سخوز

سخوز در مدت مشابه با رشد بسیار خوبی مواجه بوده و متحول شده است سهم ۳ماهه با سرمایه جدید ۱۷۷ ریال محقق کرده است که ۱۱۳۳ میلیارد ریال فروش ، ۳۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۸ میلیارد ریالی سود خالص دارد . دقت کنید سود عملیاتی رشد خوبی کرده و در۳ماهه چهارم ۱۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت.

حفاری

حفاری که در۳ماهه ها همیشه لنگ میزد و ۳ماهه سال قبل هم زیان داشت در گزارش ۳ماهه ۹۸ با کمک ۱,۳۸۱,۹۱۶ میلیون ریال درامد تسعیر ارز به سود خالص ۹۵۵ میلیارد ریالی رسیده و ۱۸۳ ریال محقق کرده است . در سود ناخالص نیز نسبت به ۳ماهه قبل پیشرفت دارد ولی نکته مهم همین تسعیر ارز است.

آپ

آپ در ۳ماهه به سود هرسهم ۲۸۵ ریالی رسیده است که با فروش ۱۲۵۳۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۸۰۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۷۵۴ میلیارد ریالی مواجه بوده . در این سهم در ۳ماهه چهارم سود عملیاتی ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است و کمی وضعیت بهتر شده است.

دبالک

دبالک از ۶ماهه دوم سال قبل تا حدودی متحول شد ودر حال حاضر ۳ماهه ۶۲ ریال با سرمایه جدید سود محقق کرده است سهم در۳ماهه با فروش ۱۷۴ میلیارد ریالی و سود عملیاتی حدود ۴۰ میلیارد ریالی وسود خالص ۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است .

بتا سهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *