ولبهمن

#ولبهمن در ابان ۹۶ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۱۳۰ میلیارد ریال درامد ۸ ماهه ثبت کرده و ۵۹۷ میلیارد ریال هزینه مالی و در نهایت ۵۳۳ میلیارد ریال سود ناخالص دارد.

چکاپا
#چکاپا در ابان به فروش ۸۰۸ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۱۲ ماهه به ۵۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده است . نکته جالب این است در نرخ فروش در مهر ۱۳۷,۶۸۰,۴۹۱ ریال ابان با رشد ۱۴۷,۶۷۶,۰۷۶ ریال بوده اس
#ثاباد فروش دارایی میزند
شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران به استناد بند یک مصوبه صورتجلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۹۹/۰۱/۲۱ و بند دو مصوبه صورتجلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ هیات مدیره شرکت و همچنین ردیف ۲ از مصوبه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۹/۰۱/۲۹ شرکت رفاه و گردشگری تامین (هگتا) ۴۹% حق السهم خود از ملک پروژه آرامش خود واقع در منطقه قاسم آباد، خیابان شریعتی، خیابان مروارید، نبش مروارید۳( نبش جنوبی ) را برابر اسناد و مدارک پیوست با قیمت پایه از طریق مزایده کتبی واگذار می نماید. قیمت پایه مزایده ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دویست و پنجاه میلیارد ریال) می باشد.
بنیرو
#بنیرو شهریور ۶۷۴ میلیارد ریال و مهر با افت ۳۰۸ میلیارد ریال و ابان هم کمی افت کرد ۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشت جمعا۸ ماهه ۲۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۲۲۵۹ میلیارد ریال بود.
دتوزیع
#دتوزیع با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-149 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – خيابان وليعصر – بالاتر از وحيدي دستگردي – خيابان شهيد بابک بهرامي – پلاک ۸۸ – شرکت توزيع داروپخش برگزار میگردد
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
کچاد
#کچاد ۲ماه گذشته عالی بوده و با همین فرمان ۹ ماهه خوبی میدهد سهم در ابان با فروش ۲۶۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه شده است در ابان نرخ کنسانتره با رشد ۱۸,۲۶۵,۷۵۶ و گندله نیز ۲۷,۳۱۲,۳۹۹ ریال. در مهر ۲۵۶۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ کنسانتره با رشد ۱۶,۸۴۰,۸۲۱ و گندله نیز ۲۵,۱۶۰,۴۲۱ ریال شده  شهریور ۱۴۴۱۷ میلیارد ریال بوده جمعا۷ ماهه ۱۲۶۲۹۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۳۵۹۷ میلیارد ریال است.
جم
#جم چند ماهی است بهتر شده  در ۳ماهه اول ۲۶۶۹۳ میلیارد ریال فروش داشت  در تیر ۹۸۸۹ میلیارد ریال در مرداد ۱۳۶۲۱ میلیارد ریال در شهریور به ۱۸۵۸۳ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ها رشد خوبی داشته است و در مهر این عدد ۱۷۷۶۸ میلیارد ریال شده و نرخ فروش اتیلن به ۸۵,۲۱۷,۶۲۵ و پلی اتیلن سبک صادراتی ۱۶۷,۸۵۴,۲۰۸ ریال است
در ابان با رشدی چشم گیر ۲۳۷۶۴ میلیارد ریال و نرخ اتیلن ۱۴۰,۳۷۰,۹۱۱ ریالی رسیده  جمعا ۸ ماهه به فروش ۱۳۴۱۹۷ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل این عدد ۷۹۷۲۴ میلیارد ریال بوده است.
فولاژ
#فولاژ در ابان بهتر از مهر بود و ۶۰۰۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۶۹,۸۲۱,۸۵۱ ریال شده  مهر ۵۹۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش و به ۱۵۳,۴۸۱,۷۲۵ ریال رسیده
شهریور ۵۶۴۹ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۳۱,۲۵۹,۱۳۷ ریال بوده  ۸ماهه فروش ۳۶۲۵۲ میلیارد ریال بوده. مدت مشابه این عدد ۱۷۷۱۴ میلیارد ریال بوده
#ولساپا با ثبات پیش رفته
در شهریور ۶۶۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی ۱۶۷ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
در مهر ۴۸۴ میلیارد ریال سودتسهیلات و ۱۵۶ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
در ابان ۵۳۱ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۵۲ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
و در نهایت ۳۸۵۸ میلیارد ریال جمع درامد و ۱۱۳۵ میلیارد ریال هزینه مالی
تراز ۸ ماهه ۲۷۲۳ میلیارد ریال شد.
کپرور
#کپرور در شهریور با رشد ۵۷۶ میلیارد ریال و مهر ۴۲۰ میلیارد ریال و ابان ۵۲۵ میلیارد ریال شد  نرخ شهریور ومهر به ۲۹,۵۰۹,۵۲۸ ریال و ابان ۲۷,۹۶۵,۸۵۸ ریال رسید .کل فروش۸ ماهه ۳۰۰۷ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد ۱۴۶۴ میلیارد ریال بوده است.
خپارس
#خپارس در ۳ ماهه گذشته خوب بوده سهمی که در ابان ۲۱۶۶ ، مهر ۲۸۴۰ ، شهریور ۲۳۰۴ میلیرد ریال بوده است . مجموع ۸ ماهه ۱۶۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه ۴۰۴۱ میلیارد ریال بوده است. رشد قابل توجهی داشته نسبت به مدت مشابه قبل داشته ولی در سود اوری موفق نبوده
دتماد
#دتماد گزارش خوبی داشت و در کل چند ماهی است بهتر شده ولی ابان کمی افت کرد شهریور ۷۸۷ میلیارد ریال بوده . در ۳ ماهه سوم در مهر ۸۰۳ میلیارد ریال و ابان با کمی افت ۶۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و۸ ماهه ۴۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۲۱۶۲ میلیارد ریال بود.
کحافظ
#کحافظ فروش های خوبی رادر این مدت داشته و ابان رشد کرد و ۲۵۴ میلیارد ریال بود مهر شبیه ماه قبل بود و ۲۰۳ و شهریور ۲۰۰ کل ۴ ماهه اول ۴۹۱ میلیارد ریال بوده و حالا جمعا به ۱۳۳۲ میلیارد ریال رسیده .مدت مشابه ۴۸۳ میلیارد ریال بوده.
کماسه
#کماسه به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ) متوقف می گردد.
ثشرق
#ثشرق
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-061 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱۳۵,۸۸۷,۵۲۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۴,۱۱۲,۴۷۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
کلوند
#کلوند ابان خوبی داشت سهم درشهریور ۳۳۰ میلیاردریالی شد و مهر با افت ۲۹۰ میلیارد و ابان ۳۸۱ میلیارد ریال رسید در ۸ماهه ۲۲۵۰ میلیارد ریال بوده است و پیشرفت خوبی داشته است مدت مشابه عدد ۱۲۱۲ میلیارد ریال بود.
دلر
#دلر ۳ ماهه اخیر خوب بوده در شهریور ۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و در مهر نیز بت ۹۲۰ میلیارد ریال و ابان ۱۰۰۹ میلیاردریال تمام کرده است و۸ماهه ۷۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است .
پاکشو
#پاکشو در شهریور ۲۹۱۴ میلیارد ریال و مهر با رشدی خوب ۲۹۳۳ میلیارد ریال بوده و ابان ۳۶۴۷ میلیارد ریال و رشد خوبی در۳ ماهه اخیر داشت ۸ ماهه ۲۰۰۶۶ میلیارد ریال درامد داشت . نرخ در شهریور ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال و مهر ۱۱۷,۳۱۲,۲۶۷ ریال و ابان ۱۳۵,۲۲۶,۱۱۹ ریال است. مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۹۸۳ میلیارد ریال بوده است.
حفارس
#حفارس در ابان ۲۸۸ و مهر ۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشت شهریور ۳۴۸ و مرداد ۳۴۷ میلیارد ریال درامد داشته است در مجموع ۸ ماهه ۳۵۲۵ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل شرکت ۲۶۹۴ میلیارد ریال است
مارون
#مارون بسیار خوب عمل کرده و ابان ۱۹۹۹۲ میلیارد ریال فروش داشته سهمی که شهریور هم با عدد خوب ۱۴۹۹۱ میلیارد ریالی و مهر ۱۵۳۹۵ میلیارد ریال مواجه بوده است .
۸ ماهه ۱۰۷۲۲۳ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۷۶۴۷۸ میلیارد ریال بود. در مورد نرخ ها شهریور با رشدی خوب ۸۵,۰۴۳,۵۳۷ ریال و مهر ۱۰۱,۹۷۴,۵۳۸ ریال ابان با رشد ۱۳۲,۶۱۵,۰۱۰ بوده و رشد خوبی داشته است.
خراسان
#خراسان ۲ ماه گذشته خوب بود در ابان ۲۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۵۱,۹۰۶,۶۲۹ ریال است
در مهر ۲۱۱۵ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ صادراتی اوره شهریور ۴۰,۱۵۳,۱۱۷ ریال و مهر ۴۶,۰۳۳,۶۸۲ ریال !! جمعا ۸ ماهه ۱۱۹۳۱ میلیارد ریال فروش زده مدت مشابه ۹۱۵۶ میلیارد ریال بوده است
کتوکا
فروش #کتوکا در شهریور با رشدی خوب ۵۳۷ میلیارد ریال در مهر با کمی افت ۳۶۷ میلیارد ریال و ابان ۴۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و۸ ماهه ۲۹۸۳ میلیارد ریال فروش داشته ۳ ماه گذشته خوب بوده است.
توریل
#توریل در ابان ۵۷۳ ، مهر ۶۱۵ و شهریور با رشدی خوب ۶۷۸ میلیارد ریال درامد داشته و به جمع درامد ۸ ماهه ۵۳۵۰ میلیارد ریالی رسیده . سال قبل در کل سال این عدد ۵۴۷۵ میلیارد ریال بود
پرداخت
#پرداخت در تیر ۲۲۹۲ میلیارد ریال و مرداد هم ۲۳۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۲۳۷۱ میلیارد ریال و مهر ۲۲۶۳ و ابان ۲۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشت ۸ ماهه ۱۷۷۰۶ میلیارد ریال درامد داشته است . کل سال قبل ۲۰۸۰۳ میلیارد ریال بوده است.
کرماشا
#کرماشا کل ۵ ماهه ۵۵۰۵ میلیارد ریال در شهریور ۴۴۲۵ میلیارد ریال و مهر ۱۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۲۵۳۷ میلیارد ریال رسید . نرخ فروش شهریور ۳۹,۹۸۰,۷۸۵ ریال بوده بیش از ۸۰ هزار تن فروخته است نرخ فروش مهر نیز ۴۶,۶۰۵,۸۶۱ ریال بوده و ابان ۵۱,۳۲۹,۴۴۹ ریال . جمع فروش ۸ ماهه ۱۴۹۸۱ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۸۱۵۸ میلیارد ریال است.
بالبر
#بالبر در ابان ۴۴۵ و در مهر ۴۷۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش در اولین ماه سال مالی ۱,۶۴۸,۰۸۰,۵۸۶ ریال و ابان هم ۱,۶۶۳,۰۸۲,۶۴۵ ریال است. ۲ماهه ۹۱۹ میلیارد ریال فروش داشته
زپارس
#زپارس در ابان ۱۲۵ ، مهر ۳۲ و شهریور ۴۳ میلیارد ریال درامد داشته و کمی افت کرد در مجموع ۱۱ ماهه به فروش ۱۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
وخارزم
#وخارزم در ابان ۵۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا ابان ۱۰۸۲۴۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
قچار
#قچار در ابان ۵۴۸ میلیارد ریال فروش داشته و تا ابان به فروش ۲۳۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
وخارزم
#وخارزم در ابان ۵۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا ابان ۱۰۸۲۴۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
زپارس
#زپارس در ابان ۱۲۵ ، مهر ۳۲ و شهریور ۴۳ میلیارد ریال درامد داشته و کمی افت کرد در مجموع ۱۱ ماهه به فروش ۱۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
سشمال
#سشمال سال مالی متفاوتی دارد . در شهریور ۲۳۴ و مهر ۲۷۲ میلیارد ریال و ابان ۲۹۵ میلیارد ریال بوده است به هر حال۱۱ ماهه ۲۱۶۲ میلیارد ریال فروش داشته است.
وبملت
تراز #وبملت تا ۷ ماهه تراز ۸۲۳۴۴ میلیارد ریال مثبت است ۳ماهه تراز ۲۷۹۰۸ میلیارد ریال مثبت بود .
#وبملت خاص بوده و در تراز آبان ۳۱۲۹۵ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۵۴۴۴ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز تا ۸ ماهه ۹۸۱۹۵ میلیارد ریال مثبت است.
وآتی
#واتی در آبان ۲۶۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۴۳۱۹۹۷ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است
شخارک
#شخارک در این چند ماه روند صعودی در فروش گرفته است در شهریور خوب بود و۴۳۴۸ میلیارد ریال فروخت و نرخ به ۴۰,۷۴۵,۹۸۶ ریال رسیده بود در مهر ۶۰۱۳ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۴۸,۴۰۴,۲۹۲ ریال بوده در ابان ۵۷۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با رشد ۶۱,۹۹۹,۲۶۶ ریال شده جمعا ۸ماهه ۲۵۶۳۳ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۱۶۵۲۴ میلیارد ریال بوده است.
فباهنر
#فباهنر در ابان با کمی افت ۲۹۰۰ و مهر ۳۲۵۲ و شهریور ۳۰۹۲ میلیارد ریال فروش داشت تسمه و ورق مسی در شهریور ۱,۵۴۹,۵۶۱,۹۳۰ ریال نرخ خورده است و مهر ۱,۶۷۵,۵۸۷,۳۶۱ ریال و ابان ۱,۹۶۵,۹۸۶,۳۶۴ ریال که رشد کرده است
مجموع۸ماهه به فروش ۱۸۴۰۲ میلیارد ریالی رسیده است.
قاسم
#قاسم در ابان ۳۶۰۹ و در مهر ۳۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲۳۸۷۳ میلیارد ریال جمع درامد ۸ ماهه بوده است.
خکار
#خکار و افزایش نرخ با تصویب کمیته خرید شرکت مگاموتور، نرخ مجموعه های اویل پمپ، دریچه هوا و واتر پمپ به طور میانگین از ۳۰ تا ۵۲ درصد افزایش داشته است که در نتیجه از این بابت تعدیلی معادل ۱۱۷ میلیارد ریال برای ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ برآورد میگردد که در فعالیت ماهیانه آبان ماه اعمال خواهد شد.

بتا سهم

#کدال_نگر

سود ناخالص / سود ناخالص / سود ناخالص / سود ناخالص / سود ناخالص / سود ناخالص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *