#وملل در ۳ماهه بر مدار زیان بود و ۷۸۸ ریال زیان محقق کرده است و این زیان نسبت به مدت مشابه نیز ۲ برابر شده است

#وبملت در ۳ماهه ۲۵۸ ریال سود محقق کرده است
#شنفت در ۳ماهه به سود ۱۸۰ ریالی رسیده است و رشد ۴۶% نسبت به مدت مشابه دارد و ۵۱۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پلوله در ۳ماهه به سود ۳۸۰ ریالی رسیده است و ۱۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شپلی در ۳ماهه به سود ۱۵۰ ریالی رسیده است و در سود عملیاتی ۷۷۵میلیارد ریال و سود خالص ۵۳۵ میلیارد ریال بوده است
در ۶ماهه این عدد ۲۹۴ ریال شد و با رشدی خوب ۱۷۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
بخشی از سود سرمایه گذاری ها در پایان دوره شناسایی می شود
#بکابل به سود ۶۹۶ ریالی رسیده است و ۹۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پی_پاد در ۶ماهه به سود ۵۲۲ ریالی رسیده است سهم در ۳ماهه به سود ۲۱۷۳ میلیارد ریالی در سود عملیاتی رسیده و ۱۵۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#حگهر رشد خوبی نسبت به مدت مشابه داشت و ۴۰۹ ریال سود محقق کرده است که ۲۰۷۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۹۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خپویش به سود ۱۳۲ ریالی رسیده است که ۴۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#اپ در ۳ماهه به سود ۷۲ ریالی رسیده است ۳۹۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فگستر در ۳ماهه به سود ۷۵ ریالی رسیده است و ۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دابور در ۳ماهه به سود ۵۷۵ ریالی رسیده است و ۱۶۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد که ۲۶% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#ومعلم در ۳ماهه ۱۴ ریال سود محقق کرده است و ۸۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دابور افزایش نرخ تعداد ۱۳۰ محصول این شرکت که ۳۷ درصد کل فروش شرکت را در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تشکیل می دهد به میزان ۲۲ درصد افزایش یافته که منجر به افزایش ۸ درصد سود عملیاتی شرکت می گردد.
#حخزر در ۳ماهه به سود ۳۷۰۷ ریالی رسیده است و ۲۷۷۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۴۰۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
سهم ۱۳۰۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی داشته است
#شملی در ۹ماهه به سود ۷۰۱ ریالی رسیده است و ۱۷۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دبالک در ۶ماهه به سود ۷۱۸ ریالی رسیده است و رشد ۱۱۶% را نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۸۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کیمیا در ۳ماهه به سود ۱۷۸ریالی رسیده است و رشد ۲۱% را دارد . سهم ۵۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سایرا با سود غیرعملیاتی به ازای هر سهم ۲۲۱۹۵ ریال در ۹ماهه محقق کرده است
#شرانل بهتر از مدت مشابه قبل بود و ۲۵۲۲ ریال سود محقق کرده است ۶۳۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۰۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#وملت در ۶ماهه به سود ۳۱۹ ریالی رسیده است
#نیان در ۳ماهه به سود ۰۱۲۴ ریالی رسیده است و ۳۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شاروم گزارش جالبی دارد ۳ماهه ۱۳۹۸ ریال محقق کرده است سهم ۱۴۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
علت عمده تغییرات ، ناشی از تحویل حجم بالایی از تعهدات قراردادی کود سولفات امونیوم و سولفات پتاسیم به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق قرارداد فی بین بوده است
#دجابر در ۳ماهه به سود ۲۳۴ ریالی رسیده و البته باید ۱۲ماهه به سهم نگاه کرد . ۹۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خنصیر ۳ماهه گزارش خوبی نسبت به ۳ماهه قبل داشت و ۱۵۳ ریال سود محقق کرده است که ۳ ماهه قبل ۸ و کل سال قبل ۳۵۴ ریال بود .
سهم ۳۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#وامین ۳ماهه ۶۰ ریال سود محقق کرده است
#خمحور به سود ۲۱ ریالی رسیده و ۱۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در انتهای مجمع #غکورش به ازای هر سهم ۱۳۵۰ ریال سود تقسیم شد و تا قبل از نیمه شهریورماه پرداخت می‌شود.
#درازک در ۳ماهه به سود ۴۰۳ ریالی رسیده است و ۱۳۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#عالیس حدود ۲۰درصد از سود قابل تقسیم (۶۰ تومان به ازای هر سهم) بین سهامداران تقسیم شده‌ است.
#فنوال توقف عملیات واگذاری شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس
#وپست ۱۶۰ ریال تقسیم کرد
#ولیز ۳ماهه ۱۵ ریال سود داشت
#خلنت در ۳ماهه به سود ۲۹۳ ریالی رسیده است که نسبت به دوره مشابه قبل از نظر عملیاتی کمی بهبود داشته است سهم ۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#های_وب با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۱۱۷ ریال تقسیم شد.
#خراسان پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ميزان قطعي عوارض صادراتي به استحضار می رساند ميزان قطعي عوارض صادراتي محصول اوره و آمونياک طبق تصويب نامه هيات وزيران به شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶هـ معادل ۰٫۰۵ درصد تعيين شده است و اين شرکت نيز از ابتداي سال ۱۴۰۲، ۰٫۰۵ درصد عوارض صادراتي پرداخت نموده است.
#سباقر ۳ماهه به سود ۵۹۵ ریالی رسیده است و ۴۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۶ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها دارد
#بالاس مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ درمحل مرکز خريد مگامال طبقه ۵، سالن ۱ سينمايي مگامال واقع در بزرگراه شهيد ستاري، شهرک اکباتان فاز دو، ميدان شهيد صارمي برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید
#کشرق در ۳ماهه به سود ۱۶۹۶ ریالی رسیده است و ۱۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پکویر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز
DPM-IOP-01A-160 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-160 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۲,۱۱۴,۸۹۱,۸۲۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۵,۱۰۸,۱۷۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
#آبادا در ۳ماهه به سود ۲۶ ریالی رسیده است . ۶۶ میلیارد ریال سود خالص و ۱۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
#ولملت ۱۳۵ ریال تقسیم کرد
#پارتا شرکت ۲۰۰ ریال به ازای هر سهم از سود قابل تقسیم (۵۰درصد از سود قابل تقسیم) را بین سهامداران تقسیم کرد.
#سابیک در ۳ ماهه به سود ۱۱۳۹ ریالی رسیده است و ۳۸۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۳۶۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
سرمايه گذاري سمند از زیر مجموعه های #خودرو در ۳ ماهه ۳۸۱۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است
در مجمع سالیانه، #وصندوق به ازای هر سهم ۲۳۵۰ ریال برابر با ۹۰درصد سود خالص را تقسیم کرد.
#فاسمین ۱۰۰۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#اردستان در ۳ماهه به سود ۱۲۰۲ ریالی رسیده است و ۱۶۱% بیشتر از مدت مشابه قبل رشد داشت سهم ۱۳۳۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران از زیرمجموعه های #ونیکی در ۹ ماهه به سود ۲۸۲۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شفارس ۳ ماهه به سود ۱۵ ریالی رسیده است
#فروس در ۳ماهه به سود ۳۲۷ ریالی رسیده است و ۱۵۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دانا
📌به گزارش آوای آگاه؛ در پایان مجمع بیمه دانا سودی تقسیم نشد تا در صورت وصول مطالبات از سوی دولت، اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شود و تقسیم سود در آن جلسه انجام گیرد.
#خصدرا در ۳ماهه به سود ۴۷ ریالی رسیده است
#دکیمی رشد ۳۶% را نسبت به مدت مشابه داشت و ۱۲۷۹ ریال سود هر سهم در ۳ماهه داشته و ۷۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۷ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۷۳۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

 

مدار  مدار  مدار  مدار  مدار  مدار  مدار
مدار  مدار  مدار  مدار  مدار  مدار  مدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *