فولاد مبارکه اصفهان با انتشار عملکرد اسفند ماه خود دو نکته مهم را به بازارسرمایه مخابره کرد:
اول اینکه در زمینه فروش داخلی به خوبی عمل کرده و دوم اینکه به رغم تحریم ها صادرات قابل توجهی را نیز رقم زده است. تا جایی که فروش بالایی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به خصوص در اسفندماه ثبت شده است.

بررسی بورس ۲۴ حاکی از آن است که غول فولادسازی ایران در اسفند ماه به فروش ۲۶۲۸ میلیارد تومانی رسیده است در حالیکه کل فروش ۱۱ ماهه شرکت ۲۰۷۸۱ میلیارد تومان بوده، یعنی به طور متوسط فروش هر ماه ۱۸۹۰میلیارد تومان ثبت شده است.

فولاد مبارکه اصفهان در عملکرد تجمیعی ۱۲ ماهه خود به فروش ۲۳۴۱۰ میلیاردی رسیده است.

مقایسه عملکرد سال ۹۶ و ۹۷

این بررسی حاکی از آن است : فولاد مبارکه اصفهان در ۱۲ ماهه ۹۶ به فروش ۱۵۸۰۲ میلیارد تومانی رسیده بود، پس در نهایت با توجه به فروش ۲۳۴۱۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ ، فروش سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ رشد ۴۸ درصدی را رقم زده است.
افزون بر این ، فولاد مبارکه اصفهان در عملکرد و ماهه ۱۳۹۷ به فروش ۱۶۱۵۱ میلیاردی و در ۳ ماهه آخر سال به فروش ۷۲۵۹میلیاردی رسیده است ، یعنی به عبارتی فروش ۳ ماهه آخر سال فولاد مبارکه جهش خوبی داشته که این جهش فروش می تواند سود عملیاتی خوبی را برای شرکت رقم بزند.

بیان این نکته ضروری است که شناسایی سود سرمایه گذاری ها در «فولاد» مزید بر علت شده و می تواند سود ۱۲ ماهه این شرکت را در سطوح بالایی قرار دهد.
پس در نهایت می توان انتظار داشت ، با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه و تا زمان مجمع ، تسهم «فولاد» مورد اقبال بازار قرار گرفته و سود بالای آن، سبب رشد قیمتی سهم شود.

بورس ۲۴

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *