بفجر

بفجر صف خرید است و حالا گزارش ماهانه او همراه با شایعاتی از افزایش نرخ همراه شده است. سهم در اسفند ۱۰۸۳ میلیارد ریال درامد داشت در فروردین این عدد ۱۲۰۰ میلیارد ریال بود . نرخ برق ثابت است . نرخ بخار هم کمی بیش از ۱۰% رشد کرده است.

شرکت توضیح داده عطف به دستورالعمل تنظيم قيمتهاي سرويسهاي جانبي ، موضوع تصميم جلسه شماره ۳۳۶ شوراي رقابت به تاريخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ همانگونه که در نامه شماره ۱۷۱/۱-۳۲ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ ( افشا شده در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ در سامانه کدال ) اشاره گرديد مباحث کارشناسي و تدقيق محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور بخصوص در مورد مصرف کنندگان سرويسهاي جانبي شرکت پتروشيمي فجر و ميانگين وزني بازده دارائيهاي مولد مصرف کنندگان از جانب شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شوراي رقابت در جريان بوده و تاکنون نتيجه اش به اين شرکت اعلام نگرديده است که به محض تعيين تکليف نرخ هاي سرويس هاي جانبي و مشخص شدن اثرات آن بر سود و زيان شرکت ، اطلاع رساني خواهدشد.

ونیرو

مجوز افزایش سرمایه ۳۵% ونیرو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد . همچنین با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

سبجنو

سبجنو در ۱۲ ماهه به تحقق سود ۶۷۲ ریالی رسیدو خیلی قوی نیست . سهم ۹ماهه ۶۰۶ ریال سود داشت و تحقق سود بسیار خوبی را زده است سهم در ۶ ماهه ۳۲۶ ریال محقق کرده بود که در ۳ ماهه این عدد ۲۶۸ ریال بود . به هر حال در ۶ ماهه ۱۲۵ میلیاردریال سود عملیاتی داشت و در ۹ ماهه این عدد ۲۴۵ میلیارد ریال شد و در ۱۲ ماهه به ۲۸۸ میلیارد ریال رسیده و نشان میدهد خیلی پیشرفت قوی را نداشته است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *