پارس

پارس در خرداد هم خوب بود و با فروش ۱۱۱۲۶ میلیارد ریالی نزدیک به ۳۸۰۰ میلیارد تومان در ۳ماهه فروش زده است. پارس در فروردین خوب عمل کرده و ۸۵۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش اتان ۲۲,۹۱۵,۱۱۷ و استایرن منومر ۸۵,۸۲۳,۴۱۷ ریال است . پارس در اردیبهشت توفان کرد ۱۸۳۲۶ میلیارد ریال فروش زده است تا به اندازه یک فصل سال قبل فروش یک ماهه داشته باشد .

پارس در خرداد هم ۱۱۱۲۶ میلیارد فروش زد . جمعا ۳ ماهه ۳۷۹۹۶ میلیارد ریال فروش بزند . در اردیبهشت نرخ فروش اتان ۲۲,۹۱۵,۲۷۷ و استایرن منومر ۸۶,۶۴۱,۶۲۶ ریال است . واقعا عالی بوده دقت کنید سهم در ۳ ماهه سال قبل ۱۷۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت.

قنیشا

قنیشا در خرداد با فروش ۸۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و به جمع فرش ۹ ماهه ۹۲۷ میلیارد ریالی رسیده است . کل ملاس توليدي تا ارديبهشت ۱۳۹۸ مقدار ۷٫۶۲۲ تن بوده که با توجه به مصرف مقدار ۲٫۸۲۷ تن در قسمت تفاله خشک کن ، کل مقدار قابل فروش ۴٫۷۹۵ تن مي باشد . مقدار ۳۲۷ تن از توليدات شکر سفيد حاصل از چغندر به بسته بندي منتقل شده است .

کماسه

کماسه در فروردین ۱۲ میلیارد ریال فروش زده بود نرخ فروش نیز ۱,۲۲۴,۸۶۰ ریال بود در اردیبهشت این فروش با رشد خوب ۲۷ میلیارد ریال است و نرخ فروش ۱,۴۲۵,۲۱۹ ریال در خرداد فروش به ۲۴ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ۱,۳۵۴,۶۳۹ ریال شده و رشد کرده است و جمع فروش ۳ ماهه ۶۲ میلیارد ریال است .

غمهرا سس کار قهاری است !

غمهرا در میانگین سال قبل ۲۱۰ میلیارد ریال هر ماه فروش داشت در فروردین امسال فروش را با ۱۴۶ میلیارد ریال اغاز کرده است در اردیبهشت با فروش خوب ۳۵۶ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ فروش ۱۰۹,۰۸۶,۴۸۲ ریال و اردیبهشت ۱۲۵,۱۵۲,۲۴۰ ریال است در خرداد فروش ۳۳۷ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۳۲,۹۶۶,۳۵۸ ریال است و جمعا در ۳ ماهه ۸۴۱ میلیارد ریال فروش زده است افزایش نرخ خوبی را داریم و البته در مدت مشابه سال قبل فروش ۴۲۳ میلیارد ریال بود.

بتا سهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *