لسرما

لسرما در فروردین با فروش ۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود سهم فروش منظمی نداشته و باید کمی صبر کرد

کگاز

انعقاد قرارداد مهم #کگاز
موضوع قرارداد: تولید و فروش بطر شیشه ای
مبلغ قرارداد: ۲,۶۰۲,۸۹۳ میلیون ریال

دیران

تصمیم هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه#دیران

با عنایت به گذشت بیش از شش ماه از زمان کارشناسی دارایی های شرکت (زمین و املاک) و همچنین به دلیل روند فعلی بازار سرمایه و سهام شرکت ایران دارو، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهامداران شرکت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین) که پیرو تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گرفته بود، متوقف و پس از انجام مجدد کارشناسی دارایی ها به زمان مناسب موکول می گردد تا حداکثر منفعت برای سهامداران شرکت حاصل شود. انجام افزایش سرمایه به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال به میزان ۵۱ درصد از مبلغ ۸۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.

 

فباهنر

#فباهنر با سرمایه جدید به سود ۶۲۶ ریالی رسیده است و ۱۵۳۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

#فباهنر در ۳ ماهه ۴۲۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۸۱۶۴ میلیارد ریال و ۶۲۴۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۹۲۸ و سود خالص ۱۰۰۱۴ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۰۰۴۵ و سود خالص ۱۵۳۹۹ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی را در ۳ماهه چهارم داشته است

گوهران

#گوهران در فروردین ۳۳۸ میلیارد ریال سود فروش واگذاری ها داشته و تا فروردین ۷۱۵,۸۹۳ میلیون ریال سود محقق کرده است

ولشرق

#ولشرق در فروردین با درامد ۵۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۳۱ میلیارد ریال رسیده است ۱۶۷ میلیارد ریال هزینه مالی دارد

مداران

#مداران در ۱۲ماهه به سود ۶۱۱ ریالی رسیده است و رشد ۳۱% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد

سکرما

#سکرما در دی در اولین ماه سال مالی با کمی افت ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن ۵۸۳ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۸۳۷ میلیارد ریال شد در فروردین این عدد به ۶۹۶ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۲۵۵۸ میلیارد ریال فروخت

ثشاهد

#ثشاهد هم جز سهم هایی است که باید ۱۲ماهه دید در ۹ماهه ۲۰ ریال زیان داشته است

وپاسار

شرکت حفاري استوان کيش از زیرمجموعه های #وپاسار در ۱۲ماهه به سود ۶۴۴ میلیارد ریالی رسیده است

چکاوه

#چکاوه در فروردین با فروش ۲۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۷۲,۸۹۵,۷۷۲ ریال است

ونیکی

مديريت سرمايه گذاري ملي ايران در ۶ماهه به سود ۱۹۱۸ میلیارد ریالی رسیده است.سهم از زیرمجموعه های #ونیکی

ونوین

شرکت خدمات ارزي و صرافي بانک اقتصاد نوين از زیرمجموعه های #ونوین در ۱۲ماهه به سود ۵۷۱ میلیارد ریال رسیده است

حسیر

#حسیر در فروردین با فروش ۱۸۲ میلیارد ریالی آغازکرده است

کماسه

#کماسه در فروردین با فروش ۱۴۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مدت مشابه قبل این عدد ۸۱ میلیارد ریال بود

ولصنم

#ولصنم در فروردین با درامد ۱۰۱ میلیارد ریالی به عدد ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده است

غگلپا

بررسی_گزارش_کدال #غگلپا

✅ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در فروردین ماه ۱۴۴ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اسفند ۳۶ درصد افزایش را نشان می دهد. فروش شرکت در مقایسه با فروردین سال گذشته ۸۴ درصد رشد داشته است.

✅ علت اصلی افزایش مبلغ فروش نسبت به اسفند ماه افزایش مقدار فروش پنیر بوده است که نسبت به ماه گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. نرخ محصولات پنیر ۱ درصد بیشتر از ماه گذشته اعلام شده است.

📈 آخرین قیمت سهم برابر با ۴۴۴۵ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است…

سغدیر

#سغدیر تا فروردین به درامد ۱,۶۲۵,۷۰۶ میلیون ریالی از سود سهام رسیده است

بکهنوج

#بکهنوج در فروردین با فروش ۱۲۳ میلیارد ریالی به عدد ۳۷۴ میلیارد ریالی در ۳ماهه رسیده است

شخارک

#شخارک ۱۲ماهه ۶۵۲۱ ریال سود محقق کرده است
سهم در ۳ ماهه ۱۶۸۴ ریال و ۶ماهه ۲۵۳۲ ریال و ۹ماهه ۳۵۷۵ ریال سود محقق کرده است
۳ماهه ۱۱۲۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۱۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۷۲۰۹ میلیارد ریال و سود خالص ۱۵۱۹۱ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۴۹۸۲ و سود خالص ۲۱۴۵۱ میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۴۵۲۶۶ و سود خالص ۳۹۱۲۴ میلیارد ریال است

دبالک

#دبالک در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۵۴ میلیاردریالی رسیده و بهمن ۴۹۰  میلیارد ریال و اسفند ۵۲۵ میلیارد ریال بود
در فروردین به این عدد ۲۶۵ میلیارد ریال بود
۴ ماهه  ۱۸۱۱  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۹۵۳ میلیارد ریال بود

کی بی سی

#کی_بی_سی در ۳ماهه به سود ۲۲۴۹ ریالی رسیده است که بخش عمده آن سود غیرعملیاتی است

سرمایه گذاری #پردیس در فروردین ۲۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین ۱۱۳,۶۵۸ میلیون ریال سود محقق کرده است

خبازرس

#خبازرس در ۶ماهه به سود ۵۹۰ ریالی رسیده و ۸۸ میلیارد ریال سود خالص دارد

لبوتان

#لبوتان در فروردین با فروش ۲۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۲۴۴۳ میلیارد ریال بوده است

شزنگ

توقف بخشي از فعاليت هاي شركت #شزنگ
با توجه به لزوم اورهال خط لوله و مخازن مطابق برنامه تعمیر و نگهداری ماشین الات شرکت از مورخ ۵/۲/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی و پایان تعمیرات بخشی از فعالیت تولید شرکت متوقف خواهد شد و در بازه زمانی ذکر شده بخشی از تولید شرکت کاهش می یابد، مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم اعلام می گردد.

لوتوس

#لوتوس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-006 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي ميدان شيخ بهايي خيابان دانشگاه الزهرا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شستا

شرکت ملی نفت کش از زیرمجموعه های #شستا ۵,۴۰۰,۴۴۴ میلیون ریال سود نقدی تقسیم کرده است

کرازی

#کرازی در فروردین با فروش ۶۸۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۳۳۲ میلیارد ریال بود

وبصادر

سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات از زیرمجموعه های #وبصادر در ۱۲ماهه به سود ۱۲۰۵ ریالی رسیده است حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان

قشهد

#قشهد در فروردین ۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به ۸۰۳۵ میلیارد ریال فروش رسیده است

شپلی

#شپلی در فروردین ۳۴۹۴ میلیارد ریال فروش داشته و ۴ماهه ۱۲۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است که ۲ برابر مدت مشابه است

تماوند

#تماوند مجوز موافقت اصولی با تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام – مبتنی بر صدور و ابطال

سمازن

#سمازن اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۰۵۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و بهمن ۱۰۵۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۰۲۹ میلیارد ریال و فروردین با رشد ۱۳۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است و ۴ ماهه ۴۴۷۹ میلیارد ریال بوده است

ولغدر

#ولغدر در فروردین با فروش ۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۱۹۴ میلیارد ریال درامد داشت

وپاسار

#وپاسار پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور تقويت ساختار مالي در نتيجه بهبود نسبت کفايت سرمايه، افزايش سقف اعطاي تسهيلات، ارتقاي رتبه بانک در رتبه بندي هاي بين المللي، بهبود نسبت هاي مالي ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله سوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور تقويت ساختار مالي در نتيجه بهبود نسبت کفايت سرمايه، افزايش سقف اعطاي تسهيلات، ارتقاي رتبه بانک در رتبه بندي هاي بين المللي، بهبود نسبت هاي مالي اقدام نماید

غچین

#غچین در فروردین با فروش ۲۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۰ ماهه به عدد ۴۳۹۶ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۲۱۰ میلیارد ریال بود

فسبزوا

#فسبزوا بهمن و اسفند جبران کرد سهم در بهمن با فروش ۱۵۷۸ میلیارد ریالی به جمع ۲ ماهه ۱۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است در اسفند با فروشی خوب ۵۳۵۱ میلیارد ریال و فروردین ۵۸۸۹ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به عدد ۱۳۱۸۰ میلیارد ریالی رسید.

رتکو

#رتکو فروردین با فروش ۷۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است

شبهرن

#شبهرن در فروردین ۱۲۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند ۱۶۳۵۳ میلیارد ریال بود و کمی افت کرد .

فاذر

#فاذر فروردین با فروش ۲۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است

خلنت

مجمع #خلنت
📌به گزارش آوای‌آگاه؛ مجمع عمومی عالی به‌طور فوق‌العاده شرکت لنت ترمز ایران، با مشارکت بیش از ۷۴ درصد از سهامداران برگزار شد وبا تصویب مجمع،سرمایه خلنت از۳۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.این افزایش سرمایه از محل سود انباشته صورت گرفت.

تپسی

#تپسی به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر – به استحضار می رساند شفاف سازي در خصوص عرضه سهم سهامدار عمده به پرسنل شرکت
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

سنیر

#سنیر در فروردین با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشت

اردستان

#اردستان در فروردین با فروش ۵۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در حد مدت مشابه قبل است

سابیک

#سابیک در فروردین ۱۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۰۵۲ میلیارد ریال بود

سصفها

#سصفها در فروردین با فروش ۶۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل ۲۴۹ میلیارد ریال بود

امید

تامين سرمايه اميد #امید در ۳ماهه به سود ۳۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده و ۲۱۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است

غشصفا

#غشصفا در فروردین با فروش ۲۸۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود که فروش مدت مشابه قبل ۱۸۷۱ میلیارد ریال بود

فپنتا

#فپنتا در فروردین ۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۳۴۲۲ میلیارد ریال رسیده است.

غمینو

#غمینو در فروردین با فروش ۳۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۳۴۰ میلیارد ریال شد

کساپا

#کساپا فروردین با فروش ۲۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است که نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه قبل است .

وخاور

افزایش سرمایه ۴۳ درصدی #وخاور از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

سکرد

#سکرد در ۶ماهه تلفیقی به سود ۲۵۶ ریالی رسیده است

تاصیکو

#تاصیکو در فروردین ۱۰۸۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

کهمدا

#کهمدا ۳ ماهه سوم خوبی داشت و ۲ماه اخیر خوب بوده
در آذر به ۶۹۷ میلیارد ریال بوده است و دی به ۶۶۷ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۳۴۷ و اسفند به ۱۷۴۰ میلیارد ریال رسیده است
سهم در فروردین با فروش ۱۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و
۱۰ ماهه ۹۷۲۶ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه قبل ۵۸۰۸ میلیارد ریال بوده است

تکمبا

#تکمبا در فروردین با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و باید اذعان داشت مدت مشابه سال قبل ۲۹۱ میلیارد ریال است

خچرخش

#خچرخش در فروردین رشد خوبی را نسبت به مدت مشابه داشت و ۵۰۵ میلیارد ریال فروش فروردین سهم بوده که مدت مشابه قبل ۱۳۵ میلیارد ریال بوده است

البرز

#البرز احتراماً، دراجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار سهامداران محترم می رساند ،این شرکت برنده مناقصه قرارداد بیمه های درمان ، عمر و حوادث شرکت ملی نفت ایرن، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شده است که در مجموع مبلغ قراردادهای مذکور برای دوره یکساله حدود ۱۴/۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

بنیرو

تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز از زیرمجموعه های #بنیرو ۱۲ماهه ۷۹۴ میلیارد ریال سود شناسایی کرده استپ

ولملت

#ولملت در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۶۷۲ ریالی رسیده است

پتایر

#پتایر در فروردین با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۷۴ میلیارد ریال بوده است

غویتا

#غویتا در فروردین با فروش ۸۹۲ میلیارد ریالی به عدد ۴۳۴۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۲۱۵۶ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *