گزارشات منتشر شده در کدال ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۹

زشریف
#زشریف در ۹ ماهه عقب گرد کرد و ۵۳۶ ریال سود محقق کرده است سهمی که در ۳ ماهه با سود عملیاتی ۱۰۲ و سود خالص ۱۶۰ میلیار ریالی و سود هر سهم ۳۰۹ ریالی مواجه بوده و درامد سرمایه گذاری ها و متفرقه نیز موثر است
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۷۲ و سود خالص ۳۳۱ میلیارد ریال بود در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۸۷ و سود خالص ۲۷۸ میلیارد ریال شد.
شبریز
مهم برای #شبریز
پتروشیمی تبریز در ۶ماهه ۳۱۵۷ میلیارد ریال سود محقق کرده است مدت مشابه سال قبل ۱۰۰۹میلیارد ریال بود.
دلقما
#دلقما در حالی که در گزارش ۶ ماهه امسال نسبت به سال قبل تحول عملیاتی قوی نداشته با کمک سود غیرعملیاتی در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۲۵۶۵ ریالی رسیده است
دتماد
#دتماد با سرمایه قدیم در ۶ماهه حسابرسی شده ۲۹۹۹ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است.
سیلام
#سیلام در ۹ ماهه به سود آوری رسیده و در حالی که مدت مشابه سال قبل ۳۱۱ ریال زیان به ازای هرسهم داشت در ۹ ماهه امسال ۷ ریال سود دارد.
ودی
بیمه #ودی در ۶ ماهه به سود ۳۵۸۱ ریالی به ازای هر سهم رسیده و ۸۹۵۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
کگهر
#کگهر در ۶ماهه تلفیقی به ازای هرسهم ۱۰۹۷ ریال و در سود اصلی نیز ۱۱۱۸ ریال سود محقق کرده است
داوه
صنايع شيميايي داروئي ارسطو از زیر مجموعه های #داوه در ۶ ماهه به سود ۴۲ میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه این عدد ۲۰ میلیارد ریال بود
فخوز
فخوز در زیر مجموعه ها جالب عمل کرده است صنعتي و معدني توسعه فراگیر سناباد از زیر مجموعه های فخوز در ۶ ماهه سال قبل ۲۶۴ و ۶ ماهه امسال ۲۱۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است
سدشت
سدشت به مجمع دعوت کرد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان خالد اسلامبولي(وزرا)-خيابان نهم-پلاک ۲۲-طبقه دوم برگزار میگردد
لوتوس
لوتوس را با سرمایه قدیم میبینیم در ۳ماهه ۲۱۷ ریال و ۶ ماهه ۵۹۰ریال و ۹ ماهه ۹۳۴ ریال سود محقق کرده است
در ۳ماهه ۱۴۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰۰میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۹۲۱ و سود خالص ۳۵۴۱ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۶۱۷۴ و سود خالص ۵۶۰۳ میلیارد ریال است
وایرا
وایرا یا سرمایه گذاری صنایع ایران در ۱۲ماهه به سود ۱۲۷۴ ریالی رسیده است
خبهمن
خبهمن امشب پرکار است بازرگاني عصر بهمن دیگر زیر مجموعه این شرکت با فروش سرمایه گذاری ها در ۶ ماهه ۶۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است
لسرما
لسرما ۶ ماهه تلفیقی ۵۳۱ و ۶ ماهه اصلی ۴۱۳ ریال محقق کرده است
قثابت
قثابت ۳ ماهه به زیان ۱۹۴ ریالی رسیده است مدت مشابه قبل زیان شرکت ۳۸ ریال و کل سال قبل ۲۳۶ریال بود
وخارزم
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه از زیر مجموعه های #وخارزم در ۶ ماهه به سود ۲۱۵ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۱۲۹ میلیارد ریال سود خالص داشت.
وتوکا
تهيه و توليد مواد اوليه استقلال سپاهان اززیر مجموعه های #وتوکا در ۶ ماهه ۷۲ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۶ ماهه قبل این عدد ۲۱ میلیارد ریال بود.
وگستر
#وگستر ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۳۵۴۶ ریالی رسیده است
وایران
#وایران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت. درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد
محل تامین: مطالبات و آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی ها
وسینا
#وسینا ۶ ماهه تلفیقی ۲۶۵ و ۶ ماهه سود اصلی ۱۳۵ ریال سود محقق کرده است
قنیشا
#قنیشا هم تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد و تامين سرمابه در گردش جهت خريد چغندر قند که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
غبشهر
#غبشهر و توضیحات افزایش نرخ
انواع روغن مایع ۱۰% انواع روغن نیمه جامد ۱۳% انواع روغن خام به جز آفتابگردان ۸% روغن خام آفتابگردان ۹% قیمت های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای ( هر دلار ۴۲۲۰۰ ریال) می باشد و طبق اعلام دولت تغییری در نرخ ارز برای واردات روغن خام وجود نخواهد داشت، لازم به ذکر است که قیمت های روغن خام در بازارهای جهانی در دو ماهه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. علاوه بر قیمت های جهانی، هزینه حمل محصولات از هفته قبل ۳۰% افزایش یافته است. ( که حدود ۲% فروش می باشد. ) و افزایش نرخ فوق بابت جبران بخشی از هزینه های افزایش یافته می باشد.
شپدیس
#شپدیس با کمک سود های تسعیر در حالی که ۹ ماهه ۵۱۴۷ ریال سود محقق کرده بود در ۱۲ماهه به سود ۹۵۸۱ ریالی رسیده است .
البته باید گفت سود ناخالص نیز از ۲۷۰۸۱ به ۴۷۳۴۵ میلیارد ریال رسیده و نشان میدهد در حوزه عملیاتی هم موفق بوده . سایر درامد ها از ۶۲۱۹ به ۱۸۸۵۶ میلیارد ریال رسیده . اثرات رشد نرخ اوره و دلار در ۳ ماهه چهارم سهم مشهود .
وهنر
#وهنر گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۹۹۳,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور توسعه فعاليت ها در صنعت هنر و همچنين ارائه خدمات بازار سرمايه که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
مارون
تينا تدبير #مارون از زیر مجموعه های این شرکت در ۶ ماهه ۳۶۳ میلیارد ریال سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها داشته است

بتا سهم

#کدال_نگر

کدال / کدال / کدال / کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *