دی

بانک #دی همچنان در تراز منفی است ۱۸۶۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۸۷۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده تراز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان منفی است

فنورد

#فنورد خرداد خوبی را داشته است
۱۲۱۶ میلیارد ریال در فروردین فروخته است نرخ فروش ۱۴۱,۶۶۰,۳۶۴ ریال است
اردیبهشت ۱۴۸۹ و نرخ فروش ۱۶۰,۹۵۸,۲۸۴ ریال است
خرداد با پرش در فروش ۲۴۷۸ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۸۱,۰۹۲,۱۳۵ ریال است
۳ماهه عدد فروش به ۵۱۸۴ میلیارد ریا لبوده و مدت مشابه قبل ۲۱۷۱ میلیارد ریال بوده است

دفرا

#دفرا در فروردین با فروش ۱۲۷ میلیارد ریالی مواجه شده بود اردیبهشت ۴۸۶ میلیارد ریال شد و خرداد ۴۴۱ میلیارد ریال بوده و جمعا ۳ ماهه ۱۰۵۴ میلیارد ریال بوده است

کترام

#کترام سال جدید را در فروردین با فروش ۷۱ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت ۲۱۳ و خرداد ۱۶۵ میلیارد ریال بوده
۳ ماهه ۴۵۰ میلیارد ریال شد
مدت مشابه ۲۲۳ میلیارد ریال بود

کاذر

#کاذر در فروردین با فروش ۲۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۳۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۰ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۴۶۹ میلیارد ریال است

خودرو

#خودرو گزارش خوبی زد ۲ ماهه ۶۶۲۱۴ و خرداد ۴۷۷۴۹ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد ۳ ماهه ۱۱۳۹۶۳ میلیارد ریال است که مدت مشابه سال قبل ۴۵۱۰۱ میلیارد ریال بوده
خرداد خوبی را تجربه میکند .

کسرا

#کسرا در خرداد ۲۳۴ و اردیبهشت ۲۳۵ و فروردین هم با فروش ۱۸۵ میلیارد ریالی مواجه شده که ۳ ماهه این عدد ۶۵۵ میلیارد ریال است
مدت مشابه قبل ۳۳۲ میلیارد ریال است

پرداخت

#پرداخت در فروردین با فروش ۲۳۱۳ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت ۲۳۹۷ و خرداد ۲۵۵۵ میلیارد ریال شد
۳ماهه ۷۲۶۶ میلیارد ریال بود
کل سال قبل ۲۷۰۵۹ میلیارد ریال بوده است

وپخش

#وپخش تا خرداد ۹,۹۲۱,۸۵۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

غدیس

#غدیس در گرمی هوا پر فروش می شود
سهم با فروش ۸۱۵ میلیارد ریالی فروردین را خوب اغاز کرد اردیبهشت ۹۲۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۶۰ میلیارد ریال بود ۳ ماهه به ۳۰۰۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل فروش ۱۳۱۷ میلیارد ریال بود

زشگزا

#زشگزا در خرداد ۱۷۱ و اردیبهشت ۲۱۵ و فروردین با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بوده که ۳ ماهه ۵۵۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۳۸۵ میلیارد ریال بود

کماسه

#کماسه در فروردین ۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۹۰ میلیارد ریال بوده و خرداد ۹۳ میلیارد ریال
۳ماهه ۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است
فروش داشت مدت مشابه ۸۹ میلیارد ریال بوده است

ولبهمن

#ولبهمن در فروردین ۲۸ میلیارد ریال درامد تسهیلات و ۳۸ میلیارد ریال هزینه مالی داشته
اردیبهشت ۲۷۹ میلیارد ریال درامد تسهیلات و ۱۹۳ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
خرداد ۴۹۰ میلیارد ریال و هزینه مالی۴۱۹ میلیارد ریال است
جمع درامد ۷۹۸ میلیارد ریال و هزینه مالی ۶۱۳ میلیارد ریال است

وپارس

#وپارس دعوت به مجمع کرد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- شهرک غرب- بلوار شهيد فرحزادي – خيابان زرافشان غربي – پلاک ۴ – سالن آمفي تئاتر واقع در ساختمان مرکزي بانک پارسيان برگزار میگردد.

فسرب

#فسرب ۲ماهه اخیر ۹۲۷ و در خرداد ۷۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و به جمع ۳ ماهه ۱۶۸۲ میلیارد ریالی رسیده است

فاما

#فاما جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شرکت صنعتي آما به نشاني کيلومتر ۱۷ بزرگره شهيد لشگري(جاده مخصوص کرج) – خيابان ۶۴- پلاک ۲ برگزار میگردد

آبادا

#آبادا در خرداد ۲۵۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به مجموع ۶۳۱ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل ۵۰۴ میلیارد ریا ل بود

شاروم

#شاروم در خرداد ۴۷۳ و اردیبهشت ماه ۴۱۰میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۱۱۲۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۴۱۷ میلبارد ریال بوده است

بموتو

#بموتو خرداد بهتری داشت
در فروردین ۵۴۲ میلیارد ریال ، و در اردیبهشت ماه ۹۳۹میلیارد ریال و خرداد ۱۹۶۳ میلیارد ریال بوده
جمع فروش به ۱۲۲۹۰ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۷۰۷۹ میلیارد ریالی رسیده است

ثشرق

#ثشرق در خرداد ۱۱۴ میلیارد ریال و جمعا به عدد ۷۴۷ میلیارد ریالی رسیده است

ثبهساز

خرید قدرالسهم شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران در پروژه ونک به میزان ۱۷% از کل ارزش پروژه توسط شرکت بهساز کاشانه تهران که در نتیجه ۱۰۰% سهم پروژه ونک متعلق به شرکت بهساز کاشانه تهران شده است.

فولاد

#فولاد به دلیل عدم انتشار گزارش ۱۲ماهه وقت گرفت
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

خزر

#خزر در ۲ ماهه اخیر ۲۵۷ و در خرداد ۲۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۳ ماهه ۴۵۹ میلیارد ریال بوده است که ۳ ماهه سال قبل این عدد ۲۰۹ میلیارد ریال بود

ومهان

#ومهان در گزارش خرداد ۱۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۹۸۶,۶۵۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .

خپارس

#خپارس در فروردین ۴۳۳۳ و اردیبهشت ۲۱۵۳ میلیارد ریال فروش داشته و خرداد ۴۱۷۶ میلیارد ریال است و رشد کرده
جمعا ۳ ماهه ۱۰۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه ۵۳۶۹ میلیارد ریال فروش بوده است

سپاها

#سپاها در فروردین ۸۱۲ میلیارد ریال نشان میدهد و اردیبهشت ۷۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۷۶۹ میلیارد ریال بوده .
در مجموع۹ ماهه ۶۵۶۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۳۱۴۸ میلیارد ریال است

پسهند

#پسهند در فروردین با فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۹۲۳,۰۲۲,۸۳۱ ریالی مواجه است
اردیبهشت ۲۵۵ میلیارد ریال شده و خرداد ۲۴۶ میلیارد ریال بود
۳ماهه ۷۰۱ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۳۵۹ میلیارد بوده است

هرمز

#هرمز هم ۲ ماهه اخیر خوبی داشته است
در فروردین ۹۷۵۲ میلیارد ریال بود ۱۳۷,۹۲۹,۹۲۷ ریال نرخ اردیبهشت با فروش خوب ۲۳۳۳۰ میلیارد ریالی مواجه شده و خرداد ۱۹۳۴۲ میلیارد ریال
نرخ خرداد ۱۴۲,۶۳۷,۲۶۲ ریال است
جمعا ۳ ماهه عدد خوب ۵۲۴۲۳ میلیارد ریالی را داشت
مدت مشابه ۱۶۷۱۲ میلیارد ریال بوده است

ستران

#ستران زمانی فقط بحث تجدیدش بود ولی حالا می شود به عملیات شرکت هم دل بست
در فروردین با فروش ۵۸۵ و اردیبهشت ۱۰۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۲۱ میلیارد ریال مواجه شده و ۳ ماهه ۲۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است کل سال قبل ۱۲۱۳ میلیارد ریال بود

زبینا

#زبینا در فروردین ۱۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت به ۱۶۵ میلیارد ریال و خرداد ۲۱۳ میلیارد ریال رسید ۳ماهه ۵۸۴ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۳۹۸ میلیارد ریال است

شیران

#شیران تا ۴ ماهه به فروش ۱۷۴۲۲ میلیارد ریالی رسیده بود
در اردیبهشت هم در حد ماه های قبل ظاهر شده و ۴۶۱۰ میلیارد ریال فروش زد
نرخ فروش با رشد ۳۲۸,۹۰۱,۹۷۷ ریال بوده خرداد ۶۱۹۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۳۳۵,۴۸۹,۳۲۲ ریال است
۶ ماهه به عدد ۲۸۲۲۳ میلیارد ریال رسیده است
مشابه سال قبل ۱۰۰۸۳ میلیارد ریال بود

شستا

شفاف سازی در #شستا
احتراما، با توجه به نتایج کارشناسی، افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها بالغ بر ۱۲۰۰ درصد می باشد که به محض دریافت گزارش نهائی کارشناسی در چند روز آینده افشای مناسب صورت خواهد پذیرفت.

دامین

#دامین در فروردین ۱۹۵ و اردیبهشت ۴۵۵ میلیارد ریل و خرداد ۴۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۱۰۵۱ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه ۸۷۴ میلیارد ریال بوده است

کحافظ

#کحافظ فروش خوبی در خرداد داشت
سهم در فروش فروردین ۱۸۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریال وخرداد ۳۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است و۳ ماهه ۸۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۳۱۲ میلیارد ریال بوده است

شفن

#شفن هم فروش خوبی در خرداد ثبت کرد
در فروردین ۴۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش صادراتی ۷۰,۶۵۰,۶۴۱ ریال است
اردیبهشت ۵۸۳۷ میلیارد ریال فروش و نرخ ۶۸,۵۴۰,۰۹۰ ریال
خرداد به ۷۷۷۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۷,۶۳۸,۷۱۱ ریال بود
۳ماهه ۱۸۳۵۳ میلیارد ریل فروش داشته است
مدت مشابه ۶۲۰۵ میلیارد ریال بوده است

ولساپا

#ولساپا در فروردین با درامد ۵۲۹ میلیارد ریالی در تسهیلات و ۱۷۲ میلیارد ریالی در سود سپرده آغاز کرد
اردیبهشت ۵۷۰ میلیارد ریال درامد و ۱۷۵ میلیارد ریال هزینه مالی بود
خرداد ۶۵۰ میلیارد ریال درامد و ۲۰۲ میلیارد ریال هزینه مالی بود
۳ ماهه ۱۷۵۰ میلیارد ریال درامد و ۵۴۹ میلیارد ریال هزینه مالی دارد و تراز ۱۲۰۱ میلیارد ریال مثبت است. عدد خوبی برای ولساپاست

شگل

#شگل سال مالی را با فروش ۷۲۰میلیارد ریالی آغاز کرده در بهمن هم ۸۷۵ میلیارد ریال و اسفند ۸۹۲ میلیارد ریال بود
فروردین ۴۲۱ میلیارد ریال شد و اردیبهشت دوباره با رشد ۸۸۷ میلیارد یال شده است و خرداد تابانی داشت و ۱۲۹۳ میلیارد ریال فروش زد و افزایش نرخ را لحاظ کرده است
مجموع ۶ماهه ۵۰۹۱ میلیارد ریال
و مدت مشابه ۳۵۷۸ میلیارد ریال بوده است
باید منتظر گزارش خوب ۶ ماهه بود

غبشهر

#غبشهر در این مدت مسیر خوبی را طی کرده است سهمی که در فروردین ماه ۳۶۸۲میلیارد ریال فروش داشته است و در اردیبهشت ماه به فروش۴۵۱۵میلیارد ریال رسیده است

در خرداد به ۶۱۸۷ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۲۷۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ فروش اردیبهشت ۱۲۰٫۱۳۲٫۶۰۳ است و خرداد ۱۴۹,۳۴۳,۶۵۴ ریال
به نظر باید ۶ماهه خوبی را دید ا غبشهر

همراه

#همراه در فروردین با درامد ۲۰۹۵۴ میلیارد ریالی مواجه شده است اردیبهشت ۲۱۹۸۶ میلیارد ریال و خرداد ۲۲۷۱۰ میلیارد ریال درامد داشته است
۳ ماهه ۶۵۶۳۲ میلیارد ریال بوده است . کل سال قبل شرکت ۲۳۴۳۷۳ میلیارد ریال بود.

غبهنوش

#غبهنوش سال مالی را در فروردین با فروش ۱۴۴۷ میلیارد ریالی اغاز کرد اردیبهشت ۱۸۵۶ میلیارد ریال و خرداد با کمی گرم تر شدن هوا ۱۹۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
مجموع ۳ ماهه ۵۳۰۰ میلیارد ریال بوده است
سال قبل این عدد ۲۴۳۶ میلیارد ریال بود

شصدف

#شصدف در فروردین ۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۶۹۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است .۳ ماهه ۲۱۷۶ میلیارد ریال است
مدت مشابه ۱۵۶۱ میلیارد ریال شده است .

غزر

#غزر خرداد خاصی داشت و ۲۷۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
در اردیبهشت ماه ۱۹۰۹میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به ۵۷۶۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۳۷۲۲ میلیارد ریال بوده است

زدشت

#زدشت فروردین با فروش ۲۱۳ میلیارد ریالی اغاز کرده واردیبهشت ۲۲۵ میلیارد ریال بود و خرداد ۲۲۴ میلیارد ریال
جمع ۳ ماهه ۶۶۴ میلیارد ریال شده است و مدت مشابه ۳۷۶ میلیارد ریال بود

مادیرا

یک فروش خوب در #مادیرا
در فروردین کار را با فروش ۱۸۸۹ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۲۱۷۸ میلیارد ریال بود و خرداد ۳۰۵۶ میلیارد ریال
۳ ماهه ۷۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۲۵۲۷ میلیارد ریال بود

دسبحان

#دسبحان فروردین را با فروش ۳۱۸ میلیارد ریالی اغاز کرد. اردیبهشت یک رشد خوب را داشته و ۷۰۵ میلیارد ریال بود و خرداد ۶۲۰ میلیارد ریال
۳ ماهه به ۱۶۴۴ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه سال قبل ۹۱۲ میلیارد ریال بود

تلیسه

#تلیسه در فروردین ۲۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ماهه به ۷۱۹ میلیاردریال رسیده است
مدت مشابه این عدد ۴۱۲ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

تسهیلات / تسهیلات / تسهیلات / تسهیلات / تسهیلات / تسهیلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *