#غبشهر سال مالی را در آذر با فروش ۱۴۱۴۸ میلیارد ریالی تمام کرد و نرخ ۵۹۱,۲۰۰,۴۲۳ ریال بود. ابان ۱۵۵۸۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۵۸۸,۵۲۶,۹۹۱ ریال است

مهر خوبی داشت و ۱۶۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۵۸۹,۳۲۴,۷۵۴ ریال بود . ۱۲ ماهه   ۱۸۷۱۰۰   میلیارد ریال فروش داشته است

مدت مشابه این عدد ۱۵۲۳۸۵ میلیارد ریال بود

#فاسمین دوباره یک فروش خاص و خوب رو کرد و آذر ۱۰۳۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۰ هزار تن با نرخ  ۲۵۰,۱۳۰,۷۹۰ ریال صادر کرده است  کل فروش ۵۰۲۸۲ میلیارد ریال بوده ا۶ ماهه به عدد ۳۵۳۱۵  میلیارد ریال رسید
مهم برای #اخابر فروش ملک پيام زند شيراز به شرکت آزمون کيفيت بابت تهاتر با مطالبات به مبلغ ۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال انجام شده است .
#تکنو تار در آذر با درامد ۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۵۴۹ میلیارد ریالی رسید و مدت مشابه  قبل ۴۶۷ میلیارد ریال است
#زماهان   در آذر سال مالی را با فروش ۳۷۳ میلیارد ریالی تمام کرد و ۳۲۸۶ میلیارد ریال فروش داشت که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۸۶۰ میلیارد ریال بود
در طی ماه جاری تعداد ۲.۵۰۱.۰۵۸ عدد تخم مرغ نطفه دار معادل ۲.۰۰۵.۲۸۰ قطعه جوجه به سفارش مشتریان در دستگاه های جوجه کشی خوابانده شد .
#قشکر در آذر با درامد ۶۰۷ میلیارد ریالی ۳ماهه به عدد ۹۶۵ میلیارد ریال رسید و  و مدت مشابه قبل ۸۷۳ میلیارد ریال بود
#درازک اذر ۷۹۳ و  ابان با افت ۸۴۱ میلیارد ریال شد و این ۲ ماه افت داشت
مهر ۱۴۳۳ و  شهریور متفاوتی داشت و ۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش زد
۹ ماهه ۸۴۲۵  میلیارد ریال فروش داشت 
 مدت مشابه  ۱۰۴۷۲  میلیارد ریال است
#های_وب در آذر ۲۵۰۲ و ابان ۲۱۳۵ میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد ۲۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در۹ماهه به فروش  ۱۸۱۸۱ میلیارد ریال رسیده است
#آپ  در مهر ۸۵۱۶ میلیادر ریال فروش و درامد داشت و ابان به ۸۷۰۰ میلیارد یال  و اذر ۸۲۴۰ میلیارد ریال رسید و جمع درامد ۹ماهه به  ۷۱۵۹۷  میلیارد ریال رسیده است   .
#دزهراوی ابان خاصی داشت  ولی اذر دوباه افت کرد و ۵۷۱ میلیارد ریال شد
در مهر با فروش ۴۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۱۱۴۹ میلیارد ریال بود و رشد خوبی گرفت  ۹ماهه به عدد  ۵۴۵۱ میلیارد ریالی رسیده است که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#زپارس شیردوش نصب کرد !
  خرید و نصب یک دستگاه ماشین شیر دوشی ثابت ۶۰ واحدی (۳۰*۲) ساخت شرکت دلاوال سوئد مجهز به اتوماسیون MP400 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ 
طرف قرارداد  شرکت کشت و صنعت زانیار آریایی نماینده انحصاری شرکت دلاوال سوئد در ایران 
مبلغ قرارداد  ۱۴۰,۷۳۶ میلیون ریال 
نحوه تسویه  طبق قرارداد 
شرح جزئيات قرارداد  در راستای پروژه توسعه واحد گاوداری شیری اقدام به خرید یکدستگاه ۶۰ واحدی (۳۰*۲) ساخت شرکت دلاوال سوئد میگردد که با اختصاص ارز دولتی از طرف بانک مرکزی با کارسازی شرکت زانیار آریایی نماینده انحصاری شرکت دلاوال سوئد در ایران تهیه و تحویل شرکت خواهد شد، همچنین تهیه فریم و نصب آن توسط شرکت مذکور اجرا خواهد شد.
سرمايه گذاري و توسعه گل گھر از زیرمجموعه های #کگل تاآذر به سود مجمع ١۶,۵٢٧,۵۶٠ میلیون ریالی رسیده است
#حتوکا در مهر با درامد ۷۵۵ میلیاردریالی  مواجه بود و آبان این عدد  ۸۲۲ میلیارد ریال شد و آذر با رشد به ۹۸۷ میلیارد ریال رسید و ۹ماهه به عدد ۶۵۶۷  میلیارد ریالی رسید و کل سال قبل این عدد ۷۱۹۲ میلیارد ریال بود
#شنفت  مهر  و ابان خوبی زد ولی آذر افت کرد 
در مهر  خوب بود و ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال فروخت
در ابان   ۱۱۳۹۸ میلیارد ریال بوده است  و آذر به ۸۷۶۰ میلیارد ریال رسید 
۹ ماهه  ۸۹۲۰۹ میلیارد ریال بوده است  .۶ ماهه  ۵۷۶۲۷ میلیارد ریال
مدت  مشابه سال قبل  ۶۱۳۷۴  میلیارد ریال است
#شیران  سال مالی را در آذر با  فروش خوب ۸۰۴۳ میلیارد ریالی تمام کرد و ۳ماهه اخر خوبی داشت 
  مهر به ۸۷۲۳ میلیارد ریالی رسیده است  و ابان  ۸۴۲۷ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه به ۸۶۹۸۷   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه     ۷۳۴۵۳ میلیار ریال بود
#فایرا در ابان با کمی افت  ۸۹۲۱ میلیارد ریال بوده ولی آذر با یک جهش فروش ۱۴۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ثبت کرد
۹ماهه به ۱۲۴۰۶۲ میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل  ۱۰۹۳۵۶  میلیارد ریال بود.۶ ماهه به ۸۵۶۶۰   میلیارد ریال رسیده بود
#سشرق اولین ماه سال مالی را با فروش خوب ۱۱۸۶ میلیارد ریالی آغاز کرده و  ابان ۱۳۷۳ میلیارد ریال بوده
در آذر این عدد  به ۱۲۴۱ میلیارد ریال رسید و  ۳ماهه ۳۸۰۱  میلیارد ریال بوده  مدت مشابه سال قبل ۲۲۹۷  میلیاردریال بود
#صبا در آذر  ۳۸۷  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  است
#وبهمن  عدد خوبی را داشت در اذر  ۴۲۸۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اذر    ۵,۶۵۷,۷۶۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#قنیشا در ابان با فروش ۵۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود اذر به ۱۶۲۷ میلیارد ریال رسید و به عدد  ۳ماهه  ۲۶۱۰  میلیارد ریال رسیده است
#ثامید به نظر گزارشش ایراد دارد و بهتر است اصلاحیه زده شود …
تراز #وبملت در اذر  ۱۲۰۲۹۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۷۰۴۹۰   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تراز در ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
 در ۶ماهه این عدد به ۳۱۳۳۰۵ میلیارد ریال ۹ ماهه  ۴۵۰۲۸۸ میلیارد ریال بود و از نظر عملیاتی نرمال پیش می رود
#افق در آذر کمی متفاوت تر و بهتر از ماه های قبل ظاهر شد
شهریور ۵۴۳۴۸ میلیارد ریال بود
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال
در ابان ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال بود که آذر به ۶۴۸۱۴ میلیارد ریال رسید
۹ماهه به  ۴۴۴۴۶۲   میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد   ۲۴۲۳۵۳  میلیارد ریال بود
#انتخاب را باید تلفیقی دید  ولی در هر در آذر با ۵۷۶۳ میلیارد ریال کمی نسبت به میانگین  قبل افت داشت و ۱۲ماهه  به عدد  ۱۶۳۴۴۵   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد   ۱۰۸۶۸۸ میلیارد ریال است
باید  سود و عملکرد  زیرمجموعه ها را نیز در نظر گرفت
#نوری در آذر با افت ۳۵۸۸۷ و  ابان  به عدد ۸۴۶۵۷ میلیارد ریال در فروش رسیده است .
مهر ۱۵۱۸۳۲ میلیارد ریال بود  و از ۲ ماه  دیگر پاییز بهتر بود  . سهم در۹  ماهه  ۸۴۲۰۱۱  میلیارد ریال بوده
  ۶ ماهه  ۵۷۰۶۲۴ میلیارد ریال بوده 
 مدت مشابه  سال قبل  ۷۴۵۵۸۶ میلیارد ریال بود
#قلرست در مجمع ۶۰۰  ریال  تقسیم کرد
#زدشت فروش روزانه تا سقف ۴۵ تن شیرخام به شرکت لبنی پاستوریزه پاک
#ارفع در آذر با یک فروش خاص مواجه بود و ۳۲۵۸۵ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۲۰۳,۹۰۲,۱۲۵ ریال است 
 مهر کمی افت کرد   ۸۳۵۳ میلیارد ریال فروش داشت 
 در ابان ۱۰۱۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۷,۰۷۹,۶۴۵ ریال است 
 ۹ ماهه  ۱۴۰۹۷۸   میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه  قبل  ۱۰۳۹۵۹ میلیاردریال است.  ۶ ماهه  ۸۹۸۸۲   میلیارد ریال بوده
#تاپکیش در ابان ۱۰۹۸ میلیارد ریال و اذر با درامد ۶۸۷ میلیارد ریال  فروش داشت و ۱۲ ماهه  ۹۲۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است
#خاذین  فروش سه قطعه زمین واقع در استان کرمان شهرستان بم
#کپرور  نسبت به دو ماه  قبل در آذر کمی بهبود داشت و ۱۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت  نرخ نیز ۵۴,۰۹۶,۲۳۳ ریال است
در ابان  ۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و افت کرد و نرخ ۵۵,۳۸۰,۹۳۹ ریال است
مهر کمی افت کرد  ۱۰۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷,۷۷۳,۸۱۶ ریال است
 ۹ ماهه   ۱۲۱۶۳   میلیارد ریال فروش رسیده 
۶ ماهه  ۹۳۳۵  میلیارد ریال فروش رسیده  بود
مدت مشابه سال قبل این عدد  ۷۳۷۷ میلیارد ریال بود
#چدن  در پاییز مهر ۱۷۰۶ میلیارد ریال و ابان  ۱۵۸۰ میلیارد ریال است و در آذر به ۱۴۶۱ میلیارد ریال رسیده  و  ۹ ماهه ۱۱۴۹۶  میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل این عدد۶۴۹۷  میلیارد ریال شده بود.  ۶ ماهه ۶۷۴۷  میلیارد ریال فروش داشت
#کپارس ابان کمی کم شد و ۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت در آذر با رشد ۹۹۶ میلیاردریال شده و  
 مهر هم  ۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ ماهه ۹۷۲۸   میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل     ۵۸۳۴ میلیارد ریال شده است
#سپاها در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  در ابان به  ۲۲۰۱  و آذر با کمی افت  ۱۷۲۵میلیارد ریال رسید و ۳ماهه  ۶۷۰۶  میلیارد ریال بود
#شاروم مهر  و آبان خوبی نداشت . مهر ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ابان ۴۸۷ میلیارد ریال و اذر ۱۳۷۳ میلیارد ریال بود  که ۹ ماهه به ۱۲۳۷۲  میلیارد ریال رسیده است
#رتاپ در مهر با فروش و درامد ۳۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود  ابان به  ۳۹۱۰  میلیادر ریال و آذر ۴۱۰۴ میلیاردریال رسید و به عدد ۳۳۱۳۴ میلیارد ریال در ۹ ماهه  رسیده است
#فوکا در آذر با عدد خوب ۷۳۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود
ابان به عدد  ۵۸۶۰ میلیارد ریال رسیده ، مهر ۶۶۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را  در پاییز ثبت کرد  
 سهم در ۹ ماهه ۵۰۰۱۵  میلیارد ریال  فروش ثبت کرده است و مدت  مشابه  قبل  ۳۸۹۴۹  میلیارد ریال بود
 در ۶ ماهه ۳۰۰۱۶  میلیارد ریال  فروش ثبت کرد
#شتوکا  فروش خوبی در آبان داشت و به عدد  ۴۴۵ میلیارد ریالی رسیده و اذر ۲۹۶ میلیرد ریال است  و ۹ماهه این عدد  ۳۰۱۸ میلیارد ریال رسیده است  که   ۲ برابر مدت مشابه است.
 ۶ ماهه  ۱۸۷۷   میلیارد ریال فروش داشته
#شپترو  مهر کمی کم شد و ۴۲۷ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان این عدد  ۲۹۰ میلیارد ریال بود و افت کرد و اذر هم  با افت به ۲۶۷ میلیارد ریال رسید 
۹ ماهه به فروش ۶۰۶۰  میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است.
#بترانس آبان و اذر و به طور کلی پاییز خوبی داشت
در آذر ۴۱۵۶ در آبان  ۳۶۹۰ و مهر ۱۹۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۹ ماهه  ۲۹۸۵۳  میلیارد ریال رسید
 ۶ ماهه  ۱۹۵۵۸  میلیارد ریال بود
#کالا در آذر با درامد ۸۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷۴۷۹ میلیاردریالی رسیده است  که از کل سال  قبل بیشتر است
#وتجارت در  آذر  ۶۳۱۴۹  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۴۹۰۱۸   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز  ۶ماهه  ۱۰۷۱۹۲ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۱۴۳۲۲۲  میلیارد ریال بود
#فزر در آذر ۲۶۲ میلیارد ریال فروش درامد داشت ولی مهم  درامد های زیرمجموعه هاست  . ۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۵،۳۵۷ میلیارد ریال است.
۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶،۶۷۲ میلیارد ریال است. ۲-با توجه به تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند هر سال به ۳۰ آذر هر سال در سال ۱۴۰۱ ، عملاٌ اطلاعات از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (فصل زمستان سال قبل) برای این شرکت موضوعیت ندارد بنابراین ستون “از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱” صفر لحاظ شد.
#شکر جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان فاطمي ، خيابان شهيد گمنام،شماره۱۴ ساختمان صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران برگزار میگردد
#شدوص با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-185 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از جام جم خيابان هتل استقلال سالن شهيد آويني مجموعه فرهنگي، ورزشي تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
توسعه کشت و صنعت ملي اززیرمجموعه های #وبانک تا آذر ۳۰۴ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرد
سرمايه گذاري هامون کيش اززیرمجموعه های #وپترو  در آذر ۱۸۷  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و تا آذر ۳۸۰,۸۹۷ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#خمحور در آذر ۲۸۶۳ ، ابان ۲۴۶۶ میلیارد ریال و مهر با فروش و درامد ۱۹۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۹ ماهه به  ۲۴۳۶۳  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۷۶۲۵  میلیارد ریال بود
#کاما هم در فروش نظم دقیقی ندارد و در آذر فقط ۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۵۰۰۶ میلیارد ریال رسیده است در توضیح اورده است  ١- علت تغییر نرخ سایر تولیدات در مقایسه با هشت ماھه قبل ناشی از تغییر عیار بوده است. ٢- برنامه فروش صادراتی در ماھھای آتی میباشد. ٣- کاھش مقدار تولید کنسانتره سولفور روی دوره نهماھه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ناشی از عیار خاک مصرفی عمدتا ناشی از عدم خرید خاک پر عیار بوده است.
#پاسا کمی در فروش نسبت  به  ماه  قبل افت کرد
 در آذر ۲۴۴۰ میلیاردریال بود .ابان  ۳۹۵۷ و مهر ۱۹۷۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرد 
۱۰ ماهه ۱۹۵۵۴    میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل۱۱۹۹۷  میلیارد ریال بود
#دسبحان مهر و ابان   بالای ۲۰۰  بود و مهر ۲۰۴۵ میلیارد ریال  و آبان ۲۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر با کمی افت  ۱۷۶۱ میلیارد ریال شد 
 در ۹ماهه  ۱۵۹۰۷    میلیارد ریال فروش داشت   و  مدت مشابه قبل این عدد ۸۷۰۲  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه  ۱۰۰۳۲  میلیارد ریال فروش داست
#کمرجان در اذر با فروش ۸۰ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و   به عدد ۸۹۶ میلیارد ریال در گزارش ۱۲ ماهه رسیده است
#بنیرو  در فروش منظم نیست و سهم آذر ۱۰۶۰ و  ابان  ۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشت در ۹ ماهه به عدد ۹۷۹۰ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه   ۵۹۶۴ میلیارد ریال است. ۶ ماهه  ۷۴۵۸ میلیارد ریال بود
#ثتران جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هران _ خيابان شيخ بهائي جنوبي _ خيابان ايران شناسي _ خيابان نهم مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد
#بکام ۲ ماه است  بهتر پیش می رود در آذر ۸۸۶ و در آبان ۷۵۳ میلیاردریال فروش زد و جمعا۹ ماهه به ۶۲۱۷  میلیاردریال رسید
۶ ماهه ۳۴۴۸ میلیارد ریال رسیده  بود
#واتی تا آذر ۱,۹۵۸,۷۲۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#سبزوا  در راستای تجهیز ناوگان حمل ونقل به منظور تکمیل زنجیره ارزش ، شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) نسبت به انعقاد قرارداد خرید ۳۰دستگاه کامیون کشنده دافران از شرکت شایان دیزل صنعت پارس(سهامی خاص) بصورت نقد و اقساط لیزینگ اقدام نموده است .
#غگل در مهر با فروش و درامد ۲۲۲۲ میلیاردریالی آغاز کرده است  و ابان به ۲۲۸۷ میلیارد ریالی رسید  و آذر با کمی رشد ۲۲۹۵ میلیارد ریال بود و۳ ماهه  ۶۸۰۵ میلیترد ریال بود و  تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#سرچشمه تا آذر ۵۱۱,۰۳۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خرینگ پاییز خوبی داشت
  مهر به ۳۷۹۳ میلیارد ریال رسید
در ابان به ۳۷۰۹ میلیارد ریال رسیده و آذر ۳۹۱۷ میلیارد ریال بوده و در حد ماه قبل بود .
۹ ماهه  ۳۰۶۰۶   میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل آن   ۱۹۷۳۱  میلیارد ریال بود
#وسپه  در آذر ۱۶۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۲۱,۱۰۶,۳۳۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#زشریف در ۳ماهه اخر خوب بود و سال مالی را در آذر با فروش ۸۰۹ میلیارد ریالی تمام کرد و به عدد ۱۲ماهه  ۹۵۰۱ میلیارد ریال رسید
#بالاس در ابان به عدد  ۱۸۹ میلیارد ریالی رسیده  و اذر با کمی رشد ۲۵۱ میلیارد ریال بود و فعلا  ۳ ماهه  ۴۸۰  میلیار ریال فروش و درامد دارد که کل سال قبل ۱۴۲۱ میلیارد ریال  بود
#قجام در ابان با فروش ۱۲۰۹ میلیارد ریالی و اذر با عدد ۱۴۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود و در ۶ماهه به عدد ۲۹۱۳  میلیارد ریالی رسیده است
#وامین   در آذر ۴۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر  ۲,۳۲۵,۶۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#دسبحا  در آذر  ۶۰۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#دروز  در مهر ۶۴۱  و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
آذر هم همین حوالی زد و به عدد ۶۵۰ میلیارد ریالی رسید و ۹ ماهه به فروش ۶۰۹۴ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد   ۳۳۸۶ میلیارد ریال بود
#غمارگ اخیرا تغییرات مالی را آغاز کرده است
سهم در شهریور ۱۹۹۰ میلیارد ریال  و مهر  ۱۳۷۴ میلیارد ریال و ابان با  رشد خوب ۳۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشت
در آذر هم به عدد ۲۵۱۲ میلیارد ریالی رسید و سال مالی را به پایان  برد ۱۲ماهه  به عدد  ۳۱۰۶۰  میلیاردریال رسیده است
#خکاوه  روند  مداوم  افت  فروش را ادامه میدهد …  
 مهر حوالی ۴۱۰۳ میلیارد ریال بود 
در ابان ۲۰۷۴ میلیارد ریال و آذر ۱۶۳۴ میلیارد ریال  فروش داشته است 
 ۹ ماهه  ۳۳۶۹۲   میلیارد ریال بود
#حکشتی را باید تلفیقی دید ولی در هر صورت در اذر ۲۵۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#خفولا گزارش های ۹ماهه را استارت زد و ۹ماهه به سود ۴۱۱ ریالی رسیده است  نقش سود غیرعملیاتی در این سود برجسته تر است . ۴۶ میلیاردریال سود عملیاتی و و ۷۶ میلیارد ریال سود خالص
#وسپه  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-065 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۵,۹۲۱,۱۲۳,۷۰۷  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۷۸,۸۷۶,۲۹۳  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
#لازما  عطف به نامه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ شرکت کابل افشان ایران مبلغ ۷/۶۹۳/۴۹۵/۴۷۰ ریال بابت سود سهام شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (سهامی عام) در حساب بستانکاری این شرکت ثبت گردید.
#فروسیل در مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۴۱۷ میلیاردریال رسید  و اذر ۴۸۱ میلیارد ریال فروش زد
۹ ماهه ۴۶۹۱   میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد ۲۸۷۷ میلیارد ریال بوده است
#ثتران در ۱۲ماهه حسابرسی شده به زیان  ۱۹۴ ریالی رسیده است
#وحافظ حق تقدم را تمدید کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-104 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۱۴۱,۳۲۲ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
#فاسمین مهلت گرفت 
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۱۲۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۵ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ تمدید می گردد.
#لوتوس در آذر با عدد ۱۱۳۸ میلیارد ریالی ۱۱ماهه  به ۱۰۰۱۳ میلیارد ریال رسیده است که کل سال قبل این عدد ۷۳۹۳ میلیارد ریال بود
#بمپنا در آذر با عدد  ۳۸۶ میلیارد ریالی در مجموع ۹ماهه به عدد  ۶۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است که مشابه سال  قبل ۳۹۰۴ میلیارد ریال بود
#پترول در آذر با فروش زاگرس ۱۷۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#مفاخر در آذر با درامد ۶۰۸ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و به عدد ۳۰۴۹ میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل ۱۷۸۷ میلیارد ریال بود
نوردولوله پروفيل سپاهان از زیرمجموعه های #فسپا در ۶ماهه به سود ۸۵۸ میلیاردریالی رسیده است
#قشهد جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس نرسيده به جهان کودک-خيابان ديدارشمالي-کوچه کيش شرقي -پلاک۲۴ برگزار میگردد
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايراناز زیرمجموعه های #حکشتی در ۳ماهه اخیر ۴۱۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته
سرمايه گذاري اوين از زیرمجموعه های #وبهمن در ۳ماهه اخیر ۵۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اذر ۲۱۷,۸۲۹ میلیون ریال سود مجمع محققکرد
#دسانکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-168 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ۱۶ آذر ، دانشگاه تهران، ساختمان جديد دانشکده داروسازي ، سالن رازي برگزار میگردد 
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در #خاور
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۶,۳۶۰,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگيري از خروج نقدينگي،اصلاح ساختار مالي و استفاده از معافيت مالياتي بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#تاپکیش قرارداد مهم بست است 
  قرارداد فروش تعداد ۲۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان(POS) 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 
طرف قرارداد  شرکت آسان پرداخت پرشین 
مبلغ قرارداد  ۸۷۳,۹۲۵ میلیون ریال 
نحوه تسویه  مطابق ماده ۴ قرارداد 
شرح جزئيات قرارداد  فروش تعداد ۲۰,۰۰۰ دستگاه کارتخوان( شامل۱۵,۰۰۰ دستگاه سیار و ۵,۰۰۰ دستگاه ثابت) که قیمت هر دستگاه کارتخوان سیار و ثابت به ترتیب در تلورانس (۴۵,۵۰۰,۰۰۰-۴۲,۳۰۰,۰۰۰) ریال و (۴۶,۸۰۰,۰۰۰-۴۳,۵۰۰,۰۰۰)ریال می باشد.حاشیه سود ناخالص قرارداد حدود ۱۰ درصد مبلغ قرارداد می باشد و نسبت مبلغ قرارداد (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) معادل ۱۸ درصد درآمد فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بوده و لذا برای این شرکت با اهمیت محسوب می گردد.
#لخزر تعلیق شد
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۱۳۰۴۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۳/۴ ماه را به شرکت تاکید نمود 
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۳/۴ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده بند۴ ماده۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.
حق تقدم در #وگردش
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۰۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
توضیحات #غاذر
د پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر پلمپ خط توليد اصلي شرکت به استحضار می رساند اين امر شايعه اي بيش نبوده و صرفا جهت تشويش اذهان عمومي و جلوگيري از رشد و افزايش توليد اين شرکت ميباشد، لذا همانطوري که مستحضر هستيد مقدار و مبلغ توليد و فروش اين شرکت در سال مالي جاري نسبت به دوره هاي مشابه در سال قبل روند صعودي داشته و روز به روز اين امر بيشتر و بهتر مي شود و منظور از پلمپ خط توليد شرکت به اين شرح مي باشد که خط شستشوء سيب زميني در هفته گذشته از طرف بازرسي اداره محترم بهداشت مورد بررسي قرار گرفت و تذکراتي جهت بازسازي و اورهال دستگاه مربوطه ارائه گرديد که پي گيري هاي لازم ازطرف شرکت انجام و مرتفع گرديد ، لازم به توضيح است سيب زميني جزء مواد اوليه اصلي توليد پودرهاي کتلت مي باشد و پيش بيني هاي لازم در خصوص توليد براي چند ماه آتي اين مواد انجام گرديده و درصورت توقف کامل خط شست شو سيب زميني مواد لازم تا يک سال آتي سيب زميني در انبار موجود مي باشد. در هر حال اعضاء هيئت مديره اين شرکت در تلاش است در کمترين زمان ممکن شرکت را به شايسته ترين جايگاه ممکن از نظر سهم بازار و رضايتمندي سهامداران خرد برساند و از شما رياست محترم خواهشمند است جهت جلوگيري از انتشار شايعات کذب و امور بازدارنده از رشد و پيشرفت شرکت همکاري هاي لازم را داشته باشيد و لذا جهت رفع ابهام در خصوص هرگونه شايعه آماده ارسال مدارک و مستندات لازم مي باشيم.
#کمرجان و پذیره نویسی
  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-078 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۷۳,۵۹۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۲۵۸,۷۲۸,۱۰۱  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۷,۶۷۴,۹۶۳  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه تا آذر ۶۵۰۷۶۹۲ میلیون ریال سود مجمع داشت و ۳۵۴ میلیاد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#خاور به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تعلیق می گردد.
#کایتا   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خيابان کريم خان زند خيابان عضدي جنوبي پلاک ۴۰ واحد ۲۰۳ برگزار میگردد
#قزوین انعقاد قرارداد در خصوص تصفیه شکر خام کارمزدي به مقدار ۱۶۰۰۰ تن
#آ_س_پ در مجمع ۱۰۰ ریال تقسیم کرد
#وبصادر می آید
 نماد معاملاتي شركت بانک صادرات ايران (وبصادر) با توجه به برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده مبني‌بر تصويب افزايش سرمايه، بدون محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي‌باشد.
قرارداد #فافق
  ابلاغ قرارداد خرید قراضه مسی از شرکت صنایع مس افق کرمان خرید ۱۵۰۰۰ تن ( ۱۵۰۰۰ تن با تلرانس بیست درصد ) قراضه مس از فروشنده در مدت قرارداد که به تدریج تحویل مجتمع های تحت پوشش خریدار در منطقه کرمان می گردد. 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ 
طرف قرارداد  شرکت ملی صنایع مس ایران 
مبلغ قرارداد  مشخص نیست 
نحوه تسویه  مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به عناون تنخواه در ابتدای قرارداد به فروشنده پرداخت می گردد. تنخواه در انتهای قرارداد قبل از خاتمه یا فسخ قرارداد تسویه می گردد. 
شرح جزئيات قرارداد  مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ رسمی تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد، درصورت رضایت از عملکرد فروشنده تمدید قرارداد بادرخواست کتبی فروشنده و موافقت دستگاه نظارت قرارداد امکان پذیر می باشد.
#ساوه تجدیدی شد
 درصد تجدید : ۲۵۹۲ درصد
 گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختارهاي مالي ( به استناد مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شوراي اسلامي و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ سازمان امور مالياتي کشور) که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#کرماشا مهر خوبی داشت و ۹۲۱۹  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است
در ابان ۸۹۶۵  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۲,۴۷۶,۱۹۶ ریال
در اذر  ۶۱۹۹  میلیارد ریال بود و نرخ  ١۴٣,۴٢٧,٠۴٩ ریال
۹ ماهه  ۵۶۷۳۳  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  ۵۶۷۷۲ میلیارد ریال است
#سپید در اذر با کمی رشد ۱۰۵۷۶ میلیارد ریال بود ، ابان ۹۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و مهر ۸۹۲۹ میلیارد ریال 
۹ ماهه ۸۰۴۴۰   میلیارد ریال فروش داشته که دو برابر مدت مشابه سال قبل است.
#فلوله  آذر ۱۵۴۷ و ابان خوبی زد و   ۲۰۰۷ میلیارد ریال فروش داشت 
در مهر ۱۷۸۵ میلیارد ریال بود
 ۹ ماهه ۱۶۲۵۹  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۰۶۷۱ میلیارد ریال شده بود
#مارون   کم کم از اورهال فاصله میگیرد و بهتر می شود
  در مهر با فروش ۳۵۵۷۸ میلیارد ریالی و ابان ۳۰۹۸۷  و اذر ۳۷۲۳۹ میلیارد ریال  مواجه بود و ۳ ماه خوبی داشت و ۹ ماهه  ۲۲۵۰۳۲  میلیارد ریال فروش داشته است
#سامان  در آذر  ۲۴۸۸۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۲۰۲۴۲  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و۹  ماهه   ۲۷۴۸۱  میلیارد ریال تراز مثبت است
#وسبحان  در آذر  ۲۹۴  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر  ۲۷۰,۶۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ساروج در مهر با فروش ۱۳۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به ۱۸۴۳ میلیارد ریال و اذر ۱۶۵۵ میلیارد ریال رسید و ۱۲ ماهه  ۱۴۹۱۱ میلیارد ریال فروش داشت.  ۱۱۷۳۴ میلیاردریال فروش مشابه  قبل است
#مرقام   اذر به ۸۳ میلیارد ریال رسید و به عدد  ۵۹۸ میلیارد ریال در ۳ماهه
شرکت سرمايه گذاري سعدي از زیرمجموعه های #ثشاهد  در ۳ماهه اخیر ۲۶۳ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است
مجوز افزایش سرمایه ۱۴۸ درصدی #کطبس از محل سود انباشته، صادر شد
#وبشهر  در آذر۵۱۷۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ٢,٢٣٧,٧٣٩  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وصنعت  در آذر ۸۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر  ۱,۰۳۴,۶۶۷   میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#تملت در آذر  با ۷۱۲  میلیارد ریال درامد به عدد ۹۲۲۳ میلیارد ریالی رسیده است  که ۱۱ ماهه  بوده و  ۲ برابر مشابه سال قبل است
#فباهنر  پاییز خوبی داشت
درمهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال   و ابان  ۹۱۳۵  و آذر ۹۱۸۶ میلیارد ریال بود ۹ ماهه ۷۵۴۸۷  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل این عدد ۴۸۳۷۵  میلیارد ریال بود
 ۶ ماهه ۴۹۵۹۹  میلیارد ریال فروش داشت
#سشمال سال مالی را با فروش ۸۲۷ میلیارد ریالی تمام کرد و به عدد ۷۹۴۹ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه سال قبل ۵۴۶۷ میلیارد ریال است
#کسرام  به اطلاع می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۱۰۳۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ مبنی بر مصوبه هیئت‌مدیره برای تجدید ارزیابی زمین، دارایی‌های مزبور توسط هیئت کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری شد موضوع مزبور در اولین جلسه هیئت‌مدیره مطرح خواهد شد و در صورت وجود معافیت مالیاتی نسبت به تهیه‌ی طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اقدام خواهد شد. مراتب جهت استحضار جناب‌عالی و عموم سهامداران محترم تقدیم می گردد.
#فروژ انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ 
 تغييرات
نوع محصول/خدمت  فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ (محصول اصلی) 
نرخ قبلي  ۶۴۳,۸۰۰ ريال 
نرخ جديد  ۵۶۶,۹۵۰ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۱۴,۳۰۰,۰۱۴ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۷۰ درصد 
شرح  ۱) قیمت فوق جهت هر کیلو گرم فروش محصول در بازار داخلی تعیین شده است. ۲) بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ، در صورت فروش محصول به صورت بسته بندی، مبلغ ۲،۰۰۰ ریال به مبالغ اضافه می گردد.
#غشان  شهریور ۱۵۰۷ میلیارد ریال و مهر ۱۶۰۴  میلیارد ریال فروش داشت
در ابان این عدد به ۱۹۵۰ میلیارد ریال رسیده  بود  و اذر هم ۱۵۵۹ میلیارد ریال بود
۹ ماهه  فروش به   ۱۴۲۰۲میلیارد ریالی رسیده  و  ۱۰۹۱۳  میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#سپیدار در آذر ۳۸۰ ،  ابان  ۴۰۱ و مهر با فروش و درامد  ۳۶۰  میلیارد ریالی به عدد  ۴۶۳۹  میلیارد ریال رسیده است  که ۲ برابر کل سال قبل است
#رکیش در آذر با درامد ۸۳۳میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۹۴۳۶ میلیارد یالی در ۱۲ ماهه  رسیده است
#پرداخت با اذر ۴۶۵۵ میلیارد ریالی خود به عدد  ۴۱۸۱۷ میلیارد ریال در ۱۲ماهه  رسیده اسنت که سال مالی قبل ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بود
#خمحرکه در ابان با عدد فروش جالب ۵۲۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود اذر به ۵۶۲۲ میلیارد ریال رسیدو ۹ماهه و به فروش ۴۰۵۵۷ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه قبل این عدد  ۲۵۹۶۹ میلیارد ریال بود
#ثرود در آذر  با درامد  ۳۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه  ۶۹۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي  از زیرمجموعه های #وخارزم در ۳ماهه اخیر ۳۷۲۸ میلیادر ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#بکابل
در مهر به عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده و در حد  ماه  قبل بود  در ابان با کمی افت ۳۱۲۰ میلیار ریال شد  و اذر ۳۸۲۲ میلیارد ریال بوده است
 ۹ ماهه  ۳۰۹۴۹  میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه  قبل ۱۹۳۹۳ میلیارد ریال بود
#سپ  
در مهر این عدد  ۴۹۳۶ میلیارد ریال بود و ابان به ۴۷۲۶ میلیارد ریال رسید   در اذر این عدد ۴۴۹۴ میلیارد ریال بوده است  .
 ۱۲ ماهه به ۵۰۴۰۴  میلیارد ریال رسیده است
#غبهنوش در تابستان پرفروش بود  ولی مهر با افت فروش ۲۷۴۴ میلیارد ریال شد و ابان هم با کاهش ۲۵۲۰ میلیارد ریال بود در اذر سعی کرد کمی بهتر باشد و ۳۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت 
 ۹ ماهه ۳۴۲۶۴   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۲۱۳۴۶   میلیارد ریال بود
#کتوکا ابان خوبی زد و ۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشت  در اذر به ۶۲۲ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد 
مهر  ۶۹۴ میلیاردد ریال شد و ۹ ماهه به  ۷۰۵۴  میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#بکاب در آذر  ماه ۱۴۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است  و ۳ماهه  به  ۴۰۹ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۴۸میلیارد ریال بود
#خبهمن در آذر ۷۳۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر به ۵۶۵ میلیارد ریال سود تحقق یافته مجمع رسیده است
#کسرام اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۲۶ میلیارد ریالی اغاز کرد در ابان به  ۱۳۱ میلیارد ریال  و اذر ۱۴۱ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه  ۳۹۹  میلیارد ریال بود
#اپرداز در آذر ۶۵۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و به عدد  ۹ماهه  ۵۴۸۷ میلیارد ریال رسیده است که کل سال قبل ۶۹۱۴ میلیارد ریال بود
#شیراز  پاییز خوبی داشته 
مهر خوبی داشت و با فروش ۱۹۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۹ هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است 
ابان به  عدد  ۲۲۹۵۴ میلیارد ریال رسید و ۷۴ هزار تن با نرخ  ۱۳۲,۰۹۴,۳۲۸ ریالی صادر کرده است 
در آذر به عدد ۱۹۹۷۲ میلیارد ریال رسیده است و ۵۶ هزار تن  ۱۲۲,۵۶۴,۴۲۵ ریال صادر کرده است
 ۹ماهه  ۱۵۵۵۹۳   میلیارد ریال بوده است  که کمی کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#دشیمی در اذر ۱۳۸۶ و  ابان  ۱۳۸۳ میلیارد ریال و مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت 
۹ ماهه  ۱۱۵۸۶  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد   ۶۳۵۵ میلیارد ریال بود. ۶ ماهه  ۷۴۷۸  میلیارد ریال فروش داشت
#دلقما در اذر ۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و  ۹ ماهه ۸۷۴۹     میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل ۵۱۴۹  میلیاردریال بوده است
#پیزد در اذر ۳۹۴۹ و  آبان ۳۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را  در پاییز  ثبت کرد 
مهر با ثبات حوالی ۲۷۳۳ میلیارد ریال  بود و ۹ ماهه  ۲۵۸۱۱  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه  قبل  ۱۸۳۲۱ میلیارد ریال بود
#فتوسا در فروش خیلی منظم نیست ولی در اذر با عدد ۱۸۹۰  میلیاردریالی عدد خوبی ثبت کرد و ۶۷۱۱  میلیارد ریال فروش و درامد داشت و مدت مشابه قبل ۵۱۸۱ میلیارد ریال بود
#پاکشو  کمی در ابان  بهتر بود و ۸۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم فروشش در  آذر  ۱۰۵۰۰  میلیارد ریال شده
در مهر به ۷۴۹۰ میلیارد ریال  رسید و۹  ماهه به ۶۷۵۲۶   میلیارد ریال بوده  است .
 ۶ ماهه به ۴۰۵۶۱  میلیارد ریال  بود
#کحافظ آذر ۱۳۸۶ و  آبان ۱۴۳۲ و  مهر  ۱۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
۹ ماهه به  ۱۲۳۷۴  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل  ۸۲۰۴ میلیارد ریال بود
#ثمسکن  در آذر  ۱۰۱۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا آذر ۹۵۳,۲۵۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#شپارس  اولین ماه  سال مالی را با فروش ۱۳۰۱  میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۱۷۵۸ میلیارد ریال و اذر ۱۵۱۶ میلیاردریال رسید و ۳ ماهه ۴۵۷۶ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۳۰۹۱   میلیارد ریال بود
#ومعادن  در آذر  ۱۴۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#کگل ابان بد نبود و از ۲ ماه  قبل بهتر بود  و اذر هم  با رشد ۶۶۲۵۴ میلیارد ریال بوده است 
 مهر ۵۰۶۶۵ میلیارد ریال بود  در ابان  به ۵۹۷۹۸ میلیادر ریال رسید
 ۹ ماهه  ۴۷۸۱۸۲  میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   مهر ۴۸,۱۳۶,۷۹۱ ریال و ابان ۴۹,۲۲۳,۱۸۲ ریال و آذر ۴۸,۳۴۸,۴۴۹ ریال  خورده است
#شکلر در اولین ماه سال مالی به عدد ۶۳۲ میلیارد ریالی رسیده است و در حد مدت مشابه سال قبل بود
#زشریف مهر با  عدد  ۱۰۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۷۶۰ میلیارد ریال شد  و اذر  به ۸۰۹ میلیارد ریال رسید 
۱۲ ماهه به عدد  ۹۵۰۱   میلیاردریالی رسیده است و سال مالی را تمام کرد
#دیران در آبان ۵۰۰ و مهر هم ۵۰۰  میلیاردریال فروش
اذر با کمی افت ۴۰۰  میلیاردریال بود و ۱۲ماهه به عدد   ۵۱۹۱ میلیارد ریالی رسیده است
#حاسا در آذر با فروش و درامد  ۷۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۵۲۳۹ میلیارد ریال رسیده و۹ماهه  نزدیک به فروش کل سال قبل است
#چکارن در آذر ۲۱۱ و  ابان ۱۶۴ میلیارد ریال فروش داشته و به عدد  ۲۴۵۵ میلیارد ریالی رسیده است  . که کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#خساپا اذر خوبی داشت و بهتر از ۲ماه قبل بود
 در مهر خیلی خاص نبود و ۶۹۹۴۵ میلیارد ریال فروخت و ۲۵ هزار دستگاه فروخت
در ابان به فروش ۷۰۶۰۷ میلیارد ریالی رسیده و حدود  ۲۷ هزار دستگاه  فروخته است 
در اذر این عدد ۸۶۲۳۲ میلیارد ریال بوده و ۳۳هزار دستگاه فروخته است 
۹ ماهه به فروش  ۵۹۸۶۹۲   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  ۴۳۶۰۲۱  میلیارد ریال است
#پارس روند  صعودی در فروش داشت 
 در مهر به ۴۸۷۳۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
در ابان این عدد ۵۲۹۱۵ میلیارد ریال شد و نرخ  ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد
در آذر به ۳۸۳۱۵ میلیاردریال رسید و نرخ  ۲۸۶,۴۲۷,۰۷۱ ریال بود
۹ ماهه به   ۴۴۳۲۰۱  میلیارد ریال رسیده است  که کمی از  سال  قبل بیشتر است. ۶ماهه به    ۳۰۲۶۱۲  میلیارد ریال رسیده
#فغدیر ابان و آذر کمی افت کرد
 در مهر ۱۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۰,۵۳۶,۱۱۱ ریال بوده
 در ابان  به ۹۳۱۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۱۱۷,۵۹۹,۷۳۸ ریال
در آذر ۵۰۲۷ میلیاردریال بود و نرخ ۱۲۲,۴۳۶,۸۸۴ ریال  
۹ ماهه  ۸۳۷۷۲  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد  ۵۴۱۷۱  میلیارد ریال بوده
۶ ماهه ۵۷۷۰۱  میلیارد ریال فروش داشت
#کیمیاتک  رشد منظمی در فروش پاییز داشت
 در مهر به  ۳۱۱۱ میلیارد ریال  رسیده است و ابان  ۳۹۲۶ میلیادر ریال بود و اذر به ۴۱۵۷ میلیارد ریال رسیده است
۹ ماهه به ۳۰۲۱۳   میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که ۱۹۵۸۴  میلیارد ریال بود
خدمات گستر صبا انرژي از زیرمجموعه های #وصندوق در ۳ماهه اخیر ۱۱۴۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و ۷,۰۱۳,۹۳۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
#وصنا تا آذر ۸۴۸,۴۶۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#غگرجی ۲ماهی است بهتر می فروشد در ابان ۳۷۸ میلیارد ریال فروش زد و آذر بهتر بود و به ۴۴۶ میلیارد ریال رسید 
سهم مهر ۲۵۷ ، شهریور ۲۲۱ و مرداد ۲۸۸ میلیارد ریالی مواجه  بود ۹ ماهه به ۲۷۴۳  میلیارد ریال رسیده است 
 مدت مشابه  قبل  ۳۰۵۹   میلیارد ریال بوده است
گروه دارويي #برکت در اذر به فروش و درامد ۴۸۹۳ میلیارد ریالی رسیده است
#فسپا پاییز خوبی را زد 
در آذر ۴۶۰۹ و آبان خوبی داشت و به عدد ۴۴۷۲ میلیارد ریالی رسیده بود و ۹ ماهه  ۳۰۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۴۱۵۲   میلیارد ریال بود
#بوعلی مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد ۵۳۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود  .
ابان ۵۳۷۶۱ و در سوی دیگر  فروش خوبی در مهر ثبت کرد و ۵۶۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
۹ ماهه  ۳۸۹۸۶۷  میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل        ۳۶۳۸۷۷  میلیاردریال بود
۶  ماهه  ۲۲۳۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
#کگهر پاییز خوبی نداشت و کمی افت کرد 
اذر ۲۳۲۲۲میلیارد ریال بود و نرخ ۴۹,۳۱۷,۷۷۹ ریال
آبان ۲۴۹۸۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۷,۲۲۹,۳۲۶ ریال شد
در مهر به ۳۳۲۸۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۶,۸۴۴,۱۲۸ ریال است
  ۱۲ ماهه به ۳۷۷۲۳۱    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۲۷۰۹۶۵  میلیارد ریال است
#بهپاک سال مالی را با فروش و درامد ۱۲۷۳ میلیارد ریالی به پایان برد و به فروش و درامد ۲۴۲۷۱ میلیارد ریال رسید  . ۱۲ماهه  سال  قبل نیزهمین حوالی بود
#سیستم در آبان با درامد ۱۰۱۳ میلیارد ریالی و آذر ۱۳۷۱ میلیاردریال بود و ۹ماهه به عدد  ۹۰۹۱  میلیارد ریال رسیده است  و از کل سال قبل عبور کرد
#حخزر در مهر ۱۸۵۰ و ابان ۱۹۷۰  و آذر ۱۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت 
 ۹ ماهه  ۱۶۳۴۷  میلیارد ریال بود.  ۶ ماهه  ۱۰۷۲۳  میلیارد ریال
#چفیبر در در اذر با عدد ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه به ۴۲۸ میلیارد ریال  رسیده است که مشابه سال قبل ۳۴۱  میلیارد ریال است
#فزرین در آذر بهتر بود و با فروش و درامد ۱۶۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۷۰۷۶ میلیارد ریال رسیده است  . مشابه سال قبل ۵۳۲۰ و ۶ماهه به ۴۵۴۸ میلیارد ریال رسید
#غزر افزایش نرخ گرفته است  و همین امر منجر به رشد فروش در مهر تا ۵۲۵۸ میلیارد ریال  شد  در ابان  به ۴۷۵۷ میلیارد ریال رسید ولی در اذر با افت دوباره  ۴۰۴۰ میلیارد ریال شد   .
۹ ماهه  ۴۳۹۰۷   میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه   ۳۱۸۱۸   میلیاردریال است
و ۶ ماهه  ۲۹۸۴۹  میلیارد ریال فروش زد
#کیمیا فروش خاصی ۹ماهه در آذر زد و با عدد ۲۲۲۵ میلیارد ریالی به عدد  ۶۷۹۶ میلیارد ریال رسید  . مدت مشابه  قبل ۵۲۹۴ میلیارد ریال بود
#غپاک در مهر و ابان  کم  شد  اذر کمی بهتر شد و ۳۸۲۸ میلیارد ریال فروش زد 
ابان ۳۳۴۰  میلیارد ریال فروش داشت  ، در مهر انگار تب بستنی خوابید و فروش ۳۵۳۶ میلیاردریال شد 
  ۹ ماهه به ۳۹۱۸۶    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۲۶۹۰   میلیارد ریال بود
#کسرا  اذر ۵۹۰ ، ابان  ۵۰۶ و مهر  ۸۰۳ میلیارد ریال فروش زد۹   ماهه به ۴۹۱۲  میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل   ۳۲۱۹  میلیارد ریال است. ۶ ماهه به ۲۹۱۱  میلیارد ریال رسیده بود
در عرضه اولیه #داتام ، به هر کد بورسی حداکثر ۹۰۱ سهم اختصاص یافت
در عرضه اولیه سهام  شرکت گروه مالی داتام، تعداد ۱ میلیون ۱۹۳ هزار و ۳۹۲ کد معاملاتی شرکت کردند که به ۱ میلیون و ۱۷۳ هزارو ۷۵۳ کد معاملاتی، حداکثر ۹۰۱ سهم اختصاص یافت.
#غسالم آذر ۱۵۲۰، در آبان ۱۴۹۸ میلیارد ریال و مهر ۱۶۰۳میلیارد ریال  فروش داشت
 ۹ماهه به عدد ۱۱۶۴۹  میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل   ۹۴۴۷  میلیارد ریال بود
مهم برای #کسرا 
احتراما به استحضار می رساند براساس نامه ی شماره ۰۲/۵/۱۰۰۳۶۵۹ شرکت فرابورس ایران مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  ، درخواست پذیرش سهام شرکت فرعی آلومینیوم پارس اکسید کسرا (سهامی خاص) در فرابورس ایران طی جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ توسط هیئت محترم پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت به عمل آمد.
#کساوه در آبان عدد بدی نداشت و ۱۵۸۱ میلیاردریال فروش زدو اذر با کمی افت  ۱۳۶۵ میلیارد ریال بود و جمعا ۹ ماهه به عدد  ۱۱۸۵۳  میلیارد ریالی رسیده است  .مدت مشابه  قبل ۸۴۹۳میلیاردریال است .  ۶ ماهه ۷۶۵۲  میلیارد ریال بوده
#دعبید  در آذر سال مالی را با فروش ۶۸۶۲ میلیارد ریالی تمام کرد و ۶۶۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشت این عدد در مدت مشابه سال قبل ۴۴۰۲۱ میلیارد ریال بود
#غکورش رشد خوبی در اذر  داشت۲۳۷۶۴ میلیارد ریال فروش زد
در مهر  ۱۲۴۶۰  میلیارد ریال و ابان  ۱۸۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
   ۹ماهه ۱۴۸۹۰۴  میلیارد ریال فروش زد که   بیشتر از مدت مشابه قبل است
#دابور  پاییز خوب بود و اذر رشد داشت
در مهر به  ۱۴۳۹  و ابان ۱۴۴۸  و اذر با رشد ۲۰۱۴ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه  ۱۱۴۸۰    میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است
#سبهان مهر متفاوتی زد و ۱۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و صادرات ۹۸۴ میلیاردریالی در این ماه داشت 
در ابان به میانگین برگشت و ۹۵۹ میلیارد  ریال فروش داشت اذر با افت ۶۳۱ میلیاردریال بود  
۹ماهه  ۷۵۴۶   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل    ۴۳۶۴ میلیارد ریال است
افزایش سرمایه ۳۱۷ درصدی #قشرین از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
#کبافق در آذر با درامد ۴۱۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۹ماهه به عدد  ۸۰۶۳ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه سال قبل این عدد  ۳۳۵۵ میلیارد ریال بود
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد پاییز افت داشت
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد
در پاییز در مهر با کمی افت ۴۷۶۱ میلیارد ریال شده و ابان ۴۲۸۱ میلیارد ریال و اذر ۳۷۴۱ میلیارد ریال شد
  ۹ماهه  ۳۹۴۴۹   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۲۴۲۰۱  میلیارد ریال است

بتا سهم

#کدال_نگر

سال مالی /سال مالی/سال مالی/ سال مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *