فروش

بجهرم
#بجهرم در اردیبهشت ۴۱۶ میلیارد ریال فروش و درآمد داشت جمع عدد به ۵۸۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۲۸۹ میلیارد ریال بود
پارتا
#پارتا در فروردین ۹۶۰ میلیارد ریال گزارش فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۳۵۸ میلیارد ریال بود
سکرما
#سکرما در دی در اولین ماه سال مالی ۲۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است در بهمن این عدد ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است و اسفند به ۲۶۲ میلیارد ریال رسیده است . در فروردین در اغاز سال جدید ۱۸۹ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۳۵۹ میلیارد ریال
۵ ماهه ۱۲۸۴ میلیارد ریال بوده است .
فپنتا
#فپنتا در فروردین با فروش ۶۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۲۴۱,۲۳۳,۸۴۹ ریال بود در اردیبهشت این عدد ۸۵۷ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۴۰,۹۹۳,۴۹۲ ریال است . ۲ ماهه ۱۴۹۹ میلیارد ریال فروش داشت سال قبل عدد فروش ۱۲۴۴ میلیارد ریال بود
چخزر
#چخزر در فروردین ۲۳۱ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۱۷۱ میلیارد ریال ۲ ماهه به ۴۰۲ میلیارد ریال رسید ه و عدد خوبی برای ۲ ماه بوده است. مدت مشابه قبل ۲۳۳ میلیارد ریال بوده است
شپلی
#شپلی پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر گزارش صورتهاي مالي ۱۲ ماهه شرکت اصلي به استحضار می رساند با توجه به بندهاي ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت، درخواست رسيدگي و برخورد با متخلفين مورد تقاضاست و
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
ساربیل
#ساربیل در اردیبهشت ۴۱۷ میلیارد ریال بود و عالی عمل کرد سهمی که فروردین ۲۱۳ ، اسفند ۱۹۷ ، بهمن ۱۵۲ ،دی ۱۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا ۱۱۱۸ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۷۰۶ میلیارد ریال بوده است
ولصنم
#ولصنم در فروردین ۵۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۷ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش۵ ماهه به ۳۰۶ میلیارد ریال میرسد
سبزوا
#سبزوا در فروردین با فروش ۱۷۳ میلیارد ریالی و ازدیبهشت ۲۲۸ میلیار ریالی مواجه بود و ۸ماه ۱۳۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است ۸ ماهه قبل این عدد ۵۲۸ میلیارد ریال است
خموتور
#خموتور در فروردین با فروش ۳۸۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۴۳ و ۲ ماهه ۹۲۵ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه این عدد ۵۰۱ میلیارد ریال است
فملی
۴،۰۰۰ تن مس کاتدی ملی صنایع مس ایران در قیمت ۲،۰۸۶،۸۳۷ ریال عرضه و ۶۶۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۵٫۶% پایین تر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۷ اردیبهشت می باشد.
تایرا
#تایرا در فروردین نسبت به ماه های قبل کمی کمتر بود در فروردین امسال فروش ۱۶۹۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۳۵۷۹ میلیارد ریال بوده است . جمع ۲ ماهه ۵۲۷۸ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۲۲ میلیارد ریال شد .
غمینو
#غمینو در اردیبهشت با فروش ۲۷۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۵۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۹۶ میلیارد ریال بوده است
میدکو
در مجمع #میدکو به ازای هر سهم ۳۲۸ ریال تقسیم شد.
رئیس مجمع: ما مجوز افزایش سرمایه تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان را داریم. با این مقدار تقسیم سود بلافاصله بعد از مجمع، افزایش سرمایه را محقق خواهیم کرد…
فلامی
#فلامی در اردیبهشت ۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲۵۱ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل بوده است
ولشرق
#ولشرق در اردیبهشت ۴۴ میلیارد ریال درامد داشت و ۵ ماهه به ۲۲۲ میلیارد ریال رسیده است
لسرما
#لسرما در فروردین با فروش ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت ۱۹۲ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل به ۸۷ میلیارد ریال رسید
وملل
#وملل در اردیبهشت ۳۵۸۴ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۳۷۶۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . فعلا تراز منفی است
چفیبر
#چفیبر فروش چوب گرد پوست کنده به مبلغ ۷۸ میلیارد تومان به شرکت چوب و کاغذ مازندران
فزرین
#فزرین واگذاری سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان دربازار سرمایه شناسایی ۲۰۸ میلیارد ریال سود خالص
دعاوی در #حفاری
مطابق راي قطعي شعبه ۵۱ دادگاه تجديدنظر ، حكم به رد دعواي شركت دشت مرغاب صادر گرديد و بنابراين طلب اين شركت مطابق مفاد اجرائيه به ميزان ۱٫۱۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ريال بابت الباقي اصل طلب و وجه التزام (محاسبه وجه التزام تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵) و پس از آن تاريخ نيز به ازاي هر روز هفتصد ميليون ريال تا زمان پرداخت به قوت خود باقي است و پرداخت آن بر عهده شركت دشت مرغاب مي‌باشد.
وغدیر
#وغدیر گزارش پرتفوی داده تا اخر اردیبهشت ۹,۷۴۳,۰۸۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است
کرازی
#کرازی در فروردین با فروش ۲۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش غیر دارویی ۶۴,۶۵۱,۱۳۹ ریال است .
در اردیبهشت این عدد ۴۹۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۹۰,۹۹۴,۷۷۰ ریال کل ۲ماه ۷۵۲ میلیارد ریال بود
۲ماهه سال قبل این عدد ۴۵۴ میلیارد ریال بود
لابسا
#لابسا در فروردین ۲۹۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه به ۹۳۸ میلیارد ریال رسیده است
این عدد برای سال قبل ۲۹۸ میلیارد ریال بود
وایران / خنصیر / ولتجار
مجوز افزایش سرمایه ۶۳ درصدی #وایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۹۴ درصدی #خنصیر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #ولتجار از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *