مجتمع مرغ ماهان

مجتمع مرغ ماهان در سه ماهه سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۸ توانست ۳۶۶ ريال سود به دست آورد در حالی که مجموع سود کسب شده سال قبل ۶۹ ريال بوده است. عمده دلیل رشد سود افزایش درآمدها و عدم افزایش هزینه ها به همان تناسب است لذا در حالی که فروش بالا رفته، درصد حاشیه سود هم رشد کرده و با سرمایه ۴۰۰ میلیون سهمی، رقم EPS تحرک خوبی داشته است.

قند هگمتان

قند هکمتان در ۶ ماه سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸ توانسته ۱۱۸۹ ريال سود بسازد. در صورت مالی، قندهکمتان سود حاصل از محصول فرعی را از بهای تمام شده کسر می کند لذا حاشیه سود ۶ ماهه ۲۴درصد و حاشیه سود کل سال قبلی ۱۸٫۵درصد است. محصولات فرعی که حاشیه سود خوبی پیدا کرده اند، عمده درآمدشان در نیمه دوم محقق می شود لذا این مساله در حسابداری قهکمت بهای تمام شده را در ظاهر پایین تر هم می آورد.

ساینا

ساینا در ۳ ماه نخست سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۸ توانست ۶۵۵ ريال سود بسازد. حجم فروش مقداری در زمستان ۱۳۹۷ تقریبا ۱۴درصد بالاتر از مدت مشابه است اما درآمد محقق شده در این دوره ۷۴درصد رشد کرده و همینطور حاشیه سود در سطح ۳۳درصد است حال آنکه در دوره مشابه سال قبلی ۲۰درصد بوده است. این بهترین رویداد برای یک شرکت است که مقدار فروش و نرخ فروش رشد کند اما به همان اندازه هزینه رشد کند و در پی آن درصد حاشیه سود افزایش یابد.

تلیسه

تلیسه در ۹ ماه ۴۴۱ ريال سود داشت که در ۱۲ ماه به ۷۰۶ ريال رسید. حاشیه سود زمستان نسبت به فصول قبلی نزولی بوده اما سود حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد با افزایش با اهمیتی مواجه شده به شکلی که سایر درآمدها ۷۲ میلیارد ريال و سود خالص شرکت ۱۴۸ میلیارد ريال است. در واقع بخش مهمی از سود شرکت به فروش دارایی های زیستی مولد وابسته است که البته این سود قابل تکرار است چون هر ساله قابلیت فروش دارد.

کگهر

کگهر در سه ماه اول سال مالی منتهی به آذر ۱۳۹۸ توانسته ۳۵۶ ريال eps به دست آورد. این شرکت طی ۳ ماه سال جاری ۴۹۱۷ میلیارد ريال سود عملیاتی داشته که ۴۸درصد رشد نشان یم دهد. رشد ۳۲درصد درآمد و ۳۹درصد ناخالص عملیاتی.

ثالوند

ثالوند در شش ماه او سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸ توانسته درآمدی به اندازه دوره مشابه سال قبلی محقق کند اما بهای تمام شده این درآمد بسیار کمتر از گذشته است. به همین دلیل با فروشی در حد قبل، سود خالص ۲۵۳درصد رشد کرده است. فروش پارکينگ خاتم حاشیه سود خوبی داشته و در شش ماه دوم نیز مسکونی سهند و جم اراک برنامه ریزی شده است. نهایتا طی ۶ ماه ۲۸۰ ريال eps کسب شده است.

ولید هلالات

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *