توکاريل

توریل ۱۲ ماهه گزارش خوبی زده و ۸۰۷ ریال سود محقق کرده است . در ۱۲ ماهه ۴۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشته سود عملیاتی ۹۱۹ میلیارد ریال و سود غیرعملیاتی ۹۱۱ میلیارد ریال بوده است . در ۹ ماهه ۶۷۰ ریال را محقق کرده است سهم در ۶ ماهه ۱۳۳ ریال را محقق کرده بود سهم در ۳ ماه تحقق ۵۸ ریال را داشته است.

توریل در ۳ ماهه با درآمد ۹۱۸ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۳۹ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده در ۶ ماهه درآمد به ۱۹۴۷ ، سود عملیاتی به ۲۷۵ و سود خالص با شناسایی سود غیرعملیاتی به ۲۶۵ میلیارد ریال رسیده در ۹ ماهه با درآمد ۳۰۹۰ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۵۹۹ میلیارد ریالی به سود خالص بسیار خوب ۱۳۳۹ میلیارد ریالی رسیده است. شناسایی سود سرمایه گذاری ها و رشد درآمد های عملیاتی باعث این تحقق سود خوب است در ۳ماهه چهارم به اندازه ۵۰درصد سود عملیاتی سود محقق کرده است .گزارش خوبی از نظر عملیاتی است.

دامداري تليسه نمونه

تلیسه یک گزارش خوب را داشته است و ۱۲ ماهه ۷۰۶ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۹ ماهه ۴۴۱ ریال محقق کرده است این سهم در در ۶ ماهه ۲۴۵ ریال سود داشته . در ۳ ماهه نزدیک ۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و در ۶ ماهه این عدد۴۱ میلیارد ریال و در ۹ ماهه با رشد خوب ۶۹ میلیارد ریال و ۱۲ ماهه ۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . گزارش خوبی است.

توليد مواداوليه الياف مصنوعي

گزارش ۶ ماهه شمواد از تحقق سود خوب ۱۱۹۱ ریالی حکایت دارد این عدد در مدت مشابه ۶۷۳ ریال زیان و در سال قبل ۱۱۴۳ ریال زیان محقق کرده بود. عملکرد ۳ ماهه دوم سهم بسیار خوب بوده است سهم ۳ماهه اول ۷۸ میلیارد ریال زیان عملیاتی داشت این عدد در ۳ ماهه دوم به ۱۸۵ میلیارد ریال سود رسیده یعنی بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و این یعنی گزارش بسیار خوب برای شمواد در ۶ ماهه.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *