شرکت حفاری

#حفاری احداث آب شیرین کن از آب دریا به روش اسمز معکوس به ظرفیت دویست هزار مترمکعب در شبانه روز در شرق چابهار به روش EPC مربوط به طرح ملی نمک زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی کشور 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ 
طرف قرارداد  شرکت تامین آب صنایع و معادن (سهامی خاص) 
مبلغ قرارداد  ۲۴,۶۱۴,۲۲۷ میلیون ریال
#ثبهساز افشاي اطلاعات با اهميت – مزایده فروش و واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین در شهر تهران
شرکت نقش اول کيفيت از زیرمجموعه های #همراه در ۶ماهه به سود ۲۸۱۴ میلیارد ریالی رسیده است.
بانک #سامان بالاخره ثبت کرد
 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۴,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#فاذر مبلغ قرارداد ۷٫۲۷۰٫۰۰۰ یورو با نرخ ۳۹۱٫۶۰۴ ریال معادل ۲٫۸۴۶٫۹۶۱ میلیون ریال می باشد و مدت زمان قرارداد ۱۴ ماه و تاریخ موثر شدن قرارداد ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ اعلام می گردد. روش شناسایی درآمد، روش درصد پیشرفت کار به نسبت هزینه های انجام شده واقعی بر بهای تمام شده برآوردی کل قرارداد محاسبه می گردد و میزان سود حاصله ۱۵ درصد می باشد. شروع قرارداد منوط به تحویل ضمانتنامه پیش پرداخت به میزان ۵ درصد به کارفرما و اخذ مبلغ پیش دریافت می باشد.
#فسوژ و شفاف سازی فروش
این شرکت اقدام به فروش ۱٫۰۴۴ تن آلومینا(اکسید آلومینیوم) بر اساس مصوبه هیات مدیره به مبلغ ۱۹۳میلیارد ریال نموده است
#دکوثر ۶ماهه سود ۷۷۳ ریالی را محقق کرده است
#حرهشا مصوبه هیات مدیره درخصوص برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت
#دکوثر در گزارش ۳ماهه متفاوت از ۳ماهه قبل بود و از زیان به سود رسیده است و ۳ماهه امسال ۴۱۳ ریال سود محقق کرده است . سهم ۱۰۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه این عدد ۷۷۳ ریال بود و ۲۰۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#میدکو فروسيليس غرب پارس در ۶ماهه به سود ۱۷۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
پترودانيال کيش در۶ماهه به سود ۱۷۳۳ میلیارد ریالی رسیده است  #وپاسار
#وگستر در ۶ماهه به سود ۱۷۵ ریالی رسیده است
توليد نيروي برق سبز منجيل از زیرمجموعه های #وهور در ۶ماهه به سود ۱۰۷۷ میلیارد ریالی رسیده است
#ولتجار در ۶ماهه به سود ۳۱۵ ریالی رسیده است
#وهنر در ۹ماهه به سود ۲۲ ریالی رسیده است
#شلرد  به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ تعلیق می گردد.
#بجهرم و فروش دارایی
احتراماً، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام) با عنایت به رعایت صرفه و صلاح شرکت، مزایده یک مرحله‌ای شماره ۱۶۴۴۱/۱۴۰۲/۱۱/ف با عنوان مزایده ملک مسکونی واقع در نیاوران را با حفظ کلیه شرایط مزایده مذکور، تمدید می‌نماید.
#خفنر در۶ماهه ۸۹۷ و در ۳ماهه ۴۵۱ ریال سود محقق کرده
سهم ۳ماهه ۷۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۲۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۴۶۳  سود خالص ۱۰۴۰ میلیارد ریال بود و خطی پیش رفته است
#پتایر طبق نامه واصله مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ انجمن صنفی صنعت تایر قیمت تایر های کشاورزی بایاس نسبت به نرخ قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
#شهر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
سرمايه گذاري پارس #آريان در ۶ماهه به سود ۹۰ ریالی رسیده است
#کورز در ۶ماهه به  سود ۱۰۱ ریالی رسیده است
#غمینو در مسیر افزایش سرمایه
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#پکرمان و افزایش نرخ 
طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ انجمن صنفی صنعت تایر قیمت تایر های کشاورزی و راهسازی نسبت به نرخ قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
#تکیمیا مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری “بخشی فلزات کیمیا” توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ در درگاه ملی مجوزهای کشور به مدت نامحدود صادر گردید.
#دالبر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۱۳ مورخ ۱۳/۰۲/۹۳  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۵۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۹۲۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#تلیسه ۶ ماهه خوبی زد  سهم در ۳ماهه به سود ۷۶ ریالی رسیده است و ۳۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۷۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود ۲۸۸ ریال وسود عملیاتی ۹۲۲ و سود خالص ۱۴۳۸ میلیارد ریال است
#لبوتان در ۳ماهه به سود ۳۵۳ ریالی رسیده و ۲۳۷۸د میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۸۲ میلیارد ریال سود خالص دارد 
در ۶ماهه این عدد ۶۴۶ ریال شده و ۴۸۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۱۶ میلیارد ریال سود خالص داشت
بخشی از سود بوتان از درامد های سرمایه گذاری است که ۱۲ماهه محقق می شود
#وسین یا بیمه سینا در ۶ماهه به سود ۲۳۶ ریالی رسیده است و ۱۳۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
سرمايه گذاري مهر از زیرمجموعه های #وسپه در ۹ماهه به سود ۲۰۲۱ میلیارد ریالی رسیده است
#وسینا و افزایش سرمایه 
 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک سينا
درصد افزایش سرمایه: ۵۸%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها
#غشوکو  در ۳ماهه به سود ۲۲۶ ریالی رسیده و ۶ماهه این عدد ۵۵۷ ریال بود و نسبتا خطی پیش رفته
سهم  ۳ماهه  ۱۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه  سود عملیاتی ۳۴۴ و سود خالص ۲۲۲ میلیارد ریال است
دقیقا دقایق آخر و افشای فروش محصولات 
افزایش نرخ در محصولات #خودرو 
  براساس تصميمات اتخاذ شده در جلسه ۶۱۱ شوراي رقابت، قيمت خودروهاي جديد شركت ايران خودرو شامل : دنا پلاس دستي با موتور EF7P با گيربكس MT6، دنا پلاس توربو اتوماتيك آپشنال، سورن پلاس با موتور XU7P، پژو ۲۰۷ دستي سقف شيشه اي ارتقا يافته، پژو ۲۰۷ اتوماتيك سقف شيشه اي ارتقا يافته، رانا پلاس ارتقا يافته، تارا دستيV1P با گيربكس MT6، تارا اتوماتيك V4LX
#خریخت تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱,۹۶۲,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور ۱)بهبود نسبت مالکانه جهت اخذ تسهيلات بانکي مورد نياز در آينده ۲) رعايت استاندارد حسابداري وتناوب تجديدارزيابي دارائي ها طبق قانون که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
افزایش سرمایه ۲۷% درصدی #چدن از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#آسیا در ۶ماهه به سود ۸۸ ریالی رسیده است  و ۲۷۲۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فافزا کارخود را دوباره آغاز کرد
بدینوسیله اعلام میدارد اورهال وتعمیرات یکی از کوره های شرکت موضوع توقف تولید افشا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ خاتمه یافته و از تاریخ امروز (۱۴۰۲/۰۷/۰۶) به خط تولید بازگشته است.
#والماس ۶ماهه ۶۱۷ ریال سود محقق کرده است
بيمه زندگي خاورميانه #بخاور در ۶ماهه به سود ۳۱۰ ریالی رسیده است و۷۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کیمیاتک ۶ماهه خوبی داشت و ۷۱۱ ریال سود محقق کرد
سهم در گزارش ۳ماهه به سود ۴۱۱ ریالی رسیده بود ۲۲۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد.
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۳۰۹ و سود خالص ۴۲۶۶ میلیارد ریال بود
#سلار در ۶ماهه به سود ۱۷۲۵ ریالی رسیده و کمی از ۳ ماهه عقب تر بود  در ۳ماهه به سود ۱۰۰۲ ریالی رسیده  بود ۳ماهه  ۲۳۵ و ۶ماهه  ۴۰۵ میلیارد ریال سود خالص داشت

#کدال_نگر

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *