نفت پارس

نفت پارس یا شنفت در ۱۲ ماهه ۲۵۹۷ ریال سود محقق کرده است سهم در گزارش ۱۲ ماهه نسبت به مدت مشابه از رشد خوب ۲۰۳% در سود خالص و رشد ۱۳۵% درسود عملیاتی برخوردار بوده . فعلا با سرمایه قبلی میرویم جلو سهم در گزارش ۳ ماهه به ازای هر سهم ۲۰۵ ریال را محقق کرده است در گزارش ۶ ماهه این عدد به۱۰۰۸ ریال رسیده است و در ۹ ماهه ۱۶۷۹ ریال بوده است .

سهم در حالی که ۲۲۶۴ میلیارد ریال فروش داشت در ۳ ماهه ۴۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است. در ۶ ماهه ۶۰۴۹ میلیارد ریال فروش ، ۱۸۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۵۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است . در ۹ ماه فروش ۱۰۱۸۶ ، سود عملیاتی ۲۸۳۹ و سود خالص ۲۰۹۹ میلیارد ریال بوده .در گزارش ۱۲ماهه فروش۱۵۳۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی۳۹۹۲ میلیارد ریال و سود خالص۳۲۴۶ میلیارد ریال بوده است.

دسبحان

دسبحان سهمی است که اثرات سودآوری او بر دسبحا و والبر و اعتلا نیزموثر است . سهم ۱۲ ماهه بدنبوده و ۷۵۲ ریال را محقق کرده است که از مدت مشابه قبل ۵۹% بیشتر است .

دسبحان در۹ مبلغ ۵۴۴ ریال را محقق کرده است تحقق ۶ ماهه سهم ۳۱۷ ریال بوده . در ۳ماهه اول سال ۹۷ سهم ۲۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و در سود خالص نیز ۱۵۲ میلیارد ریال ، در ۶ماهه ۵۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۵ میلیارد ریال سود خالص ، در ۹ ماهه سود عملیاتی ۹۱۱ و سود خالص ۵۶۰ میلیارد ریال و ۱۲ ماهه سود عملیاتی ۱۲۶۶ و سود خالص ۷۷۴ میلیارد ریال است که تقریبا منظم حرکت کرده است.

ثفارس هم افزایش سرمایه میدهد …

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور تکميل پروژه نيکان و انجام پروژه آسمان صدرا فاز ۴ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

برای دریافت کد بورسی روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید:

کد بورسی ( کد بورس ) - دریافت کد بورسی رایگان و غیر حضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *