تحلیل شرکت تولیدی چدن سازان #چدن

شرکت چدن به همراه زیرمجموعه خود، باتوجه به تغییرات نرخ‌فروش شرایط نسبتا خوبی را دنبال میکند. شرکت اصلی در ۹ ماه ۴۱۴ میلیاردریال سودساخت. که ۱۳۶درصد بیشتر از مدت‌مشابه سال قبلی است. شرکت غلتک‌سازان سپاهان در سال قبل ۳۵ میلیاردریال سود به چدن داد. اما غلطک‌سازانی که ۹۰ درصد سود را تقسیم می‌کند. اینبار در ۶ماه اول سال ۱۳۹۷توانسته ۱۹۰میلیاردریال سودبسازد. که ۴۰۰ درصد بیشتر از مدت‌مشابه سال قبل است. نکته‌مهم اینجاست که بهای‌تمام‌شده در چدن با خرید غلطک‌های مستعمل پایین نگه‌داشته شده‌است. باتوجه‌به تکنولوژی خاص تولید غلطک، این شرکت در بازار خود را حفظ کرده‌است.

در شفاف‌سازی اخیر شرکت‌چدن ۱۰هزارتن غلطک مستعمل خریداری کرده‌است. حال‌آنکه مجموع فروش‌سالانه شرکت رقمی بین ۱۰الى ۱۲هزارتن است. برهمین‌اساس هزینه‌تولید برای شرکت برای یک‌دوره نسبتا طولانی رشدنمی‌کند. میانگین مبلغ‌فروش‌ماهانه از حدود ۱۰۰میلیارد ریال به ۱۵۰الی ۲۰۰میلیاردریال رسیده. درحالی‌که حاشیه‌سود همچنان بالای ۵۰ درصد است. و با تامین ماده‌اولیه ارزان و دریافت افزایش‌نرخ از ابتدای دی‌ماه، شرایط شرکت چدن تغییر کرده است. اگر بخواهیم اعدادفعلی را در تحليل لحاظ کنیم. به عدد eps بسیار بالایی می‌رسیم. که در نگاه اول شاید غیرمنطقی به نظر برسد.

نتیجه‌گیری

درهرحال بر طبق متدهای تحلیلی سودآوری شرکت چدن در یک مسیر پرشتاب صعودی قرار گرفته است. و شرایط به نفع شرکت‌چدن درحال تغییراست. غلطک‌سازان هم در سال جاری ۴۵۰ الی ۵۰۰ ریال dps به چدن می دهد. بنابراین به‌هر نحوی محاسبه کنیم، سودخالص چدن در سال‌جاری به ارقام بسیارخوبی می‌رسد. چدن در ۹ ماه ۵۱۸ ريال سودساخت. غلطک‌سازان هم که در مالکیت چدن است. حدود ۵۰۰ ريال به چدن سودرسانی می‌کند. با هر شیوه‌ای محاسبه کنیم سود چدن یک رشد پرشتاب را در پیش خواهدگرفت.

وحید هلالات

گزارش بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *