کگل

۸،۰۰۰تن شمش بلوم جهان فولاد سیرجان در قیمت ۱۲۱،۲۹۶ ریال عرضه و ۴،۰۰۰ تن آن تا قیمت ۱۲۱،۴۴۴ ریال رقابت شد که ۳٫۵% بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۱ اردیبهشت می باشد. در جریان معاملات امروز ۸،۰۰۰ تن شمش بلوم با میانگین قیمتی ۱۲۱،۳۷۲ ریال مچ شد.

پخش

#پخش البرز در ۱۲ماهه به سود ۱۸۳۱ ریالی رسیده است
پخش در ۹ ماهه ۹۹۱ و ۶ ماهه ۸۱۲ و ۳ ماهه ۲۶۹ ریال محقق کرده بود. به نظر گزارش خوبی است

کحافظ

#کحافظ در ۱۲ماهه به سود ۵۱۶ ریالی رسیده است
سهم در۹ماهه ۴۱۵ و ۶ ماهه ۲۶۶ ریال سود محقق کرده بود .
سهم ۳ ماهه امسال به ۵۵ میلیارد ریال سود رسیده در نهایت ۳۸ ریال به ازای هر سهم محقق کرد
در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشد ۱۹۲ و با کمک سود غیرعملیاتی ۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشت .
در ۹ ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۴۲۲ میلیارد ریال شده و سود خالص ۶۰۹ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۶۷۳ و سود خالص ۷۵۷ میلیارد ریال بود

ولپارس

#ولپارس در حد سال قبل بود و در ۳ ماهه به سود ۸۲ ریالی رسیده است
سهم البته از نظر عملیاتی رشد داشته چرا که مدت مشابه سال قبل سود غیرعملیاتی داشته
در ۳ ماهه ۲۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

وپاسار

گزارش خاص از زیر مجموعه های #وپاسار که مديريت طرحهاي صنعتي نفتا نيردر ۱۲ماهه به سود ۴۰۷۵ میلیارد ریالی رسیده است

شصدف

#شصدف در ۱۲ماهه به ۵۸۸۷ ریالی رسیده است . در گزارش ۹ماهه با سرمایه قدیم ۳۴۱۱ریال محقق کرده است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۶۹۳ و سود خالص ۶۸۲ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۱۹۳ و سود خالص ۱۱۷۷ میلیارد ریال است

فخوز

۲۰،۰۰۰ تن شمش بلوم فولاد خوزستان در قیمت ۱۲۱،۲۹۶ ریال عرضه و ۲،۰۰۰ تن آن تا قیمت ۱۲۳،۸۴۸ ریال رقابت شد که ۵٫۵% بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۱ اردیبهشت می باشد.

کاوه

۱۵،۰۰۰ تن شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش در قیمت ۱۲۱،۲۹۶ ریال عرضه و ۴،۰۰۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۳٫۳۷% بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۱ اردیبهشت می باشد.

قمرو

#قمرو مبلغ فروش قند در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ ، ۵۴۸۳۶۴ میلیون ریال می باشد که نسبت به جمع کل فروش در سال مالی مذکور ۳۴ درصد است در حالیکه فروش قند در ۱۲ ماهه سال مالی قبل ۲۷۲۸۴۶ میلیون ریال بوده و نسبت به جمع کل فروش در همان سال ۱۹ درصد بوده است.

خبهمن

#خبهمن برنامه انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت بهمن موتور ۵۰۰ میلیارد تومان

پتایر

#پتایر با سرمایه جدید در ۱۲ماهه به سود ۳۵۸ ریالی رسیده است .تا ۹ ماهه سود عملیاتی ۲۲۷۵ میلیارد ریال و سود خالص ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده است
در۱۲ماهه سود عملیاتی ۳۹۶۷ و سود خالص ۳۵۳۷ میلیارد ریال است

آبادا

#آبادا در ۱۲ماهه به سود ۳۸۳ ریالی رسیده است با سرمایه جدید البته و ۶۴% رشد نسبت به مدت مشابه دارد

بتاسهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *