حسیر

#حسیر در اسفند با درآمد ۱۲۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۵۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۹۷۵ میلیارد ریال بود

دکپسول

#دکپسول خطی پیش می رود در دی کمی ازخط بیرون زد و به ۴۸۰ میلیارد ریال رسید و بهمن ۴۸۵ میلیاردریال و اسفند ۲۶۳ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه ۵۵۱۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۳۴۵۶ میلیارد ریال بوده است

ومهرگان

#ومهرگان در اسفند ۱۵۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

انتخاب

#انتخاب تازه وارد بازار در اسفند با فروش ۱۲۷۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۳۹۲۷۷ میلیارد ریال رسید .

خساپا

#خساپا فروش اسفند ۵۰۲۷۲ و بهمن ۵۸۳۴۸ میلیار ریال بود
دی نسبت به آذر کمی کم شد و ۵۵۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشت .
جمعا ۱۲ ماهه ۶۰۰۱۳۰ میلیارد ریال شده است
مدت مشابه قبل ۴۴۱۱۰۶ میلیارد ریال بود

سیستم

#سیستم در دی با ثبت درآمد ۵۴۱ میلیارد ریالی و بهمن با عدد ۵۱۸ میلیارد ریالی و اسفند با رشد به عدد ۱۷۹۷ میلیارد ریالی رسیده به جمع عدد ۷۶۱۷ میلیارد ریالی در ۱۲ ماهه رسیده است

بسویچ

#بسویچ
در دی این عدد ۱۰۵۸ میلیارد ریال و بهمن ۱۲۵۹ میلیارد ریال و اسفند ۸۷۵ میلیارد ریال شده و۶ ماهه اخیر خوب بوده است
۱۲ ماهه ۱۱۵۹۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۸۳۲۳ میلیارد ریال بوده است

دالبر

#دالبر در اسفند با کمی افت ۸۰۵ میلیارد ریال شد ، بهمن به فروش ۲۷۶۰ میلیارد ریالی رسیده و فروش خوبی داشته است ۱۲ ماهه ۲۳۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۴۵۴۰ میلیارد ریال بود

فزر

#فزر را باید تلفیقی دید در گزارش زیرمجموعه ها امده است ۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۶،۶۷۵ میلیارد ریال است.

تکشا

#تکشا در اسفند خوب بود و ۲۴۶ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن با کمی افت ۲۳ و در دی با درآمد ۴۸ میلیارد ریالی به جمع فروش ۶۳۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۸۰۹ میلیارد ریال بود

فرود

#فرود
در زمستان در دی ۱۷۰۸ میلیارد ریال شد و بهمن با افت ناشی از قطعی گاز ۸۳۶ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۱۲۸۲ میلیارد ریال شد ۱۲ ماهه به عدد ۱۷۹۱۲ میلیارد ریالی رسیده است

رکیش

#رکیش اولین ماه سال مالی را با فروش و درآمد ۶۹۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است و بهمن به ۷۰۷ و اسفند ۸۵۱ میلیارد ریالی رسیده و ۳ ماهه ۲۲۵۵ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل شرکت ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود

امید

#امید در اولین ماه سال مالی به درآمد ۲۳۲ میلیارد ریالی رسیده بهمن ۲۱۴ و اسفند ۵۴۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به ۹۹۴ میلیارد ریال رسیده است

زماهان

#زماهان در اسفند با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی به عدد ۸۷۱ میلیارد ریالی در ۳ ماهه رسیده است

شکربن

#شکربن در اسفند ۱۹۰۰ ، بهمن ۱۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشت ۱۲ ماهه ۱۶۵۷۸ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۰۱۰۳ میلیارد ریال شد

شستان

#شستان به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ تعلیق می گردد.

توریل

#توریل نماد معاملاتي شركت توکاريل (توريل۱)، پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، وفق ترتيبات مندرج در دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، با محدوديت دامنه نوسان قيمت امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ آماده انجام معامله مي‌باشد.

پکویر

#پکویر در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۰۴۷ میلیاردریالی رسیده و در بهمن با رشد ۲۷۷۱ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۷۰ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۲۰۴۷۸ میلیارد ریال بود در حالی که مشابه قبل ۱۴۴۵۸ میلیارد ریال بود

پتایر

#پتایر در اسفند ۱۸۷۰ ، بهمن ۱۹۰۵ میلیارد ریال بود. دی ۱۹۰۶ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۲۰۴۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه ۱۴۴۵۸ میلیارد ریال بود

مارون

#مارون در دی کمی افت کرد و ۲۴۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت بهمن دوباره افزایشی شد و ۲۷۷۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند به ۳۹۰۶۹ میلیارد ریال رسید
جمع فروش ۱۲ ماهه ۳۳۱۴۷۳ میلیارد ربال بود که نسبت به مدت مشابه قبل اندکی افزایشی شده است

افق

#افق در زمستان رشد داشت
در اسفند ۴۷۴۲۴ ، بهمن ۳۴۸۹۸ و دی ۳۱۲۸۹ میلیارد ریال فروش داشت
در ۱۲ ماهه ۳۵۵۹۶۶ میلیارد ریال درآمد داشت .
در مدت مشابه سال قبل ۲۳۷۲۱۸ میلیارد ریال بود

شکام

#شکام بهمن و اسفند خوبی داشت
سهم در مهر به ۱۲۵۳ میلیارد ریالی رسید و آبان ۲۲۱۹ میلیارد ریال و آذر ۳۲۰۱ میلیارد ریال بوده
در زمستان در دی ۱۸۳۳ میلیارد ریال و بهمن ۲۵۶۰ میلیارد ریال و اسفند هم ۳۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است
۱۲ ماهه ۲۷۵۶۴ میلیارد ریال فروش داشت

کاما

#کاما نظم مشخصی در فروش ندارد در اسفند با فروش ۱۶۷۲ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۷۳۱ میلیارد ریالی رسیده است

فسوژ

#فسوژ اسفند در فروش خوب ۴۷۷ میلیارد ریال فروش داشت و به ۱۲ماهه ۲۲۱۹ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۱۹۳۹ میلیارد ریال بود

کاوه

#کاوه زمستان خوبی داشت و اسفند عالی داشت
در دی با فروش ۱۵۴۲۹ میلیارد ریالی آغاز کرد که کمی افت کرد و ۴۳ هزار تن با نرخ ۱۶۳,۱۲۷,۸۵۹ ریال صادر کرد
در بهمن فروش ۱۰۴۳۵ میلیارد ریال بود و ۵۱ هزار تن با نرخ ۱۷۱,۴۵۷,۸۹۷ ریال فروخته است .
در اسفند با فروش جالب ۲۹۲۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۸۱,۲۳۵,۵۵۸ ریالی را با ۹۳ هزار تن شاهد بود
۱۲ ماهه ۲۲۶۵۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۸۸۰۴۸ میلیارد ریال بود

ختراک

#ختراک
در دی به عدد ۲۵۰۳ میلیارد ریال رسیده است و بهمن ۲۶۴۵ میلیارد ریال و اسفند ۲۳۲۳ میلیارد ریال فروش زد
۱۲ماهه ۲۴۶۴۵ میلیارد ریال شد مدت مشابه سال قبل ۱۳۶۹۱ میلیارد ریال است

فخوز

#فخوز بهمن و اسفند طلایی داشت و ۳ماهه چهارم عالی زد .در اسفند ۷۶۵۰۲ میلیارد ریال بود و نرخ داخل ۱۹۸,۷۴۷,۷۸۰ ریال است .
در بهمن ۴۹۹۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخلی ١۶٢,٣۵۶,٨٠٧ ریال و صادراتی ١٢۶,٩٠٩,۶٢١ ریال بود
دی ۳۷۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۴,۷۴۳,۸۳۹ ریال بود
۱۲ ماهه ۵۳۰۶۳۶ میلیاردریال فروش داشته است

حپترو

#حپترو در اسفند با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی به عدد ۱۶۲۱ میلیارد ریالی رسیده است که سال قبل این عدد ۱۰۳۷ میلیارد ریال بود

وآفر

#وآفر پارسان فروخته و ۱۴۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است

کایزد

#کایزد در اسفند با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی به عدد ۲۰۷۳ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۷۷۲ میلیارد ریال بود

شبهرن

#شبهرن در ۳ ماه اخیر صعودی بوده و در اسفند ۱۶۳۵۳ ، بهمن ۱۶۵۸۲ و دی ۱۵۵۳۴ میلیارد ریال بود و۱۲ ماهه ۱۷۴۱۴۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه ۱۱۴۰۲۵ میلیارد ریال بود

شیران

#شیران در اولین ماه سال مالی با فروش ۴۴۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرد نرخ الکیل بنزن داخلی را ۴۱۶,۰۸۴,۷۵۲ ریال زده است
در بهمن با رشد چشم گیر ۱۰۲۴۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۰۴,۸۳۸,۸۱۰ ریال شد
اسفند هم با رشد ۱۱۰۵۲ میلیارد ریال بوده و نرخ صادرانی ۴۶۲,۲۵۰,۷۹۳ ریال بود
۳ماهه به ۲۵۷۷۳ میلیارد ریال رسیده است

فالوم

#فالوم اسفند با فروش ۸۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۹۰۷ میلیارد یالی رسیده است

قهکمت

#قهکمت در اسفند با فروش ۱۶۷۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۶۵۴۳ میلیارد ریال رسیده است

تملت

#تملت در اسفند با فروش ۹۴۳ میلیارد ریالی به عدد ۱۶۰۵ میلیارد ریالی در ۲ماهه رسیده است

کاسپین

#کاسپین اسفند ۶۱۶ و بهمن ۱۰۰۲ میلیارد ریال شد
۱۲ ماهه ۱۱۵۴۲ میلیارد ریال بود
سال قبل ۱۲ ماهه ۸۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشت

وبشهر

#وبشهر تا اسفند ۲۳۷۵ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده و باید تا ۱۲ماهه صبر کرد

زگلدشت

#زگلدشت در اسفند ۶۶۵ ، بهمن ۷۵۵ و دی ۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۷۰۸۳ میلیارد ریال فروش بوده است
مدت مشابه قبل ۳۱۷۸ میلیارد ریال بوده است.

شملی

#شملی تازه وارد بازار در اسفند با فروش ۱۱۸۶ میلیاردریالی ۶ ماهه به ۲۷۴۰ میلیارد ریال فروش رسیده است

بفجر

#بفجر در اسفند با فروش ۹۶۶۸ میلیارد ریالی به عدد ۱۲۳۷۱۰ میلیارد ریالی رسیده است

وبانک

باید منتظر سود های زیرمجموعه ها بود ولی در کل #وبانک تا اسفند ۶,۹۳۱,۹۹۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است

بنیرو

#بنیرو
در دی با رشد فروش ۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن به ۱۰۰۱ میلیارد ریال و اسفند به ۱۰۱۲ میلیارد ریال رسید و ۱۲ ماهه ۸۹۲۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۵۰۵ میلیارد ریال بود

فجام

#فجام در اسفند با فروش ۱۳۹ میلیارد ریالی ۱۲ماهه به عدد ۱۵۷۰ میلیارد ریالی رسیده است

غزر

#غزر
دی به ۳۸۴۰ میلیارد ریال رسید و بهمن هم با رشد ۵۷۴۰ میلیارد ریال شد در اسفند این عدد ۴۹۳۵ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه ۴۶۳۳۶ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۲۲۹۷۰ میلیارد ریال بوده است

ثرود

#ثرود در اسفند با فروش ۵۶۳ میلیارد ریالی به عدد ۲۳۵۷ میلیارد ریال رسیده اس ت

بکام

#بکام در اسفند با فروش ۵۲۸ میلیارد ریالی به عدد ۴۷۸۲ میلیارد ریالی رسیده است که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است

غپاذر

#غپاذر در اسفند ۱۵۲۲ ، بهمن ۱۹۱۳ و دی ۱۹۱۱ میلیارد ریال فروش مواجه بود
سهم در ۱۲ ماهه ۱۹۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۰۶۱۰ میلیارد ریال بود

بترانس

#بترانس
در زمستان در دی به ۴۳۸۶ میلیارد ریال و بهمن ۳۶۰۷ میلیاردریال و اسفند به ۷۵۱۷ میلیارد ریال رسیده است
۱۲ ماهه به عدد ۳۴۳۸۶ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۲۵۱۱۱ میلیارد ریال بود .

وتجارت

سرمايه گذاري سامان ايرانيان از زیرمجموعه های #وتجارت در ۳ماهه اخیر ۵۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا اسفند ۷۰۷,۶۱۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ولملت

#ولملت در اسفند با درآمد ۱۱۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۳۷ میلیارد ریال رسیده است

کترام

#کترام بهمن خوبی داشت
سهم در آبان ۳۰۶ میلیارد و آذر ۳۳۳ میلیارد و دی ۲۸۶ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن به عدد ۵۳۵ میلیارد ریالی و اسفند ۳۷۳ میلیارد ریالی رسیده و۱۲ ماهه به ۳۶۸۵ میلیارد ریال رسید

هجرت

#هجرت
در مهر ۸۴۸۳ میلیارد ریال بوده و ابان به ۱۱۹۴۹ میلیارد ریال و اذر ۱۲۶۰۷ میلیارد ریال رسید
در زمستان در دی ۱۳۲۲۱ میلیارد ریال و بهمن ۱۱۴۷۲ میلیارد ریال و اسفند ۱۰۶۹۰ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه ۱۱۰۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشت وکل عدد سال مالی شرکت ۶۲۳۹۳ میلیارد ریال بوده

داسوه

#داسوه
سهم در دی ۹۹۶ و آذر ۱۰۲۴ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن به فروش ۵۷۹ میلیارد یالی و اسفند ۳۹۶ میلیارد ریال رسیده است
۱۲ ماهه ۷۴۵۷ میلیارد ریال بوده است
۴۳۹۴ میلیارد ریال مدت فروش مشابه سال قبل است

شیراز

#شیراز بهمن و اسفند خوبی زد
در اسفند به فروش ۱۳۶۸۵ میلیارد ریالی رسیده و ۴۵ هزار تن به نرخ ۱۳۴,۶۸۴,۷۱۰ ریال فروخته است
بهمن با فروش ۱۹۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸۰ هزار تن با نرخ ۱۱۴,۳۱۵,۹۵۶ ریال فروخته است
در دی با کمی افت نسبت به آذر ۱۱۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ اوره ۱۰۸,۶۰۲,۸۳۳ ریال داخل فروخته و صادرات محدودی داشته است
۱۲ ماهه ۲۲۸۲۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۴۱۲۲۲ میلیارد ریال بود

اپرداز

#اپرداز در دی با فروش و درآمد ۴۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن به ۴۲۶ میلیارد ریال و اسفند ۵۱۳ میلیارد ریال رسید و به عدد ۶۹۳۸ میلیارد ریالی رسیده است

کپارس

#کپارس در اولین ماه سال مالی به فروش ۶۶۹ میلیارد ریالی رسیده بود در اسفند ۱۱۸۱ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۱۸۵۱ میلیارد ریال رسیده است

لوتوس

#لوتوس اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۲۸۱ میلیارد ریالی و اسفند با عدد ۹۲۳ میلیارد ریال و ۲ماهه با عدد ۱۷۲۳ میلیارد ریال مواجه شده است

حریل

#حریل در اسفند ۶۸۷ و بهمن با درآمد ۴۸۱ میلیارد ریالی کمی رشد داشت و جمعا ۱۲ ماهه ۵۴۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است . کل سال قبل نزدیک ۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده

واتی

#واتی گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۸۵۵ ریالی رسیده است

غبهنوش

#غبهنوش
در زمستان انگار دلستر خوری بیشتر شد و در دی ۱۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن به ۲۱۴۶ میلیارد ریال رسید و اسفند ۳۲۵۹ میلیارد ریال شد که افزایش نرخ ملموس است
۱۲ ماهه ۲۸۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل هم ۲۰۰۶۸ میلیاردریال بود

سمگا

#سمگا در اسفند ۱۷۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۹۳,۲۰۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

حفارس

#حفارس
در دی ۷۲۴ میلیارد ریال و بهمن ۷۳۸ میلیارد ریال و اسفند به ۷۲۷ میلیارد ریال فروش رسیده است
۱۲ ماهه ۱۴۶۳۸ میلیارد ریال فروش و درآمد داشته است کل سال قبل این عدد ۷۶۰۹ میلیارد ریال بود.

وپویا

سرمايه گذاري پويا #وپویا در اسفند ۲۹۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

کمرجان

#کمرجان در اسفند با درآمد ۷۰ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۶ میلیارد ریال رسیده است و ۳ماهه امسال این عدد فروش را محقق کرد در مدت مشابه ۱۴۷ میلیارد ریال بود

دعبید

#دعبید در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۱۱۱۷ ریالی و در سود اصلی نیز به همین عدد رسیده است

وتوسم

#وتوسم در اسفند ۱۲۳۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۷۳۶,۹۹۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

وخارزم

#وخارزم در اسفند ۱۳۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۴,۷۷۹,۶۹۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است

فایرا

#فایرا هم اخیرا خوب بوده است و اسفند با رشد همراه شد و ۱۵۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در دی ۱۰۸۸۲ میلیارد ریال و بهمن ۱۲۷۹۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۵۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشت

۱۲ ماهه ۱۴۸۱۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۰۴۶۹۲ میلیارد ریال بوده است

تماوند

#تماوند در بهمن به درآمد ۳۷۴ میلیارد ریالی رسید و اسفند این عدد ۱۰۲۱ میلیارد ریال بود و ۶ماهه به ۳۹۷۲ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۸۷۵ میلیارد ریال بود

سشمال

#سشمال اولین ماه سال مالی را با فروش ۳۶۶ میلیارد ریالی پیش برد و بهمن به ۳۰۳ میلیارد ریال رسید و اسفند ۵۱۲ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۱۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و بیشتر از مدت مشابه قبل است

زبینا

#زبینا
در زمستان در دی ۵۰۱ و بهمن ۴۲۲ و اسفند ۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۲ ماهه ۵۸۴۵ میلیارد ریال بوده مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۰۳۰ میلیارد ریال بود

فپنتا

#فپنتا در اسفند ۱۲۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۲۷۶۸ میلیارد ریال رسیده است

شپاس

#شپاس دی و بهمن اسفند خوبی داشت و اسفند با رشد خوب ۲۰۰۸۹ میلیارد ریال و نرخ صادراتی ۱۵۳,۳۱۱,۳۹۷ ریال بود
در بهمن ۱۲۷۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۲۶,۵۴۷,۷۰۶ ریال بود .
در دی این عدد ۱۱۰۲۴ میلیارد ریال بود و نرخ صادرات ۱۲۵,۱۸۶,۸۲۷ ریال شد
۱۲ ماهه به عدد ۱۳۶۷۳۰ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۷۹۸۵۱ میلیارد ریال بود

خرینگ

#خرینگ
در دی این عدد ۲۴۸۷ میلیارد ریال بود و بهمن ۳۳۷۹ میلیارد ریال شد در اسفند با فروش ۲۶۵۳ میلیارد ریالی کمی کم شد و در نهایت۱۲ ماهه به ۲۸۲۳۰ میلیارد ریال بوده است
مشابه قبل این عدد ۱۹۶۲۰ میلیارد ریال بوده است

خموتور

#خموتور
در دی به ۲۲۲۴ میلیارد ریال رسیده تا ۲ ماه اخیر خوب باشد
در بهمن ۲۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند ۱۸۰۴ میلیارد ریال شد .
۱۲ ماهه ۲۱۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشت . مشابه سال قبل ۹۵۳۶ میلیارد ریال بود

فباهنر

#فباهنر زمستان گرمی داشت و اسفند طلایی را ثبت کرد
فروش در مهر به ۴۹۹۴ میلیارد ریال رسید و آبان با رشد ۵۶۳۵ میلیارد ریال و اذر ۶۲۴۲ میلیارد ریال شد
در زمستان دی با کمی رشد ۶۴۹۰ میلیارد ریال و بهمن با یک پرش ۸۶۱۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۲۹۲۸ میلیارد ریال فروش بود و ۱۲ ماهه به ۷۶۴۰۹ میلیارد ریال فروش رسید مدت مشابه سال قبل ۵۵۷۱۸ میلیارد ریال بود

همراه

سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه اول ۲۲۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها در اسفند داشت

حخزر

#حخزر چند ماهی است بهتر عمل میکند در اسفند ۱۵۱۴ ، بهمن ۱۳۳۴ میلیارد ریال و دی با کمی افت ۱۲۲۶ میلیارد ریال بود
۱۲ ماه ۱۳۸۵۹ میلیارد ریال بود
کل سال قبل شرکت ۷۲۵۸ میلیارد ریال بوده است

شبصیر

#شبصیر
در ۳ماهه سوم در مهر ۲۵۴۰ و ابان ۲۵۱۷ میلیارد ریال و آذر ۲۸۶۹ میلیارد ریال فروش داشت
در زمستان دی ۲۷۸۹ میلیارد ریال و بهمن ۲۹۷۶ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۳۱۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۲ ماهه به ۳۱۵۹۱ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۲۴۵۲۱ میلیارد ریال بود

کساوه

#کساوه
در دی به ۱۰۸۵ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۱۰۱ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۱۴۷۵ میلیارد ریال بوده است
جمع فروش به عدد ۱۲ ماهه ۱۲۲۶۹ میلیارد ریال رسیده ۱۲ ماهه قبل ۸۲۶۴ میلیارد ریال بود

شاراک

#شاراک در زمستان در دی ۱۶۳۱۰ میلیارد ریال و بهمن ۱۷۹۶۴ میلیارد ریال و اسفند با رشد خوب ۲۳۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۲۳۲۶۸۵ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۵۳۹۵ میلیارد ریال بود

غصینو

#غصینو
در ۳ماهه آخر دی ۲۶۲۶ و بهمن ۳۳۵۹ میلیارد ریال و اسفند ۳۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است
۱۲ ماهه ۳۴۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۱۷۱۰۱ میلیارد ریال بوده است

کگاز

#کگاز
در اذر این عدد ۵۳۳ میلیارد ریال بود و دی با افت ۳۱۱ میلیارد ریال شد در بهمن با رشد دوباره ۷۰۳ میلیارد ریال شد و اسفند به ۸۹۰ میلیارد ریال رسید و۱۲ماهه ۶۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه این عدد ۲۳۹۵ میلیارد ریال شده بود

خبهمن

#خبهمن تا اسفند ۷,۵۶۱,۳۷۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

درآمد درآمد درآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *