والبر

#والبر پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مالکيت شرکت گروه سرمايه گذاري البرز در شرکت آتي فا به استحضار می رساند سهام شرکت آتي فارمد درتاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ به طور صددرصدي واگذار گرديده و درحال حاضر گروه سرمايه گذاري البرز هيچ رابطه مالکيتي و سهامداري در شرکت مذکور ندارد و هيچ عضو هيات مديره اي در شرکت مذکور مصوب ننموده است.

سنیر

#سنیر در فروردین با فروش ۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۳۴ میلیارد ریال بود .

سهرمز

#سهرمز در فروردین ۲۱۴ میلیارد ریال ، اسفند در حد ماه قبل بود و ۳۶۶ میلیارد ریال فروش داشت بهمن کمی افت کرد ۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشت

جمع فروش۵ ماهه ۲۳۶۷ میلیارد ریال است.

چکارن

#چکارن در فروردین ۱۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۶۵۰ میلیون تومان بود

ونیکی

#ونیکی در فروردین ۱۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۱۷۵۶۷۹۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است

کماسه

#کماسه در فروردین ۵۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۱۴ میلیارد ریال بوده است

سقاین

#سقاین سال مالی را با فروش ۱۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده که مدت مشابه سال قبل ۷۶ میلیارد ریال بود

خرینگ

#خرینگ در مقایسه با فروردین سال قبل فروش خوبی داشته در سال ۱۴۰۰ با فروش ۶۹۶ و در سال ۹۹ با عدد ۱۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود

وسپه

#وسپه در فروردین ۲۹۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۹۲۶۹۲۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فولاد

#فولاد کم کم به ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می شود در فروردین ۹۰۸۵۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ورق گرم ۱۶۵,۱۶۹, ریال است .

خوساز

#خوساز پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش نرخ به استحضار می رساند برمبناي توافقات صورت گرفته با شرکت ساپکو( مشتري ) ، اين شرکت موفق به اخذ موافقت افزايش قيمت فروش محصولات خود گرديده است . ليکن به دليل عدم دريافت قراردادهاي نهايي تا اين تاريخ ، امکان محاسبه تعديلات ناشي از آن ميسر نمي باشد .

زاگرس

#زاگرس در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش ۲۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید . اغاز خوبی برای زاگرس بوده است

وصنا

#وصنا در فروردین ۷۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۷۰۵۷۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کگاز

#کگاز در دوره یک ماهه فروردین به درآمد فروش بیش از ۲۳ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۵% افزایش و نسبت به میانگین سال ۹۹، حدودا ۱۰% افزایش نشان می دهد.

سمازن

#سمازن فروش خوبی در فروردین داشته و ۶۷۹ میلیارد ریال فروش زده است جمعا ۴ ماهه به ۲۴۰۶ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۱۳۶ میلیارد ریال بوده است

کمرجان

#کمرجان فروش خوبی در فروردین داشت و ۴۱ میلیارد ریال فروخت جمع ۴ ماهه به ۱۳۹ میلیارد ریال رسیده است

بجهرم

#بجهرم در فروردین ۱۷۰ میلیارد ریال درامد داشته و مدت مشابه سال قبلش به ۱۱۱ میلیارد ریال رسید

امین

تامین سرمایه #امین
یک گزارش خاص که تا ۵ ماهه ۳۶۱۷ میلیارد ریال درامد داشته و در اسفند این عدد با رشدی خوب ۲۱۴۶ میلیارد ریال شده است و فروردین ۵۱۹ میلیارد ریال
جمع ۷ ماهه به ۶۴۰۹ میلیارد ریال رسیده است . کل ۱۲ ماهه سال قبل ۵۴۴۶ میلیارد ریال بوده است

گوهران

سرمايه گذاري توسعه #گوهران اميد در فروردین ۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۲۸۶۷۵۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شپلی

#شپلی فروش خوبی در فروردین داشته ۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش زده است و نرخ ها نیز رشد داشته کل فروش به ۵۲۸۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۲۵۳۴ میلیارد ریال بود

کگاز

#کگاز فروردین را با فروش ۲۳۳ میلیارد ریالی اغاز کرده است نرخ بطری های صادراتی ۱۳,۸۶۸,۶۹۲ ریال بوده است

شوینده

#شوینده در فروردین ۶۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فجر

#فجر کاشان فروردین را با فروش ۲۵۰۳ میلیارد ریالی اغاز کرده است مدت مشابه سال قبلش ۴۲۰ میلیارد ریال بود نرخ فروش هم ۲۳۸,۴۱۵,۸۹۱ ریال.

وسینا

#وسینا در فروردین ۴۲۶۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۷۷۶ میلیارد ریالی سود پرداختی به سپرده ها دارد . تراز اولین ماه ۱۴۸۶ میلیارد ریال مثبت است

دشیمی

#دشیمی در فروردین خوب ظاهر شد و ۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشت اسفند حوالی ۱۰۰ و فروردین سال قبل ۱۰۳ میلیارد ریال بود

زگلدشت

#زگلدشت در فروردین با فروش ۲۴۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۱۱۵ میلیارد ریال بود

فخاس

فخاس در فروردین ماه ۹۱۲ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۷۵% افزایش داشته است.

پیزد

#پیزد نسبت به فروردین سال قبل عالی بوده چرا که فروردین امسال ۸۱۹ و سال قبل ۳۱۸ میلیارد ریال بود
در اسفند ۱۶۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است

زفکا

#زفکا در فروردین با فروش ۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل ۱۸۰ میلیارد ریال شده است

فولاژ

#فولاژ فروردین با فروش ۵۶۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با رشد ۲۱۵,۳۸۸,۶۴۸ ریال شده است

وبوعلی

#وبوعلی در فروردین ۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا فروردین ۲۱۵۲۳ میلیون ریال سود مجمع داشته

غدشت

#غدشت در فروردین ۱۱۷ و اسفند ۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت
بهمن ماه به ۴۲۹میلیارد ریال رسیده است و اندکی رشد نسبت به ماه گذشته داشت
در دی ماه ۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع به ۴۵۸۷ میلیارد ریال رسیده . مدت مشابه سال قبل ۲۹۵۱میلیارد ریال بوده است

دتوزیع

#دتوزیع در فروردین با فروش ۵۰۰۶ میلیارد ریالی مواجه شده است کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

خراسان

#خراسان اصلاحیه اسفند را زده بود و ۱۵۳ میلیارد ریال فروش اضافه شد که به اشتباه فروش فروردین درج شد . با پوزش از اشتباه

تلیسه

#تلیسه در فروردین ۲۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۱۲۴ میلیارد ریال بوده است

پلاسک

#پلاسک در فروردین با فروش ۷۳۹ میلیارد ریالی مواجه شده است مدت مشایه سال قبل ۸۳ میلیارد ریال بوده است .

چافست

#چافست خیلی منظم در فروش نیست ۲۲۹ میلیارد ریال فروش فروردین سهم بوده و ۱۳۲۴ میلیارد ریال جمع فروش ۷ ماهه است

غگرجی

#غگرجی در فروردین با فروش ۱۲۳ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۳ میلیارد ریال بود

سفانو

#سفانو در فروردین با کمی عقب گرد ۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است سهم سال قبل ۲۱۵ و در اسفند با فروش ۵۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *