دلقما

در فروردین ۳۴ میلیارد ریال فروش داشته و عدد بالایی نیست در اسفند این عدد ۱۱۹ میلیارد ریال بود حتی از فروردین سال قبل که ۳۸ میلیارد ریال بود هم کمتر است البته ۸ میلیون قرص موجودی برای شرکت وجود دارد.

سرود

در سال قبل متوسط ۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت در سال جدید در فروردین ۷۸ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش ۱,۲۶۲,۵۲۱ ریال است موجودی هم دارد و البته از اسفند که ۱۳۱ میلیارد ریال بود کمتر است . در مدت مشابه سال قبل فروش ۷۴ میلیارد ریال بوده است.

تکمبا

در فروردین از موجودی و تولید قبلی فروش داشته و ۸۳ میلیارد ریال فروخته است . فروش سهم منظم نیست ولی متوسط سال قبل ۸۰ میلیارد ریال بوده در فروردین سال قبل ۴۸ میلیارد ریال فروش زده بود.

زفکا

در سال قبل سهم تا ۹ ماهه میانگین هر ماه حدود ۱۰۰ میلیارد ریال درامد داشت در دی این عدد ۱۳۱ و در بهمن ۱۱۸ و در اسفند ۱۱۸ میلیارد ریال شده است در فروردین ۹۸ فروش به ۱۲۳ میلیارد ریال رسیده و نشان دهنده روند خوبی است.

زقیام

در بهمن ۱۴۹ و در اسفند ۱۵۹ میلیارد ریال درامد داشته در فروردین در یک ماه نیمه تعطیل به نظر بد نبوده و ۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است .میانگین سال ۹۷ شرکت ۱۲۹ میلیارد ریال بوده است.

کسرا

در ۳ ماهه اخر عملکرد بسیار خوبی داشت فروش کسرا در اسفند و دی و بهمن ماه ناگهان رشد کرده و در اسفند با فروش بسیار خوب ۱۵۴ میلیارد ریالی مواجه شد.سهم از موجودی فروخته بود البته و نرخ فروش ۱۸۴,۹۳۲ ریال بود در بهمن ۸۰ و در دی ۷۰ میلیارد ریال شده بود .حالا در فروردین ۸۰ میلیارد ریال فروش زده بود و نرخ فروش ۱۸۱,۶۵۳ ریال است . به نظر ماه های بعد باید سهم را دنبال کرد سهمی که در فروردین سال قبل فقط ۱۷ میلیارد ریال فروش داشت !

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *