#فارس شرکت پتروشیمی گچساران در تاریخ ٢٦ تیر ماه ١٤٠٢ به دست توانمند متخصصین داخلی راه اندازی گردید. این طرح با هدف فروش سالانه ١،٢٦٠،٠٠٠ تن اتان و تولید سالانه ١ میلیون تن اتیلن و ٨٣ هزار تن +C3 در ظرفیت کامل افتتاح گردید. درآمد حاصل از فروش محصولات این پروژه در ظرفیت کامل حدود ٦۵٠ میلیون دلار در سال خواهد بود. آثار مالی بهره برداری از این طرح در سال مالی جاری متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

#بورس_کالا_تجمیعی
📌معاملات تیرماه #کاتد
✅شرکت ملی صنایع مس ایران در تیر ۲۰٫۰۰۰ تن فروش داخلی کاتد و ۲۲٫۰۰۰ تن فروش در تابلو صادراتی بورس کالا رقم زده است.
✅مبالغ فروش داخلی ۷۵۰۵ میلیارد تومان و مبالغ فروش در تابلو صادراتی ۹۵۶۵ میلیارد تومان بوده است. مجموعا طی تیر #فملی موفق به فروش ۱۷۰۷۰ میلیارد تومان در بورس کالا شده که نسبت به ماه قبل ۹۷% رشد داشته است.
✅میانگین نرخ فروش داخلی ۳٫۷۵۹٫۸۶۳ ریال و نرخ فروش تابلو صادراتی ۴٫۲۷۷٫۷۵۲ ریال بوده است.
#ولملت در ۳ماهه به سود ۵۸ ریالی رسیده است
#فارس شرکت پتروشیمی گچساران در تاریخ ٢٦ تیر ماه ١٤٠٢ به دست توانمند متخصصین داخلی راه اندازی گردید. این طرح با هدف فروش سالانه ١،٢٦٠،٠٠٠ تن اتان و تولید سالانه ١ میلیون تن اتیلن و ٨٣ هزار تن +C3 در ظرفیت کامل افتتاح گردید. درآمد حاصل از فروش محصولات این پروژه در ظرفیت کامل حدود ٦۵٠ میلیون دلار در سال خواهد بود. آثار مالی بهره برداری از این طرح در سال مالی جاری متعاقباً از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.
#سصفها در مجمع ۱۶۷۰ ریال تقسیم کرد
#وساخت فروش شش دانگ ارزش سه واحد تجاری به همراه دو واحد انباری تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران واقع در استان اصفهان، خمینی شهر از طریق مزایده عمومی بصورت یکجا
بيمه حکمت صبا #حکمت در ۳ ماهه به سود ۱۲۱ ریالی رسیده و ۴۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ثجنوب مبلغ ۸۰۰,۰۰۰میلیون ریال از مبلغ معامله به صورت نقدی تسویه و ۶۸,۰۷۰ میلیون ریال از محل مطالبات خریدار و ۸,۱۳۴ میلیون ریال آن مربوط به دریافتنی بابت انتقال سند مالکیت می باشد که همزمان با انتقال اسناد مالکیت وصول می گردد.
شرح هر گونه تخفيف اعطايي فروش واحدها بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و قیمت مندرج در کمیسیون معاملات شرکت بوده و تخفیفی در این خصوص اعمال نگردیده است.
#غگیلا در ۳ماهه به سود ۲۰۴ ریالی رسیده است
#ساراب ۳۲۰۰ ریال تقسیم کرد
موتور زیان سازی #وآیند روشن است
۳ماهه ۷۲۱۸ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده است
#حسیر ۳۰۵ ریال تقسیم کرد
#ونیکی در ۶ماهه به سود ۶۷۱ ریالی رسیده است .
#وپخش
در مجمع سالیانه، وپخش ۶۴۵۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۹۰ درصد سود خالص تقسیم کرد.
#وهامون ۶۵۰ ریال تقسیم کرد
#مدیریت ۶ماهه ۲۸۷ ریال سود محقق کرده است
#شلرد ۳ماهه به سود ۲۴۴ ریالی رسیده و ۳۹% کمتر از مدت مشتبه قبل است و سهم ۱۰۷۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#بنیرو به سود ۸۷ ریالی رسیده و ۹۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۱۶ میلیاردریال سود خالص دارد
#کلوند رشد ۷۰% سود را نسبت به مدت مشابه دارد سهم ۷۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی ،۶۷۳ میلیارد ریال سود خالص و ۱۶۸۳ ریال به ازای هرسهم سود دارد
#چکاوه در ۳ماهه به سود ۹۵ ریالی رسیده است و ۶۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خاهن افت سود نسبت به مدت مشابه داشت و ۱۰۱ ریال سود محقق کرده است که ۲۳۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
#داوه گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و برون رفت نقدينگي از شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#دلر رشد خوب ۵۲% را در سود داشت و ۳ماهه ۱۱۰۹ ریال سود محقق کرده است .سود عملیاتی ۳۷۹۳ و سود خالص ۲۴۹۴ میلیارد ریال بوده است .
#فرآور در ۳ماهه به سود ۲۶۹۹ ریال رسیده است و ۱۷۸۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#قصفها ۶۲۰۰ ریال تقسیم کرد
#دارو رشد خوب ۱۳۸% را در سود داشت و ۳ماهه ۸۴۳ ریال سود محقق کرده است .سود عملیاتی ۳۹۰۸ و سود خالص ۲۱۹۲ میلیارد ریال بوده است .
#وهامون ۳ ماهه ۴۲۰ ریال محقق کرده است
الحاوي #دحاوی در ۳ماهه به سود ۷۶۴ میلیارد ریالی رسیده است .
#بپیوند ۳ماهه ۱۷۰ ریال سود محقق کرده است
دهک‌های جدید از ۲ ماه آینده مشمول استفاده از «کالا برگ» می‌شوند
🔹با اجرای مرجله جدید طرح «کالا برگ الکترونیک» از امروز، تورم ۱۱ قلم کالای مشمول طرح نسبت به قیمت‌های اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از طرف دولت پوشش و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود و بنابر اظهارات معاون وزیر کار و رفاه؛ دهک‌های جدید نیز ظرف دو ماه آینده مشمول استفاده از این طرح می‌شوند.
#فایرا ۲۵۰ ریال تقسیم کرد
#فملی ۴۸۰ ریال تقسیم کرد
#خمهر در ۳ماهه به سود ۲۷ ریالی رسیده است و ۱۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#امین گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت از طريق صدور سهام جديد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#ساوه رشد خوبی نسبت به مدت مشابه داشت و ۳ماهه ۶۲۶۱ ریال سود محقق کرده است که مدت مشابه ۲۶۰۸ ریال است . سهم ۳ماهه ۴۳۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۶۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#همراه بدون سود های غیرعملیاتی ۳ماهه به سود ۱۵۹ ریالی رسیده است که ۲۰۲۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۵۳ میلیاردریال سود خالص دارد
#حفارس ۳ماهه ۶ ریال زیان داشت و ۹۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۱۵ میلیارد ریال زیان خالص دارد
#هرمز ۳ماهه ۳۶۶ ریال سود محقق کرد و ۲۵۰۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۹۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد رشد ۴۸% را نسبت به مدت مشابه داشت
#تماوند پذیرش سندیکایی تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز جمعا به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد با مشارکت شرکت تامین سرمایه مسکن به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و تامین سرمایه دماوند به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال . درآمد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق یاد شده برای شرکت تامین سرمایه دماوند جمعا به مبلغ ۳۸۵،۴۰۰ میلیون ریال می باشدکه شامل ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال درامد تعهد پذیره نویسی که به طور یکجا شناسایی شده و مبلغ ۱۸۵٫۴۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴۴ ماه آتی تا سررسید اوراق مذکور ( ۱۴۰۵/۱۲/۲۸) به تدریج شناسایی خواهد شد.
#فاذر فعلا فقط شفاف سازی کرده و ۳ماهه تا اینجا ۱۴ ریال زیان محقق کرده است به نظر صورت های مالی سنوات آتی را باید دنبال کرد
#کروی مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ درمحل اعتماديه -خيابان معلم-انتهاي خيابان ششم شرقي-پلاک۱ برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید
#کگاز در پایان مجمع شرکت شیشه و گاز به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال سود تقسیمی تصویب شد.
#ددانا رشد ۲برابری سود را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و سهم ۱۶۸۴ ریال سود محقق کرده است سهم ۵۹۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#حتوکا در ۳ماهه به سود ۹۲ ریالی رسیده است و ۳۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
هنوز میاندوره ای ها تمام نشده ماهانه ها از راه رسید
#حفارس در فروردین با فروش ۶۶۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت این عدد ۷۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۴۳ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه با عدد ۲۳۴۶ میلیارد ریال مواجه بوده است
در اغاز تابستان تیر با فروش ۱۳۱۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و ۴ماهه ۳۶۹۱ میلیارد ریال بوده کل سال قبل به ۱۵۰۴۹ میلیارد ریال رسیده بود
#خرینگ ۳ماهه ۷۶۰ ریال سود محقق کرده است ۵۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۳۸ میلیارد ریال سود خالص داشت
#شصدف کمی از مدت مشابه کمتر است و ۳ماهه ۱۰۹۸ ریال سود محقق کرده است .سهم ۹۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۶۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
تامين سرمايه سپهر از زیرمجموعه های #وبصادر در ۶ماهه به سود ۵۶۳۷ میلیارد ریالی رسیده است
#غمایه رشد خوبی در سود داشت و ۳ماهه ۱۶۳۳ ریال سود محقق کرده است
بیمه #ملت ۳ماهه به سود ۲۵ ریالی رسیده است و ۷۷۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پارتا را باید با سود تلفیقی و شناسایی سود زیرمجموعه ها دید ولی در هر صورت در ۳ماهه به سود ۱۷ ریالی رسیده که مدت مشابه قبل زیان بود . سهم ۴۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
سرمایه گذاری #پردیس در تیر ۵۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱,۰۳۸,۵۷۷
میلیون ریال سود محقق کرده است
#غالبر در ۳ماهه به سود ۳۴ ریالی رسیده است
#سدبیر در ۳ماهه به سود ۳۵۸ ریالی رسیده است
#رمپنا در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۶۱۹۵ ریالی رسیده است 😳😳در سود اصلی این عدد ۱۲۸۴ ریال است
بانک #دی در ۳ماهه کمی فقط کمی در حوزه عملیاتی زیان را کم کرد ولی با عدم کنترل هزینه ها و نبود سایر درآمدها ۳ماهه زیان از مدت مشابه سال قبل بیشتر بود و ۱۳۹ ریال به ازای هرسهم زیان داشت
#رتاپ نصف سال گذشته است و ۳ماهه ۲۸ ریال سود محقق کرده است .سهم ۲۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص دارد
#کنور
۳ماهه با رشد ۶۸درصدی نسبت به مدت مشابه ۶۱۱ ریال سود محقق کرد
۷۰۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
افزایش سود عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش در مقدار و نرخ فروش محصولات به فروش رفته نسبت به دوره متناظر می باشد.همچنین بخشنامه اخیر دولت در خصوص افزایش نرخ عوارض صادراتی محصولات کنسانتره و گندله سنگ آهن به جهت عدم قطعیت و ابلاغ رسمی به این شرکت در سود و زیان دوره سه ماهه جاری و دوره برآرودی ۹ماهه آتی لحاظ نگردیده است.لازم به ذکر است این شرکت در سه ماهه ابتدایی سال ۲محموله صادراتی کنسانتره و گندله سنگ آهن ثبت نموده و همچنین پیش بینی ادامه صادرات محصولات مذکور طبق ارقام ارائه شده نیز در دستور کار شرکت قرار دارد.قابل توجه است که مقادیر کنسانتره تولیدی و فروش رفته به ترتیب به صورت مرطوب و خشک لحاظ گردیده است
#ساینا در ۳ماهه به سود ۹۱۹ ریالی رسیده و ۶ماهه ابن عدد ۱۹۴۷ ریال بوده است
جالب است که در مدت مشابه قبل زیان ده بوده .۳ماهه  سهم  ۳۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه سهم ۶۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

#وصنا و فروش دارایی

پیرو آگهی مزایده فروش پروژه مروارید شرکت که در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شده است ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ راس ساعت ۱۵ اعضای کمیسیون معاملات اقدام به بازگشایی پاکات الف و ب و ج شرکت مسکن نوید توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی (به عنوان تنها شرکت کننده در مزایده) نمودند، باتوجه به قیمت پیشنهادی برای ملک پروژه مروارید (مبلغ ۵,۳۰۱ میلیارد ریال) و تجهیزات و مصالح پروژه مذکور (مبلغ ۵۰۱ میلیارد ریال)، اعضاء کمیسیون معاملات، شرکت مسکن نوید توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان تنها پیشنهاد حائز شرایط مزایده شناسایی نموده و جهت اخذ تصمیم نهایی به هیئت مدیره شرکت معرفی نمودند. بر اساس شرایط مزایده اعلام قطعی برنده مزایده در سه روز آتی انجام خواهد شد.
مبلغ مورد توافق۵,۸۰۲,۰۰۰ میلیون ریال
نحوه تسويه۵۰ % ظرف یک هفته پس از اعلام برنده و مابقی طی یک ماه پس از اعلام برنده مزایده
تضمين هاي دريافت شده
ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي۳,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
#حفاری با رشد ۴۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده
۳ماهه ۱۶۶ ریال سود محقق کرده است ۲۱۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹۴ میلیارد ریال سود خالص داشت که نقش سود غیرعملیاتی برجسته تر است
#فنورد با رشد ۲برابری در سود نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده
۳ماهه ۱۲۲۸ ریال سود محقق کرده است
فنورد ۱۸۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و۱۹۴۴ میلیارد ریال سود خالص داشت .
#شپترو در ۳ماهه ۱۴۲ ریال زیان محقق کرده است
#حافرین ۳ماهه ۵۷ ریال سود محقق کرده است که ۲۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
سهم ۳۶۴ میلیارد ریال سود سرمایه‌گذاری ها داشته
#غدام در ۶ماهه به سود ۳۸۷ ریالی رسیده است
#داسوه در بین دارویی ها رشد ۱۹۶% را در سود ۳ماهه نسبت به ۳ماهه قبل داشت . سهم ۸۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد و به ازای هرسهم ۱۲۵۰ ریال سود محقق کرده است
#عالیس در ۳ماهه تلفیقی ۱۰۶۸ ریال سود محقق کرده و در سود اصلی این عدد ۵۰۷ ریال است
#سبهان در ۳ماهه ۵۵۶۶ ریال سود محقق کرده است و ۱۲۶۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#زگلدشت در ۳ماهه به سود ۵۰۸ ریالی رسیده است و ۲۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سپرده گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور رعايت کفايت سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
افزایش سرمایه ۱۹ درصدی #دبالک از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#فمراد در ۳ماهه به سود ۲۰۱ ریالی رسیده است
#خدیزل ثبت کرد

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بهمن ديزل

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-049 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰,۴۷۸,۱۲۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۴,۹۷۸,۱۲۶ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#خبهمن خرید بلوکی ۱۶٫۱۵ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن از شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص). ضمنا بر روی ۱۶٫۱۶ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن متعلق به گروه بهمن انتشار اوراق تبعی صورت پذیرفته که در سررسید اوراق (مهرماه ۱۴۰۲) به نام گروه بهمن انتقال خواهد یافت.
#وتوس در تیر ۷۵ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده است و دارایی فروخته است
#فاذر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ درمحل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي واقع در خيابان وليعصر، بالاتر از جام جم، نرسيده به چهارراه پارک وي، سالن رضوان برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید
#زماهان در راستای اجرای استانداردهای حسابداری مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی ها با توجه به اینکه این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ اقدام به تجدید ارزیابی اراضی خود نموده ، لذا در سال مالی جاری موضوع تجدید ارزیابی اراضی بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مجددا انجام و مبلغ ۶۵۳,۶۱۶ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در دفاتر این شرکت شناسایی و ثبت گردیده است.
#چخزر در فروردین با فروش ۳۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۶۳۹ میلیارد ریال و خرداد هم با کمی افت ۵۳۱ میلیارد ریال و تیر ۴۵۷ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه به ۱۹۹۸ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۹۲ میلیارد ریال بود
#شفن بر تصويب نامه هيئت وزيران به استحضار می رساند عطف به تصويب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۱۳۸۶ه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲ هيئت محترم وزيران درخصوص منظور نمودن عوارض بر صادرات مواد خام و نيمه خام ، به استحضار مي رساند اين شرکت از ابتداي سالجاري همواره معادل ۰/۵% ارزش صادراتي محصول متانول را بابت عوارض صادراتي پرداخت نموده است
#تمحرکه در ۳ماهه به سود ۷۳ ریالی رسیده است .۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵ میلیارد ریال سود خالص
#غبهنوش در مجمع ۱۱۰۰ ریال تقسیم کرد
#وغدیر تا تیر ۲۶,۵۳۵,۵۲۶ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده و عمده مجامع در انتهای سال مالی شرکت برگزار می شود
#فوکا در ۳ماهه در گزارش خود ۴۰۴ ریال سود محقق کرده است و ۳۱۸۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۴۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#وپترو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ساختمان شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري IGI، واقع در تهران، خيابان مطهري، بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني، پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد
#چکاوه در فروردین با فروش ۲۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۱۷۲,۸۹۵,۷۷۲ ریال بود در اردیبهشت با رشد فروش ۴۴۹ میلیارد ریال فروش داشت ونرخ ۱۷۸,۳۷۸,۹۷۰ ریال است.
در خرداد به فروش ۳۹۳ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۱۷۹,۱۱۱,۹۰۶ ریال و تیر با فروش ۳۷۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۸۱,۷۱۱,۹۸۳ ریالی رسیده است
۴ ماهه ۱۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۴۲۱ میلیارد ریال بود
#ستران با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-044 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران،خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد موسوي (فرصت) پلاک ۱۷۵ ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران طبقه دهم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#بجهرم در تیر با فروش ۷۶۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۶۲۳ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۲۰۰۶ میلیارد ریال شده است
#دسانکو در ۶ماهه به سود ۳۲۲ ریالی رسیده است و ۹۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فولای ۳ماهه ۲۲۵ ریال سود محقق کرده است که رشد ۴۴% را نسبت به مدت مشابه دارد . سهم سود غیرعملیاتی هم داشته و با ۲۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی به سود خالص ۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *