شدوص

#شدوص در دی و بهمن کم شد
سهم بهمن ۲۷۱ و دی ۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با فروش خوب ۴۰۷ میلیاردریالی ، ابان با فروش ۲۸۱ میلیارد ریالی مواجه شده است و ۲۹۸۱ میلیارد ریال جمع فروش ۱۱ ماهه بوده و مدت مشابه این عدد ۲۳۵۲ میلیارد ریال بوده است

قمرو

#قمرو در بهمن ۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۰۴۰ میلیارد ریال فروش ۷ ماهه بوده و مدت مشابه این عدد ۵۱۱ میلیارد ریال بود

تکشا

#تکشا بهمن خوبی داشت و ۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشت در دی ۶۸ میلیارد ریال فروش داشت در مجموع ۱۱ ماهه این عدد ۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه این عدد ۳۶۸ میلیارد ریال است

لکما

#لکما پیرو نامه شماره۱۳۹۹/۴۶۷۹/۲۰مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در مناقصه و جهت حفظ صیانت از حقوق سهامداران و ذینفعان به استحضار می رساند که، این شرکت در مناقصه شرکت ارتباطات زیر ساخت با موضوع ” خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه و سیستم های فناوری اطلاعات به همراه خرید تجهیزات یدکی” برنده نگردیده است.

غشهداب

#غشهداب در بهمن ۲۶۶ ، دی ۲۰۷ ، اذر ۱۹۲ و ابان ۲۳۶ و مهر و ۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشت جمع فروش ۲۲۳۹ میلیارد ریالی رسیده است
نرخ فروش رب در مهر ۹۶,۶۰۴,۲۹۸ ریال و ابان ۱۱۷,۸۳۳,۹۵۲ ریال و اذر ۱۲۲,۰۳۶,۷۵۰ ریال و دی ۱۵۲,۹۳۳,۰۵۴ ریال بهمن ۱۲۴,۴۲۰,۱۶۸ ریال شده است

چخزر

#چخزر در بهمن ۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا به عدد ۲۴۶۳ میلیارد ریالی رسیده است .فروش مدت مشابه سال قبل ۱۴۴۹ میلیارد ریال بود .

دسینا

#دسینا در دی و بهمن اندکی بهتر بود سهمی که در مهر ۳۳۱ میلیارد ریال و ابان ۳۵۳ میلیارد ریال اذر ۳۷۰ میلیارد ریال و دی با رشد ۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشته در بهمن هم به ۴۱۷ میلیارد ریال رسیده
جمع فروش به ۳۶۸۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه این عدد ۳۳۰۵ میلیارد ریال بوده است

دبالک

#دبالک سال مالی را خوب اغاز کرده و در دی ۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است و بهمن ۲۴۱ میلیارد ریال
مجموعا ۵۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه ۱۹۱ میلیارد ریال است .

درهاور

#درهاور در بهمن ۱۲۴ ، دی ۱۶۹ و اذر ۱۲۵ میلیارد ریالی بود و در مجموع۱۱ ماهه به ۱۵۰۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۷۷۸ میلیاردریال فروش داشته و رشد حدود ۲ برابری را دارد

زکشت

#زکشت در نیمه دوم فروش بهتری داشت
در مهر این عدد ۸۴ میلیارد ریال شده و ابان هم ۱۰۳ میلیاردریال و اذر ۹۱ میلیارد ریال در دی هم ۹۱ میلیارد ریال بود و بهمن به ۱۰۳ میلیارد ریال رسید
جمع فروش۱۱ ماهه ۹۱۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه این عدد ۶۰۴ میلیارد ریال بوده است

وپاسار

#وپاسار تراز بهمن را داد ۱۸۲۴۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۵۲۳۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ۹ ماهه این عدد ۳۴۳۲۷ میلیارد ریال و ۱۰ ماهه ۴۱۱۶۸ میلیارد ریال و ۱۱ ماهه ۴۴۱۵۳ میلیارد ریال است

سکرما

#سکرما در دی در اولین ماه سال مالی ۲۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است در بهمن این عدد ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است . ۲ ماهه ۴۷۲ میلیارد ریال بوده است .

سقاین

#سقاین با توجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱٫۴۰۰٫۱۳۷ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۵٫۶۰۱ ریال محقق گردد.

لبوتان

#لبوتان در بهمن ۳۲۵۰ و دی عملکردی بهتر نسبت به ماه های قبل را داشته و ۳۴۸۴ میلیارد ریال فروش داشته جمع فروش ۱۱ ماهه ۲۵۰۹۲ میلیارد ریال است. مدت مشابه قبل ۱۵۹۰۲ میلیارد ریال بوده است

غمینو

#غمینو در بهمن ۲۹۶ ، دی ۲۶۴ ، اذر با فروش ۲۳۰ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۶۹ میلیارد ریال رسید . ۱۱ماهه قبل عدد ۱۱۶۹ میلیارد ریال بوده است.

فجر

#فجر در بهمن ۳۲۰۰ میلیارد ریالی بود . نرخ فروش هم ۲۲۶,۴۶۲,۵۷۳ ریال. دی خوب بود و ۳۲۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ هم ۲۲۷,۸۸۳,۰۳۱ ریال شده. اذر ۲۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۲۰۸,۳۵۴,۴۸۸ ریال است
جمعا۱۱ ماهه ۲۴۷۹۸ میلیارد ریال فروش داشته . مدت مشابه این عدد ۱۰۷۹۸ میلیارد ریال بوده است.

پخش

#پخش البرز ابان با کمی افت ۳۸۸۰ میلیارد ریال و اذر ۴۹۸۲ میلیارد ریال و دی با افت ۳۷۸۱ میلیارد ریال بوده و بهمن هم ۴۱۲۴ میلیارد ریال افت کرده جمعا ۱۱ ماهه ۳۹۶۴۷ میلیارد ریال فروش داشته .

کفرا

#کفرا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-147 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳۷۲,۸۸۶ میلیون ریال به‌مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۱۸۸۲۶ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۸۲۸۸ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سباقر

#سباقر در بهمن ۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۱۱ ماهه به ۱۴۹۵ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه این عدد ۸۷۹ میلیارد ریال بود .

بیمه میهن

بیمه #میهن هم تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۵۲۲,۱۰۷,۵۸۱,۶۱۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار در جهت توسعه پرتفوي حق بيمه و افزايش سهام بازار و تقويت توان مالي شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

سصوفی

#سصوفی در مهر فروش به ۴۲۶ میلیارد ریال رسیده و ابان ۳۲۱ میلیارد ریال و اذر ۳۶۷ میلیارد ریال بود در دی نیز افت کرده و ۲۳۶ میلیارد ریال فروش زد در بهمن این عدد ۲۹۷ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۴۰۹۳ میلیارد ریال بوده که مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۴۱ میلیارد ریال بوده است.

 

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *