت هاي مالي ميان دوره اي منتهي به ۳۱ شهريور ماه سال ۱۴۰۱ (۲۲۰٫۰۰۰ ريال براي هر يورو، ۲۰۰٫۰۰۰ ريال براي هر دلار و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو) و با لحاظ وضعيت باز ارزي مثبت قابل تسعیر اين بانك که معادل ۱۴۱ ميليون يورو است؛ اعمال نرخ هاي جديد تسعير براي اين بانك اثر درآمدي خواهد داشت ليكن تعيين آثار دقيق و كامل آن بر سود و زيان بانك، منوط به تكميل فرايند تهيه و حسابرسی صورت هاي مالي سال مالی منتهي به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ خواهد بود. مزيد استحضار است؛ صورتهاي مالي مزبور در موعد مقرر براي اطلاع عموم سهامداران محترم اعلام مي گردد.

کپرور

#کپرور شرکت نسبت به خرید یک باب ساختمان به متراژ ۴۵۸ متر مربع عرصه و ۸۰۲ متر اعیان اقدام نموده است.

دامین

#دامین در آبان خوب بود و ۱۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشت
اذر به ۱۲۴۵ میلیارد ریال و دی ۱۰۲۶ میلیارد ریال و بهمن ۱۰۷۰ میلیارد ریال و اسفند ۸۴۳ میلیارد ریال رسید و ۱۲ ماهه ۱۰۱۵۷ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده

بکاب

#بکاب در اسفند با فروش ۱۷۳ میلیارد ریالی ۶ماهه ماهه ۷۰۳ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۳۰۷ میلیارد ریال بود

وبرق

#وبرق
نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت

فروش یک واحد کارخانه خردایش باری پودر بعلاوه انتقال مالکیت اموال منقول و تجهیزات دو خط خردایش واقع در زنجان-کیلومتر ۱۴ جاده دندی-روبروی شهرک ناجی

لوتوس

#لوتوس در مجمع به سود تقسیمی ۶۲۵ ریالی رسیده است

وخاور

#وخاور به استناد ماده (۲) مکرر (۳) دستورالعمل اجرايي افشاي شرکت­هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به استحضار مي­رساند: براساس بخشنامه شماره ۳۱۹۶۱۶/۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ بانک مرکزي ج.ا.ا با موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي­ها و بدهي­هاي ارزي در شبکه بانکي (تصوير پيوست) ، مبناي تسعير اقلام پولي دارايي­ها و بدهي­هاي ارزي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي ۱۴۰۱ به منظور اعمال در دفاتر بانک و تهيه صورت­هاي مالي، مبلغ ۲۶۵٫۰۰۰ ريال براي هر يورو و مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ريال براي هر دلار آمريکا ( نرخ تسعير اعمال شده در صورت­هاي مالي سال گذشته براي يورو و دلار آمريکا به ترتيب ۲۲۰٫۰۰۰ و ۲۰۰٫۰۰۰ ريال بوده است ) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفند ماه ۱۴۰۱ و با رعايت ساير شرايط اعلامي در بخشنامه مذکور تعيين گرديده است.

با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وضعيت باز ارزي مثبت بانک خاورميانه حدوداً معادل نود ميليون يورو در پايان اسفند سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ هاي جديد تسعير براي بانک اثر درآمدي خواهد داشت ليکن تعيين آثار دقيق آن بر سود و زيان بانک ( شامل تعيين نرخ تسعير جديد بر اقلام دارايي و بدهي پولي و نيز تاثير آن بر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول تسهيلات و مطالبات ارزي و … ) منوط به تکميل فرآيند تهيه صورت­هاي مالي بانک خواهد بود.

تملت

#تملت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان خالداسلامبولي، خيابان هفتم، پلاک ۶ طبقه هشتم برگزار میگردد

ساینا

#ساینا در اسفند با فروش ۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ ماهه به ۱۶۹۷ میلیارد ریالی رسیده است

کلر

#کلر پارس بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۲۷,۵۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۵۵,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل صرف سهام مبلغ ۳۲۷۵۰۰ میلیون ریال ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سشرق

سيمان سفيد شرق از زیرمجموعه های #سشرق در ۶ماهه به سود ۱۱۷۱ میلیارد ریالی رسیده است که معادل کل سود سال قبل است

کقزوی

#کقزوی در آبان با فروش ۱۷۷۴ میلیارد ریالی و اذر با عدد ۱۸۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۳ماهه زمستان در دی به ۹۴۱ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن ۱۳۶۹ میلیادر ریال بود و به عدد ۱۳۱۸۲ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی را ثبت کرد مدت مشابه قبل این عدد ۷۱۶۵ میلیارد ریال بود

بجهرم

#بجهرم در اسفند با فروش ۷۵۵ میلیارد ریالی در ۱۲ماهه به عدد ۷۶۳۶ میلیارد ریالی رسیده است

قشهد

#قشهد در اسفند با فروش ۱۳۹۱ میلیارد ریالی به عدد ۷۸۵۴ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه این عدد ۶۵۲۵ میلیارد ریال بوده است

وبرق

#وبرق

📌واگذاري سهام

شركت واگذار شده: شرکت صانع روی زنجان(سهامی خاص)

شرح: فروش ۳۹،۳۶۲،۳۴۵ سهم شرکت صانع روی زنجان(سهامی خاص) متعلق به شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین(سهامی عام) با بهای تمام شده هرسهم ۱،۰۳۸ ریال

سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال: ۶,۴۵۹,۱۳۱ میلیون ریال

سفارس

#سفارس در ۹ماهه به سود ۸۷۵ ریالی رسیده است سهم را باید در گزارش ۱۲ماهه و تلفیقی دید

تفارس

#تفارس

📌پذيرش تعهدات جديد

موضوع: تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (نماد صپترو۶۱۲)

شرح: پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (نماد صپترو۶۱۲) با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد توسط شرکت تامین سرمایه خلیج فارس . درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده به مبلغ ۶۵٫۰۰۰میلیون ریال درآمد تعهد پذیره نویسی که بلا فاصله پس از پذیره نویسی و مبلغ ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۵ سال آتی شناسایی خواهد شد.

وبانک

#وبانک

📌عدم حصول نتیجه از برگزاری عرضه سهام پتروشیمی شازند

عطف به افشاء اطلاعات با اهمیت منتشر شده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي با موضوع عرضه۵۰٫۴۴درصد(تعداد۴٫۰۶۷٫۴۲۶٫۷۲۱) از سهام شرکت پتروشیمی شازند بصورت يکجا، نقد یا شرایطی (۵۰% نقد مابقی طبق شرایط اعلامی) از طريق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به استحضار می رساند، که به موجب عدم وجود متقاضی، سهام شرکت مذکور در تاریخ عرضه ( ۱۴۰۱/۱۲/۲۷) با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است.

خنصیر

✅مجوز افزایش سرمایه ۲۰ درصدی #خنصیر از محل سود انباشته صادر شد.

کرازی

✅مجوز افزایش سرمایه ۳۸ درصدی #کرازی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صادر شد.

واحصا

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #واحصا از محل سود انباشته صادر شد.

پخش

مجوز افزایش سرمایه ۵۸ درصدی #پخش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

لپارس

افزایش سرمایه ۷۳۳ درصدی #لپارس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

کگل

مجوز افزایش سرمایه ۱۷ درصدی #کگل از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

تایرا

.مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #تایرا از محل سود انباشته صادر شد.

پترول

مجوز افزایش سرمایه ۴۳ درصدی #پترول از محل سایر اندوخته‌ها صادر شد.

تملت

مجوز افزایش سرمایه ۲۵ درصدی #تملت از محل سود انباشته صادر شد

اوان

افزایش_سرمایه
#اوان
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مبين وان کيش
درصد افزایش سرمایه: ۵۶۷%
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل کگل 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *