ورنا

#ورنا در بهمن ۲۹۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و عمده ان از محل فروش خساپا بوده است .سهم تا بهمن ۱۱۶۲۶۸۲ میلیون ریال سود نقدی مجمع گرفته است

فولاژ

یک گزارش خوب دیگر از #فولاژ و بازهم رکورد ماه های قبل را شکست
در بهمن با رشدی خوب ۷۱۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ نیز ۲۰۰,۱۴۵,۵۸۱ ریال. فولاژ در دی ۶۹۰۰ میلیارد ریال بود و بهتر از اذر نرخ فروش نیز ۱۹۹,۱۲۰,۷۹۲ ریال
اذر بهتر از ابان بود و ۶۶۵۷ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۷۵,۰۹۳,۹۰۹ ریال است. ۱۱ ماهه فروش ۵۶۷۰۶ میلیارد ریال بوده. مدت مشابه این عدد ۲۵۴۰۴ میلیارد ریال بوده

بموتو

#بموتو در بهمن ۱۸۴۴ میلیارد ریال بود و عالی بود نرخ فروش ۹,۴۹۳,۶۱۷ ریال بوده است و نشان میدهد دو ماه اخیر عالی بود. اذر با رشدی خوب این عدد ۸۹۲ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۳۹,۲۳۵,۲۴۹ ریال
دی به ۱۱۱۱ میلیارد ریال رسید
جمع فروش۵ ماهه ۴۸۲۸ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد ۳۳۱۳ میلیارد ریال بوده است.

لخزر

#لخزر در بهمن ۱۳۴۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشت در دی با فروش ۹۰۹ میلیارد ریالی هم عدد خوبی راثبت کرد عمده فروش شرکت در محصولات غذاساز است همان پلوپز خودمان که خداوکیللی ته دیگ های محشری رو میکند در این ۲ ماه فروش خوبی داشته
در مجموع ۸۵۹۳ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه این عدد ۳۷۸۲ میلیارد ریال بوده است

سغرب

#سغرب در بهمن ۲۵۶ و دی ماه ۲۷۰ میلیارد ریال فروخته است و رشد خوبی داشته مجموع فروش به ۲۱۰۹ میلیارد ریال رسیده است

ساراب

#ساراب در بهمن اندکی بهتر از دی بود
سهمی که مهر با رشد به ۲۰۵ میلیارد ریال رسید در ابان این عدد با ۲۳۷ میلیارد ریال صادرات کلینکر با رشدی خوب به ۵۳۰ میلیارد ریال رسیده و اذر هم ۳۲۴ میلیارد ریال بود
دی این عدد ۲۹۶ میلیادر ریال شده است و بهمن ۳۲۱ میلیارد ریال
جمعا ۱۱ماهه به فروش ۲۸۷۳ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۱۳۲۶ میلیارد ریال بوده است

فلامی

#فلامی در اذر ۶۷ میلیارد ریال شد ولی در دی افت کرد و ۴۱ میلیارد ریال بوددر بهمن دوباره به ۶۳ میلیارد ریال رسید. ۵ماهه اخیر به فروش ۳۰۶ میلیارد ریالی رسیده است ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است.

ولصنم

#ولصنم اولین ماه از سال مالی را با درامد ۵۰ میلیارد ریالی اغاز کرد در بهمن این عدد ۶۱ میلیارد ریال بود و جمعا ۲ ماهه ۱۱۲ میلیارد ریال شده است

تکمبا

#تکمبا تا دی ۱۹۰۱ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن با فروش بهتر ۴۲۲ میلیارد ریالی به جمع ۲۳۲۴ میلیارد ریالی رسید .

لسرما

#لسرما در بهمن ۲۶۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشت دی ۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۹۹۴ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه قبل ۹۸۳ میلیارد ریال بوده است

دکیمی

#دکیمی در ۳ ماهه سوم مهر ۲۱۶ میلیارد ریال و ابان ۳۲۶ میلیارد ریال و اذر ۲۹۶ میلیارد ریال شده بود در دی در همین حدود بوده و ۲۵۰ میلیارد ریال فروش داشت بهمن به ۲۰۴ میلیارد ریالی رسید
جمع ۱۱ ماهه ۲۲۷۱ میلیارد ریال بوده

کساپا

#کساپا در بهمن ۱۴۷ میلیارد ریال درامد داشت و عدد بدی نبود در مجموع ۱۱ ماهه به فروش ۱۲۷۴ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۷۱۱ میلیارد ریال بود

زمگسا

#زمگسا در بهمن ۱۹۲ میلیارد ریال ، دی ۱۶۴ ، اذر با فروش ۱۵۷ میلیارد ریال در حد متوسط پیش رفته و ۱۵۱۷ میلیارد ریال ۱۰ ماهه درامد داشته است مدت مشابه ۱۱۷۸ میلیارد ریال بوده است

بالبر

#بالبر در بهمن هم ۱۰۴۹ میلیارد ریال بود و در دی فروش خوبی را ثبت کرد و ۸۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به عدد ۴۲۳۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه ۱۵۲۷ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا اذر طلایی را داشت ۲۲۷۹۰ میلیارد ریال فروش داشته است. در دی فروش به ۲۱۶۴۱ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۸۵۳۷ میلیارد ریال بود سهمی که در شهریور ۱۳۵۶۳ میلیارد ریال فروش بوده و مهر به ۱۶۰۳۵ میلیارد ریال رسیده است
جمعا۱۱ ماهه ۱۵۴۷۳۶ میلیارد ریال بوده و از مدت مشابه ۷۹۴۷۵ میلیارد ریال است .

ثالوند

#ثالوند در بهمن ۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشت جمعا در ۵ ماهه به فروش ۲۱۶ میلیارد ریالی رسیده است

کاوه

وسط این فشار فروش و بده بده ها !! #کاوه خوش درخشید در بهمن ۱۸۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
در دی ۱۶۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشت
در دی ۱۰۲,۲۴۰,۸۷۲ ریال و بهمن ۱۱۸,۴۵۳,۱۰۵ ریال صادر کرده و جمع فروش ۱۱ ماهه ۱۱۷۹۴۸ میلیارد ریال است

فولاد

دی و بهمن بی نظیر برای #فولاد
در بهمن فولاد ۸۳۶۵۳ میلیارد ریال و نرخ ورق گرم ۱۳۱,۲۲۱ ریال
دی با فروش ۸۴۷۲۴ میلیارد ریالی رکورد زد. نرخ ورق گرم ۱۲۶,۸۳۸ ریال است. در اذر با فروش ۷۸۳۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ورق گرم به ۱۲۱,۱۵۸ ریال رسیده
جمع فروش۱۱ ماهه ۶۶۲۹۳۰ میلیارد ریال است
در۳ ماهه اول فروش فولاد ۱۲۶۶۸۵ و در ۳ ماهه دوم ۱۴۶۸۵۹ میلیارد ریال در ۳ ماهه سوم ۲۲۰۹۳۴ میلیارد ریال است

ارفع

#ارفع در بهمن افت فروش داشت و ۴۹۱۵ میلیارد ریال فروش زد نرخ هم ۱۰۵,۴۵۳,۶۶۸ ریال بود
در دی با فروشی خوب ۹۹۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۱۱۲,۷۷۵,۸۰۲ ریال است
اذر ۶۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشته نرخ فروش نیز در داخل ۹۷,۳۱۶,۷۸۹ ریال است

۱۱ ماهه ۵۷۹۴۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۳۰۳۳۵ میلیارد ریال است

لابسا

#لابسا در بهمن فروش خوبی زد و ۷۸۵ میلیارد ریال فروش داشت . دی ۴۱۰ میلیارد ریالی بود سهمی که فروشش در مهر ۴۹۸ میلیارد ریال و ابان ۳۱۵ میلیارد ریال و اذر ۴۷۷ میلیارد ریال بوده است
در مجموع ۴۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت در مدت مشابه این عدد ۳۵۳۷ میلیارد ریال بوده است

سدشت

#سدشت در بهمن ۳۱۷ و دی ۳۵۱ میلیارد ریال فروش داشت در اذر نیز ۲۵۶ میلیارد ریال بود سهمی که ابان ۸۲ و مهر ۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشته و۵ اول سال مالی را با فروش ۱۱۳۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است

زبینا

#زبینا در بهمن ۱۸۴ ، دی ۱۷۶ ، اذر ۱۵۹ میلیارد ریال بوده و ۱۵۹۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۱۲۲۷ میلیارد ریال بود

زگلدشت

#زگلدشت در بهمن ۲۲ دی ۲۰ و آذر ماه به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان رسیده بود . جمع فروش دوره ۱۱ ماهه ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در دوره مشابه سال قبل ۱۰۵ میلیارد تومان است

فخوز

#فخوز در بهمن کمی افت کرد و ۲۶۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشت نرخ داخلی ۱۰۸,۱۳۹,۴۶۵و صادراتی کمی بالاتر است در دی ۳۳۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ داخلی و خارجی تقریبا یکی بود ۱۱۱,۹۰۲,۴۴۶ ریال
در اذر با فروش ۳۲۲۴۷ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۰۷,۲۳۵,۰۹۲ ریالی در صادرات و ۹۷,۷۸۸,۶۷۰ ریالی در داخل مواجه بوده است جمع فروش به ۲۶۸۶۶۵ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۱۴۰۷۷۳ میلیارد ریال بوده است

دفرا

#دفرا در دی و بهمن افت کرد
با هم نگاه به سهم کنیم در مهر ۲۴۷ میلیارد ریال بود در ابان این عدد ۳۰۱ میلیارد ریال و اذر ۳۱۶ میلیارد ریال شده و در دی ماه کاهش داشته ۲۳۴میلیارد ریال و بهمن ۲۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است

هجرت

#هجرت در گزارش های ماهانه در ابان ۳۵۴۲ میلیارد ریال و اذر ۴۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
در دی ماه ۳۱۱۰میلیارد و بهمن ۳۶۵۳ میلیارد ریال فروخته است مجموع فروش به ۳۳۴۷۵ میلیارد ریال رسیده لست کل سال قبل شرکت ۲۹۰۵۴ میلیارد ریال بود

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *