برای مطالعه ی این بخش بهتر است ابتدا بخش اول و سپس بخش دوم مروری بر پیش بینی مالی را مطالعه نمایید.

وقتی بدهی منفی می شود

حالا مدل را برای شرایطی تعدیل می کنیم که در آن برآورد بدهی ( Plug) منفی می شود. این وضعیت عموما برای شرکت هایی اتفاق می افتد که الگوی فروش آنها فصلی با دوره ای است. بدهی منفی را می توان به مثابه ی وجه نقد مازاد تعبیر کرد. البته، این شیوه ای غریب برای نمایش وجه نقد مازاد است. مدیران غیر مالی چون آنیتا رودیک از چنین تعبیری سر در نمی آورند. راه حل این مسأله اضافه کردن سطری برای وجه نقد مازاد در سمت دارایی های ترازنامه است: به علاوه سه سطر جدید ذیل آخرین قلم ترازنامه ( بدهیها و حقوق صاحبان سهام) به شرح زیر اضافه می شود:

حالا رابطه ی مربوط به وجه نقد مازاد را وارد میکنیم:

 

(IF(Plug<0, -Plug, 0=

رابطه ی بدهی را نیز به شکل ذیل وارد میکنیم:

(IF(Plug>0, +Plug, 0=

نمودار ۴ نشان میدهد صفحه اکسل شما چه شکلی به خود گرفته است.

 

با وجود وجه نقد مازاد، به جای هزینه بهره، درآمد بهره خواهیم داشت. بر این اساس، چنان چه ماندهی وجه نقد بیش از صفر باشد، برای این که مدل به جای هزینه ی بهره، درآمد بهره شناسایی کند، باید رابطهی هزینهی بهره را به شرح ذیل تعدیل کنیم

 (B6*B34) – (B6*B28)=

نمودار ۵ مثالی از نتایج تکمیل شده را نشان می دهد.

تحلیل حساسیت

وقتی نتایج مدل شما مشابه نمودار ۵ شد، دیگر آماده اید که روی صورتهای مالی پیش بینی شده تحلیل حساسیت انجام دهید. تحلیل گر مالی ممکن است بخواهد آثار ناشی از تغییر یک یا ترکیبی از اقلام ذیل را بر صورتهای مالی مشاهده کند

۱: فروش سال ۲۰۰۲ برابر ۵۰۰ میلیون پوند شود. 

۲:بهای تمام شده ی کالاهای فروش رفته تا ۴۵ درصد فروش افزایش یابد. 

۳:سود تقسیمی تا ۶۰ درصد سود خالص افزایش یابد. 

۴:بادی شاپ با اضافه کردن تجهیزاتی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند در سال ۲۰۰۲ ظرفیت تولید خود را افزایش دهد

۵: موجودی کالا بیش از مقدار مورد انتظار شود. ( این مورد را از طریق افزایش ۴۰ درصدی نسبت دارایی های جاری به فروش فرموله کنید.) »

۶:وصول حساب های دریافتنی بهبود یابد به طوری که میزان دارایی های جاری به ۲۸ درصد فروش برسد.

۷: هزینه های عملیاتی سریع تر از فروش افزایش یابد

در هر یک از شرایط بالا، رقم موازنه دهنده ی بدهی (Plug) چه رقمی خواهد بود؟ فراتر آن که از مفروضات قسمت داده های ورودی بالای نمودارها، کدام یک تأثیر بیشتری بر میزان بدهی مورد نیاز خواهد داشت؟ 

ابزار data table برای انجام محاسبات تحلیل حساسیت بسیار مفید است. این ابزار به شکل خودکار بدهی یا هر متغیری را محاسبه می کند که بخواهید بر آن متمرکز شوید؛ یعنی با فرض خاصی در مورد متغیری چون رشد شرکت، تک تک دیگر ارزش های مورد نظر را محاسبه می کند. برای ایجاد یک data table کافی است فرآیندی دو مرحله ای را تکمیل کنید که در مثال زیر به آن پرداخته ایم:

فرض کنید می خواهید بدهی مورد نیاز و وجوه مازاد بادی شاپ را با قرض تسببت بهای تمام شده ی کالاهای فروش رفته به فروش مقادیر ۰٫۳۵، ۰٫۳۸، ۰٫۴۰، ۰٫۴۲، ۰٫۴۴، ۰٫۴۵ و ۰٫۴۸برآورد کنید.

۱: تنظیمات جدول:

به بخشی از صفحه اکسل که خالی است مراجعه کنید و نسبت های COGS/SALES برابر ۰٫۳۵، ۰٫۳۸، ۰٫۴۰، ۰٫۴۲، ۰٫۴۴، ۰٫۴۵ و ۰٫۴۸  را در یک ستون تایپ کنید. در بالای ستون بعدی، یعنی یک سلول بالاتر از نسبت COGS / SALES ، محل رقمی است که باید برآورد شود: در مثال ما این رقم سلول ثبت بدهی با ارزش B34 است. در ستون بعدی وجه نقد مازاد (B28) را ثبت کنید. ساختار data table باید چیزی شبیه نمودار ۶ شود.

۲. فرمان data table را وارد کنید:

سلول هایی را که نسبت های بهای تمام شدهی کالاهای فروش رفته به فروش در آنها منعکس است و نیز سلول های مرجع بدهی و وجه نقد مازاد را برجسته یا های لایت کنید. تمام سلول هایی که سمت راست نسبت یادشده و زیر سلول های مرجع هستند، باید های لایت شوند. از منوی آکسل، <data> و سپس <table> را انتخاب کنید. در جعبه ی <<column input cell سلولی را وارد کنید که حاوی فرض مربوط به نسبت بهای تمام شده ی کالاهای فروش رفته به فروش (B4) است.

تکرار اضافی محاسبات data table ممکن است باعث سردرگمی شود. به همین دلیل بهتر است تعداد حداکثر تكرارها را روی عدد ۱۰ تنظیم کنید. نتایج باید مشابه نمودار ۷ باشد. data table نمودار ۷ نشان میدهد که در نسبت های بهای تمام شده به فروش ۴۵ درصد، شرکت می باید وام بگیرد. این نتیجه این سؤال را به ذهن متبادر می کند که چه عواملی از قبیل جنگ قیمت محصولات شرکت یا پرش قیمت مواد اولیه ی این محصولات باعث این وضعیت شده است.

ساختار صفحه گسترده ی شما اطلاعات بیشتری در مورد ساختار پیچیده ی data table در اختیار شما می گذارد. هیچ تحلیلگر کارکشته ایی نمی تواند مزایای این ابزار مؤثر را نادیده انگارد. با این ابزار می توان به سادگی به سراغ سایر متغیرها در داده های ورودی رفت و اثر تغییر هر متغیر را بر ارقام جدول مشاهده کرد.

رودیک می خواهد بداند

حال که با صورت های ساده ی پیش بینی شده کار و آن ها را تکمیل کردید، وقت آن است که بر اساس صورت های واقعی بادی شاپ در سال ۲۰۰۱، صورت پیش بینی خود را تکمیل کنید. نمودار به صورت های واقعی سود و زیان و ترازنامهی بادی شاپ را برای سه سال متوالی نشان می دهد. تمام اقلام این صورت ها را برای سه سال آتی پیش بینی کنید. شما اقلام آشنای بسیار و نیز برخی اقلام ناآشنا ( مثل سهام اقلیت) را در این صورتها مشاهده می کنید.

در مورد بسیاری از حساب ها با استفاده از همان روش درصد فروش مبتنی بر عملکرد مالی شرکت در سال های گذشته تصمیم گیری و نتایج را استنتاج خواهید کرد. می توانید میانگین سه سال گذشته را مبنای تخمین خود قرار دهید، یا ممکن است فقط از نسبت های درصد فروش سال آخر استفاده کنید.

در صورتی که روندهای صعودی و نزولی قابل ملاحظه ای در درصدهای فروش مشاهده کنید، با نظر خود شاید ترجیح دهید برای سال های آتی از نسبت های بزرگ تر یا کوچک تری استفاده کنید. فارغ از درصدهایی که فرض می گیرید، همهی ارقام را در قسمت فوقانی صفحه گسترده از بقیهی اطلاعات منفک کنید تا با تغيير مفروضات هر بار ارقام مختلف ستون ها را به سادگی محاسبه کنید. این کار به ویژه برای انجام تحلیل حساسیت بسیار مناسب است

ارقام موازنه دهنده ی بدهی (Plug) را اعتبار در حساب جاری» فرض کنید و نرخ بهره ی ۶ درصد برای آن محاسبه کنید. برای بدهی های بلندمدت و جزء جاری بدهی های بلندمدت نیز از همین نرخ استفاده کنید. از مفروضات خود در مورد نرخ رشد فروش استفاده کنید و هر جا لازم باشد ناچارید فرض های دیگر را هم لحاظ کنید.

آماده شوید به پرسش های رودیک به شرح ذیل پاسخ دهید. ..

۱٫ چگونه پیش بینی های خود را استخراج کرده اید؟ چرا برای پیش بینی، مفروضات حالت پایه ( base case assumptions) را انتخاب کرده اید؟

۲. بر اساس صورت های مالی پیش بینی شده، بادی شاپ، در دوره ی بعد به چه میزان تأمین مالی جدید نیازمنداست؟

٣. در این پیش بینی ها، سه یا چهار مورد از مهم ترین مفروضات یا عوامل کلیدی پیشران را نام ببرید. تغییر این مفروضات نسبت به حالت پایه چه تأثیری بر نیازهای مالی شرکت بادی شاپ برجا می گذارد؟ به طور شهودی

بگویید که چرا این مفروضات تا این حد مهم اند؟

۴. چرا یافته های شما برای مدیری همانند رود یک مهم است؟ چنین یافته هایی برای او چه کاربردهایی دارد؟

براساس تحلیل شما، او چه اقداماتی باید انجام دهد؟ در گفتگوی خود با رودیک سعی کنید از توضیح مباحث فنی و یا اصطلاحات مالی اجتناب کنید. نظرات خود را بر روی نتایج متمرکز کنید و تا جایی که می توانید با زبانی ساده و به طور شهودی آن ها را بیان کنید. به ارائهی ساده ی نتایج اکتفا نکنید. یافته های خود را با توصیه هایی مانند عوامل کلیدی برای مدیریت، فرصت های ارتقای عملکرد و هشدارها غنی کنید. به یاد داشته باشید که رودیک صراحتا گفته که حوزهی مالی برای او کسل کننده است. تا آنجا که ممکن است تلاش کنید تحلیل های خود را به گونه ای ارائه کنید که برای او جذاب باشد. مثلا راجع به مردم، مشتریان، کیفیت محصولات طبیعی و سلامت و پویایی کسب و کار بادی شاپ صحبت کنید. موفق باشید!

مقدمه ای بر مدیریت مالی PLC ۲۰۰۱

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse

ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org

خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *