پتروشیمی شیراز

شیراز در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۲۶۴ ریال و در سود اصلی ۱۲۷۳ ریال سود محقق کرده است سهمی که در دوره مشابه قبل زیان ده بوده است . شیراز در حالی در ۱۲ ماهه ۱۲۷۳ ریال محقق کرده است که ۹ ماهه ۸۴۹ ریال، در ۶ ماهه ۵۸۶ و در ۳ ماهه ۵۷ ریال محقق کرده بود . سهم در سود عملیاتی در ۳ ماهه ۱۳۹۸ و در ۶ ماهه ۴۸۵۹ میلیارد ریال، در ۹ ماهه ۶۹۱۵ میلیارد ریال و در ۱۲ ماهه با یک جهش ۱۰۰۵۳ میلیارد ریال است که رشد بسیار خوبی داشته است در سود عملیاتی .در هزینه های مالی کمی سرعت زیان شده ولی بازهم منطقی است در زیان وام ارزی نیز ۱۲۵۱ میلیارد ریال زیان شناسایی کرده است . در مجموع ۳ ماهه چهارم بهتر از ۳ ماهه سوم بوده است.

شیراز عمده مشکلش در وام با مانده ۲۱۹,۸۷۵,۶۱۸ یورویی است به نظر در هر دوره در حال کاهش است ولی به هر حال بخش مهمی از سود شرکت را میبرد.

خپارس

خپارس در ۱۲ماهه ۵۲۲ ریال زیان ساخته و سرعت زیان دهی او رشد کرده است چرا که سهم در ۹ ماهه ۲۰۴ ریال زیان داشت در ۶ ماهه این عدد ۱۰۵ ریال بود سرعت زیان سازی او کمتر بوده ولی هر ۳ ماهه که گذشته بیشتر شده است . سهم در ۶ ماهه ۹۲۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی داشته و ۲۳۷۵ میلیارد ریال زیان خالص در ۹ ماهه این عدد یعنی زیان عملیاتی به ۲۴۹۵ میلیارد ریال رسیده و زیان خالص با رشد هزینه های مالی ۴۶۳۲ میلیارد ریال است . در ۱۲ ماهه زیان عملیاتی رها می شود و ۸۰۸۰ میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد و در نهایت ۱۱۸۶۳ میلیارد ریال زیان خالص داشته . رشد هزینه های مالی و زیان عملیاتی گزارش خوبی را رقم نزده است.

مادیرا

مادیرا ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۱۲۹۶ ریال و در سود اصلی ۱۲۹۵ ریال محقق کرده است. یکی از بند های حسابرسی مادیرا : پروژه توليد لوازم خانگي که جمع مخارج و پرداختهاي انجام شده تا تاريخ ترازنامه بالغ بر ۶۵۷ ميليارد ريال مي¬باشد، بر روي زمين استيجاري واقع در منطقه ويژه اقتصادي پيام بنا شده و انتقال مالکيت زمين مزبور طبق شرايط مندرج در قرارداد منعقده متعاقب خاتمه تعهدات شرکت و با اولويت خريد شرکت و براساس بهاي کارشناسي زمان انتقال با توافق موجر انجام خواهد گرفت.

بتا سهم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *