کگهر در ۳ماهه به سود ۱۶۲۲ ریالی رسیده بود ۶ماهه این عدد ۲۹۶۵ ریال شده است .

سهم ۳ماهه ۴۱۶۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۵۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد و البته ۱۳۲۷۰ میلیارد ریال سایر درامد ها

در ۶ماهه سود عملیاتی ۸۱۲۳۷ و سود خالص ۷۴۱۱۶ میلیارد ریال بود

مجمع #شکبیر ۱۰۴۰ تومان سود تقسیم کرد
#حبندر در ۳ماهه به سود ۲۵۳ ریالی رسیده است و ۲۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سصوفی در ۳ماهه به سود ۱۶۲۷ ریالی رسیده و رشد ۴۶% نسبت به مدت مشابه داشته است سهم ۱۷۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۳۵۶ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۱۷۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کایزد در ۳ماهه به سود ۱۵۱ ریالی رسیده است و ۱۷۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۵ میلیارد ریال سود خالص دارد دارد
معادن سنگ آهن احياء سپاهان از زیرمجموعه های #واحیا در ۱۲ماهه به سود ۱۲۰۰۶ میلیارد ریالی رسیده است که نصف مدت مشابه سال قبل است
#سیدکو در ۳ماهه به سود ۲۰۹ ریالی رسیده است که البته سهم را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید
#سخاش در ۳ماهه به سود ۳۳۰۷ ریالی رسیده و ۶۶۱ میلیارد ریال سود خالص و ۵۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد . رشد ۲۷% سود را نسبت به مدت مشابه دارد
#قشرین در ۹ماهه به سود ۱۳۴ ریالی رسیده است
#کماسه در۳ماهه تلفیقی ۱۲۳ و در سود اصلی ۱۲۲ ریال محقق کرده و ۳۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#غپینو در ۳ماهه به سود ۱۴۷ ریالی رسیده است و رشد ۴۳% نسبت به مدت مشابه دارد . سهم ۱۹۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ثبهساز موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری تمامی قدر السهم شرکت در قرارداد مشارکت های پروژه توسکا به میزان ۴۸/۱۳ ، پروژه ارکیده به میزان ۵۵/۳۰ و پروژه اقاقیا به میزان ۵۳/۲۰ درصد واقع در شهر گرگان به شرکت رویا ساختمان آریا
ارزش بازار دارايي هاي مورد معامله
۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي هاي مورد معامله
۱,۴۲۴,۱۰۴ میلیون ریال
#شاوان در پایان با احتساب سود انباشته و تقسیم ۶۰درصدی سود قابل تقسیم، ۳۶۴۶ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شد.‌
#ساربیل در ۶ماهه به سود ۱۴۱۸ ریالی رسیده است
در ۳ماهه ۶۷۳ میلیارد یال سود عملیاتی و ۶۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۰۱۳ و سود خالص ۲۰۴۲ میلیارد ریال بود
#شساخت در مجمع به ازای هرسهم ۲۱۰ ریال تقسیم کرد
بانک #سامان در ۳ماهه به سود ۳۴۱ ریالی رسیده است ۲۰,۲۲۵,۲۱۳ میلیون ریال جمع درامد های عملیاتی و ۱۱,۶۹۶,۴۰۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است. این اعداد با سرمایه ۳۴۲۰۰ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است
#غاذر در ۳ماهه به سود ۷۰ میلیارد ریالی در سود عملیاتی و ۵۸ میلیارد ریال سود خالص رسیده است . ۳ماهه به ازای هرسهم ۳۷۱ ریال سود دارد
#کسرام در ۳ماهه ۵۸ ریال و ۶ ماهه ۸۶ ریال و ۹ماهه ۱۰۶ ریال سود محقق کرده است
در ۳ماهه ۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۰۹ و سود خالص ۸۴ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۳ و سود خالص ۱۰۴ میلیارد ریال بود
#وتوشه در ۳ماهه به سود ۱۸۲ ریالی رسیده است
#شلعاب در ۳ماهه به سود ۹۱ ریالی رسیده است و ۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد .
مجمع
#کیسون
📌به گزارش آوای‌آگاه؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کیسون با تصویب صورت‌های مالی، به ازای هر سهم ۳۰ ریال تصویب شد.
#مادیرا در گزارش ۳ماهه تلفیقی ۱۰۸ ریال سود محقق کرده است .سهم ۲۵۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#غنیلی در ۳ماهه به سود ۱۲۴ ریالی رسیده است و ۴۹میلیارد ریال سود خالص دارد
#اتکام در ۹ماهه به سود ۵۴۵ ریالی رسیده است .
#ورازی در ۳ماهه به سود ۳۲ ریالی رسیده و ۶۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد .
#گوهران در ۶ماهه به سود ۵۶۵ ریالی رسیده است
#ثامید موضوع مناقصه:فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه مسکونی صیاد
تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن: شرکت توسعه و عمران امید(سهامی عام) جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت در ساخت بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر اهواز
#بخاور در ۳ماهه به سود ۱۴۳ ریالی رسیده است که ۲۵% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#ونیرو ۶۵ ریال تقسیم کرد
#بزاگرس جهت اطلاع به استحضار می رساند: عطف به دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۶۹۳۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ وزارت نیرو با موضوع توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و دستورالعمل شماره IR-410-I-02 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با موضوع عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی و همچنین رونمایی از تابلو برق سبز بورس انرژی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس اقدامات مورد نیاز برای ورود نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی زاگرس سفیددشت به تابلو برق سبز بورس انرژی را انجام داده و اولین عرضه خود را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به مقدار ۷۴۴ مگاوات ساعت برای تولید مردادماه با متوسط نرخ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر مگاوات ساعت، انجام نمود و نرخ مذکور ماهانه متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در بورس انرژی متفاوت خواهد بود و در نهایت این اقدام موجب افزایش درآمد نیروگاه خورشیدی سفیددشت نسبت به وضعیت فروش تضمینی به ساتبا، خواهد شد.
#قشرین فروش املاک مازاد(یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرستان شیروان، یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرستان فاروج، یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرستان اسفراین)
شناسایی حدود ۲۸ میلیارد ریال سود خالص
#حگردش انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاه هنر تهران
#وپاسار در۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۶۱۵ ریالی رسیده است ودر سود اصلی ۷۰۱ ریال محقق کرده است
#کلر پارس در گزارش ۳ماهه به سود ۱۳۷۸ ریالی رسیده و ۱۰۵۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۰۲ میلیاردریال سود خالص دارد
#دفرا در ۳ماهه به سود ۸۱۶ ریالی رسیده و رشد ۴۲% را نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۱۳۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي از زیرمجموعه های #وخارزم در ۱۲ماهه به سود ۱۰۴۴ میلیاردریالی رسیده است
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان از زیرمجموعه های #واحیا در ۱۲ماهه به سود ۱۰۹۹ میلیارد ریالی رسیده است
#قاسم در ۳ماهه امسال رشد ۲برابری سود نسبت به مدت مشابه قبل را داشته و ۲۸۷ ریال سود هرسهم محقق کرده است . ۱۲۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۳۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فسپا در گزارش ۳ماهه به سود ۳۷۳ ریالی رسیده است و رشد ۱۱۴% را نسبت به مدت مشابه دارد .
۱۶۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فسبزوا در گزارش ۳ماهه به سود ۹۰۴ ریالی و ۶ماهه این عدد با رشدی چشم گیر ۴۷۵۴ ریال سود محقق کرده است
سهم در۳ماهه ۳۳۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۸۵۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۰۱۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است
#خزامیا و افزایش سرمایه
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۵,۶۷۳,۰۸۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱,۳۴۶,۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي ( زامياد ۲) که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#وشهر در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۴۸۲ ریال و در سود اصلی حسابرسی شده نیز به سود ۱۸۶۰ ریالی رسیده است
#سدور در ۳ماهه به سود ۴۵۰ ریالی رسیده است و ۳۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۸ میلیارد ریال سود خالص دارد . سود شرکت نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۵۹۲% را دارد
#انرژی در ۳ماهه به سود ۸۵ ریالی رسیده است البته با سرمایه قدیم …
#کبافق در مجمع کل سود را تقسیم کرد
۲۱۴۵ ریال تقسیم شد
#شپنا در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۵۹۸ ریال و در سود اصلی حسابرسی شده به سود ۱۵۹۴ ریالی رسیده است
بیمه #دانا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۳۱۰۶ ریالی رسیده است
مجوز افزایش سرمایه ۴۱ درصدی #بموتو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد.
#شتران جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ در استان تهران ،شهر ري به آدرس تهران، شهرري،جاده قديم قم،نرسيده به باقرشهر،بلوارشهيد تندگويان،شرکت پالايش نفت تهران برگزار میگردد
#لازما در ۹ماهه به سود ۵۷۸ ریالی رسیده است و رشد ۱۸% را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد .
#خساپا و مجمع امروز و شفاف سازی این دقایق
پیرو انتشار اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و با توجه به شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، برای سومین سال متوالی ، نماد معاملاتی ناشر مشمول بند پنج ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران شده است. مطابق بند فوق، ناشر باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری برنامه خود را جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارایه نماید. در صورت ارائه برنامه طی مهلت تعیین شده، موضوع جهت تصمیم‌گیری در خصوص اعطای مهلت یا لغو پذیرش به هیات پذیرش ارجاع می‌گردد. تصمیمات هیئت پذیرش در این خصوص متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
همچنین در صورت عدم ارایه برنامه طی مهلت مقرر توسط ناشر، پذیرش اوراق بهادار وی لغو می‌گردد.
مقتضی است سرمایه گذاران محترم، این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.
#فالوم در ۳ماهه به سود ۶۶ ریالی رسیده و ۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و همین عدد سود خالص داشته است
#لپارس در ۳ماهه به سود ۶۰۴ ریالی رسیده است که ۲۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#غمینو در ۳ماهه به سود ۳۸۷ ریالی رسیده است و ۶۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فخوز به گزارش آوای‌آگاه؛ با تصویب صورت‌های مالی به ازی هر سهم ۲۵۰ ریال تصویب شد.
#خساپا وارد مدار تجدید می شود
ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع خساپا:
درخصوص گزارش حسابرس توضیح داده شد: با توجه به اینکه آخرین تجدید ارزیابی شرکت سال ۹۸ بوده و تکرار تجدید ارزیابی تا ۵ سال طبق قانون مجاز نیست، در مجمع به شرکت تکلیف شد که با اخذ مجوزهای لازم و با رعایت صرفه و صلاح، شرکت این موضوع را پیگیری کند.
#فجر در یک گزارش خوب و خاص ۳ماهه ۶۲۲ ریال محقق کرد کل سال قبل ۱۰۱۱ ریال بود و مدت مشابه قبل ۴۳ ریال بود.
سهم ۶۰۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
ريل سيرکوثر #حسیر در ۳ماهه به سود ۲۲۹ ریالی رسیده است که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#فزرین
در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا به ازای هر سهم ۵۰ تومان سود تقسیمی تصویب شد.
#زفجر در گزارش ۳ماهه به سود ۴۵۰ریالی رسیده است و ۱۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۰ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۴۰۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ولبهمن ۳ماهه با سرمایه جدید ۵۴ ریال سود محقق کرده است
قرار داد #شپلی
قرارداد بهسازی و نوسازی ۶۴ دستگاه وایندر یارن پلی استر
تاريخ انعقاد قرارداد۱۴۰۲/۰۴/۲۸
طرف قراردادشرکت معتبر چینی
مبلغ قرارداد۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نحوه تسویه:مبلغ کل قرارداد ۱۸۱۶۴۰۰ یورو و نحوه تسویه بر اساس مفاد قرارداد بصورت پارشال پیمنت می باشد .
شرح جزئيات قرارداد:قرارداد بهسازی و نوسازی ۶۴ دستگاه وایندر یارن پلی استر
#سصفها در ۳ماهه به سود ۱۷۰۸ ریالی رسیده و رشد سود ۲۱۸% را دارد . ۸۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کصدف با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-023 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
#تکنار در ۳ماهه ۶۰۱ ریال سود محقق کرده است
#سنیر ۳ماهه ۱۸۵۰ ریال سود محقق کرده است و ۵۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#تفارس ۳ماهه ۸۸ ریال سود محقق کرده است
#سخزر در ۳ماهه به سود ۷۷۴ ریالی رسیده است و ۲۵% رشد سود دارد سهم ۳۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فسپا در پایان مجمع به ازای هر سهم ٧۵ تومان سود تقسیم شد.
#شسپا در ۳ماهه به سود ۱۷۹ ریالی رسیده و ۱۳۰۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۰۰۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خموتور در ۳ماهه به سود ۷۳ ریالی رسیده و ۶۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#بفجر به ازای هر سهم ۳۳۰ تومان سود نقدی (معادل ۱۰۰درصد سود خالص) تقسیم‌ شد.
مهم برای #خساپا
کاهش هزینه‌ (کاهش هزینه‌های مالی از طریق تأمین مالی ارزان قیمت، اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره تأمین، ایجاد سورس‌های خرید جدید و خریدهای تجمیعی)، افزایش بهره‌وری (اصلاح بهای تمام شده فروش محصولات از طریق پیگیری تعدیل نرخ محصولات از شورای رقابت، تغییر ترکیب تولید و خروج محصولات با حاشیه زیان بالا، ورود محصولات جدید و بهبود کیفی محصولات) و اصلاح ساختار سرمایه (واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) از راهکارهای سایپا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
#شبندر در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالايش نفت بندرعباس، تقسیم سود ٢٠٠ تومان به ازای هر سهم تصویب شد.
#کحافظ ۸۲ ریال تقسیم کرد
#دقاضی در ۳ماهه به سود ۷۶۷ ریالی رسیده و رشد ۴۴% را داشته است . ۱۷۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ثفارس به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ) متوقف می گردد.
#غسالم شبیه دوره مشابه قبل بود و ۳ماهه به سود ۱۱۸ ریالی رسیده است و ۶۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#حریل در ۳ماهه شبیه دوره قبل بود و ۳ماهه ۱۲ ریال سود محقق کرد و ۱۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۷ میلیارد ریا ل سود خالص دارد
#وبصادر گزارش ۳ماهه داد و ۲۱ ریال سود محقق کرده است که رشد خوبی نسبت به دوره قبل دارد و کل سود سال قبل ۲۵ ریال بود . سهم ۶۱,۷۵۲,۷۳۵ میلیون ریال جمع درآمدهاي عملياتي و ۳,۷۳۳,۹۸۹ میلیون ریال سود خالص دارد
#وهنر ۶ماهه ۱۰۳ ریال سود محقق کرده است
#سپاها در گزارش ۶ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۱۳۶۹ ریالی رسیده و ۹ماهه به عدد ۲۰۹۸ ریالی رسیده که مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۲۱ ریال بود و کل سال قبل ۱۹۶۹ ریال بود
#سمگا در۳ماهه به سود ۱۵۹ ریالی رسیده است
#وکار در ۳ماهه به سود ۱۰۰ ریالی رسیده است و ۱۰,۸۹۳,۲۵۹ میلیون ریال جمع درامد های عملیاتی و ۴۵۸۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#درازی در ۳ماهه ۵۶۴ ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده و ۵۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
بيمه زندگي کاريزما #کاریز در ۳ماهه به سود ۱۵۷ ریالی رسیده است
#بکاب در ۹ماهه به سود ۵۴۲ ریالی رسیده است و ۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#قشهد در ۹ماهه به سود ۱۳۰۸ ریالی رسیده است
#رتکو ۳ماهه به سود ۳۹۸ ریالی رسیده است و ۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد که افت ۴۳% را نسبت به مدت مشابه داشته است
#شجم در ۹ماهه به سود ۴۶۸ ریالی رسیده است و ۳۳۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سفانو در ۳ماهه به سود ۴۳۲۶ ریالی رسیده است و رشد ۱۱۰% نسبت به مدت مشابه قبل دارد !! سهم ۱۷۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۶۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ورنا ۹ماهه به سود ۲۷۲ ریالی رسیده است
#کاسپین در ۳ماهه به سود ۶۹۷ ریالی رسیده و رشد ۷۱% نسبت به مدت مشابه قبل دارد و ۱۵۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#تکیمیا در ۳ماهه به سود ۴۳ ریالی رسیده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر کگهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *