وسین

#وسین با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-003 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۸۷۷,۹۹۳ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۴۳۷۷۹۹۳ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بپاس

#بپاس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-066 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۲۰۶,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۴۱۲,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۸,۸۲۸,۱۹۰ میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ ۱,۳۷۷,۸۱۰ میلیون ریال ، ) ، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ برگزار خواهد گردید.

وپترو

#وپترو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه پارک وي، مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد

کرازی

#کرازی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-040 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان دکتر فاطمي غربي نرسيده به جمالزاده کوچه پروين پلاک ۵ برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ومعادن

#ومعادن ۲ روز دیگر زمان خواست
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۷۶۲۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱۴ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۲ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تمدید می گردد.

فلوله

مجوز افزایش سرمایه ۱۲۴۰% #فلوله از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد .

بپاس

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰% #بپاس از محل اندوخته و انباشته صادر شد .

دفارا

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰% #بپاس از محل اندوخته و انباشته صادر شد .

کاوه

#کاوه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک – بزرگراه شهيد حقاني – بعد از مترو حقاني و کتابخانه ملي- ورودي همت غرب- هتل بزرگ ارم – مرکز همايش هاي بين المللي هتل بزرگ ارم – سالن سپهر برگزار میگردد

سیستم

مجوز افزایش سرمایه ۴۰۲% همکاران #سیستم از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد .
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۵۴۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۲۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

وآذر

مجوز افزایش سرمایه ۴۵۰% #وآذر از محل سود انباشته صادر شد . اصلاح ساختار مالي، جبران مخارج سرمايه گذاري انجام شده در سهام شرکت مجتمع فولاد صائب تبريز و همچنين تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد

فمراد

#فمراد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-056 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان کريم خان زند ، خيابان استاد نجات الهي ، نبش خيابان ورشو ، پلاک ۲ ، سالن خانه انديشمندان علوم انساني برگزار میگردد
– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شفارس

#شفارس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-206 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۲۹,۶۰۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱,۹۳۹,۴۵۴ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۱۳۰۹۸۴۷ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وبانک

#وبانک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار غربي ورزشگاه آزادي، جنب درب غربي ورزشگاه، هتل المپيک، مرکز همايش هاي بين المللي هتل المپيک برگزار میگردد

دسانکو

#دسانکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-043 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۹۶۱,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۳۱۱,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

افق

#افق جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – خيابان شيخ بهائي جنوبي ، شهرک والفجر ، انتهاي خيابان ايرانشناسي ، ميدان شهداي دانشجو ، خيابان نهم ، پلاک ۶ ، سالن آمفي تاتر مرکز همايش ساختمان شماره ۲ سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد

شبندر

#شبندر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان هرمزگان ،شهر بندرعباس به آدرس کيلومتر ۲۰ جاده اسکله شهيد رجايي ،شرکت پالايش نفت بندرعباس ،ساختمان آموزش برگزار میگردد

کوثر

مهم برای بیمه #کوثر
افزایش سرمایه ۱۶۰% از انباشته و اندوخته
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶,۴۸۵,۰۳۱ ریال به مبلغ ۱۶,۸۸۵,۰۳۱ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور افزايش ظرفيت شرکتها براي قبول ريسک-حفظ نسبت توانگري مالي-تامين شرايط لازم به منظور دستيابي به اهداف و برنامه هاي از پيش تعيين شده-اصلاح ساختار مالي شرکت و برقراري تناسب بين سرمايه شرکت ،حق بيمه صادره و ذخاير فني و آماده سازي شرکت جهت حضور شايسته و پرتوان در بازار سرمايه کشور که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده

لکما

#لکما با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-048 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ درمحل کيلومتر دوم بلوار مدرس- نبش خيابان فضيلت-کارحانجات مخابراتي ايران برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

وسدید

#وسدید جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان شهيد حقاني – تقاطع شهيد همت – هتل بزرگ ارم – سالن همايش چند منظوره سپهر برگزار میگردد

ولیز

#ولیز به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

مبین

#مبین در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۱۹۶۵ ریال و درسود اصلی ۱۹۷۷ ریال محقق کرده است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *