#سهگمت در اولین ماه سال مالی به فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی رسیده است  در اسفند  ۱۳۱۵ میلیارد ریال بود و فروردین این عدد ۱۷۸۱ میلیارد ریال شد

در اردیبهشت با ۱۴۶۷ میلیارد ریال مواجه بود و خرداد  ۱۴۹۴ میلیارد ریال شد که  ۵ ماهه  ۷۰۲۶   میلیارد ریال فروش داشت  که کمی از مدت مشابه قبل که    ۶۰۸۴  میلیارد ریال  بود بیشتر است . سهم  ۳ ماهه دوم خوبی داشت

 

#بوعلی در خرداد ۴۲۱۲۷ میلیارد ریال  ، اردیبهشت ۴۳۶۰۵ ، فروردین با فروش ۴۲۱۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود .  ۳ ماهه  ۱۲۷۷۵۸   میلیارد ریال فروش داشت و رشد ۱۵% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد .
#غبشهر در اسفند ۲۲۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است و فروردین با کمی افت ۱۲۴۳۸ میلیاردریال و اردیبهشت ۱۴۳۹۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۶۵۸ میلیارد ریال بوده است و کمی رشد داشت
۶ ماهه ۹۲۱۴۵  میلیارد ریال فروش داشت  .۱۰۵۱۴۱  میلیارد ریال مدت مشابه  قبل بود
#کتوکا در فروردین ۵۹۱ میلیارد ریال فروش داشت  . اردیبهشت هم با رشد ۹۳۹ میلیاردریال بود و خرداد ۸۱۳ میلیارد ریال  ۳ ماهه به  ۲۳۴۵ میلیارد ریال رسیده است  . که کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#کیمیاتک در فروردین افت فروش داشت و ۱۹۰۱ میلیارد ریال فروش زد . اردیبهشت جهش داشت و ۴۴۹۴ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۱۷ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۰۱۱۲ میلیارد ریال بوده است  که رشد خوبی نسبت به مدت مشابه قبل دارد که ۸۶۷۹ میلیارد ریال بود
#فایرا  در خرداد  مثل ماه  قبل نبود و ۲۱۴۸۹ میلیارد ریال فروش زد ، اردیبهشت  ۳۲۴۱۹   میلیارد ریال فروش داشت در فروردین با افت این عدد ۷۸۰۴ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به ۵۳۸۱۵ میلیارد ریال رسید . که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه است/ نرخ  برق را ۸,۹۰۹,۹۹۸ ربال زده است
#سپاها   فروردین با افت موقت ۱۰۲۳ میلیارد ریال فروش داشت  و اردیبهشت و خرداد  بهتر شد و ۱۸۳۶ میلیارد ریال فروش اردیبهشت و ۱۸۷۴ میلیارد ریال فروش خرداد را داشت 
در دی به ۲۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است و بهمن ۲۱۴۴ میلیارد ریال بود و اسفند  به  ۲۶۳۴ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه  ۱۸۶۸۸   میلیارد ریال بود که حدود ۵۰% بیشتر از مشابه قبل است
#شرانل فروردین ۲ برابر مدت مشابه قبل بود و ۱۳۴۳۳ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت هم ۱۵۰۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۹۷۸ میلیارد ریال بودو ۳ ماهه ۴۶۴۹۳  میلیارد ریال فروش داشته است که کمی کمتر از ۲ برابر مدت مشابه  قبل است و عدد خوبی زده
اولین صورت مالی ۳ ماهه رسید و #وپاسار در ۳ماهه با سرمایه جدید  ۷۲ ریال محقق کرده و نسبت به مدت مشابه افت ۵۸% سود را دارد در توضیح اورده است  کاهش سود خالص ۵۸ درصدی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش هزینه های کارمزد ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و نیز افزایش هزینه های اداری می باشد.
پرسي ايران گاز  از زیرمجموعه های #تاپیکو در ۱۲ماهه به سود ۱۹۳۵ میلیاردریالی رسیده است
شفاف سازی در #جم 
بر اساس مستندات و پیشنهاد فنی لایسنسور طرح ABS/RUBBER، تولید آزمایشی پلیمر GPPS به عنوان پیش¬نیاز بهره¬برداری از خطوط ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ ABSطرح ملی ABS/RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم، از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ صورت خواهد پذیرفت.
#خرینگ در فروردین با فروش ۱۵۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت با رشد خوب ۴۱۲۲ میلیارد ریال و خرداد  ۴۵۱۵ میلیارد ریال شد که ۳ ماهه  ۱۰۲۲۵ میلیارد ریال شده و  کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#قرن را با هم مرور میکنیم
در فروردین سهم ۳۲۷۲ میلیارد ریال و ۶۰۰۴ میلیارد ریال در اردیبهشت فروش داشت خرداد هم خوب بود ۶۲۲۰  میلیارد ریال فروخت  .۱۵۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه  قبل ۱۰۶۹۴ میلیارد ریال بود
صبا نيرو از زیرمجموعه های #وسدید ۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#اپرداز عدد خوبی را داشت و در خرداد  ۱۰۱۳ میلیارد ریال درامد را ثبت کرده است و ۳ ماهه اول سال ۲۱۵۸ میلیارد ریال شده است و کل سال قبل ۹۵۶۷ میلیارد ریال بود
#مارون در فروردین ۳۹۶۵۰ میلیارد ریال  فروش داشت و اردیبهشت  ۳۲۸۲۰ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۰۵۹ میلیارد ریال بود.۳ ماهه  ۱۰۹۵۲۹ میلیارد ریال بود و ۲ برابر فروش داشته است
#پسهند   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سعادت آباد،بلوار دريا،خيابان مطهري شمالي،کوچه ساحل۲،پلاک ۳۷، سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد برگزار میگردد
#شبهرن نسبت به مدت مشابه قبل کمی رشد داشت و فروردین ۱۶۱۷۱ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۲۵۳۶۳ میلیارد ریال و خرداد  ۲۲۵۲۹ میلیارد ریال فروش داشت  . ۳ ماهه این عدد  ۶۴۰۶۳  میلیارد ریال شده و مدت مشابه ۴۵۵۱۰  میلیارد ریال است
#بزاگرس در خرداد با عدد  ۵۰۰ میلیارد ریالی به عدد فروش ۱۳۳۱ میلیارد ریالی رسیده است
#سپ خرداد به ۵۴۱۱ میلیارد ریال رسید و ۶ماهه  ۳۱۲۳۱ میلیارد ریال بوده  و کل سال  قبل شرکت  ۵۰۴۰۴ میلیارد ریال بود
#سبزوا خرداد  ۶۰۲ و  اردیبهشت با فروش و درامد ۶۳۴ میلیارد ریالی به عدد ۴۱۷۸ میلیارد ریالی رسیده است که ۹ ماهه امسال نزدیک به ۲ برابر از مدت مشابه  قبل بیشتر است
#کترام در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۴۳۳ ریالی رسیده است
#خساپا اردیبهشت ۸۸۷۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و رشد کرد. و ۳۰ هزار دستگاه فروخته است. خرداد هم  ۸۶۷۰۸ میلیارد ریال  فروخت  و ۲۹ هزار دستگاه  فروش داشته  فروردین  ۴۱۱۰۳ میلیارد ریال فروخت و ۱۴ هزار دستگاه فروش داشت  در ۲ ماهه اخر سال قبل این عدد  ۳۲ و ۳۳ هزار دستگاه  بود
۳ماهه ۲۱۶۵۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۰درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است
#نوری فروردین با فروش ۱۲۶۶۷۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۵۸۳۳ میلیارد ریال و خرداد  ۱۴۹۸۶۷ میلیاردریال فروش داشت . ۳ماهه ۳۷۰۱۳۱ میلیارد ریال بود که رشد ۵۰% نسبت به مدت مشابه دارد  .
#مادیرا در ۱۲ماهه  تلفیقی ۳۷۳ و در سود اصلی ۲۴۳ ریال  محقق کرده است
#دابور فروردین خوبی داشت و با عدد ۲۰۳۳ میلیارد ریال آغاز کرد اردیبهشت این عدد ۲۱۳۴ و خرداد ۲۳۷۰ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۶۵۳۷ میلیارد ریال فروش داشت که  دوبرابر مدت مشابه قبل است
#کساوه در فروردین نصف اسفند فروخت و ۷۶۳ میلیارد ریال بود اردیبهشت این عدد ۱۸۹۱ میلیارد ریال شد و خرداد همین حوالی بود و ۱۷۱۹ میلیارد ریال فروش داشت
 ۳ماهه ۴۳۷۴ میلیاردریال بود ولی بهتر از مشابه سال قبل است که ۳۴۶۸ میلیارد ریال بود   .
#حتاید در فروردین با فروش ۱۱۴۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود خرداد این عدد  رشد کرد و به  ۱۳۴۰  میلیارد ریال رسید و ۳ماهه  ۳۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشت  عدد خوبی نسبت به متوسط قبل ثبت کرد .
#وامید  تا خرداد  ۴,۲۰۳,۹۶۹میلیون ریال سود مجمع داشته است
#دلر در خراد با عدد خوب ۴۰۶۴  میلیاردریالی مواجه بود و ۳ماهه  ۱۲۶۵۰ میلیارد ریال  شده  بود که مدت مشابه  قبل ۸۴۰۱ میلیارد ریال است .
#داسوه که گویا سال مالی را تغییر داده است در فروردین ۴۱۳ ، و اردیبهشت ۶۶۲  و خرداد ۶۹۵ میلیاردریال فروش داشته و ۶ ماهه ۳۶۲۱  میلیارد ریال فروش داشته و کمتر از مدت مشابه قبل است
#کنور  در فروردین با رشد نسبت به مدت مشابه خود ۴۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ کنسانتره  ۳۷,۵۳۵,۳۷۱ ریال بود در اردیبهشت ۷۰۰۷ میلیارد ریال فروش داشت  و خرداد ۶۸۱۸  میلیاردریال  و نرخ  ۳۷,۲۴۴,۷۴۸ ریال 
 ۳ ماهه  ۱۸۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت ۵۰% بیشتر از مشابه قبل
#کحافظ اردیبهشت و خرداد خوبی زد و ۱۸۰۱ میلیارد ریال فروش  اردیبهشت و ۲۰۰۲ میلیارد ریال فروش خرداد داشت  در فروردین ۱۰۱۸ میلیارد ریال و در نهایت  ۳ ماهه به عدد  ۴۸۲۳  میلیاردریال رسید مدت مشابه  قبل ۳۷۰۴ میلیاردیال بود
#خدیزل در اردیبهشت فروش را اغاز کرد و ۶۱۵۶ میلیاردریال فروش ودرامد داشت خرداد  با کمی افت  ۴۸۷۴ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۱۷۱۵ میلیارد ریال فروش زد ولی همچنان نصف مدت مشابه سال قبل فروش دارد
#دارو  خرداد بهتر شد و ۳۲۰۳ ، اردیبهشت ۲۵۰۵ و فروردین ۱۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشت ۳ ماهه به ۶۸۷۶ میلیارد ریال رسیده است که کمتر از مدت مشابه سال قبل است
مهم برای #وخارزم  گروه مالي الگوريتم در ۱۲ماهه به سود ۱۰۸۷۸ میلیارد ریالی رسیده است
#غکورش  در فروردین ۱۲۹۸۰ میلیارد ریال بود اردیبهشت با رشد ۱۵۷۲۷ میلیارد ریال و خرداد  ۱۶۹۹۴ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه ۴۵۷۰۳ میلیارد ریال بوده است  که کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#بهپاک اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۳۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است بهمن داغ تر بود و ۳۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و  و اسفند بینابین بود ۲۸۱۲ میلیارد ریال بود
در فروردین با افت ۱۷۳۸ میلیاردریال شد و اردیبهشت ۲۱۶۲ میلیاردریال بود و خرداد  به ۲۱۵۵ میلیارد ریال رسید
جمعا ۶ ماهه ۱۳۳۱۷   میلیارد ریال فروش داشته است و هر چند مدت مشابه ۱۳۶۳۹ میلیارد ریال است
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از زیرمجموعه های #کگل تا خرداد  ۳,۹۳۷,۶۹۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وصنا در خرداد ۱۴۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته  و تا خرداد  ۴۴۳,۲۶۵میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#دلقما روند ارام صعودی در فروش داشت ولی از مدت مشابه سال  قبل کمتر است
سهم در اولین ماه سال مالی خود  به عدد ۳۶۸ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت ۷۵۰ و خرداد ۹۰۰ میلیارد یال بود  ۳ ماهه ۲۰۱۸ میلیارد ریال بود
#ددام خرداد متفاوتی را داشت و ۱۱۸۹ میلیارد ریال فروش ثبت کرد سهمی که در اردیبهشت  با فروش ۶۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به ۲۱۸۲ میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه قبل بالاتر است
#وتجارت و دوباره  آگهي مزايده املاک و مستغلات، کارخانجات و ماشين آلات
#بترانس خرداد  طلایی را ثبت کرد و ۱۰۱۱۲ میلیارد ریال فروش زد
سهم در فروردین فعلا با فروش ۱۷۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود .اردیبهشت این عدد ۳۱۲۴ میلیارد ریال بود و ۳ماهه  ۱۴۹۶۴ میلیارد ریال بوده است  که ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#فزرین در خرداد با فروش و درامد ۳۵۷ میلیارد ریالی مثل دو ماه قبل نبود و ۱۳۷۱ میلیارد ریال فروش محقق کرد و در نهایت این عدد کمی از مدت مشابه سال  قبل بیشتر است
#کاما در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۱۴۸ ریال و در سود اصلی ۱۹۲ ریال است
#دتولید سال مالی را با فروش ۲۰۱ میلیاردریالی آغاز کرده بود و اردیبهشت ۳۹۹  میلیارد ریال و خرداد با رشد خوب ۵۴۵ میلیارد ریال  بوده که۳ ماهه  ۱۱۴۵ میلیارد ریال شده که از مدت مشابه سال قبل اندکی بیشتر است
#های_وب خرداد بهتری داشت و ۱۹۵۰  میلیارد ریال درامد کسب کرد و به عدد  ۳ماهه  ۳۷۹۹ میلیارد ریالی رسیده است که هنوز با کل درامد عدد  سال قبل اختلاف معناداری دارد
#خمحور فروردین خاصی نداشت اردیبهشت با رشد ۳۰۱۰  میلیارد ریال شدو خرداد  ۳۲۳۳ میلیارد ریال بود و  ۳ ماهه  ۷۱۱۹ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده است
#شسپا در خرداد  ۲۰۱۱۷ و اردیبهشت  با فروش ۲۲۶۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و در فروردین این عدد ۱۵۷۷۲ میلیارد ریال شده که ۳ ماهه  ۵۸۴۷۰ میلیارد ریال بوده و البته  رشد ۳۰% را نسبت به مدت مشابه دارد
#کرازی  در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۱۷۷ ریال و در سود اصلی ۱۸۴ ریال محقق کرده است
#زنگان خرداد بهتری داشت و به عدد  ۱۹۸ میلیارد ریالی رسیته و ۳ماهه  ۴۳۴ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است که مدت مشابه قبل شرکت  ۲۹۲ ملیارد ریال بود
#دعبید باید  ۶ ماهه  بدهد
سهم گزارش های خوبی در فروش داشت اولین ماه سال مالی را با فروش ۶۱۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن  ۶۳۵۰  میلیارد ریال و اسفند با رشد ۷۵۷۲ میلیارد ریال بود
 فروردین ۴۳۴۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت با یک پرش در فروش ۸۰۳۰  میلیارد ریال  و خرداد هم  ۶۴۰۹  میلیارد ریال فروش داشت و۶ ماهه  ۳۸۸۲۷ میلیارد ریال رسیده است . بیش از  ۲۵% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#فسپا   خرداد ۳۸۸۸ و اردیبهشت  با فروش ۳۸۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود و  فروردین این عدد به ۱۶۵۹ میلیارد ریال رسید .  ۳ ماهه  ۹۳۹۶  میلیارد ریال فروش داشت و ۲۰% بیشتر از مدت مشابه  قبل است گزارش خوبی در ۲ ماهه اخر داشت
#کی_بی_سی با برگشت فروش در نهایت خرداد به عدد ۴۴۴ میلیارد ریالی رسیده وجمع درامد ۶ماهه  ۳۴۲۹  میلیارد ریال است در توضیح اورده است فروش به شرکت دایا دارو بابت برگشت از فروش کالا و فروش به اشخاص حقوقی دیگر می باشد.
#سیستم در فروردین در اولین ماه سال مالی به عدد ۷۹۵ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت و خرداد این عدد  ۱۴۷۶ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه  ۳۷۴۶ میلیارد ریال شده است
#پاکشو  در فروردین با کمی افت ۴۱۶۹ میلیاردریال فروش داشت اردیبهشت با رشد ۸۶۸۸ میلیاردریال  و خرداد هم  ۸۳۳۴ میلیارد ریال شده و ۳ ماهه  ۲۱۱۹۱  میلیارد ریال فروخته است و از مدت مشابه  قبل بیشتر است 
به استحضار سهامداران می رساند فروش خردادماه شرکت اصلی ۸،۳۳۴،۶۴۷ میلیون ریال و شرکت فرعی مبلغ ۳،۴۶۵،۶۸۱ میلیون ریال و در مجموع میزان فروش خرداد ماه مبلغ ۱۱،۸۰۰،۳۲۸ میلیون ریال می باشد. و در مجموع سه ماه ابتدایی سال مبلغ ۲۹،۱۵۳،۶۰۹ میلیون ریال می باشد.
#آسیاتک فروردین با کمی افت ۱۹۱۷ میلیاردریال بود .  در اردیبهشت به روال برگشت و  ۲۳۴۹ میلیارد ریال و خرداد  هم  ۲۲۷۰ میلیارد ریال بود و ۳ماهه  ۶۵۳۶  میلیارد ریال درامد داشته است
#کالا در بهار ۳۳۷۸ میلیارد ریال فروش را ثبت کرد و خرداد با عدد  ۱۰۴۶ میلیارد ریالی تمام کرد . کل درامد  سال  قبل ۱۰۵۵۳ میلیارد ریال بوده و خوب پیش رفته
#پاسا در اخرداد  ۲۰۵۱ و اردیبهشت رشد کرد  ۲۳۷۸ میلیارد ریال بودو فروردین به عدد ۱۳۰۰ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه  ۵۷۳۱  میلیارد ریال بوده است  که شبیه مدت مشابه  قبل است
#غگرجی ۲ ماهه اول ۴۹۹ و خرداد هم  ۴۹۹ میلیارد ریال درامد داشت و در مجمع حوالی ۱۰۰۰ میلیارد ریال فروش در ۳ماهه  ثبت کرده که مدت مشابه  قبل ۶۷۶ میلیارد ریال بود
#گدنا خرداد با رشد ۸۸۰ و اردیبهشت در حد ماه قبل کمی بهتر بود و ۸۰۶ میلیارد ریال درامد داشت . فروردین ۷۰۳ میلیاردریال فروش ودرامد ثبت کرد  ۳ماهه  ۲۳۹۰ میلیارد ریال بود و کل عدد  درامد  سال  قبل ۹۸۴۰  میلیارد ریال بود
#پسهند در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۹۳۷۷ ریالی رسیده است
#تجلی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-226 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۲۲,۴۵۵,۱۵۰,۰۵۳  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱,۵۴۴,۸۴۹,۹۴۷  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰  لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
#پارس در خرداد خوب بود و ۷۱۴۹۷ میلیارد ریال  فروش داست و نرخ ۴۶۷,۶۳۲,۴۱۲ ریل است . اردیبهشت با رشد ۶۹۴۵۱  میلیارد ریال و نرخ ۴۵۰,۵۱۶,۵۷۶  ریال بود. در فروردین این عدد ۶۱۴۰۵ میلیارد ریال بود و فروش خود را حفظ کرد نرخ  فروردین ۴۳۸,۲۷۵,۵۴۲ ریال بود
۳ماهه این عدد ۲۰۲۳۵۵ میلیارد ریال بود که بیش از ۲۰درصد بیشتر از مدت مشابه است
#شبصیر در فروردین با فروش ۱۳۲۳ میلیارد ریالی آغاز کرد و و اردیبهشت با رشد ۳۹۷۷ میلیارد ریال  و خرداد هم در همین حوالی بود و ۳۸۲۱ میلیارد ریال شد و ۳ماهه  ۹۱۲۲ میلیاردریال بود و هنوز از مدت مشابه سال قبل اندکی کمتر است
#خمهر سال مالی را با عدد   ۳۰۰۹ میلیارد ریالی آغاز کرده  و اردیبهشت این عدد ۵۵۵۶ میلیارد ریال و خرداد  ۵۶۴۲ میلیارد ریال بود . ۳ ماهه ۱۴۲۰۸ میلیارد ریال است و کمی کمتر از مدت مشابه قبل است
#کگل بهار خوبی زد  . در فروردین با درامد ۴۰۷۰۹  میلیارد ریالی مواجه بود   ۵۴,۵۳۴,۲۹۴  نرخ گندله و فروش ان بوده است در اردیبهشت این عدد ۴۹۶۶۷ میلیارد ریال و خرداد  ۵۶۰۸۸ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه  ۱۴۷۶۸۴  میلیارد ریال بوده است  . گندله اردیبهشت ۵۷,۴۷۶,۵۸۸ ریال و خرداد  ۵۹,۲۷۹,۹۷۰ ریال است . البته از مدت مشابه  قبل کمتر است
#آپ در اردیبهشت با فروش و درامد ۱۰۳۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد هم همین حوالی شد ۱۰۳۵۵ میلیارد ریال بود و ۳ماهه  ۳۰۹۱۰ میلیارد ریال بود
#فسازان در فروردین  ۳۹۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۲۱۱,۰۶۲,۰۱۸ ریال بود
در اردیبهشت این عدد ۴۷۶۰ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۱۰,۲۵۹,۲۶۸ ریال
خرداد به عدد  ۳۶۶۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۰۸,۸۸۷,۹۳۷ ریال است 
۳ماهه  ۱۲۳۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است    
از مدت مشابه  قبل کمتر است
دراین دوره یک ماه خرداد برق را ۱۲,۰۰۰,۱۳۴  و گاز را ۳۵,۵۰۰ ریال زده است
#شغدیر سینوسی پیش می رود … در فروردین با فروش ۳۳۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود در اردیبهشت  فروش ۵۸۴۱  و خرداد دوباره با افت  ۳۸۰۱ میلیاردریال شد
در نرخ …  نرخ اردیبهشت  ۳۹۷,۳۷۷,۵۰۹ ریال بود  در فروردین نرخ به ۴۲۲,۲۳۸,۰۴۱ ریال  و خرداد ۴۱۹,۹۶۳,۴۲۹ ریال رسیده است  ۳ماهه  ۱۲۹۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۱۱۲۵۲ میلیادر ریال بود
#بکاب در خرداد با درامد ۱۳۲ میلیارد ریالی به عدد ۱۴۲۶ میلیارد ریالی رسیده است ۹ماهه را تمام کرد  مدت مشابه  قبل ۹۵۱ میلیارد ریال بود
#فغدیر در فروردین ۷۹۸۳ و اردیبهشت ۷۳۱۳ و خرداد  ۷۵۸۸ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۲۲۸۸۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل  ۲۹۲۲۸ میلیارد ریال بوده است  نرخ اسفنجی اردیبهشت ۱۳۰,۰۳۰,۰۶۶ ریال و خرداد ۱۲۴,۶۶۹,۲۲۹  ریال  است  .
#کشرق در خرداد  ۱۲۶ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و به عدد ۴۳۹ میلیارد ریالی رسیده است
#ذوب خرداد خوبی داشت
در فروردین با عدد ۳۲۴۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد نرخ تیرآهن فروردین  ۲۴۶,۲۱۸,۳۴۳ ریال بود در اردیبهشت با عدد ۳۷۵۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ ۲۶۳,۱۳۳,۹۱۹ ریال است
خرداد فروش ۴۶۷۳۴ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۷,۵۳۴,۲۶۰ ریال
این عدد ۳ ماهه  ۱۱۶۷۶۰ میلیارد ریال شده است که از مدت مشابه قبل کمتر است …
#مرقام تا این لحظه در خرداد  ۳۵۶ و کل ۹ ماهه ۱۴۱۲ میلیارد ریال فروش و درامد داته است که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
افزایش نرخ در #غپینو  برای ادامس و … که یک چهارم فروش شرکت است 
  برخی از محصولات گروه آدامس شیک و شکلات 
نرخ قبلي  ۲,۴۸۰,۵۲۶ ريال 
نرخ جديد  ۲,۹۶۵,۲۶۳ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۷,۵۵۲,۲۰۸ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۲۴ درصد
#غپونه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس کيلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان ) برگزار میگردد
#شستان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ در استان گلستان ،شهر گرگان به آدرس بلوار ناهار خوران، روبروي عدالت ۷۱ ، ساختمان مديريت شعب بانک تجارت استان گلستان ، طبقه پنجم برگزار میگردد
#داتام  جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شيخ بهايي جنوبي ، شهرک والفجر ، خيابان ايرانشناسي ، ميدان شهداي دانشجو ، ميدان خسرو سينايي ، خيابان نهم ، روبروي کوچه ۹/۵ ، پلاک ۶ ، سازمان مديريت صنعتي ، ساختمان شماره ۲ ، طبقه سوم برگزار میگردد
#شاروم در فروردین با فروش ۲۲۴۳ میلیاردریالی مواجه بود . نرخ ۴۰۵,۹۴۲,۹۲۴ ریال بود
 اردیبهشت   ۲۱۵۵ میلیارد ریال  و خرداد با افت ۱۷۴۲ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه به  ۶۱۴۲ میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه قبل کمتر است
#کسعدی در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد ۴۸۵ میلیارد ریال و خرداد  ۵۱۴ میلیارد ریال بوده است و ۳ ماهه  ۱۱۲۴ میلیارد ریال فروش داشته و شبیه مدت مشابه قبل است
#حخزر در فروردین بهتر از اسفند بود و ۱۴۲۴ میلیاردریال فروش ودرامد ثبت کرده بود اردیبهشت کمی افت کرد و ۱۱۳۲ میلیارد ریال وخرداد ب  ۱۲۳۹ میلیارد ریال رسیده است  و خوب بوده  ۳ ماهه به  ۳۷۹۷ میلیارد ریال رسیده است
#حریل اردیبهشت ۳۱۷ میلیاردریال و خرداد با رشد ۴۰۳ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و ۳ ماهه ۱۱۴۴   میلیارد ریال بود
#کپارس به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
صنايع الکترونيک ماديران #مادیرا از زیرمجموعه های شرکت در ۱۲ماهه به سود ۴۶۵۸ میلیارد ریالی رسیده است
#کرازی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خيابان فاطمي غربي، نرسيده به جمالزاده، کوچه پروين، پلاک ۵ برگزار میگردد
#رافزا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۶۷۶ ریالی رسیده است
#افرا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۰۲ ریالی رسیده است
#فافق ۸۰۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#چکاپا  ابلاغ نامه برنامه مدیریت بار به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق تا اطلاع ثانوی در تمامی روزهای هفته مشتمل بر روزهای جمعه و تعطیلات رسمی
#زقیام  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان اصفهان ،شهر علويجه به آدرس پليس‌راه شاهين شهر-کاشان، کيلومتر ۹ جاده دهق علويجه برگزار میگردد
#پشاهین  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتريک بزرگراه آيت الله سعيدي(جاده ساوه)پلاک۴۶۹ برگزار میگردد
#پکرمان  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کيلومتر ۲۵ جاده جوپار، سالن همايش مرحوم صفي زاده کارخانه گروه صنعتي بارز برگزار میگردد
#زقیام  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ در استان اصفهان ،شهر علويجه به آدرس پليس‌راه شاهين شهر-کاشان، کيلومتر ۹ جاده دهق علويجه برگزار میگردد
#بجهرم  یرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر توسعه مولد نيروگاهي جهرم به استحضار می رساند استحضار جنابعالي و سهامداران محترم مي‌رساند که عطف به اطلاعيه منتشر در کدال به تاريخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ و با توجه به تغييرات ايجاد شده از ابتداي ارديبهشت سال ۱۴۰۳ در نظام عرضه و تقاضا در صنعت برق و توسعه مبادلات با قيمت رقابتي‌تر و بصورت نقد در بورس انرژي و با توجه به صرفه و صلاح شرکت و طبق نظر هيأت مديره مقرر گرديد تا اطلاع ثانوي فروش و تأمين مالي و نقد آن در بستر بورس انرژي انجام پذيرد و به تبع آن ضمانتنامه شرکت در مزايده شرکت کنندگان گرامي عودت گردد. همچنين با توجه به شرايط رقابت، بورس و قيمت‌هاي افشا شده و قابل معامله در بورس در طي دوره‌هاي مختلف موارد جهت اخذ تصميمات به هيأت مديره ارجاع گردد. مراتب جهت استحضار تقديم مي‌گردد.
#خزر ۶۸ ریال تقسیم کرد
#زگلدشت در انتهای مجمع، ۱۱۸۸ ریال به ازای هر سهم تقسیم کرد.
#کفرا  ۳۲۰ ریال تقسیم کرد
#قرن ۷۰۰ ریال تقسیم کرد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

سال مالی / سال مالی / سال مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *