وسبحان

وسبحان ، سرمایه گذاری #وسبحان در اردیبهشت ۳۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۱۱۴,۸۶۸ میلیون ریال سود محقق کرده است

گوهران

سرمایه گذاری #گوهران در اردیبهشت ۱۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۹۶۳,۹۱۸ میلیون ریال سود محقق کرده است

غصینو

کشت و صنعت ماريان از زیرمجموعه های #غصینو در ۱۲ماهه به سود ۲۹۲ میلیارد ریالی رسیده است

تایرا

#تایرا در فروردین ۹۳۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت این عدد ۱۲۴۱۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۲۱۸۰۶ میلیارد ریال شد که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

سخوز

#سخوز
در انتهای مجمع سیمان خوزستان، ۶۸۳۰ ریال به ازای هر سهم سود تقسیم شد.

توریل

به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری نامه ارسالي اداره کل بازرگاني داخلي راه آهن ج .ا.ا مبنی بر افزايش تعرفه بهره برداري راه آهن به استحضار می رساند بر اساس نامه شماره ۲۸/۱۷۷۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اداره کل بازرگاني داخلي راه آهن ج.ا.ا تعرفه بهره برداري از شبکه ريلي راه آهن در سال ۱۴۰۲ از تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا اطلاع ثانوي در حدود ۲۷ در صد افزايش يافته است که افزايش تعرفه راه آهن باعث افزايش درامد عملياتي و همچنين بهاي تمام شده ميگردد و هيچگونه تاثير سود وزياني ندارد و براساس قرارداد حمل ريلي بطور کامل از کارفرماي محترم قابل دريافت مي باشد.#توریل

شسپا

#شسپا باز شپنا خرید
تحصیل سهام
شركت تحصيل شده: پالایش نفت اصفهان
درصد مالكيت قبلي ۲٫۶۱ درصد
مجموع درصد مالكيت ناشر در شركت خريداري شده ۳٫۵۱ درصد

خدیزل

#خدیزل در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۱۶۱ ریال و در سود اصلی نیز همین عدد است .

وآوا

سرمایه گذاری #وآوا در اردیبهشت ماه ۱۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ماه ۱۰,۹۸۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وملل

#وملل در فروردین ۷۱۵۸ میلیارد ریال سود تسهلات اعطایی و۷۴۳۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد
در اردیبهشت ۷۰۹۶ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۷۱۰۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .

شگویا

#شگویا در فروردین با رشد فروش ۲۶۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷۹,۶۵۷ ریال است .
در اردیبهشت این عدد ۲۷۵۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۲۵,۰۸۰ ریال است . ۵۴۲۷۸ میلیارد ریال فروش ۲ماهه بوده و مدت مشابه سال قبل ۳۶۵۱۳ میلیارد ریال بود

سرود

#سرود در فروردین با فروش ۱۲۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۴۰۰ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۲۶۳۷ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۱۳۷۴ میلیارد ریال بوده است .

های وب

#های_وب و قرارداد مهم
فروش تجهیزات مخابراتی
تاريخ انعقاد قرارداد ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
طرف قرارداد شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد
مبلغ قرارداد ۲۳,۱۶۳,۷۹۶ میلیون ریال
نحوه تسویه تهاتر با انجام عملیات پیمانکاری شبکه فیبر نوری توسط شرکت مزبور

کسرام

#کسرام تجدید ارزیابی دارایی های ثابت(زمین)

ونوین

تراز #ونوین در اردیبهشت مثبت است
در فروردین ۲۱۱۰۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۷۷۲۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز مثبت بود
در اردیبهشت ۲۲۴۹۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۸۸۴۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۲ماهه تراز ۷۰۱۷ میلیارد ریال مثبت است .

زدشت

#زدشت در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۲۱۲۰ ریال سود محقق کرده است

ارفع

#ارفع سال مالی را در فروردین با فروش ۷۹۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ فروش ۱۹۱,۲۵۳,۱۳۰ ریال بوده است
در اردیبهشت فروش به ۲۳۸۲۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۲۹,۹۱۸,۸۵۴ ریال بود و ۲ماهه ۳۱۷۸۱ میلیارد ریال بوده است که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

فخوز

مهندسين مشاور پيشگامان فولاد جنوب از زیرمجموعه های #فخوز در ۱۲ماهه به سود ۷۴۰ میلیارد ریالی رسیده است

ددام

#ددام در فروردین با فروش ۳۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۵۵۴ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۸۷۶ میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل این عدد ۷۰۴ میلیارد ریال بود

خدیزل

#خدیزل
نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت

با عنایت به برنامه های توسعه ای شرکت بهمن دیزل، یک قطعه زمین واقع در ضلع جنوبی اتوبان قزوین، روبروی شهرک صنعتی کاسپین ۱ به پلاک ثبتی ۲۶/۴۸۰ به مساحت تقریبی ۳۹۰،۱۱۱ متر مربع به مبلغ ۲،۴۳۸ میلیارد ریال خریداری و مقرر گردید، ۷۵% در زمان امضای قرار داد و تحویل گیری زمین و مابقی در هنگام تنظیم سند مالکیت پرداخت و تسویه شود.

لبوتان

توسعه قطعات اليکا از زیرمجموعه های #لبوتان در ۱۲ماهه به سود ۶۶۱ میلیارد ریالی رسیده است

وسپهر

سرمایه گذاری #وسپهر در اردیبهشت ۱۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۱۲۵,۰۷۹ میلیون ریال سود محقق کرده است

سیدکو

#سیدکو در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۰۶۹ ریالی رسیده است

خفنر

#خفنر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۵۳۶ ریالی رسیده است

دالبر

#دالبر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۸۲ ریالی رسیده است

زبینا

#زبینا در فروردین ۴۳۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۵۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۹۸۸ میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است

کایزد

#کایزد در فروردین با فروش ۱۸۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ۲ماهه ۳۴۱ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۱۸۴ میلیارد ریال بود

قزوین

#قزوین در اردیبهشت ۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۲۲۱ میلیارد ریال رسیده است

ومهان

#ومهان در اردیبهشت ۶۸۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۷,۶۹۵,۵۲۳ میلیون ریال سود محقق کرده است

خنصیر

شفاف سازی در #خنصیر لازم به ذكر است با توجه به تلاشهاي صورت گرفته جهت محصولات ميل لنگ تيبا،نيسان ،شاهين و ميل سوپاپ تيبا براي شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ افزايش قيمت از مگاموتور( باتوجه به آخرين افزايش قيمت در سال قبل ) براي انواع ميل لنگ هركدام معادل ۲۰درصد ارزش ماشينكاري بوده است و جهت ميل سوپاپ تيبا معادل ۴۸% ارزش ماشينكاري بوده است .توضيح اين نكته ضروري است كه با توجه به تامين مواد خام از سوي شركت مگاموتور كه مبلغ اثر گذاري درگردش عملياتي شركت مي باشد افزايش قيمت از سوي فروشنده (مگاموتور)انجام نشده است .از همين رو اثر سود و زياني اين افزايش براي سال ۱۴۰۱ معادل ۷۸٫۲۸۷ ميليون ريال بر سود و درنتيجه برفروش شركت مي باشد .اين مبالغ ناخالص هستند لازم به ذكر است براي سال قبل شركت در دو مرحله از خودروساران افزايش قيمت دريافت داشته (مگاموتور- ساپكو)

کسرام

#کسرام در فروردین با فروش ۷۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت به عدد ۱۴۹ میلیارد ریالی رسیده و فروش ۸ ماهه به عدد ۸۹۸ میلیارد ریال رسیده است

قاسم

#قاسم ۶۷۷ ریال سود تقسیم کرد

چخزر

#چخزر در فروردین با فروش ۳۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۶۳۹ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۱۰۱۰ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل این عدد ۶۱۲ میلیارد ریال بود

لکما

#لکما احتراماً، به استحضار میرساند که پیرو نامه شماره ۲۰/۱۴۰۲/م/۱۱۷ مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ مبنی بر شرکت در مناقصه شماره۲۹/۱۴۰۱م س شرکت ارتباطات سیار ایران ، این شرکت به استناد نامه شماره ۵۰/۰۲ مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲شرکت ارتباطات سیار ایران ، ارجاع سفارش ۳۵۰ دستگاه راک رکتیفایر Outdoor 12kw به همراه ۴ ماژول برای هر راک به ارزش کل ۷۹۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال را دریافت نموده است و برنده مناقصه شده است. لازم به ذکر است که نتایج آن در صورتهای مالی شرکت منعکس خواهد شد.

وپاسار

ليزينگ پاسارگاد از زیرمجموعه های #وپاسار در ۱۲ماهه ۹۶۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است

پخش

#پخش البرز در فروردین با فروش و درامد ۱۲۳۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۶۹۹۵ میلیارد ریال فروش و درامد اردیبهشت بوده و ۲ ماهه ۲۹۲۹۶ میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است

خموتور

#خموتور در فروردین ۱۴۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۳۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۳۸۳۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه قبل این عدد ۲۳۴۶ میلیارد ریال بود .

وسنا

#وسنا با سلام احتراما پیرو افشای اطلاعات با اهمیت گروه “ب” به شماره ۱۰۲۷۵۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا در خصوص تمدید معافیت مالیات عملکرد شرکت تولید نیروی آذرخش و با عنایت به تاثیر مالی قابل توجه موضوع مذکور لذا افشای اطلاعات به الف تغییر یافت. لازم به ذکر است توضیحات تکمیلی تر در نامه این شرکت ذکر گردیده است.
دلایل تغییرات تاثیر مالی قابل توجه (بالای ۱۰%) معافیت مالیات عملکرد شرکت تولید نیروی آذرخش

لبوتان

#لبوتان در فروردین با فروش ۲۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۲۲۲ میلیارد ریال بود و۲ماهه ۱۰۱۸۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۵۸۰۶ میلیارد ریال بوده است

شرنگی

#شرنگی در اردیبهشت با فروش ۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ ماهه ۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۸۰ میلیارد ریال بود

دکیمی

#دکیمی در فروردین ۶۱۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۳۲ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۱۳۴۳ میلیارد ریال فروش بوده است

تکمبا

#تکمبا در فروردین با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۸۹ میلیارد ریال رسید و رشد داشت و ۲ ماهه ۱۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۶۷۶ میلیارد ریال است

کلوند

#کلوند به عدد ۴۸۷ میلیارد ریالی در فروردین رسیده بود و اردیبهشت به ۱۱۹۱ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۱۶۷۸ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل ۱۱۴۹ میلیارد ریال شد

غگلپا

#غگلپا در اردیبهشت با کمی رشد ۱۵۰۳ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین با رشد ۱۴۴۸ میلیارد ریال فروش داشته و۲ ماهه ۲۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشته است

سصفها

#سصفها در فروردین با فروش ۶۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۲۳۰ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۱۹۲۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۶۳۰ میلیارد ریال بود

غپینو

#غپینو ۲۴۳ ریال تقسیم کرد

دی

#دی و فروش ملک
به استحضار سهامداران محترم می رساند، بموجب قراداد به شماره ۱۹۱۱‏/۱۱‏/ب د‏/۲۵ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۱ شش دانگ یک قطعه زمین به انضمام کلیه اعیانی ها و هرگونه امتیازات ملک موسوم به کوهستان پارک شادی مشهد دارای پلاک ثبتی به شماره ۱۶۷۱۳ فرعی از باقیمانده ۱۸۲ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان مشهد، در قبال چندین ملک سهل البیع، به سازمان اموال و املاک کوثر واگذار گردید. شایان ذکر است، ارزش کلیه املاک مورد معامله (طبق مفاد قرارداد مذکور)، بر اساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری، در بازه زمانی ۲۵‏/۱۲‏/۱۴۰۱ تعیین می گردد. همچنین با عنایت به اینکه ارزش دفتری ملک موسوم به کوهستان پارک شادی مشهد در دفاتر این بانک معادل مبلغ ۹۴۴ میلیارد ریال می باشد و براساس اطلاعات مزایده مرحله دهم سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۲۶‏/۱۱‏/۱۴۰۱ در سامانه کدال منتشر گردیده، پیش بینی می شود سود حاصل از واگذاری تاثیر قابل توجه ای در عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ و کاهش زیان انباشته بانک داشته باشد.

ساراب

#ساراب فروردین را با فروش ۵۵۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۶۵۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه به ۱۲۱۰ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۹۳۵ میلیارد ریا لبود

زشگزا

#زشگزا در فروردین با فروش ۴۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۶۳ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه به ۸۷۷ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۴۸۴ میلیارد ریال بوده است

قصفها

#قصفها در اردیبهشت ۱۲۵۸ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده است

کرازی

#کرازی در فروردین با فروش ۶۸۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۵۵۲ میلیارد ریال شده و ۲ماهه ۱۲۳۳ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۶۶۳ میلیارد ریال شد

غکورش

#غکوروش افزایش سرمایه از انباشته میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقدبه منظور تامين سرمايه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

دکوثر

#دکوثر در فروردین کار مهمی کرده و ۱۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت ۸۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۲۵۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۵۶ میلیارد ریال بود

مداران

#مداران ۲۰۸ ریال تقسیم کرد

غکورش

#غکوروش به استحضار می رساند شرکت صنعت غذایی کورش در راستای مصوبه هیات مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ و به منظورتکمیل زنجیره تاًمین خود اقدام به انعقاد تفاهم نامه¬ای در خصوص احداث مخازن با ظرفیت ۴۰٫۰۰۰ تن در شمال کشور با سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان نموده است که بعد از انجام مطالعات و طراحی طرح و تهیه طرح توجیهی اقتصادی پروژه و تأیید آن توسط سازمان مزبور منجر به عقد قرارداد نهایی خواهد گردید. مشخصات پروژه مذکور به شرح ذیل می¬باشد: • ظرفیت مخازن: ۴۰٫۰۰۰ تن • مساحت زمین:۱۲٫۲۰۰ متر مربع • برآورد زمانی بهره برداری از پروژه: ۱۸ ماه • برآورد هزینه: ۱٫۲۰۰ میلیارد ریال • اشتغال زایی طرح: ۱۰ نفر لازم به ذکر است با توجه به تاریخ بهره برداری از مخازن مذکور، آثار سود و زیانی برای سال مالی جاری مترقب نمی¬باشد. همچنین با لحاظ نمودن هزینه¬های جاری مخازن و هزینه استهلاک آن (بعد از بهره برداری) آثار سود و زیانی قابل توجهی برای سنوات آتی پیش¬بینی نمی¬گردد و همانگونه که اشاره گردید ساخت مخازن مذکور به منظور تکمیل زنجیره تاًمین و جلوگیری از توقفات تولید در خصوص نحوه تأمین روغن خام می باشد.

ارفع

#ارفع ۲۶۴۰ ریال تقسیم کرد

قلرست

#قلرست در اردیبهشت با فروش ۲۵۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۶۲۴ میلیارد ریال در ۹ماهه رسیده است

درازک

#درازک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران -کيلومتر ۱۸جاده مخصوص کرج -خيابان داروپخش-سالن اجتماعات شرکت کارخانجات داروپخش برگزار میگردد.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *