افزایش سرمایه ۲۰۰% در #عالیس از انباشته 

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹,۰۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#شخارک در ۶ماهه حسابرسی شده به سود  ۲۰۲۲ ریالی رسیده است
#پردیس تا آبان ۱,۳۴۱,۲۴۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .
#قپیرا در ۳ماهه به سود ۲۹۳ریالی رسیده است
#غگل از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ در استان قزوين ،شهر الوند به آدرس شهرک صنعتي البرز، خيابان حکمت ، نبش حکمت سوم ، کارخانجات گلوکوزان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تغییر موضوع فعالیت
تغییر سال مالی شرکت
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين از زیرمجموعه های #شپترو  سال های قبل زیان ده بوده و امسال به ۲۶ میلیارد ریال سود خالص رسیده است
#جوین در ۳ماهه به  سود ۷۵ ریالی رسیده است
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر از زیرمجموعه های #وخارزم در ۶ماهه به  سود ۲۰۰۵ میلیارد ریالی رسیده است  که ۳۷% بیشتر از مدت مشابه  قبل است
کشتيراني والفجر از زیرمجموعه های #حکشتی  در ۶ماهه به سود ۱۰۱۸ میلیاردریالی رسیده است
#کدما  در ۹ ماهه  در سود اصلی این عدد  ۶۲۸  ریال بود و ۲۵۲  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۷ میلیارد ریال  سود خالص دارد
#کلوند در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود  ۳۵۵۲ ریالی رسیده است
#وساخت و انتشار آگهی عرضه عمده سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل
#ثپردیس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران جاده آبعلي کيلومتر ۲۰ جاده دماوند، بعد از شهر جديد پرديس، پارک فناوري پرديس(ورودي برج شيشه اي) ، ساختمان فن بازار و تجاري سازي، سالن همايش پارک برگزار میگردد
#زمگسا در ۶ماهه  حسابرسی شده به سود ۲۵۵۷ ریالی رسیده است
افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #بکابل از محل سود انباشته،مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#اخابر  پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تمديد مزايده املاک به استحضار می رساند مهلت فروش اسناد مزايده به مدت يک هفته تمديد گرديده است
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
#رمپنا را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت در ۶ماهه به سود ۶۳۳ ریالی رسیده که مدت مشابه قبل ۳۶۵ ریال بوده است
#لسرما در ۶ماهه تلفیقی ۱۳۳۶ ریال سود محقق کرده است
#وکغدیر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده  به سود ۱۳۱۳ ریالی رسیده است
مهم برای #خودرو  سرمايه گذاري سمند در ۶ماهه به سود ۶۹۵۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شاوان  ۶ماهه  حسابرسی شده  ۱۸۱۸ ریال سود محقق کرده است
پخش دارويي اکسير از زیرمجموعه های #وپخش در ۶ماهه به سود ۸۸۷ میلیارد ریالی رسیده است
#قاروم در ۳ماهه به سود ۷۸۹ ریالی رسیده است
#بکاب در ۱۲ماهه  ۲۷۶ ریال سود محقق کرده است
آلفا ماشين پويا از زیرمجموعه های #زنگان در ۶ماهه به سود ۸۲ میلیارد ریالی رسیده است
#دالبر در ۶ماهه با سرمایه جدید در گزارش حسابرسی شده ۵۸۰  ریال سود محقق کرده است
#قلرست در ۳ماهه به سود ۳۲۷ ریالی رسیده است
#ثشرق در گروه  ساختمان در گزارش ۱۲ماهه به سود ۶۷۲ ریالی رسیده است
#فمراد در ۶ماهه به سود  ۳۲۲ ریالی رسیده است
#ددانا در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۳۴۰۳ ریالی رسیده است
#آ_س_پ در ۱۲ماهه به سود  ۱۳۰ ریالی رسیده است
صنايع سيمان نهاوند از زیرمجموعه های #سهگمت ۲۱۳۳ میلیارد ریال بوده است کل سود سال قبل ۱۴۰۶ میلیارد ریال بوده است
سراميک طوس از زیرمجموعه های #لابسا در ۶ماهه به سود ۲۳ میلیارد ریالی رسیده است
#زاگرس   در ۶ماهه به  ۴۷۱۶ ریال  رسیده بود و در گزارش حسابرسی شده به عدد  ۶۵۱۴ ریال رسیده است
بازرگاني مبارکه از زیرمجموعه های #ثشاهد  در ۶ماهه ۵۱۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#ولپارس در ۶ماهه به سود  ۲۰۲ ریالی به ازای هرسهم رسیده و نزدیک  به ۴۰ میلیارد تومان سود خالص داشت در ۹ماهه  سود هر سهم ۲۵۴ ریال به ازای هرسهم بود و ۵۰ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد
#سهگمت در ۹ماهه  ۷۷۸۳ ریال سود محقق کرده است 
در ۶ماهه نیز خوب بود ۳۶۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد  و به ازای هر سهم در ۶ماهه ۴۸۶۱ ریال سود محقق کرده 
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۵۹۰۶ و سود خالص ۵۶۷۲ میلیارد ریال است و بخشی از سود نیز غیرعملیاتی است و ۱۲ماهه محقق می شود
مهم برای #شبندر
شبندر در ۶ماهه به سود ۷۶۵ ریالی رسیده بود که در گزارش حسابرسی شده این عدد به ۹۲۱ ریال افزایش یافت . 
#شتران در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۴۱۳ ریال رسیده است
#بالاس در گزارش ۶ماهه به سود ۷۱۵ ریالی رسیده است .
شرکت کاني کربن طبس از زیرمجموعه های #کاما در گزارش ۶ماهه به سود ۹۵۸ میلیارد ریالی رسیده است
#سیلام در ۶ماهه تلفیقی به سود ۶۳۰ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۶۲۲ ریال بوده است در ۹ماهه سود اصلی به ۱۰۲۶ ریال  رسیده است
#کسرام در ۱۲ماهه به سود ۱۴۲ ریالی رسیده است
#فپنتا را باید در ۱۲ماهه و تلفیقی دید سهم در گزارش  ۹ماهه به سود ۳۶۷ ریالی رسیده است
#ونوین و برگشت ذخایر
شرکت بازرگانی پتروشیمی به منظور صادرات کالای غیرنفتی در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ از تسهیلات ارزی این بانک به مبلغ ۳۰ میلیون یورو بهره مندگردید لیکن در سررسید تعهدات خود را ایفا ننموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ اقدام به طرح دعوی مبنی بر بطلان محاسبات بانک و شروط ضمن عقد به همراه وجه التزام پلکانی به انضمام کلیه خسارات دادرسی نمود. در این راستا دادگاه بدوی قرارداد مشارکت مدنی بانک را تأیید و حکم به ابطال محاسبات بانک و شروط ضمن عقد به همراه وجه التزام پلکانی صرفا در قسمتی که با قوانین آمره بانک مرکزی مغایر است، صادر نمود. این بانک نسبت به دادنامه موصوف در حدودی که مغایر با حقوق بانک بود و همچنین شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به کل دادنامه بدوی، تجدید نظر خواهی نمودند. شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن رد تجدید نظر خواهی شرکت بازرگانی پتروشیمی، اقدام به پذیرش تجدید نظر خواهی بانک نمود و در حکم صادره ضمن بطلان دعوی شرکت بازرگانی پتروشیمی و نقض دادنامه بدوی در رابطه با وجه التزام پلکانی، نسبت به تأیید وجه التزام مذکور به نفع بانک و تثبیت کلیه حقوق بانک به مبلغ ۳۵٫۱۵۳٫۵۸۷ یورو اقدام نمود. شایان ذکر است با توجه به قرارگیری تسهیلات مربوط در طبقه مشکوک الوصول و به تبع آن احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای آن؛ در صورت وصول مبلغ فوق، مبلغ ۱٫۱۷۸٫۱۵۰ میلیون ریال از ذخیره مذکور برگشت خواهد شد.
خودروسازي بنيان توسعه صنعت پارس از زیرمجموعه های #خساپا در ۶ماهه با سود غیرعملیاتی به سود ۳۱۵۴ میلیارد ریالی رسیده است
شرکت بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس از زیرمجموعه های #کچاد در ۱۲ماهه به سود ۹۴۸ میلیارد ریالی رسیده است
سرمايه گذاري آذر از زیرمجموعه های #وغدیر در ۱۲ماهه ۳۰۳۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد
#فزرین  اعلام نتیجه مزایده عمومی انجام عملیات طراحی ، تجهیز و آماده سازی معدن و استخراج و فروش کانی سنگ کالامین با مشارکت شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد
#ثپردیس در ۱۲ماهه  ۲۶۰  ریال سود محقق کرده است
#سدور در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به  سود ۷۹۲ ریالی رسیده است
بهمن موتور از زیرمجموعه های #خبهمن در ۶ماهه به سود ۲۵۱۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
#بجهرم  با توجه به ماهیت واحدهای تولیدی نیروگاهی و با عنایت به دستورالعمل شرکت فروشنده/ سازنده، نیروگاه های تولید برق طی یک برنامه زمانبندی شده مشخص و پس از سپری شدن مدت زمان معینی از کارکرد واحدهای تولیدی اقدام به تعمیرات اساسی واحدهای تولید برق خود می نماید. هر کدام از واحدهای نیروگاه با توجه به شرایط و مدت زمان بهره برداری و نتایج بازدیدهای قبلی و نیز با عنایت به مجوز صادر شده از مراجع ذیصلاح در وزارت محترم نیرو و شرکتهای تابعه آن (نظیر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دیسپاچینگ ملی) برای بازدید و تعمیرات از مدار تولید خارج و متعاقبا عملیات لازم در خصوص آن واحد انجام می شود. بر این اساس واحد ۱ گازی G11 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با توجه به برنامه های تعمیراتی در نظر گرفته شده است در فصل غیر پیک سال در یک بازه زمانی حدودا ۶۰ روزه با حضور پیمانکاران ذیصلاح و پرسنل نیروگاه از مدار خارج می شود تا تعمیرات اساسی با هدف پیشگیری از توقف های پیش بینی نشده آتی و افزایش قابلیت اطمینان تولید انجام پذیرد. پروسه زمانی انجام تعمیرات و خروج واحد G11 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم از مدار تولید از ساعت ۰۰:۵۳ روز ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ با خروج واحد از مدار تولید آغاز و پس از اتمام تعمیرات اساسی به مدار تولید باز خواهد گشت. همانگونه که ذکر گردید برآورد می شود بازه زمانی تعمیرات واحد G11 نیروگاه حدود ۶۰ روز به طول بیانجامد که انتظار می رود با توجه به زمان خروج واحدها، تولید و درآمد نیروگاه با کاهش مبلغ ۲۵۹٫۶۱۶ میلیون ریالی مواجه شود.
مهم برای #شاملا
طبق نامه ابلاغ نتایج مزایده اداره صنعت و معدن و تجارت استان گلستان به شماره ۱۴۹۴۹۴۴ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ (پست سفارش) واصله به شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ شرکت معدنی املاح ایران برنده مزایده پروانه اکتشاف ((ید صوفیکم ۲)) به شماره کاداستر ۱۸۵۶۱۴ به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع گردیده است.شرکت معدنی املاح ایران به عنوان شرکت پیشرو در معادن شورابه ای کشور و در راستای سیاست های بلند مدت توسعه ای اقدام به شرکت در مزایده محدوده ید صوفیکم ۲ در استان گلستان نمود که طبق نامه ابلاغ نتایج مزایده برنده مزایده مذکور گردید. با تکمیل مدارک و انجام فعالیت های اکتشافی نتایج نهایی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
#کرماشا در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۹۵ ریالی رسیده است
#غویتا  در راستای توسعه برند مادر در سایر زمینه های صنعت مواد غذایی شرکت ویتانا اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت فرآورده های لبنی نعمت البرز ایرانیان (سهامی خاص) (بستنی نعمت) نموده است که متن قرارداد به پیوست ارسال می گردد. آثار مالی ناشی از قرارداد مذکور طبق جدول الحاقیه قرارداد می باشد که از شش ماهه چهارم ۱۲ درصد مبلغ فروش محصول بستنی بیسکوئیت مادر سهم شرکت ویتانا خواهد بود و با توجه به استقبال بازار و حجم فروش مبلغ نهایی آن در گزارش های فصلی متعاقبا اعلام می گردد.
#زملارد  خرید، حمل و نصب ، راه اندازی و آموزش یک دستگاه تجهیزات شیردوشی ثابت ۶۰ واحدی تک طبقه (۳۰*۲) به همراه فریم پارالل و یک دستگاه تجهیزات شیردوشی ثابت ۱۴ واحدی (۷*۲) به همراه فریم هرین بن 
تاريخ برگزاري مناقصه  ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن  تمدید مناقصه عمومی خرید، حمل و نصب ، راه اندازی و آموزش یک دستگاه تجهیزات شیردوشی ثابت ۶۰ واحدی تک طبقه (۳۰*۲) به همراه فریم پارالل و یک دستگاه تجهیزات شیردوشی ثابت ۱۴ واحدی (۷*۲) به همراه فریم هرین بن که در ۳ پاکت الف(تضمین برای شرکت در مناقصه) ب(شرایط شرکت در مناقصه) ج(پیشنهاد قیمت) در تاریخ مقرر و بدون حضور شرکت کنندگان در محل شرکت برگزار گردید 
نتايج برگزاري مناقصه  شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با توجه به صرفه و صلاح شرکت و شرایط شرکت در مناقصه برنده مناقصه اعلام گردید 
مبلغ مورد توافق  ۲۲۷,۴۰۰ میلیون ریال 
تضمين هاي دريافت شده  واریز ۱۰ میلیارد ريال به حساب شرکت 
شرح نحوه اجراي قرارداد و مبلغ آن  ۳۰ درصد نقد الباقی به صورت اقساط (۲۰ درصد قبل از تحویل دستگاه)(۲۰درصد پس از نصب)(۱۰ درصد یک ماه پس از نصب)(۱۰ درصد دو ماه پس از نصب)
#کمرجان  شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) در نظر دارد ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات خط اتوماتیک تولید خرپا فلزی خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
افزایش سرمایه ۹ درصدی #وکار از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها،مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
شفاف سازی جالب در #شیران 
با سلام احتراماً، به اطلاع سهامداران محترم، فعالان بازار سرمایه و ناظر محترم می رساند، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران برای نخستین بار پس از دریافت کدهای استاندارد برای برخی محصولات تولیدی (شامل لایت اند، هوی اند و رافینیت) توانست نسبت به تأمین نفت سفید از پالایشگاه تبریز به میزان ۶۵۰۰۰ مترمکعب (معادل ۵۲۰۰۰ تن) از طریق بورس انرژی برنامه ریزی و اقدام نماید تا با در اختیار داشتن محصولات تولیدی ناشی از این نفت، امکان فروش داخلی و یا صادراتی این محصولات را داشته باشد.
#توریل در ۶ماهه  تلفیقی ۶ماهه به سود ۲۶۱ ریالی رسیده است
#سپید و اجاره مرغداری
  اجاره ی مجتمع مرغ گوشتی و کشتارگاه صنعتی طیور 
تاريخ برگزاري مزايده  ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ 
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن  شرکت در مزایده اجاره ی مجتمع مرغ گوشتی و کشتارگاه صنعتی طیور شرکت سفید رود. 
نتايج برگزاري مزايده  اعلام به شرکت سپید ماکیان به عنوان برنده مزایده 
مبلغ مورد توافق  ۱,۲۱۲,۰۰۰ میلیون ریال 
نحوه تسويه  ۱۵٪ پس از اعلام برنده شدن ۱۵٪‌ یک ماه پس از اعلام برنده شدن مابقی تا پایان مدت قرارداد طی ۱۰ فقره چک پرداخت خواهد شد. 
تضمين هاي دريافت شده  چک و ضمانت نامه بانکی. 
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي  ۱,۲۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
پتروشيمي تبريز از زیرمجموعه های #شبریز در ۶ماهه به سود ۴۵۵۴ میلیارد ریالی رسیده است و افت سود نسبت  به مدت مشابه داشته است
#گوهران تا آبان ۳,۷۰۲,۷۹۸  میلیون ریال سود مجمع داشته است
#فلوله در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۲۱۸ ریالی رسیده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه  افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *