پخش البرز

#پخش البرز  کمی در شهریور رشد داشت
در تیر ۱۶۳۶۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۷۹۷۴ میلیارد ریال و شهریور بع ۱۸۵۲۲ میلیارد ریال رسیده است و ۶ ماهه ۹۹۰۴۸   میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
#سقاین تیر به  ۴۲۴ میلیارد ریال رسید
مرداد همین حوالی بود و ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور به ۴۹۵ میلیارد ریال رسید و  ۶ماهه  ۲۵۷۸   میلیارد ریال بود تقریبا  ۶۰% بیشتر از مشابه  قبل بوده است
#صبا در شهریور  ۱۷۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۸,۱۷۲,۶۵۸ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#پلاسک  تیر ۳۱۲۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۹ میلیارد ریال بود در شهریور ۲۸۶۹ میلیارد ریال بوده است
 در مجموع ۶ ماهه  ۱۶۶۴۹  میلیارد ریال فروش داشت که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#دکیمی فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشته  مرداد این عدد ۸۸۹ میلیارد ریال و شهریور با رشد دوباره ۱۰۲۰  میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به  ۵۱۶۷ میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل  ۳۴۱۲ میلیارد ریال بود است
مجوز افزایش سرمایه ۲۷ درصدی #خریخت از محل سود انباشته صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۸۹ درصدی #واتی  از محل سود انباشته صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #دروز  از محل سود انباشته صادر شد
#تلیسه
در تیر این عدد به  ۷۲۸ میلیارد ریال رسید و مرداد ۷۱۶ یلیارد ریال و شهریور ۷۲۰ میلیارد ریال است 
۶ ماهه  ۴۲۰۸  میلیارد ریال بود ه مدت مشابه قبل  ۲۸۲۵    میلیارد ریال بوده است
#چافست فصلی و مقطعی است
در اردیبهشت به ۸۳۰  میلیارد ریال و خرداد ۷۳۵ میلیارد ریال رسید و تیر ۱۰۰۱ میلیارد ریال بود
مرداد به ۱۰۹۲ میلیاردریال و شهریور ۶۶۰ میلیارد ریال رسیده تا کمی این  اخر افت داشته باشد 
  ۱۲ ماهه فعلی به عدد ۶۶۷۸  میلیارد ریالی رسیده است
#مرقام در مرداد فقط ۳۷ میلیارد ریال و شهریور ۲۲۷ میلیاردریال فروش داشت و به عدد  ۷۱۵  میلیارد ریالی در ۱۲ماهه رسیده است که افت جدی نسبت به سال قبل دارد
#تجلی در شهریور ۱۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۸۹۴,۶۸۸ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#ساینا
در تابستان  تیر ۴۸۸ میلیارد ریال  و مرداد  ۶۵۹ میلیارد ریال شده و شهریور ۴۶۸ میلیاردریال بوده و  ۹ ماهه به  ۵۱۴۰  میلیارد ریالی رسیده است
#فصبا در تیر ۱۵۲۴۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور به عدد ۲۱۲۷۰ میلیارد ریالی رسیده و رشد خاصی داشته است
 ۶ ماهه به عدد ۱۰۳۷۷۳  میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل ۵۸۸۱۱  میلیارد ریال بود
#سفار شهریور خوبی داشت
در ۳ماهه دوم  در تیر ۶۱۶ میلیارد ریال و مرداد ۵۵۶ میلیارد ریال  فروش داشته است 
در شهریور این عدد ۷۲۱ میلیارد ریال بوده
۶ ماهه ۳۵۴۰  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  ۲۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشت
#وصندوق و فروش دارایی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تعداد ۲۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰۰ درصد سهام شرکت نیرو تراز پی ریز به عنوان شرکت پروژه نیروگاه در حال احداث سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ را نقدا و به صورت یکجا با بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می نماید .
#خمحرکه  در راستای رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،پس از پیگیری های صورت گرفته ،شرکت صنعتی نیرومحرکه موفق به اخذ تعدیل در نرخ های فروش گیربکس ۵ دنده از شرکت محترم ساپکو شده است که مبلغ ۱،۹۶۱،۶۲۴ میلیون ریال در میزان فروش و سود شرکت تاثیر داشته است .
#غدیس 
تیر ۲۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۲۲۳۴ میلیارد ریال بود  شهریور با کمی افت ۱۸۰۲ میلیارد ریال شده است
۶ ماهه  ۱۳۶۵۲  میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل  ۸۱۹۲ میلیارد ریال بود
#دتولید در تیر خوب بود و ۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  به  ۵۴۷ میلیارد ریال رسید
در شهریور با رشد خوب ۷۰۲ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به عدد  ۲۸۲۹   میلیارد ریالی رسیده است که رشد ۵۰% را نسبت به مدت مشابه داشته است
#تاپکیش به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#نیان تازه وارد بازار در شهریور ومرداد گزارش خاصی داشت
سهم در مرداد ۱۶۶۹ میلیارد ریال و شهریور به ۲۷۲۵ میلیارد ریال رسیده است و ۶ماهه به عدد ۶۴۲۴  میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه  قبل این عدد   ۱۸۴۹ میلیارد ریال است
#کاسپین 
سهم در تیر به فروش ۱۴۲۲ میلیارد ریالی رسیدو مرداد  ۱۴۴۸ و شهریور ۱۴۷۴ میلیاردریال بود و  ۶ ماهه  ۸۰۹۵  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل   ۵۸۷۳ میلیارد ریال بوده است
#خفناور پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ در استان اصفهان ،شهر گلپايگان به آدرس گلپايگان -در محل کارخانه شرکت – ابتداي کيلومتر يک جاده خوانسار – شهرک صنعتي سايپا – بلوار ارغوان – پلاک ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
#فسبزوا  مرداد و شهریور کمی کاهشی بود
سهم اردیبهشت و خرداد خاصی زد  ولی تیر با کمی افت ۱۰۲۴۸ میلیارد ریال بود و مرداد هم با کاهش ۸۹۴۸ میلیارد ریال شد .
در شهریور این عدد ۸۸۵۰ میلیارد ریال بود
۹ماهه به عدد ۶۴۵۵۳ میلیارد ریالی رسید.
مدت مشابه قبل ۴۰۴۸۵ میلیارد ریال بوده است
#پدرخش در مرداد با فروش ۱۶۴ میلیارد ریالی و شهریور با افت ۸۱ میلیاردریال بود  به عدد   ۷۱۶  میلیار ریال در فروش ۶ ماهه  رسیده که مدت مشابه  قبل ۶۴۰ میلیارد ریال بود
#مفاخر در مرداد ۳۵۲ میلیارد ریال فروش ودرامد داشته و شهریور این عدد ۳۰۲ میلیارد ریال شد و به جمع ۱۷۳۷ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۱۷۸۷ میلیارد ریال بوده است
#شصدف 
در تیر این عدد به ۱۳۵۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۳۱,۵۷۰,۹۹۷ ریال شده است در مرداد ۱۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۴۵۴,۰۴۸,۵۱۳ ریال است 
در شهریور این عدد ۱۸۴۸ میلیارد ریال شد و رشد داشت و نرخ ۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال است 
۶ ماهه به ۹۷۴۷  میلیارد ریال رسیده است  .
#درهاور در شهریور ۷۹۴ میلیارد ریال ، مرداد ۶۴۷  و تیر ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به  ۳۸۸۱   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۱۷۸۱ میلیارد ریال  بود
#ثغرب در شهریور با فروش ۳۳۸ میلیارد ریالی سال مالیرا تمام کرد و به جمع فروش و درامد ۲۶۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
#خاذین شهریور کمی افت داشت 
در تابستان در تیر ۱۶۴۸ میلیارد ریال  و مرداد ۱۰۳۳ میلیار ریال شد در شهریور این عدد با افت  ۸۹۲ میلیارد ریال بود و۶ ماهه  ۸۰۹۶   میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل   ۷۶۲۱ میلیارد ریال بود
#غشهداب تابستان خوبی زد
سهم در شهریور ۹۲۰ میلیارد ریال ، در مرداد با درامد ۷۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۶ماهه  ۴۵۷۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۳۳۰۸ میلیارد ریال بوده است
#سابیک تابستان خوبی  داشت
در تیر با فروش ۲۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بودو مرداد  ۲۵۸۴ میلیارد ریال  و شهریور با رشد ۲۸۹۱ میلیارد ریال شده است  ۶ ماهه  ۱۴۷۴۶  میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل ۹۰۳۸ میلیارد ریال بود
#ومعادن  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي سرمايه پذير و افزايش سهام تمليکي و اصلاح ساختار ماالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#تکشا در شهریور با فروش خاص ۱۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع فرش ۴۳۸ میلیارد ریالی رسیده است
#کدما در شهریور با فروش ۶۹ میلیارد ریالی به عدد ۵۵۵ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۳۸ میلیارد ریال است
#فروژ تعلیق کوره شماره ۲ کارخانه جهت انجام تعمیرات اساسی دوره‌ای (اورهال)، تعویض کربن بلوک‌های کوره و تعمیر و تعویض تجهیزات مربوطه از خرداد ماه سال جاری شروع و در پایان اول مهر ماه به پایان رسید. کوره مذکور از تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲ فرآیند تولید و ذوب‌گیری را از سر خواهد گرفت.
#شپدیس  ۳ ماهه چهارم خوبی زد
در خرداد فروش به ۲۰۴۳۳ میلیارد ریال رسید و نرخ نیز ۹۸,۶۹۹,۷۶۹ ریال است
در تیر به عدد ۲۹۲۸۷ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۹۸,۴۰۲,۳۸۶ ریال بوده است 
در مرداد ۳۳۹۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۰۵,۸۱۹,۰۷۸ ریال  است
در شهریور هم این فروش خوب را تکرار کرد و ۳۴۳۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  فروش ۱۲۵,۴۶۴,۲۱۶ ریال است
۱۲ ماهه    ۳۴۸۱۲۴  میلیارد ریال فروش داشته
#شپدیس تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مبلغ ۴۷.۰۱۸ میلیارد ریال بوده است.
#کویر در تیر با فروش ۹۷۹۳ میلیاردریالی مواجه بود و مرداد ۱۳۴۲۱ میلیارد ریال و شهریور ۱۰۰۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به عدد ۷۰۲۳۶ میلیاردریالی رسیده است .
#شرنگی به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ تعلیق می گردد.
#ساروج
۳ ماهه سوم  را بافروش خوب ۱۲۶۹میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد ۱۱۰۵ میلیارد ریال و شهریور ۶۴۴ میلیارد ریال بود
 ۹ ماهه  به عدد ۱۰۰۱۴  میلیارد ریال رسیده
#خزامیا فروش  خاصی در شهریور داشت
۲۲۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴هزار دستگاه فروش داشت
مرداد ۱۴۱۷۰ میلیارد ریال فروش زد  در تیر در عین تولید ۴۳۰۰ دستگاه  فروش نداشته و فقط به عدد ۳۷۵۷ میلیارد ریال در فروش رسیده است  ۶ ماهه این عدد  ۱۰۱۵۲۷  میلیارد ریال بود و مشابه  قبل ۶۵۰۹۳   میلیارد ریال
#ختراک فروشش در مرداد و شهریور خوب بود
در تیر این عدد  ۲۷۹۹ میلیارد ریال  و مرداد ۲۸۳۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۹۵۲ میلیارد ریال شده و ۶ ماهه ۱۶۲۳۲ میلیارد ریال فروش داشت 
مدت مشابه قبل  ۱۰۵۲۹ میلیارد ریال بوده است .
#دپارس تابستان متفاوتی داشت 
سهم در فروردین با فروش ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  ۱۱۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۱۲۷۷ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۹۹ میلیار ریال فروش داشته است و شهریور ۱۱۵۰ میلیارد ریال بود
۶ ماهه به   ۶۹۲۹  میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه  قبل   ۴۰۵۳ میلیارد ریال بوده است
#فجام در شهریور با فروش ۱۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا به ۹۳۶ میلیارد ریال رسیده است
#سیمرغ
در تیر  هم بالای ۳۰۰ بود و ۳۰۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد هم با رشد ۳۴۷۸ میلیارد ریال شد و شهریور هم  ۳۳۵۷ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه به ۲۶۵۸۰ میلیارد ریالی رسیده است .
#قپیرا در شهریور با فروش ۲۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ماهه ۹۹۸ میلیاردریال فروش داشته است
#لخزر فروردین را با فروش ۵۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرده استو اردیبهشت  به ۲۲۳۴میلیارد ریال و خرداد  ۲۱۰۲ میلیارد ریال بوده
تیر با کمی افت ۱۸۶۸ میلیارد ریال شد  و  مرداد  به ۱۵۴۲ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۴۸ میلیارد ریال رسید و  ۶ ماهه  ۹۹۲۸   میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل   ۷۵۸۷ میلیارد ریال است
#حپترو  در شهریور ۱۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و و به عدد ۱۰۳۴ میلیارد ریالی رسیده است
#سهرمز 
در شهریور با فروش ۱۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ۹ ماهه  ۱۳۸۳۶ میلیارد ریال شده است
#سشمال در تیر با عدد ۷۵۰  میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۶۸۳ میلیارد ریال شد و افت کرد و در شهریور به ۸۹۰ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه به عدد   ۵۳۱۶  میلیارد ریال رسید و  ۳۷۳۴ میلیارد ریال مدت مشابه  سال  قبل است
#غاذر   تیر به عدد  ۱۰۷ میلیارد ریال رسیدو مرداد  ۱۱۰ میلیارد ریال بوده و شهریور ۱۲۵ میلیارد ریال و  ۶ ماهه ۵۸۶  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۴۴۱ میلیارد ریال بود
#خلنت   مرداد به اندازه نیمی از کل ۴ماهه  قبل فروش داشت و ۴۶۷ میلیارد ریال و شهریور ۱۲۲ میلیارد ذیال فروخت و ۶ماهه به ۱۴۰۲ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل  ۹۴۹ میلیارد ریال بوه است
#ونیرو  در شهریور ۴۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۱۱۶,۰۸۸ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#غگلستا در مرداد با فروش ۱۵۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و شهریور با کمی افت  ۱۴۵۰ میلیارد ریال شدو ۶ ماهه به ۷۷۶۳  میلیارد ریالی رسیده است
#سمازن  
 سهم در تیر با عدد  ۱۵۹۲ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۱۷۲۵ میلیارد ریال وشهریور ۲۰۳۴ میلیارد ریال بود و  ۹ ماهه ۱۳۲۵۱  میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل   ۹۸۹۷ میلیارد ریال بوده است
#فغدیر  مرداد وشهریور بد نبود
در تیر کمی بهتر از خرداد بود و ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۲۳,۸۲۲,۱۹۸ ریال شده است
در مرداد با  فروش ۸۵۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۱۱۹,۲۱۰,۹۹۴ ریال است 
شهریور به ۱۰۰۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۲۱,۵۲۷,۳۳۱ ریال شده
۶ ماهه ۵۷۷۰۱  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۲۹۹۱۴ میلیارد ریال بوده
#هجرت   شهریور کمی بهتر بود و ۱۴۹۹۰ میلیارد ریال بود
در تیر به عدد  ۱۴۰۱۳ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۱۳۰۶۹  میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به  ۸۶۷۹۹  میلیارد ریال رسیده و کل مشابه قبل  ۱۱۰۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
#غشاذر در تیر با فروش ۱۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مرداد این عدد ۱۵۴۳ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۷۵ میلیارد ریال بود و کمی رشد کرده و جمعا ۶ ماهه به عدد ۸۵۵۷  میلیارد ریالی رسیده است
#گدنا در تیر با فروش ۷۰۴  میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد با رشد ۸۶۲ میلیارد ریال شد و شهریور هم با رشد ۹۵۶ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به ۴۶۲۱  میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
#ثامید  مشارکت در ساخت پروژه مسکونی هاشمیه مشهد 
تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه  ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ 
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن: شرکت توسعه و عمران امید(سهامی عام) جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت در ساخت بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر مشهد مطابق مشخصات آگهی پیوست از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری می نماید
#وپاسار در شهریور  ۱۲۳۶۹۱  میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۶۱۶۴۴  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد ۶ ماهه ۱۴۲۵۳۳   میلیارد ریال تراز مثبت  بود
#پیزد در مرداد با فروش خوب ۳۴۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و شهریور ۲۲۵۴ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه  ۱۵۹۱۰ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه  قبل   ۱۱۹۷۹ میلیارد ریال بود
#غدشت در مرداد ۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت ولی شهریور با افت  ۵۳۱ میلیارد ریال شد  و ۳ ماهه به عدد  فروش ۲۱۹۸  میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه سال  قبل ۱۹۰۷ میلیارد ریال است
#رانفور تابستان بهتر ازبهار بود
در تیر به عدد  ۴۱۸۴ میلیارد ریال  و مرداد  ۴۴۳۱ میلیارد ریال و شهریور ۴۰۳۴ میلیارد ریال  رسید و۶ ماهه به ۲۳۱۳۷  میلیارد ریال درامد داشت
#سغرب در تابستان فروش جالبی را داشت و ۹۰۳ میلیارد ریال فروش زد مرداد  ۸۸۹ میلیارد ریال و شهریور ۹۶۰ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه به  ۵۰۳۸  میلیارد ریال رسیده که مدت مشابه  قبل ۳۳۱۵ میلیارد ریال بود
#کی_بی_سی 
 در تیر این عدد  به ۶۲۵ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۴۵۰ میلیارد ریال و شهریور ۹۲۳ میلیاردریال بوده است
 ۹ ماهه  ۳۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
#غشصفا در مرداد بهتر بود 
 در تیر با فروش ۲۳۰۷ میلیارد ریال مواجه بود و مرداد به عدد ۳۲۹۵ میلیارد ریال رسیده  وشهریور ۳۰۰۹ میلیارد ریال بود
  ۶ ماهه ۱۶۷۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و  که فروش مدت مشابه قبل  ۱۵۰۱۰  میلیارد ریال بود
#پتایر در شهریور کمی بهتر شد 
سهم در تیر با فروش ۲۳۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۲۹۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۹۴۱ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه به  ۱۲۴۱۶  میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد  ۹۰۸۶ میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#سدشت
 در ۳ماهه اخر در تیر ۶۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و کمی افت کردو مرداد ۹۰۹ میلیارد یال فروخت .
شهریور ۵۹۸  میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ماهه ۷۹۴۱    میلیارد ریال است
مدت مشابه  سال  قبل  ۸۵۴۰  میلیارد ریال بود
#اعتلا تا شهریور ۱,۰۰۸,۸۰۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فجهان  
در تیر این عدد با کمی افت  ۱۲۸۹۳ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۲۳۱,۰۷۳,۸۸۴ ریال است
مرداد ۸۲۶۵ میلیارد ریال بوده و بوده و نرخ ۱۹۰,۵۴۵,۴۴۳ ریال بوده است . در شهریور این عدد با رشد ۱۳۴۰۰ میلیارد ریال شد و
 ۶ ماهه  ۷۶۴۶۰  میلیارد ریال فروش داشته .
#جم در فروردین با فروش ۳۰۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و و اردیبهشت ۴۵۷۱۶ میلیارد ریال و خرداد  ۳۷۵۹۶ میلیارد ریال 
در تابستان  در تیر ۳۵۵۱۰  میلیارد ریال و مرداد ۳۶۱۸۹ میلیارد ریال  و شهریور ۳۳۷۹۱ میلیارد ریال
۶ ماهه به  ۲۲۱۶۴۴  میلیارد ریال رسیده است  . 
مدت مشابه  قبل این عدد ۱۹۶۰۸۱  میلیارد ریال بود
#همراه در فروردین  ۳۲۶۵۹ و اردیبهشت  ۳۵۳۸۰ میلیارد ریال و خرداد  ۳۸۰۷۶ میلیارد ریال ثبت کرد
در تیر این عدد با ثبات ۳۸۲۰۶ میلیارد ریال  و مرداد با رشد ۴۰۱۰۰ میلیارد ریال و شهریور ۴۳۱۰۳ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه با عدد  ۲۲۹۹۸۲   میلیارد ریالی مواجه بود
#کطبس  نرمال بود
تیر به عدد ۴۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۰,۹۹۵,۶۵۱ ریال بود در مرداد ۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰,۷۷۵,۵۳۰ ریال 
در شهریور ۵۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰,۷۱۷,۸۵۷ ریال است
 ۶ ماهه  ۲۷۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۱۶۷۱ میلیارد ریال شد
#ثاخت در شهریور با فروش ۶۲۸ میلیارد ریالی به عدد  ۸۷۶ میلیارد ریال رسیده است
#چکاپا  سال مالی متفاوتی دارد  
خرداد ۱۰۸۷ میلیارد ریال بود  و تیر هم  به  ۱۲۷۱ میلیارد ریال رسید  و مرداد ۱۰۹۲ میلیادر ریال بود و شهریور به ۱۰۲۰ میلیارد ریال رسید و ۱۰ ماهه  ۱۱۵۳۰   میلیارد ریال فروش داشت
#خچرخش  در تیر با فروش ۱۳۴۰  میلیارد ریالی مواجه بود در مرداد  به ۸۵۱ میلیارد ریال رسید و شهریور ۹۶۷ میلیارد ریال بود و جمع فروش به عدد ۶ ماهه  ۷۱۵۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل   ۶۳۴۹ میلیارد ریال بوده است
#تاصیکو تا شهریور ۹,۶۷۸,۵۵۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#چدن  شهریور خوبی زد
سهم در تیر   ۱۰۶۳ میلبارد ریال بوده  و مرداد  به ۱۱۹۳ میلیارد ریال رسید
در شهریور این عدد ۱۴۷۵ میلیارد ریال است و  ۶ ماهه ۶۷۴۷  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد   ۴۰۰۷  میلیارد ریال شده بود
#سیدکو تاشهریور ۲,۰۴۶,۱۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#حپارسا 
در تیر این عدد ۴۵۷ میلیارد ریال و مرداد  ۴۹۸ میلیاردریال شده  و شهریور ۵۷۸ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه  ۶۸۶۶   میلیارد ریال فروش و درامد داشت   کل عدد  سال  قبل شرکت ۵۴۷۳  میلیارد ریال بود
#غپونه در شهریور ۵۹۵ ، مرداد با درامد ۵۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۳۷۷۲  میلیارد ریالی در ۶ ماهه  رسیده است
#شغدیر 
در تیر با فروش کمی کمتر شده به ۲۶۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۲۴,۸۶۴,۴۶۳ بود در مرداد به ۳۹۸۹ میلیرد ریال رسید و نرخ ۳۲۹,۷۳۸,۹۹۶ ریال بود
در شهریور با عدد  ۳۵۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ ماهه  ۲۱۴۳۷   میلیارد ریال است 
مدت مشابه سال قبل ۱۸۶۸۳   میلیارد ریال بوده است
#داوه در شهریور با فروش ۹۷ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷۱۶ میلیارد ریالی رسیده است
#کنور تابستان خوبی زد
سهم در تیر با عدد ۴۰۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد و مرداد  ۴۱۲۱ و شهریور ۵۸۴۰  میلیارد ریال شد و۶ ماهه  ۲۶۰۴۷  میلیارد ریال بود که تقریبا۳ برابر مدت مشابه قبل است
#فسرب درفروش منظم نیست و ۳۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است  و ۶ماهه به ۱۳۴۶ میلیارد ریال رسیده است
#شدوص  تابستان خوبی زد
در تیر ۱۵۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۷,۲۶۱,۷۵۳ ریال شده است
مرداد با  فروش ۱۴۳۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۰,۱۵۰,۴۵۷ ریالی رسیده است 
شهریور به  ۱۵۱۴ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۴۶۰,۹۸۷,۳۶۸ ریال است 
  ۶ ماهه  ۸۲۰۰  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل   ۵۹۲۵  میلیارد ریال بود
#بشهاب  در تابستان لامپ بیشتری روشن بوده 
در تیر به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۴۳۰  میلیارد ریال و شهریور ۴۳۲ میلیارد ریال بوده  
  ۶ماهه  ۲۲۰۲   میلیارد ریال بوده مدت مشابه این عدد ۱۷۴۲  میلیارد ریال بوده است
#فاذر در شهریور با درامد ۳۳۵ میلیارد ریالی تمام کرد و ۶ ماهه به  ۳۶۷۲ میلیارد ریال رسید  .
#غپاذر
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۰۹۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۸۷ میلیارد ریال فروش داشت . در شهریور این عدد ۲۲۰۲ میلیارد ریال بود و  ۶ ماهه به  ۱۲۵۸۶  میلیارد ریال  رسید  مدت مشابه سال قبل ۸۵۰۴ میلیارد ریال بود
#وبوعلی در شهریور ۳۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و  ۱,۶۹۶,۳۱۸ میلیون ریال تا شهریور سود محقق کرده است
#خفولا  پیرو مصوبه هیات مدیره محترم مبنی بر فروش یک دستگاه بیل بکهو و لزوم افشای اطلاعات آن،این شرکت اقدام به برگزاری مزایده و چاپ آن در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۲ شهریور کرده بود که متقاضی ای برای خرید این دستگاه در مزایده شرکت ننمود و این مزایده برای دور دوم در تاریخ ۴ مهر در روزنامه اطلاعات چاپ شد.
#شفارس در مرداد با فروش ۸۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ماهه به عدد  ۴۷۳۲  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه  قبل ۳۷۲۹  میلیارد ریال بود
#کساپا  در شهریور ۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه  ۲۷۱۸   میلیارد ریال فروش داشته است
#فملی  تابستان داغی داشت
 در تیر با ثبت  فروش ۱۰۸۸۶۱ میلیاردریالی نرخ فروش داخلی ۳,۷۷۲,۹۱۷,۱۷۷ ریال و صادراتی ۵,۰۰۰,۵۵۷,۶۳۲ ریال  بود 
در مرداد ۱۲۶۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ  ۴,۷۳۷,۷۶۳,۶۶۶ ریال بوده و ۸۴۸۸ تن صادر کرده است 
در شهریور با فروش ۱۰۳۳۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و
  ۶ ماهه  ۵۷۲۰۶۶  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل  ۳۹۷۲۶۲ میلیارد ریال بود
#پی_پاد 
سهم در تیر با درامد ۴۲۳۹ میلیارد ریالی  و مرداد با عدد ۴۰۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود 
در شهریور با افت ۳۵۹۷ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه به عدد  ۳۳۹۳۷   میلیارد ریالی رسیده است .
#فولاد در تیر با کمی افت ۲۰۹۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد این عدد در حد قبل بود و ۱۹۷۹۵۹ میلیارد ریال شد  در شهریور نیز خیلی تغییر نکرد و ۱۹۷۲۷۴ میلیارد ریال شد  .
نرخ فروش تیر ۲۶۲,۷۲۵ ریال  شده  در مرداد نرخ ۲۷۰,۷۱۷ ریال بوده  و شهریور ۲۷۶,۹۵۱ ریال
۶ ماهه  ۱۲۳۵۲۶۵  میلیارد ریال فروش داشت
 مدت مشابه قبل ۸۰۷۶۷۳  میلیارد ریال بود  .
#دتماد 
در تیر ۱۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  ۲۰۵۹  میلیارد ریال رسید
در شهریور این عدد ۱۱۶۳ میلیارد ریال بود
 ۶ماهه  ۸۲۲۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۵۹۴۷ میلیارد ریال است
#دکوثر تابستان بهتری داشت
در تیر   با رشد ۱۰۰۸ میلیارد ریال  و مرداد  ۱۰۱۵ میلیارد ریال و شهریور هم ۱۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه  ۶۴۸۵  میلیارد ریال فروش داشته  که  مدت مشابه  قبل   ۱۶۲۸ میلیارد ریال بود

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *