توكا رنگ فولاد سپاهان

شتوکا  گزارش بسیار خوبی را داده است در۱۲ ماهه نسبت به مدت مشابه قبل از رشد۳۲۸% سود عملیاتی برخوردار بوده است و سود خالص نیز ۲۵۸% رشد کرده و در نهایت ۱۴۸۸ ریال را محقق کرده است . در ۳ ماهه اول سال ۹۷ حدود ۷۸۰ میلیون تومان سود عملیاتی و ۵۳۲ میلیون تومان سود خالص دارد و به ازای هر سهم ۷۶ ریال محقق کرده بود.

در ۳ماهه دوم پیشرفت بسیار خوبی داشته و سود عملیاتی ۲۰ میلیارد ریالی را داشته و به واقع ۳ برابر ۳ماهه اول در ۳ ماهه دوم سود شناسایی کرده و ۲۱۲ ریال در ۳ ماهه دوم شناسایی سود داشته در ۹ ماهه سود عملیاتی به ۱۰۱ میلیارد ریال رسیده و فقط ۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم داشته است و عملکرد بسیار قوی را داشته در ۱۲ ماهه سود عملیاتی به ۱۳۹ میلیارد ریال رسیده است و پیشرفت کمتر است ولی سود غیرعملیاتی به سهم کمک کرده و عدد خوبی است و ۱۴۸۸ ریال سود محقق کرده است.

معدني‌ املاح‌ ايران‌

شاملا در ۱۲ ماهه با درامد ۴۷۱۶ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است . ۹ ماهه گزارش داد و ۳۰۲۲ ریال را محقق کرده است . سهم در ۶ ماهه ۱۳۹۷ ریال را محقق کرده بود . در ۱۲ ماهه رشد ۱۱۳%سود خالص نسبت به مدت مشابه قبل از نکان خوب سهم است . سهم ۳ ماهه با تحقق ۲۹۸ میلیارد ریال فروش ۱۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۰ میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده که به ازای هر سهم ۴۷۸ ریال محقق کرده در ۳ ماهه دوم فروش ۳۷۳ میلیارد ریال بود ، سود عملیاتی ۱۸۸ و سود خالص ۱۹۳ میلیارد ریال است .

در ۳ ماهه سوم فروش ۵۶۱ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۳۶۸ و سود خالص ۳۴۱ میلیارد ریال است . در ۳ ماهه چهارم فروش ۶۳۲ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۴۰۵ میلیارد ریال و سود خالص ۳۵۶ میلیارد ریال بوده است و به نظر گزارش خوبی است . سال بعد رسیدن به سود ۱۴۰۰ میلیارد ریالی محتمل است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *