دشیمی

دشیمی در ۱۲ ماهه ۶۳۳ ريال سود ساخته است. این شرکت در ۹ ماه ۴۹۸ ريال سود ساخته بود. سود خالص سالانه ۳۶درصد بالاتر از سال قبلی است اما درآمد محقق شده در زمستان تغییر با اهمیتی نسبت به میانگین فصول قبلی نداشته است.

بهپاک

بهپاک در ۳ ماه نخست سال مالی ۳۱۹ میلیارد ريال سود ناخالص و ۱۱۷ میلیارد ريال سود خالص ساخته که به ترتیب ۱۵ درصد و ۹۲ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. طی دوره سه ماهه ۲۳۴ ريال سود به دست آمده اما انتظار می رود که آهنگ تحقق سود روند صعودی بگیرد. حاشیه سود ۱۲درصد است. اگر نرخ دلار ۴۲۰۰ به نیمایی تبدیل شود به شرط ثبات حاشیه سود می توان سود بالاتری انتظار داشت.

پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس که در ۹ ماه ۱۳۹۳۴ ريال سود ساخته بود در ۱۲ ماه ۱۵۵۴۲ ريال سود ساخت. کاهش قیمت جهانی متانول از بالای ۴۰۰ دلار به کمتر از ۳۰۰ دلار سود این شرکت در زمستان را کاهش داده است. اگر فرض کنیم دلار نیمایی جای خود را به سامانه دیگری با نرخی شبیه بورس کالا ( ۱۱ هزار تومان ) بدهد آنگاه این کاهش متانول جبران می شود و مجددا زاگرس به مدار صعودی بر میگردد.

موتوژن

موتوژن گزارش ۶ ماهه داد. این شرکت در ۳ ماه نخست ۲۱۰ ريال سود ساخته بود اما در ۶ ماهه ۱۸۴۶ ريال سود ساخت! درآمد نسبت به مدت مشابه ۱۳۷درصد رشد کرده اما بهای تمام شده ۵۷درصد، همین باعث شده تا سود خالص ۶۱۶ درصد رد کند.

سفار

سفار در ۱۲ماهه با یک گزارش نه خیلی خاص ۶۹۴ ریال محقق کرد در ۹ ماهه با کمک سود غیرعملیاتی به ۶۱۹ ریال تحقق هر سهم رسید . سهم در ۶ ماهه ۳۶۲ ریال محقق کرده است که این عدد در ۳ ماهه ۱۸۱ ریال بوده است . ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۶ و ۹ ماهه ۱۰۹ میلیارد ریال است در ۱۲ ماهه این عدد ۱۵۰ میلیارد ریال شده و این خود تکیه بر سود غیرعملیاتی را نشان میدهد و البته شرایط این سهم در رشد هزینه های مالی نیز بوده است.

حخزر

حخزر در فروردین ۲۴۷ میلیارد ریال فروش زد سهم در اسفند با فروش ۲۷۵ میلیارد ریالی مواجه شده بود در فروردین سال قبل ۱۶۲ میلیارد ریال درامد داشته و پیشرفت خوبی کرده است.

بتا سهم

ولید هلالات

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *