فروس

فروس هم ۲ ماه اخیر خوب بوده . در فروردین خیلی خاص نبود و ۱۰۳ میلیارد ریال فروش زد در فروردین امسال نرخ فروش به ۸۹,۱۹۱,۲۴۶ ریال رسیده و در اردیبهشت با فروش ۲۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۹۴,۴۸۵,۸۹۱ ریال است و رشد کرده است. فروس در خرداد ۲۲۳ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۹۸,۸۱۹,۲۷۷ ریال است . از نظر نرخ گزارش خوبی است در جمع ۳ ماهه فروش فروس ۶۰۰ میلیارد ریال است و در مدت مشابه این عدد ۳۱۱ میلیارد ریال بوده و پیشرفت ۲ برابری را داشته است.

تکمبا

تکمبا در فروردین از موجودی و تولید قبلی فروش داشته و ۸۳ میلیارد ریال فروخته است در اردیبهشت نیز با بهبود تولید و رشد نرخ به فروش ۱۰۶ میلیارد ریالی رسیده در خرداد این عدد ۱۱۰ میلیارد ریال شده و ۳ماهه ۲۹۹ میلیارد ریال فروش زده است سهم در متوسط سال قبل ۸۰ میلیارد ریال بوده در مدت مشابه سال قبل ۲۱۴ میلیارد ریال فروش زده بود.

زبینا

زبینا در فروردین ۹۸ به فروش ۶۹ میلیارد ریالی رسید در اردیبهشت این عدد ۷۸ میلیارد ریال و در خرداد با رشدی خوب ۸۴ میلیارد ریال شده است و جمع فروش۳ ماهه ۲۳۲ میلیارد ریال شده است. با توجه به افشاي اطلاعات بااهميت در خصوص مصوبه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شماره ۶۰/۸۵۶۷۳ مورخ ۹۸/۳/۲۲ نرخ فروش شير خام از ۲۰،۰۰۰ريال به ۲۳،۹۰۰ريال با چربي ۳/۲ درصد و بار ميکروبي زير ۱۰۰هزار و تحويل درب دامداري افزايش يافته است.

سصوفی

سصوفی در فروردین ۱۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است در اردیبهشت این عدد به ۲۴۱ میلیارد ریال رسیده و در خرداد نیز ۲۳۷ میلیارد ریال فروش زده و جمع فروش به ۶۱۸ میلیارد ریال رسیده در مدت مشابه این عدد ۴۳۹ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته است.

غگرجی

غگرجی در فروردین ۳۹ میلیارد ریال فروش زده است و عدد بالایی نبود در اردیبهشت این عدد ۱۷۱ میلیارد ریال بود ودر خرداد هم با فروش خوب ۱۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و به روال برگشت و در ۳ ماهه ۳۵۸ میلیارد ریال فروش زده است در مدت مشابه سال قبل فروش فقط ۱۰۳ میلیارد ریال بود.

 

بتا سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *