مبین اصلاح مبالغ فروش محصولات بدليل دريافت نرخ واقعي ارز فروردين ماه ۱۳۹۸ از انجمن صنفي کارفرمايان پتروشيمي از هر دلار ۸۸٫۱۸۰ ريال به ۹۰٫۵۱۷ ريال/

۱- بهاي گاز سوخت معادل ۲٫۶۰۰ ريال براي هر استاندارد متر مکعب لحاظ گرديده است .

نرخ گاز خوراک براساس قبوض گاز صادر ميگردد و تغييرات آن تاثيري بر سود و زيان شرکت ندارد. بدليل عدم وصول قبض گاز از جانب شرکت گاز استان بوشهر براي فروردين ماه ، نرخ خريد گازخوراک بطور علي الحساب ۱۰٫۶۰۵ ريال در نظر گرفته شده که اعداد مقادير و مبالغ متعاقباً قطعي خواهد گرديد.

۲-ازآنجاييکه نرخهاي فروش سرويسهاي جانبي سنوات۱۳۹۷و۱۳۹۸ توسط مراجع ذيصلاح در دست بررسي ميباشد،:

نرخهاي اعمال شده براساس مصوبات کارگروهي متشکل از نمايندگان خريداران و شرکت، و پس از تائيد انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي و نمايندگان شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس ،که توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سال۱۳۹۴(تماماًباستثناي گاز بصورت ارزي مي باشد) ابلاغ شده ،‌اعمال گرديده است . براساس قراردادهاي فيمابين با شرکتها ملاک عمل نرخ تسعير مذکور بر مبناي سامانه هاي بانک مرکزي (‌نرخ معاملاتي ارز پتروشيمي ها در سامانه نيما که توسط انجمن صنفي کارفرمايان پتروشيمي هر ماهه به شرکت ابلاغ مي گردد )‌لحاظ گرديده است .

۳-درآمد سه ماهه اول آب آتش نشاني و پساب و همچنين درآمد سه ماهه اول ديماند و جريمه افزايش مصرف در زمان ارائه صورتهاي مالي سه ماهه حسابرسي نشده محاسبه و در دفاتر منظور خواهد گرديد.

-ازآنجاييکه نرخهاي فروش سرويسهاي جانبي سنوات۱۳۹۷و۱۳۹۸ توسط مراجع ذيصلاح در دست بررسي ميباشد،‌نرخهاي اعمال شده براساس مصوبات کارگروهي متشکل از نمايندگان خريداران و شرکت، و پس از تائيد انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي و نمايندگان شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس ،که توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سال۱۳۹۴(تماماًباستثناي گاز بصورت ارزي مي باشد) ابلاغ شده ،‌اعمال گرديده است .

براساس قراردادهاي فيمابين با شرکتها ملاک عمل نرخ تسعير مذکور بر مبناي سامانه هاي بانک مرکزي (‌نرخ معاملاتي ارز پتروشيمي ها در سامانه نيما که توسط انجمن صنفي کارفرمايان پتروشيمي هر ماهه به شرکت ابلاغ مي گردد )‌لحاظ گرديده است . -درآمد سه ماهه اول آب آتش نشاني و پساب و همچنين درآمد سه ماهه اول ديماند و جريمه افزايش مصرف در زمان ارائه صورتهاي مالي سه ماهه حسابرسي نشده محاسبه و در دفاتر منظور خواهد گرديد.

مبین در فروردین پیش ازاین ۹۰۴۴ میلیارد ریال شناسایی فروش داشته بود و این عدد با اصلاحات ۹۱۷۳ میلیارد ریال بوده است. در اردیبهشت با درامد ۹۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و در جمع ۲ ماهه ۱۸۷۷۴ میلیارد ریال فروش زده در مدت مشابه این عدد ۶۲۹۳ میلیارد ریال بوده و ۳ برابر شده به نظر گزارش خوبی در انتظار مبین باشد.

بتا سهم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *