رتکو

رتکو ۱۲ماهه جذابی نداشت با سرمایه جدید سهم ۳۸۷ ریال محقق کرده است .در گزارش ۱۲ماهه با سرمایه قدیم ۸۶۱ریال محقق کرده که عدد قوی نیست چرا که سهم در ۹ ماهه ۷۶۹ ریال را محقق کرده بود ودر ۶ماهه ۴۴۷ ریال.
۳ماهه چهارم عملکرد جذابی نداشته و سهم در ۹ماهه ۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و در ۱۲ماهه ۹۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته که عدد قوی نبوده است.

قصفها

قصفها ۱۲ماهه با تحقق سود ۲۴۴۷ ریالی مواجه شده است.عملکرد بسیار خوبی را رقم زده است .گزارش قندی ها خیلی منظم نیست ولی به هر حال ۹ ماهه ۱۲۹۶ ریال را محقق کرده بود سهم در ۶ ماهه ۷۰۶ و در ۳ ماهه ۲۹۳ ریال محقق کرده بود . بخشی ازاین تحقق سود مربوط به فروش موجودی های قبل است. سهم از نظر عملیاتی بهبود خوبی را دارد و گزارش خوبی است.

سصوفی

سصوفی هم عملکرد قوی در ۱۲ماهه نداشته و در ۱۲ماهه با سرمایه جدید ۱۰۶ و با سرمایه قدیم ۲۱۳ ریال محقق کرده است .جالب است که در۹ ماهه ۲۷۴ ریال را محقق کرده بود یعنی در ۳ماهه چهارم زیان دارد . سهم گزارش ۶ ماهه ۱۳۲ ریال محقق کرده بود و ۳ ماهه ۹۳ ریال سود شناسایی کرد . در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۳۸ و در ۱۲ ماهه با افت ۲۲۸ میلیارد ریال شده است.رشد هزینه های مالی و هزینه های غیرعملیاتی سود را کاهشی کرده است …

سقاین

سقاین در ۱۲ماهه وباسرمایه جدید خود ۶۸۷ ریال محقق کرده تا باز وضعیت او کمی بهترباشد..سهم در ۹ ماهه ۵۵۷ ریال سود محقق کرده است سقاین ۶ ماهه ۲۷۶ ریال محقق کرده است و به نظر پیشرفت خوبی در این ۳ ماهه سوم داشته است . سهم در ۱۲ ماهه ۱۲۵میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است. ۹ ماهه ۱۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی ۵۸ میلیارد ریال و سود خالص ۶۸ میلیارد ریال بود .سود غیرعملیاتی تاثیر بسزایی در سود سهم دارد.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

برای دریافت کد بورسی روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید:

کد بورسی ( کد بورس ) - دریافت کد بورسی رایگان و غیر حضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *