سيمان‌ دورود

سدور در ۱۲ ماهه ۷۶ ریال سود محقق کرده است در نهایت به فروش ۹۳۹ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۳۹ و سود خالص ۴۸ میلیارد ریالی داشته سهم در متفرقه ۵۵ میلیارد ریال درامد داشته و این به تحقق سود کمک کرده است . سهم از زیان به سود رسیده و اتفاق خوبی است.

سيمان‌هگمتان‌

سهگمت ۵۵ ریال سود در ۶ماهه محقق کرده بود در ۹ ماهه این عدد با رشدی چشم گیر به ۲۲۸ ریال رسید و در ۱۲ ماهه ۲۵۴ ریال سود محقق کرده است .سهم در . سهم در ۱۲ ماهه تلفیقی ۴۲۸ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۹ ماهه ۲۵۰ میلیارد ریال و در ۱۲ ماهه ۳۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته . گزارش ۳ ماهه سوم سهم بهتر بود.

سيمان‌ شرق‌

سشرق در ۶ ماهه مثل ۳ ماهه بازهم زیان داشته و ۲ ریال زیان محقق کرده است . ۳ ماهه هم زیان داشته و ۴ ریال زیان محقق کرده است ولی سرعت زیان دهی سهم کاهش یافته در مدت مشابه زیان هر سهم سشرق ۴۳ ریال بود . سهم رشد ۱۵۰% را در سود عملیاتی در مدت مشابه داشته . در ۳ ماهه با ۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت ۱۱ میلیارد ریال زیان مواجه شده است در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۰۱ میلیارد ریال شده کمی عقب نشینی در سود عملیاتی را نیز دارد.

سيمان‌مازندران‌

سمازن در فروش متحول شده بود ولی در بهای تمام شده عملکرد خوبی نداشته و ۵۲ میلیارد ریال سود خالص داشته ودر نهایت ۴۳ ریال سود به ازای هر سهم در ۳ ماهه محقق کرده است.

بتا سهم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *