#دتوزیع در فروردین با فروش ۱۷۷۶۳ میلیاردریالی بوده است
#خاذین فروردین را با فروش ۹۶۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مدت مشابه سال قبل ۷۴۹ میلیارد ریال بود
#وتوسم تا فروردین ۱,۵۳۴,۰۱۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فزرین به فروش و درامد ۲۶۵ میلیارد ریالی رسیده است . شمش روی را ۱,۲۴۴,۹۷۳,۹۴۲ ریال فروخته است
#ساوه در فروردین  ۱۸۹۱ میلیارد ریال فروش داشت  . در اسفند این عدد ۲۶۷۹ میلیارد ریال بود و با ثبات پیش رفت
#ستران در فروردین با فروش ۱۹۹۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است .  اسفند ۲۷۰۲ میلیارد ریال بوده است
#تلیسه در فروردین با فروش خوب ۸۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود اسفند  ۸۲۷  میلیارد ریال فروش داشته و فروردین نسبتا خوب پیش رفته است
#بالبر
اسفند  ۶ماهه را تمام کرد  با فروش ۱۰۷۷ میلیارد ریالی  و فروردین ۱۱۱۰ میلیارد ریال بود۷ ماهه  ۸۶۳۵  میلیارد ریال است که مدت مشابه  قبل  ۶۶۳۹ میلیارد ریال است
#کپشیر در فروردین ۴۴۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشت که از مدت مشابه سال قبل کمتر است . اسفند هم ۷۵۶ میلیارد ریال بود
#سمازن اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۷۹۰ میلیاردریالی آغاز کرده است در بهمن به  ۱۶۴۲ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۶۲ میلیارد ریال رسید
فروردین این عدد ۱۷۰۷ میلیارد ریال بوده است
۴ماهه  ۷۰۰۲  میلیارد ریال فروش داشته است
#غصینو در فروردین ۱۷۹۷ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و از مدت مشابه قبل کمتر بود . در اسفند ۳۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشت .
افزایش نرخ #خساپا هم رسید

افزایش قیمت پایه خودرو وانت ۱۵۱ تیپ DA از مبلغ ۲,۲۳۰,۲۶۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۶۶۸,۴۰۵,۰۵۹ ریال مورد تصویب قرار گرفت . شایان ذکر است با توجه به آن که مبلغ فروش محصول مورد نظر در سال مالی قبل ۱۴% از مبلغ کل فروش بوده و افزایش نرخ مصوب کمتر از ۲۰% می باشد ، لذا افزایش نرخ در قالب فرم افشاء اطلاعات با اهمیت گروه ب افشاء می گردد .

#پکرمان برای ۳۱% از محصولات خود افزایش نرخ گرفت 
بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
#سدور در فروردین به فروش ۳۵۲ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است
#غدیس فروش فصلی دارد و فروردین با عدد خوب ۳۳۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود که ندیک به فروش ۲ ماهه اخر سال قبل بوده است
#وخاور در فروردین ۱۰۶۴۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۶۲۶۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
#خپویش در اسفند ۲۶۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و در فروردین به عدد ۱۰۷۰ میلیارد ریالی رسیده است که البته از مدت مشابه  قبل بیشتر است  .
#ونیکی پیرو طرح دعوی صورت پذیرفته علیه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران مبنی بر افزایش نرخ کارمزد بازارگردانی موضوع مفاد قرارداد فیمابین متاثر از افزایش نرخ متناظر سود سپرده های بانکی،حکم هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص صادر و این شرکت ملزم به پرداخت سالانه ۴٫۵ درصد ارزش اسمی اوراق منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ تا سررسید اوراق(۱۴۰۴/۰۵/۰۵) جمعاً به مبلغ ۷۹۲٫۲۴۷ میلیارد ریال به همراه وجه التزام و هزینه های رسیدگی گردیده است
سود ۴۵ میلیارد ریالی در #خپارس
 از مجموع ۷۲ دستگاه خودرو موجود در مزایده عمومی ، تعداد ۳۶ دستگاه به مبلغ ۱۰۲٫۶۴۲ میلیون ریال به فروش رسید و معادل ۴۵٫۳۴۹ میلیون ریال سود حاصل گردید . مبالغ حاصل از فروش خودروهای مذکور به صورت نقدی به حساب شرکت واریز و وصول گردیده است .
#غچین در ۶ماهه به سود  ۳۳۱ ریالی رسیده است و در این ۶ماه ۴۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد و سود غیرعملیاتی ۲۷۱ میلیارد ریالی به این پوشش کمک کرده است
در ۹ماهه با کمک سود غیرعملیاتی  سود هر سهم ۴۸۶ ریال بوده و پیشرفت خوبی داشت در عملیات نداشت و ۵۱۴  میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۱۰۳۹ میلیارد ریال سود خالص
#سنیر ۳ماهه  ۱۸۵۰ و ۶ماهه  ۳۵۲۴ ریال و ۹ماهه  ۴۷۷۳ ریال سود محقق کرده  بود در ۱۲ماهه  سود هر سهم ۵۶۳۷ ریال بوده است
در ۳ماهه سهم  ۵۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
 در ۶ماهه سود عملیاتی ۹۲۳ و سود خالص ۸۱۰  میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۲۵۱ و سود خالص ۱۰۹۷ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۴۶۹ و سود خالص ۱۲۹۶ میلیارد ریال شد
#بموتو  فروردین خاص نبود و ۱۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۷ماهه  ۲۴۷۲۴ میلیارد ریال رسیده است  سهم  ۶ماهه خوبی را گزارش کرده بود
#ابادا سال مالی را با عدد  ۴۳۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است  که مدت مشابه  قبل ۲۶۷ میلیارد ریال است
#شصفها بهمن و اسفند متفاوتی زد و اسفند ۹۵۴۲ و بهمن ۹۲۱۵ میلیارد ریال فروش زد  در فروردین با افت ۳۶۶۰ میلیارد ریال فروش داشت  .
#ولساپا  فروش ملک مرغداری واقع در فیروز کوه   که البته با نرخ  ۸۱۴ میلیارد ریالی بوده و گویا سودی شناسایی نکرده است
#ولساپا  این شرکت با شرکت راه ابنیه داتیک به عنوان فروشنده و شرکت بهین کیان ایرانیان به عنوان خریدار به شرح پیوست قرارداد سه جانبه منعقد نموده لازم به توضیح است که مبلغ قرارداد : مبلغ کل تسهیلات اعطایی ۱٫۱۰۰ میلیارد ریال می باشد. و از بابت قرارداد همکاری شرکت لیزینگ رایان سایپا با خریدار مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مبلغ ۳۴۵ میلیارد ریال درآمد محاسبه (نرخ ۲۶ درصد) و طی دوره قرارداد به روش تعهدی شناسایی خواهد شد و همچنین ۱۱ درصد نیز بابت حق الزحمه بازاریابی و توسعه و فروش به روش PMT و ارزش فعلی محاسبه و از فروشنده دریافت شده است.
#دامین سال مالی را با فروش ۵۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است که مدت مشابه سال قبل ۵۶۱ و اسفند ۶۸۱ میلیارد ریال بود
#سفانو  در فروردین به فروش ۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسیده است . در اسفند این عدد ۱۶۴۱ میلیارد ریال بود
#زبینا اسفند  ۵۸۰ و فروردین به عدد ۵۴۱ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۳۸۳ میلیارد ریال بود
صنعتي توليدي سپنتا پليمر از زیرمجموعه های #فپنتا در ۱۲ماهه  ۷۱۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#وگردش به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ تعلیق می گردد.
#زفکا در اسفند ۱۳۳۱ و فروردین با فروش ۱۴۰۵ میلیاردریالی مواجه بوده است
#خمحرکه در فروردین با فروش ۲۵۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود که ۲۵% از مدت مشابه  قبل بیشتر است
#شدوص ۹ ماهه با سرمایه جدید ۵۶۴ ریال سود محقق کرد در ۱۲ماهه به ۷۷۱ ریال رسیده است 
در ۳ماهه  ۹۰۰ ریال بود و ۳ماهه سهم ۱۰۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۲۵۲۷  سود خالص ۲۱۱۸ میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۸۳۷ و سود خالص ۳۱۵۱ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۵۱۴۸ و سود خالص ۴۳۱۴ میلیارد ریال است  .
افزایش نرخ #پارتا برای ۶۲% از محصولات   بر اساس اخذ مجوزهاي قانونی وتصمیمات اتخاذشده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهاي رادیال سواري این شرکت بطور میانگین از تاریخ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان۲۰ درصد افزایش می یابد.
#شفارا  در اسفند  ۳۹۶ میلیارد ریال فروش زد  و به عدد ۱۳۲۸۷ میلیارد ریالی رسیده است  .
#سدشت اولین ماه  سال مالی را با فروش ۷۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان ۱۴۰۵ میلیارد ریال  و اذر ۱۳۵۵ میلیاردریال بود 
در دی با عدد ۱۵۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد  در بهمن این عدد  ۱۳۹۴ میلیارد ریال و اسفند با ومی افت ۱۲۳۸ میلیارد ریال بود
در فروردین این عدد ۴۹۱ میلیارد ریال بود 
۷ ماهه ۸۲۲۸  میلیارد ریال فروخت
#شپلی پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس چهارراه آبشار،ابتداي خيابان سجاد،ساختمان شرکت پلي اکريل ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
#چکاپا  در اذر و در اولین ماه سال مالی به ۱۲۷۴ میلیارد ریال رسید و در دی به ۱۱۴۹  و بهمن  ۱۲۰۰  و اسفند  ۱۳۳۷ میلیارد ریال  و ۱۳۲۱ میلیارد ریال فروش فروردین رسید و۵  ماهه  ۶۲۷۳  میلیارد ریال رسید که بیشتر از سال قبل است  .
#کتوکا در فروردین ۵۹۱ میلیارد ریال فروش داشت  . بهمن هم با رشد ۱۰۲۶ میلیاردریال بود. اسفند به ۶۵۶ میلیارد ریال رسید
#شدوص در فروردین با فروش ۱۷۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود. در اسفند با کمی افت ۱۳۱۱ میلیارد ریال است .
#گنگین جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات بانک گردشگري واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش کوچه نور، طبقه۷ برگزار میگردد
#ختراک در اسفند ۲۷۵۰  میلیارد ریال فروش داشت  و فروردین به عدد ۲۳۹۰ میلیارد ریالی رسیده است   و عدد خوبی را برای این ماه محقق کرد
#بجهرم  در فروردین ۵۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و  از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#مرقام در فروردین با درامد ۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۰۱۷ میلیارد ریال رسید
#دقاضی در فروردین به عدد  ۱۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده است . که کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#خزامیا فروردین ۲۸۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت ۵ هزار دستگاه فروش داشت . اسفند ۵۳۰۴۵ میلیارد ریال بود و ۹۷۰۰ دستگاه  فروخت .
#ثباغ در فروردین با درامد و فروش ۴۷۱ میلیارد ریالی به عدد ۱۴۱۳ میلیارد ریال رسیده است
#غشان سال مالی را تغییر داده است و ۱۷۱۷ میلیارد ریال فروش اسفند و۱۶۶۶ میلیارد ریال فروش فروردین بود و ۳ماهه  ۴۹۵۳  میلیارد ریال  فروش ۳ ماهه اخیر بوده است
#فخاس سال مالی را با فروش خوب ۱۹۰۲۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#سنیر سال مالی را با فروش ۲۵۴ میلیارد ریالی آغاز کرده و شبیه مدت مشابه سال قبل است
#خزر نسبت به اسفند کمی افت داشت و ۶۰۵ میلیارد ریال در فروردین  فروش داشته است  .
#فاما در فروردین با فروش و درامد ۱۱۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و  نسبت به مدت مشابه قبل کمی بیشتر است و از اسفند کمتر .  اسفند  ۲۴۳۶ میلیارد ریال بود
#کپارس در فروردین فقط ۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۴ ماهه ۲۴۲۲ میلیاردریال فروش داشت . باید منتظر گزارش ماه های بعد بود
#کایزد در فروردین به فروش ۲۵۲ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۱۸۲ میلیاردریال بود
#فگستر در فروردین به فروش ۱۵۰ میلیارد ریال رسیده است . که البته مدت مشابه  قبل ۹۶۳ میلیارد ریال است
#سصوفی  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري – بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني -پلاک۳۳۴ -سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) برگزار میگردد
#پارتا   اسفند ۲۷۴۵  میلیارد ریال و فروردین به عدد ۲۶۲۸ میلیارد ریال رسیده است .
#حپترو  در فروردین با فروش ۱۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود
#قهکمت فروردین با فروش ۱۵۷ میلیاردریالی مواجه بود .
#غچین  در اسفند ۱۰۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و فروردین به ۶۰۹ میلیارد ریالی رسیده است . ۱۰ماهه  فروش به ۱۰۷۶۹ میلیارد ریال رسیده است
#شپلی ۳ ماهه خوبی داشت در فروردین با کمی افت فروش به عدد ۲۲۸۱ میلیاردریالی رسیده اس
در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۰۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن با عدد بهتر ۳۸۵۵ میلیارد ریال مواجه بوده است و اسفند  به  ۳۷۸۷ میلیارد ریال  رسید
سهم در ۴ماهه  ۱۲۹۰۷ میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه  ۱۲۵۳۲  میلیارد ریال  بود
#ناما در فروردین با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به ۱۳۵۳ میلیارد ریالی در ۴ماهه  رسیده است
#رتکو در فروردین با فروش ۹۹ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرده است
#دابور فروردین خوبی داشت و با عدد ۲۰۳۳ میلیارد ریال آغاز کرد
#پتایر برای ۶۸% از محصولات خود افزایش نرخ گرفت 
بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.
#حتوکا اولین ماه سال مالی را با درامد ۶۰۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#کاوه گزارش خوبی را داشت و به فروش ۳۹۹۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل بیشتر است نرخ  فروش ۲۱۵,۷۸۱,۰۷۳ ریال است .
در بهمن کمی بهتر شد  ۱۷۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشت  . نرخ هم  ۱۹۷,۹۶۴,۳۰۶ ریال   . اسفند هم با فروش ۲۶۷۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
#مفاخر در فروردین با فروش ۱۷۴ میلیارد ریالی در ۴ماهه به عدد  ۷۴۹ میلیارد ریالی رسیده است
اپال فولاد شرق پارسيان از زیرمجموعه های #اپال در ۱۲ماهه به سود ۶۰۱۲ میلیارد ریال رسیده است
#کلر پارس در فروردین ۶۶۰ میلیاردریال فروش داشته است که مدت مشابه قبل ۵۷۴ میلیارد ریال است
#تفیرو  !!  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور افزايش سرمايه که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#دتماد در فروردین با فروش ۱۰۶۶ میلیارد ریالی آغاز کرد . اسفد  ۱۲۶۸ میلیارد ریال بود
#کرماشا در فروردین با فروش ۳۴۵۹ میلیاردریالی مواجه بود که از مدت مشابه قبل کمی بیشتر است
#ختور در فروردین با فروش ۸۶۸  میلیارد ریالی آغاز کرده است
#شیران  فروردین ۹۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه  ۳۴۲۴۴  میلیارد ریال بود . شبیه مشابه سال قبل است ولی ۱۰% بیشتر
#هرمز در فروردین با فروش ۱۷۵۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است نرخ  ۲۳۹,۱۷۵,۹۲۴ ریال است
#فملی فروردین ۵۰۶۲۸ میلیارد ریال فروخت و بیشتری موجودی داشت  کاتد داخلی با نرخ  ۴,۸۸۹,۷۸۵,۱۷۱ ریال فروخته است .
#زکشت در فروردین با فروش ۵۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۳۲۷ و اسفند  ۴۵۷ میلیارد ریال بود
#پلاسک در فروردین ۳۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد  که  ۲ برابر ان  بود
#بورس در فروردین با درامد ۳۳۰  میلیارد ریالی آغاز کرده است
#خودرو  در فروردین ۱۱۲۶۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۳ هزار دستگاه فروخت
در اسفند  ۲۳۲۹۶۳ میلیارد ریال فروش داشت
#دکوثر فروردین را با فروش ۱۴۰۷ میلیارد ریالی آغاز کره که از مدت مشابه قبل کمتر ولی از دی و بهمن و اسفند بیشتر بود
#فسبزوار اولین ماه از سال مالی را با عدد ۴۰۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود که عدم قطعی گاز به رشد فروش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل کمک کرده‌است در بهمن هم خوب بود و با عدد جالب ۱۰۹۳۰  میلیارد ریالی مواجه بود
اسفند نرمال  پیش رفت و ۴۶۸۵ میلیارد ریال  فروخت
فروردین به عدد  ۹۵۳۵میلیارد ریال رسیده است 
 ۴ ماهه  ۲۹۲۳۶  میلیارد ریال فروش داشت که تقریبا بیش از ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فرآور روند منظمی ندارد در فروردین ۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشته در توضیح اورده است  توضیح اینکه: افزایش مبلغ برق مصرفی ناشی از تغییر تعرفه برق و نرخ جدید اعلامی از طرف شرکت توزیع نیروی برق میباشد.
#فتوسا در فروردین با فروش و درامد ۱۴۰ میلیارد ریالی مواجه  بود و این شرکت نیز در طول سال فروش منظمی ندارد
#خچرخش در فروردین با فروش ۶۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#کزغال در فروردین به فروش ۲۳۰۶ میلیارد ریالی رسیده است . اسفند ۲۲۷۰ میلیارد ریال بوده و نرخ فروردین ۵۸,۹۹۰,۲۰۷ ریال است
#غشاذر سال مالی را تغییر داده و اسفند با عدد ۱۶۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و فروردین با عدد ۱۵۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه به  ۴۸۳۱ میلیارد ریال رسیده است
مهندسي و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا از زیرمجموعه های #رمپنا در ۹ ماهه ۱۰۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دماوند ۹۴۹ میلیارد ریال درامد داشته است که از مدت مشابه قبل ۱۲۰۸ میلیارد ریال بود کمتر است  .
#وبصادر در فروردین ۵۵۶۰۰ میلیاردریال دراد تسهیلات اعطایی و ۴۱۶۱۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد  و تراز مثبت است
#سصفها در فروردین با افت فروش نسبت به مدت مشابه قبل مواجه بود و به عدد ۳۹۴ میلیارد ریالی رسیده است
#کاما  فروردین را با فروش ۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده و گفته است  فروش داخلي:کاهش فروش داخلی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ناشی از عدم فروش کربنات روی به دلیل عدم تولید محصول مذکور است. فروش صادراتی: فروش صادراتی محصولات کنسانتره سولفور روی و سولفور سرب در ماههای آتی انجام میشود.
#وصنعت در فروردین ۱۱۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا فروردین ۱,۴۵۹,۵۲۱ میلیون ریال سود مجمع داشت
#ثشرق در فروردین با فروش درامد ۲۵۵ میلیارد ریالی به عدد ۶ماهه ۴۱۹ میلیارد ریال رسیده است
#فروسیل فروردین خوبی نداشت و ۸۷ میلیارد ریال فروش زد که مدت مشابه سال قبل ۵۶۶ میلیارد ریال بود
#فوکا در فروردین ۶۴۴۱  میلیارد ریال فروش داشت و ۲ برابر مدت مشابه  قبل بود البته اسفند  ۷۴۲۹ میلیارد ریال فروش داشت
#وسینا در  فروردین ۸۷۷۲ میلیارد ریال سود تسهیلات و  ۶۴۴۵  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز مثبت است
#همراه فروردین ۴۹۶۵۰ میلیارد ریال بود و عدد خوبی را ثبت کرد  در اسفند ماه با فروش ۴۹۹۲۹  میلیارد ریالی مواجه بود
#سرود در فروردین ۱۴۲۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است و مدت مشابه قبل این عدد  ۱۲۳۶ میلیارد ریال بود اسفند که کمی رشد داشت فروش ۱۵۴۸ میلیارد ریال بود
#غگیلا در بهمن با فروش ۱۰۰۳ میلیاردریالی مواجه بود و اسفند این عدد  ۱۰۲۳ میلیارد ریال و فروردین با کمی افت ۹۷۲ میلیارد ریال شد و۳ ماهه ۲۹۹۹ میلیارد ریال بوده است  مدت مشابه قبل ۲۶۳۵ ملیارد ریال بود
گزارش تلفیقی #فپنتا اخیرا رسیده است و سهم  ۱۴۴۳ میلیارد ریال درامد و فروش ثبت کرد و ۲ ماهه  ۲۷۷۲ میلیارد ریال بود که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#هجرت  سال مالی را با عدد ۱۰۹۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#دسینا در فروردین با فروش ۱۱۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و بهتر است بدانیم که  بهمن ۱۷۲۸ میلیارد ریال  و اسفند  ۸۸۷ میلیارد ریال بوده است
#سرود افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور افزايش شفافيت صورت هاي مالي ، گوياتر و بهينه تر شدن شاخص هاي مالي از جمله نسبت بدهي به دارايي و نسبت مالکانه مي گردد. از سوي ديگر با بهبود ساختار مالي، اطلاعات مالي مورد نياز جهت تصميم گيري هاي کلان در شرکت جهت افزايش توان رقابتي، تامين مي شود که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#غشهداب به فروش ۵۱۱ میلیارد ریالی در اولین ماه سال مالی رسیده است و از مدت مشابه قبل کمتر است
#وبوعلی در فروردین ۵۵۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#کمرجان در فروردین با فروش ۱۰۲ میلیارد ریالی به عدد ۳۸۷ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل ۲۶۷ میلیارد ریال بود
#آریا کمی از اسفند کمتر بود و ۳۰۸۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است که البته از مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده
#پلوله قوی آغاز نکرد و فروردین فقط ۴۹ میلیاردریال فروش داشت
#غپونه بهتر از مدت مشابه سال قبل ظاهر شد و ۵۰۰ میلیارد ریال فروش زده است که البته اسفند شرکت ۹۱۴ میلیاردریال بود
#عالیس در فروردین با فروش ۱۲۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود و از مدت مشابه  قبل ۱۳۳۲ میلیارد ریال کمتر است .  اسفند ۱۴۲۸ و بهمن  ۱۴۶۹ میلیاردریال بود
#کیمیاتک در فروردین افت فروش داشت و ۱۹۰۱ میلیارد ریال فروش زد . اسفند ۴۰۵۱ میلیارد ریال بود
#وسپه تا فروردین ۶,۴۰۲,۸۰۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#وکبهمن در ۱۲ماهه به سود ۶۳۶ ریالی رسیده است
#شغدیر در فروردین با فروش ۳۳۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و از اسفند کمتر و از مدت مشابه  قبل بیشتر بود .در اسفند  فروش ۵۱۰۱ و نرخ ۳۶۳,۳۱۷,۲۶۲ریال بود  در فروردین نرخ به ۴۲۲,۲۳۸,۰۴۱ ریال رسیده است
#کگهر در اولین ماه در دی با فروش خوب ۵۰۶۵۹ میلیارد ریالی اولین ماه سال مالی را اغاز کرده است .در بهمن ۵۹۷۵۴ میلیارد ریال و اسفند ۲۱۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشت  و فروردین به ۳۵۳۲۸ میلیارد ریال رسید .
۴ ماهه ۱۶۹۲۳۸   میلیارد ریال بوده است .
#شجم در حالی که اسفند بهتر شد و ۴۰۰۴ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین با کمی افت ۱۸۱۶ میلیاردریال فروش داشته و به عدد  ۲۴۴۹۹ میلیارد ریال  رسیده است نرخ هم  ۷۰۸,۳۶۵,۲۶۹ ریال است  . ۷ماهه ۲۴۴۹۹ میلیارد ریال فروش داشته است  .
#خفنر در اسفند  ۸۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و فروردین با افت ۳۶۲ میلیارد ریال شد .
#شفن به فروش ۶۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است و کمتر از مدت مشابه سال قبل است .اسفند نیز به فروش ۱۰۰۲۴ میلیارد ریالی رسیده بود. نرخ فروش ۱۱۷,۷۹۳,۱۲۹ ریال بود
کفش ملي از زیرمجموعه های #وملی در ۱۲ماهه به سود ۱۲۲۹ میلیارد ریالی رسیده است که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#زملارد  در اسفند با فروش ۵۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود که در حد اسفند است و ۲۵% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#فرابورس در اسفند با درامد ۲۹۲ میلیاردریالی مواجه بود و فروردین این عدد با تعطیلاتی که داشت  ۲۰۰ میلیارد ریال شده است
#کتوکا در ۱۲ماهه به عدد ۴۱۰ ریالی رسیده است ۱۰۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد .  ۹ماهه  ۱۰۳۱ میلیارد ریال  سود عملیاتی و ۷۱۵ میلیارد ریال  سود خالص داشت
#فخوز فروردین با فروش ۶۰۰۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ شمش ۲۱۳,۳۷۴,۳۰۸ ریال است  .  اسفند ۷۱۴۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
#حگهر در فروردین با فروش ۳۲۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند ۳۷۵۷ میلیارد ریال فروش زده است  و فروردین نرمال بود .
#فروس در فروردین با فروش و درامد ۸۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۰۳۳ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل است
#شسینا در فروردین با فروش و درامد ۲۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل نیز همین حوالی بود .
#غشهد اولین ماه سال مالی را با فروش ۲۲۷ میلیاردریالی آغاز کرده است

بتا سهم

#کدال_نگر

قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو/قیمت پایه خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *