محصول اصلی کاما ، کنسانتره سولفور سرب و روی است اما از جهت اینکه کنسانتره عیارهای متفاوتی دارد لذا محصول همگن نیست که بتوان نرخ آنرا به آینده تعمیم داد لذا جهت جلوگیری از این نقیصه، مینا نرخ فروش شمش قرار میگیرد، عیار محصولات در سال های مختلف ثابت فرض می شود که در این حالت میزان مصرف مواد هم بی تغییر می ماند لذا اعداد خروجی تحلیل به واقعیت نزدیک تر می شوند. در سال ۹۷ باما ۲۴۶۷ ریال سود ساخت اما ۳۳ درصد تولید را در انبار ذخیره کرد.

برای سال ۹۸ فرض اول این است که هر آنچه تولید گردد به فروش برسد و متوسط نرخ شمش روی ۳۳۰ میلیون ریال هر تن باشد. در این صورت کاما ۴۲۰۰ میلیارد ریال درآمد، ۶۸ درصد حاشیه سود خواهد داشت که با فرض ثبات سودآوری ذوب روی اصفهان می توان به ۳۵۵۰ ریال eps در کاما رسیده در خصوص ذوب روی اصفهان باید توجه کنیم که ۱۲۹۰ میلیارد ریال بهای تمام شده تولید و ۱۰۸۶میلیارد ریال بهای تمام شده فروش است به عبارتی ذوب روی اصفهان هم که زیر مجموعه کاما است، بخش مهمی از محصولات را در انبار نگه داشته است.

برای سال ۱۳۹۸ اگر فرض کنیم که موجودی انبارها به فروش برسد

۴۷۰۰ريال eps محقق می گردد. باید توجه داشت محصول گروه سرب و روی از نظر دلاری گران قیمت، بازار مصرف آن وسیع و قابلیت فروش آن در افغانستان و ترکیه وجود دارد. سال ۹۷ دولت قوانین محدود کننده صادراتی برای این گروه ایجاد کرد لذا عدم صادرات به سبب تحریم ها نبود و به نظر می رسد شرکت بتواند محصولات دپو شده را علاوه بر تولید سال جاری به فروش برساند. در واقع صادر کردن محصول با حجم اندک و ارزش دلاری بالا و جامد بسیار ساده است لذا با نرخ های جاری باما حداقل ۳۵۵۰ریال و نهایتا ۴۷۰۰ریال eps دارد.

در نهایت

با فرض برابر بودن تولید و فروش، کاما ۳۵۵۰ ريال eps دارد. اگر موجودی انبار را بفروشد به ۴۷۰۰ ريال می رسد.

سال ۹۷ به سبب قوانین محدوده کننده دولت جهت صادرات، بخشی از محصولات در انبار باقی ماند اما این مشکل مرتفع شده لذا ترکیه و افغانستان می توانند به صادرات محصولات فلزی ایران کمک کنند.

ولید هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *