معرفی

شرکت ملی سرب و روی ایران با سرمایه گذاری اولیه شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۶۰ به منظور ایجاد کارخانجات تولید شمش سرب و شمش روی تأسیس شد. در سال ۱۳۶۴ عمده سهام این شرکت به بانک صنعت و معدن واگذار و در سال ۱۳۷۹در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، عمده سهام آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار گردیده و به عضویت بازار بورس تهران در آمد. در اسفند ماه سال ۱۳۸۲ عمده سهام شرکت ملی سرب و روی ایران توسط شرکت توسعه معادن روی ایران خریداری شد.

تحلیل شرکت

شرکت ملی سرب و روی ایران طی سال گذشته ۳۰۴ریال سود ساخت و از زبان دهی به سودسازی رسید. برای سال جاری طی ۹ ماه ۴۴۰ریال سود ساخته اما باید توجه داشت که ۶٫۳ هزار تن تولید شمش و ۳٫۳ هزار تن فروش محصول داشته لذا در واقع با فروش نیمی از تولیدات خود به ۴۴۰ریال سود رسیده و انتظار داریم که طی ۱۲ ماه سال جاری ۸٫۵ هزار تن محصول تولید کند. در فرض تحلیلی فعلی طی ۱۲ ماه ۳٫۶هزار تن محصول شمش به فروش می رسد و ۲٫۲هزار تن در انبار باقی می ماند.

بر این اساس انتظار داریم ۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشته باشیم به بیانی مبلغ فروش سه ماه زمستان از ۹ ماه قبل ازآن بزرگتر خواهد بود. همچنین حاشیه سود را نزولی پیش بینی کرده ایم به سبب افزایش هزینه مواد اولیه و رشد پرشتاب مواد غیرمستقیم در سربار.

همچنین فرض کرده ایم سایر هزینه ها به شکل منطقی پیش برود. بر این اساس ۴۰۰میلیارد ریال سودناخالص عملیاتی و ۳۱۰ میلیارد ریال سود خالص پس از مالیات خواهیم داشت. از آنجا که سرمایه اسمی شرکت ۳۲۲ میلیارد ریال است شرکت رقمی بین ۹۵۰ ريال الى ۱۰۰۰ ریال سود خواهد ساخت. در نشریه پلتس آمده که عرضه سنگین سوب توسط ایران باعث کاهش قیمت سوب جهانی شده اگر فرض کنیم که فسوب انبار خود را فروخته باشد، در این صورت eps شوكت قابلیت رشد تا ۱۶۰۰ریال طی سال جاری خواهد داشت.

بنابراین عملکرد اسفند ماه بسیار مهم است. نتیجه اینکه اگر شرکت با نرخ های جاری ۸ هزار تن شمش سرب و روی تولید کند، سالانه رقمی در سطح ۱۵۰۰ ریال  eps قابل تکرار خواهد داشت. فسرب به لحاظ ارزش جایگزینی هم به سبب مالکیت بر زمین های کارخانه، موقعیت خاصی دارد!

در نهایت

حال و احوال فسرب رو به بهبود است. در نشریه جهانی آمده که عرضه سنگین سرب ایران در هندوستان بر قیمت ها اثر کرده است.

در یک حالت نرمال فسرب طی سال جاری ۱۰۰۰ ريال سود ساخته اما اگر موجودی آماده فروش در انبار خود را بفروشد عدد eps به سطح ۱۶۰۰ ريال می رسد.

ولید هلالات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *