خموتور

خموتور فروش بدی نداشته و در فروردین ۱۳۷ میلیادر ریال فروش زده است و البته تاکید کرده در دوره ۱ ماهه مبلغ ۷۵ ميليون ريال بعنوان تخفيفات بايستي از مبلغ فروش کسر گردد در اسفند ۱۶۱ میلیارد ریال بود و در بهمن ۲۵۸ میلیارد ریال. سهم در فروردین سال قبل ۷۳ میلیارد ریال فروش زده بود و به نظر گزارش خوبی است.

سبجنو

فروش بدی را در فروردین نداشت و ۹۰ میلیارد ریال فروش زده است این عدد در اسفند ۱۳۳ میلیارد ریال بود و در بهمن ۸۳ میلیاردریال . در فروردین سال قبل فروش ۷۴ میلیارد ریال بوده است.

فنورد

فنورد در فروردین تقریبا نمیه تعطیل بوده و ۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش نیز ۴۴,۸۳۹,۳۰۹ ریال است که رشد کرده است. سهم در اسفند ۳۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است . ۴۲,۰۹۹,۷۴۲ نرخ فروش بوده است . در فروردین سال قبل فروش ۸۷ میلیارد ریال بوده و کمی از فروردین کمتر است.

غاذر

غاذر در فروردین با فروش ۷۶۸ میلیون تومانی تقریبا یک سوم اسفند فروش داشت ولی نکته جالب چیز دیگر است . در فروردین نرخ پودر کتلت ۲۷,۸۰۷,۶۹۲ ریال نرخ خورده و در اسفند نرخ پودر کتلت ۱۹,۳۸۵,۷۱۴ ریال است . این اتفاق مهمی است . از یک نظر دیگرهم البته خوب است که دو برابر فروردین سال قبل فروش داشته است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *