معرفی

شركت موتورسازان (خموتور) بعنوان يكي از پروژه هاي طرح مجتمع تراكتور سازي ايران بمنظور تامين موتورهاي موردنياز شركت تراكتورسازي ايران احداث گرديد و پس از آن در راستاي سياست كوچك سازي صنايع , از شركت مادر تفكيك و در  سال ۱۳۷۱ پروانه بهره برداري مستقل تحت عنوان “شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران” را دريافت نمود.

درسال ۱۳۸۶ براساس سياستهاي اقتصادي كشور براساس اصل ۴۴ قانون اساسي اين شركت در سازمان بورس اوراق بهادر تهران با نماد خموتور بعنوان شركت سهامي عام پذيرفته شد. كه هم اكنون بيش از ۵۲ درصد سهام آن متعلق به شركت تراكتورسازي ايران و ۳۴ درصد متعلق به آستان قدس رضوي و مابقي متعلق به كاركنان و سهامداران جزء ميباشد.
درحال حاضر اين شركت بيش از ۵۰ نوع موتوركاربردي, در قدرتهاي متنوع ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار را توليد و عرضه مينمايد.

جدول سود و فروش شرکت

تحلیل شرکت

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور) در مالکیت شرکت تراکتورسازی است. این شرکت با استفاده از قطعات دریافتی شرکت های زیر مجموعه تايرا اقدام به تولید انواع موتور میکند. به تازگی افزایش نرخی به اندازه ۳۰ درصد دریافت کرده اما تامین کنندگان قطعات افزایش نرخی در سطح ۱۱ تا ۲۸ درصد داشته اند لذا حاشیه سود به نفع خموتور در حال تغییر است. این شرکت طی ۹ ماه نخست ۱۵۰۱ میلیارد ریال درآمد داشته اما متوسط درآمد ماه های اخیر ۶۶ درصد نسبت به میانگین رشد کرده است.
علت افزایش مقدار فروش و افزایش نرخ فروش به صورت هم زمان است. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که مجموع درآمد سال جاری شرکت به مرز ۲۲۵۰ میلیارد ریال رسیده باشد همچنین بهای تمام شده با احتساب تغییر نرخ سایر زیر مجموعه های تامین کننده قطعات به ۱۵۳۰ میلیارد ریال رسیده است لذا حاشیه سود ۱۰ درصد به نزدیک ۱۵ درصد طی زمستان رسیده که اتفاق خوبی است. انتظار می رود عدد eps سال جاری به رقمی در سطح ۱۷۰ ریال بوسد در حالی که طی ۹ ماه ۶۵ ریال ساخته بود. اگ ر این تحلیل به سرانجام برسد قاعدتا سود سال آتی در سطح ۳۵۰ ریال خواهد بود که رشد خوبی را نسبت به گذشته نشان می دهد.

 در نهایت

شرکت موتورسازان تراکتورسازی افزایش نرخ ۳۰ درصد دریافت کرد اما تامین کنندگان قطعات بین ۱۱ تا ۲۸ درصد افزایش نرخ گرفته اند.
این باعث شده تا حاشیه سود از ۱۰ به ۱۵ درصد رشد کند ضمن آنکه مبلغ فروش به سبب افزایش مقدار و نرخ فروش رشد کرده لذا یک درآمد بزرگتر و یک حاشیه سود بزرگتر اتفاق افتاده که در نهایت شرایط را به نفع خموتور تغییر داده است.
ولید هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *