کمنگنز

#کمنگنز در شهریور با رشدی خوب ۱۸۰ میلیارد ریال فروش و نرخ فروش ۱۷,۲۶۱,۴۹۴ ریال بود در مهر این عدد ۱۶۱ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۱۹,۰۰۵,۶۸۵ ریال . در ابان فروش ۱۴۷ و نرخ فروش ۱۸,۹۸۷,۶۱۸ ریال .جمع فروش ۸ ماهه ۱۱۱۴ میلیارد ریال بوده مدت مشابه این عدد ۶۵۴ میلیارد ریال بوده است.

وپست

تراز #وپست بازهم مثبت است و در ابان ۱۶۸۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۱۹۲ میلیارد ریال سود پرداختی سپرده دارد . تراز تا ۸ ماهه ۳۷۵۵ میلیارد ریال مثبت است.

سکرد

#سکرد در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۸۵ میلیارد ریالی رسیده و ابان این عدد ۱۶۰ میلیارد ریال بود ۲ ماهه ۳۴۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۳۱۵ میلیارد ریال.

حخزر

#حخزر ۲ ماه است که بهتر شده است . در شهریور ۳۶۴ میلیارد ریال و در مهر نیز ۳۴۷ میلیارد ریال شده بود در ابان این عدد به ۳۷۳ میلیارد ریال رسید جمعا ۲۶۴۹ میلیارد ریال فروش داشت . کل سال قبل ۳۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت.

داسوه

#داسوه در شهریور به ۱۵۸ میلیارد ریال رسیده و مهر ۳۳۰ میلیارد ریال بوده وابان ۳۹۵ میلیارد ریال رشد داشته .۸ماهه ۱۸۸۵ میلیارد ریال بوده.

غدیس

#غدیس شهریور ۵۱۸ و مهر ۳۹۴ میلیارد ریال و ابان ۳۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است .۸ماهه ۳۷۳۴ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه این عدد ۲۰۶۸ میلیارد ریال بوده است.

پلاسک

#پلاسک پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه شرکت پلاسکوکار سايپا به استحضار می رساند مقرر گرديد گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران توسط امور مالي شرکت تهيه و نتيجه گزارش مذکور در جلسه آتي هيات مديره مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

فزرین

#فزرین در ابان با فروش ۳۴۲ میلیارد ریالی عدد خوبی داشت و به فروش ۲۳۲۱ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۸۷۶ میلیارد ریال بوده است.

خچرخش

#خچرخش در ۵ ماهه ۹۲۷ و در شهریور ۲۴۶ میلیارد ریال و مهر ۳۶۲ میلیارد ریال و ابان ۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۸ ماهه ۱۸۵۲ فروش داشت در مدت مشابه این عدد ۶۸۰ میلیارد ریال بوده ورشد خوب داشته است.

دی

تراز بانک #دی همچنان منفی است در ابان هم ۲۰۳۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۰۷۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۸ ماهه ۱۲۴۸۳ میلیارد ریال منفی است.

سیستم

#سیستم در ابان ۲۱۸ میلیارد ریال درامد داشته و به فروش جمعا ۸ ماهه ۱۴۲۷ میلیارد ریال رسیده کل عدد فروش سال قبل ۱۴۸۹ میلیاردریال بود‌.

خپویش

#خپویش در شهریور ۷۳۹ میلیارد ریال و مهر ۸۰۱ میلیادر ریال و ابان با رشد ۱۱۵۸ میلیارد ریال فروش رسیده جمع فروش ۸ماهه به ۶۱۰۹ میلیارد ریال رسیده است.

شاراک

#شاراک مهر وابان خوبی داشته و گزارش های خوبی زده است سهمی که
در شهریور با رشدی خوب ۸۹۸۹ میلیاردریال فروش داشت و نرخ به عدد خوب ۲۰۵,۷۲۷,۸۱۹ ریالی رسیده مهر این عدد ۹۲۴۷ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۲۵۴,۰۱۵,۰۳۳ ریال که رشد خوبی داشته است ابان این عدد ۱۰۹۱۷ میلیارد ریال است و نرخ بازهم رشد کرده جمعا ۸ ماهه ۵۷۴۲۹ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش ۴۳۶۵۶ میلیارد ریال بوده است.

کسعدی

#کسعدی در ابان ۱۳۶ و در مهر نسبت به شهریور افت کرده و ۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشت شهریور ۱۴۶ میلیارد ریال رسیده است جمع فروش ۸۵۷ میلیاردریال بوده . در مدت مشابه این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *