فروش

خدیزل

رونمایی از خودرو کامیون فورس ۱۲ تن #خدیزل

خودرو کامیون فورس ۱۲ تن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ رونمایی گردید. پیش بینی میگردد تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۲۵ دستگاه از محصول فوق تولید که در صورت تحقق فروش، حدود ۳ درصد از مبلغ سود ناخالص کل سال ۱۴۰۲ شرکت را پوشش دهد.

رکیش

رای هیات حل اختلاف #رکیش

صدور مفاصاحساب قراردادهای درآمدی شرکت های فعال درحوزه فناوری اطلاعات با اخذ تعهد حسابرسی صادرمی گردد و تاکنون مفاصاحسابهای متعددی برهمین منوال توسط سازمان مذکور صادرشده است، لیکن برخلاف روال جاری، هیات های حل اختلاف سازمان مذکور در خصوص قرارداد شماره ۹۷/۱۰۱۲۳۲۳ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۷ منعقده با بانک صادرات (ردیف پیمان۹۰۰۰۰۰۰۹) طی دوره ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۸رای به صدورمفاصا حساب بانرخ۱۶٫۶۷% وباکسرحق بیمه تعداد محدودی از پرسنل صادرکرده اند و بدین ترتیب رقمی بالغ بر۲۲۳ میلیارد ریال مطالبه شده است که از این بابت هیچگونه ذخیره ای در دفاتر منظور نشده است و مراتب پیگیری از طریق سازمان های ذیربط و دیوان عدالت اداری درحال انجام می باشد.

وپارس

سود #وپارس از معامله اخیر
پيرو آگهي منتشره در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ با موضوع فراخوان فروش ملک تجاري-اداري رويال به آگاهي مي رساند ، پس از تفاهم اوليه با يکي از متقاضيان خريد ملک ، مبايعه نامه در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تنظيم گرديد که با توجه به مبلغ معامله و اثرات آن بر عملکرد بانک و همچنين طولاني بودن فرآيند امضا قرارداد از سوي طرفين معامله ، مقررگرديد به محض پرداخت مبلغ مناسبي بعنوان پيش پرداخت از سوي خريدار افشا صورت پذيرد تا موجب گمراهي در تصميم گيري سهامداران محترم بانک نشود. بهاي تمام شده ملک ۱۲،۱۰۶ ميليارد ريال و مبلغ مبايعه نامه ۳۹،۵۰۰ ميليارد ريال مي باشد. شرايط پرداخت:۳۰%مبلغ نقدبابت پيش دريافت -۳۰%مبلغ هنگام تحويل ساختمان-۲۰%مبلغ حداکثر تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ و ۲۰% هم زمان با انتقال سند با توجه به تاريخ تنظيم مبايعه نامه (۱۴۰۱/۱۲/۲۸) اثرات مالي فروش ملک رويال مطابق با استانداردهاي حسابداري مي باشد.

غبشهر

#غبشهر اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۸۴۳۳ میلیارد ریالی پیش برد و نرخ ۶۵۵,۴۸۶,۱۴۰ ریال است
در بهمن به ۱۷۹۵۲ میلیارد ریال فروش رسیده و نرخ ۶۶۲,۹۲۲,۷۶۶ ریال و اسفند با فر وش ۲۲۲۳۶ میلیارد ریالی به نرخ ۶۵۹,۹۵۹,۷۹۶ ریالی رسیده است
در فروردین به فروش ۱۴۵۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۶۶۰,۱۶۳,۴۶۴ ریال است
۴ ماهه ۷۳۲۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است

شیران

#شیران در اولین ماه سال مالی با فروش ۴۴۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرد نرخ الکیل بنزن داخلی را ۴۱۶,۰۸۴,۷۵۲ ریال زده است
در بهمن با رشد چشم گیر ۱۰۲۴۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۰۴,۸۳۸,۸۱۰ ریال شد
اسفند هم با رشد ۱۱۰۵۲ میلیارد ریال بوده و نرخ صادرانی ۴۶۲,۲۵۰,۷۹۳ ریال بود
در فروردین فروش ۵۲۱۷ و نرخ با کمی افت ۳۴۵,۳۶۲,۴۹۳ ریال بوده است
۴ماهه به ۳۰۹۹۰ میلیارد ریال رسیده است

کگل

#کگل سال مالی را با فروش ۴۵۲۴۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است .نرخ گندله ۳۸,۹۹۴,۰۲۹ ریال خورده است

وسکاب

#وسکاب در فروردین ۸۲۲ میلیاردریال سود فرو ش سرمایه گذاری ها داشت و تا فروردین ۱۶۳,۱۵۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است

غشوکو

#غشوکو در ۱۲ماهه تلفیقی ۶۵۶ و در سود اصلی این عدد ۶۵۹ ریال بوده است

کرماشا

#کرماشا در فروردین با فروش ۲۴۱۵ میلیارد ریالی مواجه بود صادرات را با نرخ ۱۲۵,۸۷۲,۶۵۸ ریالی انجام داده است

شپدیس

#شپدیس در دی به ۲۱۰۹۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ به ۱۰۵,۸۵۰,۹۹۱ ریال رسیده بود
در بهمن به فروش ۲۱۵۸۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۹۵,۱۶۶,۱۶۲ ریال
در اسفند ۲۷۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۲۲,۸۷۹,۹۹۹ ریال بوده
در فروردین فروش ۲۶۲۶۳ میلیار ریال بود و نرخ نیز ۹۷,۰۲۵,۵۹۲ ریال بوده ک ه از بقیه اوره ای ها کمتر است !!
۷ ماهه ۲۰۷۴۴۹ میلیارد ریال فر وش داشته

تماوند

#تماوند با درامد ۴۴۱ میلیارد ریالی در فروردین مواجه بوده و جمع ۷ ماهه ۴۴۱۵ میلیارد ریال شده است .کل درامد مشابه سال قبل ۱۱۹۱ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا در فروردین با فروش ۲۰۸ میلیاردریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۷ میلیارد ریال بود

افرا

#افرا فروردین را با فروش ۲۵۷ میلیارد ریال آغاز کرده است

کیمیا

#کیمیا در فروردین ۳۲۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد بیشتر بود با توجه به وضعیت شرکت باید کمی صبر کرد ماه های بعد برسد

چدن

#چدن فروردین را با فروش ۸۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ ۸۴۱,۵۳۵,۳۰۸ ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۸۹ میلیارد ریال شده بود

آسیاتک

#آسیاتک در فروردین با فروش و درامد ۱۳۸۵ میلیارد ریالی آغاز به کار کرده است

انتخاب

#انتخاب تازه وارد بازار در فروردین با فروش ۷۸۶۳ میلیارد ریالی به عدد ۴۷۱۰۸ میلیارد ریال رسید که البته سهم را باید در تلفیق و با سود زیرمجموعه ها دید .

دامین

#دامین در فروردین با فروش ۵۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده که مدت مشابه قبل این عدد ۲۸۵ میلیارد ریال است

شملی

#شملی هم ثبت کرد
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت ملي شيمي کشاورز

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-230 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

دلر

#دلر در فروردین ۲۰۹۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و مدت مشابه قبل ۱۵۳۰ میلیاردریال بود

رتاب

#رتاپ جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهائي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان نهم،مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد

بورس

#بورس فروردین خاصی داشت و با درامد ۹۳۶ میلیارد ریالی کار را اغاز کرده است

پاکشو

#پاکشو در فروردین ۳۴۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و سال مالی را آغاز کرد مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۹۲ میلیارد ریال بود

ونیکی

مديريت سرمايه گذاري ملي ايران از زیرمجموعه های #ونیکی در فروردین ۲۴۰ میلیارد ریال و تا فروردین ۴۴۱۶۷۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وتجارت

#وتجارت در فروردین ۴۹۰۱۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۶۰۴۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز مثبت است

تنوین

#تنوین در فروردین با درامد ۴۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده است

فزر

#فزر ۱- کارخانه فرآوری کنسانتره و کارخانه استحصال شمش طلا(واحدهای تولیدی شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان-شرکت تابعه)در ماه جاری طبق برنامه و بدون توقف، فعالیت داشته اند. ۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در فروردین ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال است.

قثابت

#قثابت در فروردین ۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ماهه به عدد ۵۶۰۶ میلیارد ریالی رسیده است

فگستر

#فگستر سال مالی را در فروردین با فروش ۹۶۳ میلیارد ریالی آ؛از کرده است و نرخ فروش شمش ۱,۳۱۶,۵۶۸,۰۰۰ ریال بوده است

خگستر

#خگستر در فروردین ۲۳۶ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

دعبید

#دعبید در دی به فروش ۵۰۰۷ میلیارد ریالی و ۴۶۶۴ میلیارد ریال در بهمن و ۵۵۵۱ میلیاردریال در اسفند رسیده است
در فروردین این عدد ۳۹۱۴ میلیارد ریال بود و کمی افت کرد و ۴ ماهه ۱۹۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است

فسازان

#فسازان در فروردین با فروش ۴۴۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل بود . نرخ صادرات شمش ۲۳۸,۸۹۱,۹۵۴ ریال بوده است

دی

تراز بانک #دی همچنان منفی است ۱۷۵۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۱۴۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

فسپا

#فسپا سال مالی را در فروردین با فروش ۱۳۸۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ ۳۴۹,۳۸۳,۴۵۱ ریال است

وساپا

#وساپا در فروردین ۱۶۶ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

خساپا

#خساپا در فروردین شبیه سال قبل بود و ۲۴۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشت ۲۲ هزار دستگاه تولید و ۱۳ هزار دستگاه فروش داشته است

وخارزم

#وخارزم در فروردین ۱۰۱۷ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا فروردین ۵,۶۱۱,۷۰۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است

شکلر

#شکلر بهمن و اسفند خوبی داشت و اسفند ۱۰۲۴ و بهمن ۹۴۹ میلیادر ریال فروش زد در فروردین با فروش خوب ۹۱۸ میلیارد ریالی ۵ ماهه به عدد ۴۱۸۵ میلیارد ریالی رسیده است

سیلام

#سیلام در فروردین با فروش ۴۶۳میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۶۵۵ میلیارد ریال در ۳ماهه رسیده است

شخارک

#شخارک در فروردین با فروش ۶۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و ۲۴هزار تن با نرخ ۹۷,۱۷۲,۸۸۸ ریالی صادر کرده و توضیح داده است در فروردین ماه سال ۱۴۰۲، دو محموله پروپان، دو محموله بوتان و دو محموله متانول بارگیری شده است.

تپسی

#تپسی فروردین را با فروش ۴۹۶ میلیاردا ریالی آغاز کرد

غفارس

#غفارس در فروردین با فروش ۱۹۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۱۷ میلیارد ریال بود

خوساز

#خوساز سال مالی را با فروش ۲۰۶۶ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده است که مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۸۸ میلیارد ریال است

شپارس

#شپارس در فروردین با فروش ۷۹۵ میلیارد ریالی به عدد ۷۸۷۰ میلیارد ریال رسیده است

امید

#امید در فروردین با درامد ۴۹۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به ۱۴۹۲ میلیارد ریال رسیده است

دتماد

#دتماد در فروردین با فروش ۵۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود .مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۷۸ میلیارد ریال است

دابور

#دابور فروردین را با فروش ۸۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است که در سطح کدت مشابه سال قبل است

وکار

#وکار در فروردین با درامد ۶۴۶۰ میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۵۰۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است

های وب

#های_وب در فروردین با فروش ۱۵۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود

پارس

#پارس فروردین با فروش ۴۶۹۳۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش استایرن ۳۱۲,۲۸۴,۶۱۴ ریال است .

کساوه

#کساوه در فروردین با فروش ۳۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۸ میلیارد ریال بوده است

غکوروش

#غکوروش در فروردین با فروش ۹۲۴۵ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۶۸۳,۷۲۰,۵۱۰ ریال است . مدت مشابه قبل فروش ۲۰۱۶ میلیارد ریال بوده است

حخزر

#حخزر در فروردین با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود

شرنگی

#شرنگی نرخ فروش کلیه رنگهای ساختمانی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافته است.

اعتصاد

#اعتضاد غدیر در فروردین ۲۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا فروردین ۲۶۲۵۴۶۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

قثابت

#قثابت انتقال تعداد ۶۰ میلیون سهم نماد قثابت توسط شرکت سرمایه گذاری سلیم به بازارگردان

شسپا

#شسپا فروردین را با فروش ۹۰۶۹ میلیارد ریالی آغاز کرده اس و مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۶۳۵ میلیارد ریال بود

فرود

#فرود در فروردین با ۲۱۰۵ میلیارد ریال فروش آغاز کرد و نرخ فروش ۲۲۶,۲۹۸,۳۳۴ ریال است . تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال قبل فروش داشته است

وآتی

#واتی در فروردین ۱۱۶ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا فروردین ۴۱۱,۶۶۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است

شنفت

#شنفت در فروردین با فروش ۷۷۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است

کاذر

#کاذر در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۱۷۶,۸۷۲,۰۷۷ ریال است

وتوکا

توليدي خدماتي توکا سبز از زیرمجموعه های #وتوکا در ۱۲ماهه به سود ۶۷۹ میلیارد ریالی رسیده است

دروز

#دروز سال مالی را با فروش ۶۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است و مدت مشابه سال قبل ۱۹۲ میلیارد ریال بود

زنگان

#زنگان در فروردین ۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است

دشیمی

#دشیمی در فروردین با فروش ۸۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه این عدد ۳۵۹ میلیارد ریال بود

سفار

#سفار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد استاد مطهري بعد ازچهارراه قائم مقام فراهاني-پلاک۳۳۴ برگزار میگردد

فزرین

#فزرین در فروردین با فروش ۳۰۴ میلیارد ریالی آغاز کرد که کمتر ازمدت مشابه سال قبل است و در نرخ نیز کنسانتره را با نرخ ۱۲۱,۸۰۰,۸۰۰ ریال فروخته است

فرابورس

#فرابورس فروردین را با درامد ۴۴۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است

بالاس

#بالاس سال مالی را با فروش ۴۷ میلیارد ریالی آغاز کرد

کی بی سی

#کی_بی_سی فروردین به فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده و ۴ماهه ۱۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت

سیستم

#سیستم در فروردین با درامد ۸۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است

شدوص

#شدوص در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۹۲۷ ریالی رسیده است

دزهراوی

#دزهراوی فروردین با فروش ۲۵۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است

بمپنا

#بمپنا در فروردین با فروش ۴۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است

غفارس

#غفارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس کيلومتر ۳۲ جاده شيراز تخت جمشيد -شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس برگزار میگردد

غگلپا

#غگلپا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ در استان اصفهان ،شهر گلپايگان به آدرس اصفهان- گلپايگان- ميدان کارگر- کيلومتر هفت جاده شرکت زراعي برگزار میگردد

غبهنوش

#غبهنوش در فروردین ۲۹۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۰۲۵ میلیارد ریال بود

کشرق

#کشرق تقریبا در سطح سال قبل بود و ۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت

پاسا

#پاسا در فروردین با فروش ۱۰۵۵ میلیارد ریالی کار را اغاز کرده و در حد مدت مشابه سال قبل است

آپ

#اپ سال مالی را با فروش ۷۰۹۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است

بکام

#بکام در فروردین با فروش ۲۹۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است

سپ

#سپ سال مالی را با فروش ۳۵۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و ۴ماهه به ۱۴۷۷۲ میلیارد ریال رسیده است

کگل

بررسی گزارش کدال #کگل

✅شرکت  معدنی و صنعتی گل گهر  در فروردین ماه به درآمد فروش ۴۵۲۴میلیارد تومانی دست یافته  که نسبت به ماه قبل ۳۰%  کاهش  است همچنین نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته ۱۰۵% افزایش داشته است.

✅میزان تولید شرکت نسبت به ماه قبل افزایش ۹% داشته است و دلیل اصلی افت مبلغ فروش در این ماه کاهش مقدار فروش گندله به مقدار ۳۹% نسبت به ماه پیش است.

✅نرخ فروش گندله در این ماه نسبت به ماه قبل ۳% افزایش داشته است.

غمارگ

#غمارگ در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۰۲۵ میلیارد ریالی و بهمن ۲۹۲۲ میلیارد ریال و اسفند با رشد جدی به عدد ۳۵۹۶ میلیارد ریال بود در فروردین به ۱۱۸۳ میلیارد ریال رسیده است ۴ ماهه ۷۸۰۶ میلیارد ریال فروش داشت

شبصیر

#شبصیر در فروردین با فروش ۲۳۷۴ میلیاردریالی مواجه شده بود مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۴۷ میلیاردریال بود

شبصیر با سرمایه جدید در ۱۲ماهه به سود ۳۸۷۰ ریالی رسیده است

در۳ماهه سهم ۲۳۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۱۰۹ و سود خالص ۴۴۵۴ میلیارد ریال بود
در۹ماهه سود عملیاتی ۷۳۸۷ سود خالص ۶۱۸۷ میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۰۷۶۱ و سود خالص ۹۶۷۵ میلیارد ریال بوده است

شاراک

#شاراک در حد مشابه سال قبل بود و ۱۴۸۳۵ میلیارد ریال فروش در فروردین داشت

فولای

#فولای هم فروردین را با رشد ۲ برابری نسبت به قبل آغاز کرد و در فروردین ۶۴۵ میلیارد ریال فروش داشت

وبملت

گروه مالي ملت از زیرمجموعه های #وبملت در فروردین ۱۴۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

وپخش

#وپخش با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-01A-250 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تمدید گردید

دکوثر

#دکوثر در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۳۶۷ ریال و در سود اصلی این عدد ۹۵۷ ریال بوده است

شراز

#شراز باعنایت به پذیرش مشروط درجلسه هئیت پذیرش مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ و احراز شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و درخواست این شرکت جهت انتقال نماد از تابلوی فرابورس به بورس و موافقت هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی این شرکت پس از درج توسط بورس اوراق بهادار تهران از بازار فرابورس به بورس منتقل خواهد شد.

وپست

#وپست در فروردین ۶۲۹۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۴۳۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

امین

تامین سرمایه #امین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-093 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۶,۷۳۳,۸۵۸,۴۵۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۲۶۶,۱۴۱,۵۴۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

وکبهمن

آگهی شناسایی خریدار سهام شرکت بیمه پارسیان #وکبهمن

به اطلاع می رساند شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن(سهامی عام) در نظر دارد مشترکاً به همراه احدی از سهامداران بیمه پارسیان نسبت به واگذاری ۱۴ درصد از سهام خود در شرکت بیمه پارسیان با شرایط مناسب به متقاضیان واجد شرایط از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

صبا

#صبا در گزارش فروردین اصلاح کرد که تا فروردین ۸,۸۲۵,۳۶۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شکبیر

#شکبیر در اسفند با فروش ۲۷۹۷۷ میلیاردریالی به عدد ۲۸۴۰۰۲ میلیارد ریال در فروش رسیده است

کوثر

۲۵۰۰۰ میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری بیمه #کوثر در سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل بیمه کوثر عنوان نمود: در سالی که پشت سر گذاشتیم، بیمه کوثر توانست در یک سال متفاوت با عملکردی فوق العاده و رکوردشکنی در درآمد سرمایه گذاری به عدد ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از سرمایه گذاری ها برسد که نه تنها در صنعت بیمه یک دستاورد قوی محسوب می شود بلکه بالاترین میزان درآمد سرمایه گذاری شرکت از بدو تأسیس تا کنون بوده است.
دکتر آقادادی اظهار داشت: این درآمد سرمایه گذاری به طور قطع افزایش توان مالی شرکت و رشد درآمدهای سرمایه گذاری در سنوات آتی را به دنبال خواهد داشت که نتایج آن را می توانیم در ادامه دار بودن این روند در سال ۱۴۰۲ شاهد باشیم، به طوری که در هفته های ابتدایی سال جاری این عدد به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه افزود: بیمه کوثر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است که با استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و استفاده از تیم حرفه ای بتواند روند پایداری در این نوع درآمد برای شرکت و سهامدارانش به ارمغان آورده که ثبات سودآوری و افزایش توان مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ و سال های آتی را افزایش خواهد داد

شفارا

#شفارا در فروردین با فر وش ۳۸۶ میلیارد ریالی کار را آغاز کرده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است

کماسه

#کماسه شرکت تامين ماسه ريخته گري(سهامي عام) در نظر دارد خدمات مطالعات فني، امکان سنجي و طراحي ساختمانها و تاسيسات پروژه احداث کارخانه جديد شرکت در زميني به مساحت حدود ۲۰۰٫۰۰۰ متر مربع در منطقه سرانزا واقع در شهرستان فيروزکوه را به شرکت مشاور واجد شرايط داراي سابقه فعاليت در زمينه طراحي پروژه هاي مرتبط با صنعت فرآوري مواد معدني پس از ارزيابي و بررسي واگذار نمايد.

اپرداز

#اپرداز در فروردین با فر وش ۴۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود

قثابت

انتقال تعداد ۶۰ میلیون سهم نماد#قثابت توسط شرکت سرمایه گذاری سلیم به بازارگردان

غشصفا

#غشصفا جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان-بخش مرکزي-شهرک صنعتي محمودآباد-خيابان اصفهان-تهران-خيابان ۱۸شرقي-پلاک۹۵۱-شرکت شيرپاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام) برگزار میگردد

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *