دامین

دامین طی بهار تغییر خاصی در مانده بدهی بانکی خود ایجاد نکرده است. هم حاشیه سود به لحاظ ريالی به سبب رشد درآمد رشد کرده و هم حاشیه سود درصدی افزایش یافته است. در داروسازی امین طی بهار ۱۳۳درصد رشد درآمد نسبت به بهار قبلی داریم و ۱۵۸درصد رشد سودناخالص عملیاتی. این شرکت هم فروش خطی ندارد لذا در فصل های بعدی درآمد بزرگتر است نسبت به بهار. طی بهار ۲۳۴ريال eps ساخته، در بهار قبلی ۸۱ريال ساخته بود، کل سال ۹۷ هم به ۶۸۵ ريال eps رسید و همکنون eps ttm در سطح ۸۴۰ ريال است. بر همین اساس p.e دامین هم به سمت کمتر از ۵ می رسد اما با رشد سود ttm و نه با کاهش قیمت سهم.

درازک

درازک در سه ماه بهار میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال ۸درصد کاهش داد. هرچند حاشیه سود به لحاظ درصدی نسبت به بهار ۹۷ کاهش یافته اما به دلیل رشد درآمد ۷۱درصدی بهار ۹۸ نسبت به بهار۹۷ سود ناخالص محقق شده نیز رشد ۶۱درصد دارد. به هر حال طی بهار ۵۱۳ ريال eps خلق شده، eps ttm در سطح ۲۰۸۶ ريال رسیده، سال قبلی ۱۷۶۱ ريال eps ساخته و قیمت سهم ۱۵٫۵۰۰ ريال است. نکته مهم اینکه سودسازی درازک خطی نیست، به بیان دیگر سود کل سال ۹۷ بیش از ۴برابر بهار بوده لذا در فصل های بعدی می توان امیدوار بود که رازک با شتاب بیشتری سود بسازد. در یک فرض منطقی p.e درازک به سمت ۵ واحد میل می کند اما نه با کاهش قیمت بلکه با رشد eps ttm طی فصول بعدی.

دالبر

دالبر طی بهار ۹درصد بر بدهی بانکی خود افزود و این مساله هزینه مالی شرکت را نسبت به بهار سال گذشته بالا برد. طی ۳ ماه نخست حاشیه سود مشابه بهار سال ۹۷ بوده اما درامد ۵۷درصد رشد کرده و با رشد هزینه مالی نهایتا سود خالص ۴۵درصد افزایش یافته است. گزارش دالبر از انتظارها اندکی بهتر است، لذا p.e ttm آن به عدد ۵ نزدیک خواهد شد. طی بهار ۲۴۲ ريال eps ساخته، در بهار قبلی ۱۶۷ ريال سود داشت، طی سال ۹۷ هم به ۸۱۳ ريال eps رسید، همکنون eps ttm در سطح ۸۸۹ ريال است.

ولید هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *