سه دلیل عمده شکست افراد در رسیدن به اهداف این است:

 آنها بطور مداوم کارهای الزم برای رسیدن به هدف را انجام نمیدهند.
 حواس و تمرکز آنها با افکار و فرصتهای دیگر منحرف میشوند.
 آنها چند هفته یا چندماه بعد، اهداف بلندمدتشان را فراموش میکنند.

چگونه به هدف خود پایبند باشیم؟

خوشبختانه راهی نسبتاً ساده برای غلبه بر این سه عامل اشاره شده وجود دارد: هر روز صبح دفترچه یادداشتتان را بردارید و هدف
اصلی بلندمدت )مثال هدف یکسال یا دوساله( را بنویسید. همراه با اینکار، مهمترین دلیلی که باید به این هدف برسید و پیشرفتی که
تاکنون داشتید را روی کاغذ بیاورید.
در گذشته شاید بعد از مدتی هدف خود را فراموش میکردید و از مسیر منحرف میشدید، سپس دوباره بعد از مدتی به مسیر
برمیگشتید اما بازبینی و چک کردن روزانه اهداف رفته رفته پایداری بیشتری در رسیدن به اهدافتان را رقم می زند.
اما چرا چک کردن و نوشتن اهداف بلندمدت بطور روزانه به موفقیت کمک میکند؟ ۵ دلیل اصلی وجود دارد که در ادامه میخوانید:
۱ .نوشتن اهداف، بهرهوری شما در کار را افزایش میدهد.
۲ .تمرکز شما به شدت افزایش مییابد.
۳ .تعهدتان را افزایش میدهید.
۴ .به شکل خودکار بر روی هدف متمرکز خواهید بود.
۵ .بیعملی را کنار میگذارید و دست به کار میشوید.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، بسیاری از افراد در رسیدن به اهداف شکست میخورند، زیرا کار مداوم و مستمر که الزمه رسیدن به
هدف است را انجام نمیدهند.
آنها هدفی تعیین میکنند، مهلتی در نظر میگیرند ولی به ندرت دست به کار میشوند. سردرگمی، عدم تمرکز و عدم تعیین وظایف
و کارهای روزانه یکی از عوامل به تعویق انداختن کارهاست.
بعد از اینکه هدف بلندمدت خود و دلیلی که باید به آن برسید را روزانه چک کردید، به تعویق انداختن کارها را کنار میگذارید. صرفاً
یادآوری روزانه اهداف یکی از راههای انگیزهبخش برای اقدام و دست به عمل زدن است.

دست به کار شوید

تغییر زمانی حاصل میشود که دست به کار شوید. صرفاً دانستن یک چیز کمک چندانی نمیکند باید اقدام کنید. به همین خاطر
پیشنهاد میکنم همین امروز این فرایند را طی کنید:

قدم اول: هدف بلندمدتتان را روی کاغذ بنویسید. با دقت و بطور شفاف و با جزییات این هدف را تعریف کنید.
قدم دوم: بنویسید چرا میخواهید به این هدف برسید؟ دلیل احساسی که با خواندن آن شور و اشتیاق بگیرید را شرح دهید. رسیدن
به این هدف چه تغییراتی در زندگیتان ایجاد میکند؟
قدم سوم: پیشرفت روزانهای که برای رسیدن به این هدف بدست آوردهاید را روی کاغذ بیاورید. به این ترتیب به راحتی میتوانید
ببینید در مسیر درست هستید یا نه.
قدم چهارم: این فرایند را روزانه انجام دهید. اگر هدف بلندمدت شما روزانه ۱۵ دقیقه ارزش وقت گذاشتن برای نوشتن دوباره ندارد،
باید فکری به حال خودتان کنید!

فرهنگ سازی بورس

 

تحلیل تصویری تکنیکال را در کانال تلگرام و آپارات ببینید:

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse

ما را در آپارات دنبال کنید: aparat.com/kargozari.org

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *