فروش خوب #غمارگ در بهمن ماه

🔹 سال مالی شرکت منتهی به آذر است. شرکت مارگارین در بهمن ۹،۹۴۷ تن روغن نباتی تولید کرده است. متوسط تولید روغن نباتی در سال مالی منتهی به آذر ۹،۱۰۰ تن بوده است.

🔹 مقدار فروش مارگارین در بهمن ۱۰،۰۸۴ تن گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه روغن نباتی در ۱۲ ماه گذشته ۱۰،۷۸۸ تن بوده است.

🔹 غمارگ در آخرین ماه سال مالی خود درآمد خوب ۹۵ میلیارد تومانی داشته است. متوسط درآمد شرکت در ۱۲ ماه سال مالی گذشته ۷۴ میلیارد تومان ثبت شده است. در بهمن ماه درآمد خوب شرکت ۱۰۸ میلیارد تومان ثبت شده است.

🔹 میانگین نرخ ماهانه فروش روغن نباتی در سال مالی گذشته ۷،۸۲۴ تومان به ازای هر کیلو بوده است. نرخ فـروش روغن نباتی در بهمن ۱۰،۶۴۶ تومان گزارش شده است.

ولبد هلالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *