پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران در اسفند با فروش ۱۹۵۱ میلیارد ریالی مواجه شد و نرخ فروش ۲۳,۳۰۰,۸۰۰ ریال بوده و مقدار کاهش و نرخ کمی رشد کرده و ۶۵ هزار تن صادر کرده است . در بهمن با فروش ۲۱۰۳ میلیارد ریالی مواجه شده است ۷۰ هزار تن فروخته و نرخ فروش ۲۲,۹۰۱ میلیون ریال است در دی ماه بهتر شده و ۲۵۴۱ میلیارد ریال فروش زده است در نرخ فروش ۲۰,۷۴۵,۱۶۰ و ۱۰۶ هزار تن صادر شده است که عدد خوبی است .

آذر با فروش ۲۰۹۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۱۸,۵۶۷,۱۱۶ بوده و ۸۶ هزار تن صادرات داشته است . در آبان ۲۲۵۶ میلیارد ریال فروش زده است نرخ فروش ۲۵,۶۳۷,۹۴۲ ریال بوده است . مهر ماه با فروش خوب ۳۵۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و از نظر مقداری به فروش خوب ۱۰۷ هزار تنی رسیده بود جمع فروش ۲۴۳۸۱ میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه قبل ۱۲۴۲۰ میلیارد ریال بوده است.

تولیدی مهرام

غمهرا سس های خوبی میزند در اسفند با فروش خوب ۳۲۶ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۱۰۹,۰۸۶,۴۸۲ ریال است . سهم در بهمن ۲۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ فروش ۱۱۰,۶۳۷,۱۳۱ ریال است . در دی ماه با درامد خوب ۳۳۴ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ ۱۱۰,۴۶۰,۹۰۵ ریال است . اذر با فروش ۲۵۱ میلیارد ریالی مواجه بود و در نرخ ۱۰۷,۹۰۶,۷۵۷ ریال فروش زد . در ابان با فروش خوب ۲۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود . در آبان نرخ سس ۱۰۵,۷۷۹,۱۹۹ ریال ، جمع فروش ۱۲ ماهه سهم ۲۵۱۴ میلیارد ریال بوده این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۱۲۷ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *